سقوط دختربچه از بالای ساختمان روی پیک موتوری +فیلم

سقوط دختربچه چینی از بالای ساختمان

فیلم منتشر شده از یکی از دوربین های مداربسته لحظاتی را نشان می دهد که دانش اموزی به بخشی از ساختمان مسکونی خیره شده است به طوری که چیزی توجهش را جلب کرده است ، ناگهان دختربچه ای که از قرار معلوم از پنچره یا نرده های بالکن خانه شان آویزان شده بود به پایین افتاد .

دختر دانش آموز ایستاد در خیابان به سمت کودک می رود تا او را بگیرد اما متاسفانه کودک روی موتورهای پیک که گوشه خیابان پارک بودند می افتد.

کلیپ سقوط دختربچه چینی روی موتورهای پارک شده زیر ساختمان

سقوط دختربچه از بالای ساختمان روی پیک موتوری +فیلم