طراحی و اجرای سیستم های گرمایش از کف


معرفی سیستم گرمایش از کف سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت بصورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادي در فرآیند گرمایشی آن دارد ، درمقایسه با سایر سیستمهاي حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازي مصرف انرژي بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها داراي نقاط قوت بسیاري می باشد. سیستم گرمایش از کف به دلیل گسترش تفکر بهینه سازي مصرف انرژي، توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوري از مشکلات موجود در سایر روش ها ، به عنوان مثال سیاه شدن دیوارها، گرفتگی و پوسیدگی لوله ها و…مورد توجه می باشد.
مزایاي سیستم گرمایش از کف عبارتند از:

آسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن :

آسایش فرد در محل سکونت بدون هیچگونه محدودیتی ، بطوریکه بدن شما دریک اتاق بگونه اي گرم میشود که در هنگام استراحت هواي گرمی را را استنشاق نکرده و تنفس بسیار ملایم صورت می گیرد لذا بهترین حالت گرمایش بدن انسان آنست که محیط اطراف پا که بیشترین فاصله را تا قلب دارد گرم بوده دماي قسمت فوقانی بدن پائین تر باشد.
نکته : پارامتر هاي موثر در آسایش دمایی (Thermal Comfort) در مبحث آسایش حرارتی ASHRAE طبق اسناد مندرج در استاندارد انسان ها، عواملی هستند که باید در روش هاي مختلف طراحی سیستم هاي گرمایشی در نظر گرفت و بهترین و ایده آل ترین شرایط راحتی آسایش دمایی زمانی حاصل می گردد که بیش از 50 ٪ انتقال حرارت به صورت تابشی باشد و حدود 25 ٪ آن بصورت جابجایی و مابقی آن با تنفس و تعرق انسان ها صورت پذیرد و همچنین بین دماي محیط اطراف پا و سر و گردن بین 2 الی 3 درجه اختلاف دمایی داشته باشیم و دما در کف پا گرم تر از محیط سر و گردن باشد و این شرایط تنها در مدل حرارتی گرمایش از کف امکان پذیر می باشد .
یکنواخت بودن حرارت : با توجه به آنکه تمام سطح فضاي مورد نظر تحت پوشش لوله هاي گرمایش از کف قرارگرفته است دماي همگن ، متعادل و یکنواخت درکل سطح ایجادمیگردد و از جابجائی اجباري هوا در سیستم جلوگیري میشود و این یکنواختی در سطوح مختلف به آسایش انسانها کمک میکند.   صرفه جویی در مصرف سوخت : بعلت تماس مستقیم افراد با منبع گرمایش (سطوح تحت پوشش گرمایش از کف ) ، دماي فضاها در درجات پائین تري تنظیم می گردد. این امر موجب کاهش دماي کارکرد منبع حرارتی مولد آب گرم شده و صرفه جویی 25 الی 40 درصد در مصرف سوخت را خواهد شد .
ماندگاري بیشتر انرژي در محیط : بعلت جرم بیشتر کف ساختمان ، در صورت هر گونه قطع برق و یا عوامل دیگر که باعث توقف حرارت دهی مرکزي باشد ، مدت زمان سرد شدن آپارتمان بسیار طولانی تر از سایر روشها می باشد . در این سیستم ابتدا مدت زمانی طول می کشد تا کف زمین به درجه حرارت مطلوب برسد ، ولی پس از گرم شدن این حرارت با ثبات بیشتري در طول مدت زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
آزادي عمل در دکوراسیون داخلی : بعلت قرارگرفتن این سیستم درداخل کف ، هیچگونه وسیله اضافی درمحیط وجود نداشته وقابلیت بیشتري جهت تغیرات دکوراسیون داخلی واستفاده ازفضاهاي مختلف ساختمان وجودخواهد داشت. این امر بخصوص در واحدهاي کوچکترو اتاق خوابها بافضاي محدود ، ملموس تر خواهد بود و تا حدود 2% فضاي داخل محیط را افزایش میدهد.   تمیزي فضاهاي داخلی و اثاثیه منزل : با توجه به نارضایتی اکثر مردم از کثیف شدن محیط داخل و پرده ها در اثر استفاده از بخاري و رادیاتور و به دلیل آنکه سیکل گردش هواي گرم، در سیستم گرمایش از کف با توجه به انتقال حرارت بصورت تابشی از سطح کف ، این مشکل برطرف شده و دیوارها و سایر لوازم در طول زمان سیاه نخواهد شد .
ایجاد محیطی بهداشتی : گرما در کف ساختمان سبب می گردد که محیط زندگی برخی از حشرات ، نامناسب گشته و آنها را دور گرداند. 
هواي پاکیزه تر و خشک نشدن هوا : در سیستم رادیاتوري ، عموما هواي اتاق خشک می شود . در بسیاري از موارد با قرار دادن کتري آب به روي رادیاتور سعی در افزایش رطوبت اتاق می شود . این مشکل درسیستم گرمایش از کف نمودي نخواهد داشت. 
خشک ماندن سطوح مرطوب: استفاده از این سیستم در مکانهایی مانند آشپزخانه و حمام که کف آنها مرطوب است مناسب بوده و باعث خشک شدن آنها میگردد و به همین دلیل نیز از رطوبت زدن دیوارها و کپک و تکثیر حشرات موذي جلوگیري می شود و نیز در آسایش بیماران مبتلا به رماتیسم پا موثر خواهد بود.
استفاده از منابع حرارتی مختلف : در سیستم گرمایش از کف می توان از منابع مختلفی براي تامین گرمایش استفاده کرد . موتور خانه ، پکیچ و حتی حرارت خورشیدي می توانند در این سیستم مورد استفاده قرار گیرند .

