شعر امروز:برگ سبزی تحفه ی......

چقدر خسته از این بادهای پاییزم/شبیه برگ درختان ز غصه لبریزم

شبیه برگ درختان که رویشان زرد است/تمام ترسم از این بادهای نامرد است

چه بیشکیب وزیدند و های و هو کردند/برای برگ درختان غم آرزو کردند

تمام مردم اطراف من چو باد شدند/مرا ز شاخه بچیدند و شادِ شاد شدند

جدا شدم ز درختان رها شدم در باد/شدم زبند غم عشق شاخه ها آزاد

صدای له شدنم زیر پای عابر ها/صدای خش خش من لذت مسافرها

من از جسارت این باد ها نترسیدم/من از حماقت این عابران نرنجیدم

به روی زرد رفیقان خود نخندیدم/بگو به من، به کدامین گناه خشکیدم؟؟؟

دلم خوش است که روزی بهار می آیدصدای هلهله صد هزار می آید

دوباره شاخ درختان پر از جوانه شود/و برگ خشک درختان پر از نشانه شود

اگرچه خشک و نهیفم،وگرچه من زردم/اگرچه در کف این بادهای ولگردم

برای برگ درخت انار دل تنگم/ برای مردن با افتخار می جنگم

منی که سبز ترین زردفصل پاییزم/دگر ز غرش این بادها نمیریزم

پ.ن:میدونم خیلی نقص داره ولی به بزرگی خودتون ببخشیدمطالب مشابه :


بازهم درختكاري

شعر و سرود و داستان برای درهر صورت كاشتن درخت در ماه اسفند و بها دادن به درختكاري ، كار
درخت نمدار

"اعظم وحيدي" كه در مورد خصوصيات اين درخت تحقيقاتي انجام داده است، مي گويد: شعر استاد
2 - مطالبی در مورد درخت گردو ( 2 )هرس و بیماری های درختان گردو

مطالبی در مورد درخت گردو لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه شعر گیاهان
درخت سرو نماد ایرانی

شعر دانستنی ها اند اين عنوان در ادبيات فارسي مورد دو درخت سرو كاشت كه يكي در فريومد و
درخت بی میوه

میگویند شاعری در مورد شعر سپید گفته است درخت شعر سپید یک میوه داشت و آن را هم شاملو خورد!
هرس درخت زیتون- قسمت آخر

هرس درخت زیتون- قسمت شعر در مورد برزه
شعر امروز:برگ سبزی تحفه ی......

برای برگ درخت انار دل تنگم/ برای مردن با افتخار می شعر در مورد بهار
برچسب :