اعلام ليست موسسات مالي مجاز

بر پایه این گزارش، موسسات زیر فقط مجاز به استفاده از تابلو "موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس تحت نظارت بانک مرکزی" هستند و تعاونی‌های اعتباری ذیل‌ آنان نیز مکلفند با تغییر تابلوی خود از نام و عناوین جدید استفاده کنند. به کارگیری عناوین بیشتر و یا کمتر و یا استفاده سایرین از این عناوین غیرقانونی بوده و جاعلین تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اسامی موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس مجازعبارتند از:

1-
موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین
-
تعاونی اعتباری بهمن ایثار (تحت تکفل موسسه)
-
تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد

2-
موسسه مالی و اعتباری صالحین (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار صالحین
-
تعاونی اعتبار پشتکار قزوین
-
تعاونی اعتبار دانش آموختگان و دانشجویان وحدت ( تحت تکفل موسسه)
-
تعاونی اعتبار مرزنشینان محمودآباد
-
تعاونی اعتبار پرتوگل گرگان

3-
موسسه مالی و اعتباری باران (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار فرشتگان
-
تعاونی اعتبار فرزان بیرجند
-
تعاونی اعتبار امین طلاب
-
تعاونی اعتبار رسالت توس
-
تعاونی اعتبار قائم
-
تعاونی اعتبار افضل توس

4-
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج ( در شرف تاسیس) شامل:

-
شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج
-
شرکت تعاونی توسعه فجر راستین
-
شرکت تعاونی اعتبار آریا شمال
-
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل
-
شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان پارسیان ساری
-
شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی پرتور فرهنگ قائم‌شهر
-
شرکت تعاونی توسعه روستایی سیاهکلا محله شرقی
-
شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دشت سبز قائم‌شهر
-
شرکت تعاونی اعتبار خزر گلشن بابل
-
شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک ملت قائم‌شهر
-
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت بابلسر
-
شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان بابلسر
-
شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت آمل
-
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر
-
شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی مفرح ساری
-
شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک تجارت قائم‌شهر
-
شرکت تعاونی توسعه روستایی آتیه‌سازان کله‌بس بابلسر
-
شرکت تعاونی اعتبار بانوان پویا خزر آمل
-
شرکت تعاونی اعتبار فروغ بازار محمودآباد
-
شرکت تعاونی اعتبار معین الرضا

5-
موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان
-
تعاونی اعتبار دانش
-
تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار
-
تعاونی اعتبار توکل کشاورز مینودشت
-
تعاونی اعتبار سامان
-
تعاونی اعتبار اسماء خراسان جنوبی

6-
موسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار پیشگامان یزد
-
تعاونی اعتبار ایرانیان (زرین دشت فارس)
-
تعاونی اعتبار آتی فرزان
-
تعاونی اعتبار مهیار یزد

7-
موسسه مالی و اعتباری عسکریه (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار عسکریه
-
تعاونی اعتبار توسعه و عمران گرگان

8-
موسسه مالی و اعتباری فردوسی (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران
-
تعاونی اعتبار وحدت مشهد
-
تعاونی اعتبار الزهرا
-
تعاونی اعتبار امیدجلین
-
تعاونی اعتبار بدر توس
-
تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
-
تعاونی اعتبار پیوند مشهد

9-
موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (در شرف تاسیس) شامل:

-
تعاونی اعتبار کارسازان آینده
-
تعاونی اعتبار آینده‌سازان حماس
-
تعاونی اعتبار اعتماد یزد

10-
موسسه مالی اعتباری قوامین (در شرف تاسیس) شامل:

-
موسسه قوامین
-
تعاونی اعتبار حسنات

همچنین تعاونی‌های اعتبار میزان و ثامن‌الائمه با توجه به تودیع سرمایه اولیه می‌توانند به عنوان موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است تمامی موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ازجمله رعایت سقف نرخ سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب هستند.

لازم به ذکر است، استفاده از عنوان تعاونی اعتباری آزاد از این پس ممنوع و غیرقانونی است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهی شده اند، فعالیت سایر تعاونی‌های اعتباری آزاد در سراسر کشور غیرمجاز و غیرقانونی است و درصورت استمرار فعالیت مدیران‌ آنان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 


مطالب مشابه :


موسسه مالی و اعتباری قوامین، مولی‌الموحدین، ثامن‌الائمه ، مهر، ایرانیان ، انصار، شهر، عسگریه، میزان

جمع کل منابع نه موسسه مالی و اعتباری حاکی از رقم 305 ثامن الائمه : موسسه مالي و اعتباري
موسسه اعتباری ثامن الائمه دارای بیشترین نرخ سود سپرده سالانه

برخی از بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی همچنان براساس نیاز به نقدینگی اقدام
استخدام تعاونی اعتبار ثامن الائمه

استخدام تعاونی اعتبار ثامن الائمه و خصوصی و برای موسسه مالی ثامن الائمه
کوتاه درباره موسسه مالی اعتباری مهر ، انصار و ثامن ...

کوتاه درباره موسسه مالی اعتباری مهر و اعتباري همچون مهر، انصار و ثامنالائمه
اعلام ليست موسسات مالي مجاز

از تابلو "موسسه مالی و اعتباری در مالی و اعتباری ثامن و ثامنالائمه با
لیست شعب موسسه مالی اعتباری عسکریه 4

مالی و اعتباری ارتباطی با موسسه مالی و اعتباری عسکریه ندارد ثامن الائمه
برچسب :