ویژگی های  طراحی ، نظارت و اجرای گرمایش از کف توسط ما :  1-طراحی توسط کارشناسان ارشد مکانیک سیالات با 6 سال سابقه طراحی در زمینه سیستم گرمایش از کف
2-بکار بردن تراکم مورد نیاز لوله ها با مشخص کردن مرزهای سرد ، نیمه سرد و گرم در ساختمان  یادآوری : بکار بردن نامناسب تراکم در نقاط مختلف ، غیر یکنواختی گرمایش را در پی دارد.
3-استفاده از نرم افزار Autocad {صرفا جهت ترسیم نقشه} و بکارگیری روش طولانی اما دقیق توسط طراح
4-عدم استفاده از نرم افزار Loopcad
یادآوری : نسخه فعلی این نرم افزار با طراحی اشتباه و غیر استاندارد خود مشکلات زیادی را برای کارفرما ایجاد می کند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 - گرمایش و سرمایش بیش از حد در نقاط خاصی از ساختمان { گرمایش غیر یکنواخت و سلب آسایش!!}
     - بالا رفتن هزینه های اجرا ناشی از طراحی اشتباه 
یادآوری : بعلت اینکه نسخه موجود این نرم افزار در ایران قفل شکسته می باشد،  پاسخ های نامناسب و گاهاً پر از اشتباهی به کاربر خود می دهد. گاهاً دیده شده که برخی از افراد از روی نقشه های تولید شده توسط این نرم افزار اقدام به اجرای سیستم گرمایش از کف می نمایند که مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت.
5-محاسبه ظرفیت پکیج ، دبی پمپ ، هد پمپ و … جهت عملکرد صحیح سیستم 
6-مشخص نمودن محل دقیق درزهای انبساطی {Expansion Joint} در طراحی 
یادآوری : اشتباه در انتخاب محل کارگذاری درزهای انبساطی و یا عدم استفاده از آن خسارات فراوانی از جمله شکستن تمامی سرامیک های کف و یا بالا آمدن کف ساختمان را می تواند به همراه داشته باشد. 
7-استفاده از مجریان با تجربه و متعهد 
نکته : استفاده از مجریان با تجربه در زمینه اجرای سیستم گرمایش از کف و بهره گیری از لوازم و اتصالات به صورت مطلوب علاوه بر بهره گیری مناسب از سیستم مشکلاتی از قبیل دو پهن شدن لوله ها را از بین می برد.
نکته : علاوه بر استفاده از مجریان با تجربه و متعهد ، نظارت مهندسین شرکت بر حسن اجرای سیستم از دیگر راهکارهای شرکت جهت ارائه مطلوب خدمات به مشتریان عزیز می باشد.   8-ممنوعیت مطلق استفاده از اتصالات در کف
یادآوری : استاندارد سیستم های گرمایش از کف بر عدم کاربرد اتصالات در کف تاکید می کند و این در حالی است که گاهاً دیده می شود که برخی از شرکت ها و افراد سودجو ضمن استفاده از اتصالات در کف،  هزینه اتصالات را هم از کارفرما مطالبه می کنند !!!!! 
9-عدم استفاده از سیستم گرمایش از کف جهت بهره گیری در سیستم سرمایش از کف !!!!
یادآوری : همانگونه که می شود اثبات کرد سیستم گرمایش از کف بهترین حالت برای گرمایش می باشد به همان صورت هم می توان نشان داد که سیستم سرمایش از کف به هیچ عنوان مناسب سرمایش در ساختمان ها نمی باشد.
یادآوری : اتصالات لوله های PEX و بخصوص اورینگ های بکار رفته در این اتصالات هرگز نمی توانند در دو سیستم متفاوت سرمایش و گرمایش بکار روند و در صورت استفاده از آنها در این نوع سیستم ها به سرعت حالت خود را از دست داده و شروع به آبدهی می نمایند.
10-استفاده از عایق پلی استایرن استاندارد جهت عایق بندی مطلوب
یادآوری : در این سیستم باید حتماً از عایق پلی استایرن با حداقل چگالی 25 kg/m3 استفاده نمود. استفاده از عایق های سبکتر و یا نامرغوب ممکن است با به هدر دادن انرژی علاوه بر ناکارآمد کردن سیستم ، هزینه های انرژی را نیز افزایش دهند.   11- استفاده از حداقل 3 سانتی متر عایق پلی استایرن (چگالی 25 kg/m3) در طبقه اول و روی پیلوت 
یادآوری : طبقه روی پیلوت به علت همجواری کف آن با محیط سرد قابلیت هدر رفت انرژی را افزایش داده ، از این رو باید عایق بکار رفته در کف حداقل دارای ضخامت 3 سانتی متری باشد.
12-استفاده از عایق پیرامون جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی از طریق دیواره ها 
یادآوری : در صورتی که در دیوارها از عایق حرارتی مناسبی استفاده شده باشد نیازی به عایق گذاری پیرامونی نیست ولی در هر صورت بهتر است که این عایق ها نصب شوند.
