منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد

*توجه*: منابع زیر توصیه های دکتر کرمی می باشد

                             منابع پیشنهادی

     درس مورد نظر       منبع پیشنهادی       نام نویسنده
       زبان عمومی 504+زبان عمومی آرمان اشراقی/عباس فرزان  آرمان اشراقی/عباس فرزام
        ریاضیات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت    امید محمودیان
         آمار  آمار و کاربرد آن در مدیریت    دکتر آذر و مومنی انتشارات سمت
     حسابداری مالی      مروری جامع بر حسابداری مالی(دو جلدی)  دکترنوروش/کرمی       /مهرانی/مرادی
    حسابداری صنعتی (1)     حسابداری صنعتی(1)       دکتر عثمانی
   حسابداری صنعتی(۲و۳)

  حسابداری صنعتی(۲و۳)

       آقای اسکندری
       زبان تخصصی        زبان تخصصی

       دکتر تالانه

        داود اقوامی

        حسابرسی کتاب های اصول حسابرسی(1و2)+ حسابرسی سنجش تکمیلی+ استانداردهای حسابرسی ایران     سازمان حسابرسی

  • نکته:
  1. همان طور که دانشجویان عزیز می دانند از کنکور 87 به بعد از اهمیت کتاب ۵۰۴ کاسته شده و کتاب TOEFL آقای BARRONS نقش بیشتری در موفقیت شما دارد.
  2. موفق باشید.


مطالب مشابه :


دانلود حل المسایل

دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 1 دکتر عثمانی و حل المسایل حسابداری مالی
منابع کارشناسی ارشد-صنعتی

ک تاب حسابداری صنعتی 1 عثمانی بدون شک همراه حل مسائل و حوصله و تمرین می تونید
دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1-2-3

کتابسرا - دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1-2-3 - دانلود بهترین کتاب ها حجم: 1/11 مگابایت
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92- بخش سوم- حسابداری صنعتی

،جلد یک حسابداری صنعتی عثمانی بیشتر سعی کنید تمرین زیاد حل کنید تا تسلطتون بره
منابع آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دکتر محمدقسیم عثمانی و جمشید صنعتی 1. حسابداری صنعتی جلد اول حل مسائل
منابع کارشناسی ارشد حسابداری 89

9- حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 حل تمرین كتاب صنعتی 2 و 3 حتما كتاب صنعتی 1 عثمانی را
منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد

حل تمرین. خبر. اطلاع حسابداری صنعتی (1) حسابداری صنعتی(1) دکتر عثمانی حسابداری صنعتی (۲و۳)
برچسب :