دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق


دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (مدارهای میکروالکترونیک) دروس جبرانی(6 واحد)- فیزیک الکترونیک- پردازش علائم دیجیتالدروس اجباری(9 واحد)- CMOS I- روشهای ساخت مدارهای مجتمع- الکترونیک دیجیتالسمینار کارشناسی ارشد2 واحدپایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک9 واحد یا 6 واحددروس اختیاری(9 واحد یا 12 واحد) - CMOS II- طراحی مدارهای مجتمع : طراحی (VLSI (I ، طراحی (VLSI (II- ادوات نیمه هادی پیشرفته- مدارهای مجتمع RF- الکترونیک پیشرفته- طراحی با کمک FPGA- مباحث ویژه در الکترونیک دروس دیگر اختیاری که به تصویب گروه رسیده باشد.جمع :  32 واحد دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (نانوالکترونیک) دروس جبرانی(3 واحد)- فیزیک الکترونیکدروس اجباری(12 واحد)- تئوری و تکنولوژی ساخت اوات نیمه هادی (I)- ادوات نیمه هادی پیشرفته (I)- فیزیک جالت جامد و یکی از 4 درس زیر به توصیه استاد راهنما : - ادوات اپتوالکتریک- مدارهای مجتمع نوری                            - فرآیند های کوانتمی اداوات نیمه هادی- ادوات ابررساناسمینار کارشناسی ارشد2 واحدپایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک9 واحد یا 6 واحددروس اختیاری(9 واحد یا 12 واحد) - ادوات نیمه هادی پیشرفته II       - نانوتکنولوژی- تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی II- کوانتوم الکترونیک- مسائل مخصوص در ادوات کوانتمی پیشرفته                      - مدارهای مجتمع نوری II- اپتیک غیر خطی- لیزر- ابررسانایی      - مساول مخصوص در ادوات نیمه هادی و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک - دروس دیگری که به تصویب گروه رسیده باشد.جمع :  32 واحد دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (دیجیتال) دروس جبرانی(6 واحد)- میکروپروسسور I- پردازش علائم دیجیتال Iدروس اجباری(9 واحد)- طراحی VLSI- میکروپروسسور II- مدارهای واسطه کامپیوترییکی از دو درس- انتقال داده و شبکه های کامپیوتر- برنامه نویسی کاربردی شیء گراییسمینار کارشناسی ارشد2 واحدپایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک9 واحد یا 6 واحددروس اختیاری(9 واحد یا 12 واحد) - معماری کامپیوتر پیشرفته- الکترونیک دیجیتال پیشرفته         - شبکه های کامپیوتری II- پردازش تصویر- برنامه نویسی اینترنت- شبکه های عصبی و کاربردهای آن- طراحی توسط زبان های سخت افزاری و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنماجمع :  32 واحد 


مطالب مشابه :


لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در گرایش های مختلف

و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای الکترونیک (دیجیتال) دروس جبرانی(6 واحد) - میکروپروسسور i
دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با جواب

نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با جواب
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق:

- الکترونیک دیجیتال. سمینار کارشناسی و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک
جزوه درس دیجیتال

pcbانجام پروژه های الکترونیک_ طراحی جزوه درس دیجیتال برای ارتقاء وبلاگ نظر یادتون نره
درس پردازش سیگنال دیجیتال

گروه برق مخابرات و الکترونیک - درس پردازش سیگنال دیجیتال - دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
الکترونیک دیجیتال

میانترم درس الکترونیک دیجیتال از سه فصل اول گروه کامپیوتر توسط استاد رستم آبادی در تاریخ ۲۴
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق

هادی و تا دو درس از مجموعه دروس الکترونیک دیجیتال پیشرفته
دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال نیمسال اول 92-91

زیسکوفسا وبگاه دانشجوی پیام نور فسا - دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال
برچسب :