13-استفاده حداکثری از مسیرهای حلزونی شکل برای لوپ ها در طراحی                                          یادآوری :  مسیرهای حلزونی شکل در مقایسه با سایر مسیرها دارای بیشترین خم 90 درجه و کمترین خم 180 درجه می باشند ، این مطلب در پیاده سازی بهتر و صحیح تر سیستم گرمایش از کف و همچنین جلوگیری از دو پهن شدن لوله ها حین اجرا کمک بسزایی می نماید. 
یادآوری : با توجه به مدلسازی های صورت گرفته مسیرهای حلزونی دارای بهترین توزیع حرارت می باشد.   14-اجرای سیستم گرمایش از کف از روی نقشه طراحی 
یادآوری : گاهاً دیده می شود که برخی از مجریان محترم بدون استفاده از نقشه طراحی اقدام به اجرا و پیاده سازی سیستم گرمایش از کف نموده اند که این خود می تواند مشکلات عدیده ای را در پی داشته باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع مزایای اجرای سیستم گرمایش از کف از روی نقشه مهندسی در ذیل بیان شده است.
 مزایای اجرای گرمایش از کف از روی نقشه طراحی : 1-بررسی دقیق سیستم از لحاظ فنی از روی نقشه طراحی    2-امکان یکسان سازی افت فشارها در لوپ های مختلف به روش مکانیکی و عدم نیاز به شیر برقی جهت یکسان سازی افت فشار (پایین آمدن هزینه ها)
یادآوری : اگر به هر دلیلی افت فشار در لوپ های مختلف سیستم گرمایش از کف با یکدیگر متفاوت باشد پدیده اتصال کوتاه رخ داده و امکان ایجاد مناطقی با درجه حرارت بسیار بالا (سوختگی کف پا) و مناطقی با درجه حرارت بسیار پایین وجود دارد . { عدم گرمایش یکنواخت و سلب آسایش ساکنین !}
3-از مدار خارج نمودن لوپ های فضاهای بدون استفاده از روی نقشه طراحی (مثال : اتاق خواب هایی که برای مدتی بدون استفاده است. )
4-رفع عیب و تعمیرات با کمترین هزینه با توجه به مشخص بودن مسیر لوپ آسیب دیده از روی نقشه طراحی (در صورت آسیب دیدن احتمالی لوله در یک لوپ خاص)
یادآوری : در صورتی که سیستم گرمایش از کف بدون وجود نقشه طراحی اجرا شود ، در صورت آسیب دیدن یکی از لوپ ها امکان تشخیص مسیر لوپ نبوده و کارفرما مجبور است تمامی کف ساختمان را برای تعویض لوپ مورد نظر تخریب نماید و دوباره تمامی سیستم گرمایش از کف را اجرا نماید که این خود هزینه های بالایی را بر کارفرما وارد می کند در صورتی که اگر نقشه طراحی وجود داشته باشد با مشخص شدن مسیر لوپ آسیب دیده هزینه تعمیرات به شدت کاهش می یابد.
5-امکان در مدار قرار دادن و یا ازمدار خارج کردن لوپ های مورد نظر با توجه به نقشه فضاها و نقشه طراحی گرمایش از کف
تکذیب خبر ممنوعیت استفاده از سیستم گرمایش از کف در پی انتشار خبری از سوی سایت خبری معماری‌نیوز مبنی بر ابلاغ دستورالعملی از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به تمامی سازمان‌های مسکن و شهرسازی کشور که استفاده از سیستم گرمایش از کف را غیرمجاز اعلام کرده است، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌دارد که هیچگونه دستورالعملی را دال بر عدم استفاده از سیستم فوق به سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها ابلاغ ننموده است. تحقیق و بررسی بر روی این سیستم به عنوان یکی از سیستم‌های رایج تاسیساتی از جمله پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در بخش تاسیسات ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است که نتایج حاصل از این تحقیقات به شرح ذیل می‌باشد: 1- اعطای گواهینامه فنی به لوله‌های پلیمری که قابلیت کاربری در سیستم‌های گرمایش کفی را دارند و الزامات مربوطه را لحاظ می‌نمایند.  2- برگزاری 2 کارگاه آموزشی در دو سال اخیر با موضوع گرمایش کفی و ارائه 12 عنوان مقاله و نیز برنامه‌ریزی جهت برگزاری سومین کارگاه آموزشی در خرداد ماه سال جاری به منظور ارائه نتایج تحقیقات صورت گرفته بر روی این سیستم به منظور آشنایی متخصصین و دست‌اندرکاران 3- چاپ کتاب «لوله‌های پلیمری» نشریه شماره (429)، همچنین اقدام برای چاپ کتابی با موضوع سیستم گرمایش کفی تحت عنوان «سیستم گرمایش کفی (انتخاب، طراحی، نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری)»  4- برگزاری دو دوره کنفرانس بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و راهبری کمیته علمی آن توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و ارائه مقالات متعدد در خصوص سیستم گرمایش کفی

ذکر مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک مستقیم ممنوع و پیگرد قانونی دارد .

هزینه طراحی سیستم گرمایش از کف برای هر مترمربع زیر بنای غیر مفید ساختمان 12,500ريال می باشد

هزینه اجرا هر متر مربع سیستم گرمایش از کف به صورت روزانه استعلام شود 
موفق باشید 


مطالب مشابه :


طراحی و اجرای سیستم های گرمایش از کف

گرمایش از کف - Floor Heating - طراحی و اجرای سیستم های گرمایش از کف - اطلاعاتی اندک در خصوص سیستم
آموزش تصویری اجرای گرمایش از کف

گرمایش از کف و سرمایش ازکف - آموزش تصویری اجرای گرمایش از کف - طراحی واجرای تخصصی گرمایش از
فوم بتن

گرمایش از کف و سرمایش ازکف - فوم بتن - طراحی واجرای تخصصی گرمایش از کف و فروش لوازم گرمایش از
سیستم گرمایش از کف

مهندسی عمران - سیستم گرمایش از کف - هدف این وبلاگ ارتقای علمی دانشجویان مهندسی عمران میباشد
آشنایی با انواع روش های اجرای سیستم گرمایش از کف

تاسیسات لوله کشی و گرمایش از کف مشهد - آشنایی با انواع روش های اجرای سیستم گرمایش از کف - مجری
فیلم آموزش گرمایش از کف

گرمایش از کف و سرمایش ازکف - فیلم آموزش گرمایش از کف - طراحی واجرای تخصصی گرمایش از کف و فروش
دانلود کتاب گرمایش از کف

گرمایش از کف و سرمایش ازکف - دانلود کتاب گرمایش از کف - طراحی واجرای تخصصی گرمایش از کف و فروش
برچسب :