انگشتان پا , رابطه ثروت مرد با انگشتان پای زنش

چگونه انگشتان پا زنان با تقدیر آقایان ارتباط دارد

 در گذشته چیزهایی از سنگ تراشی بوده است که از امروزی هایی که حتی در اینترنت می بینید غنی تر و با ارزشمندتر بوده است ، پای خانم ها با سرنوشت آقایانشان ارتباط دارد و رازهای گذشته ، حال ،آینده را نشان می دهد.به گزارش boldsky.com برخی از هندوهای قدیمی رازهایی از زندگی مردان را با دیدن انگشتان پای زنانشان بازگو می کردند که در این بخش از برگزیده ها به انها اشاره خواهیم کرد. انگشتان پا

رازهای جالب پنهان در انگشتان پای زنان

طالع بینی جالب و عجیب انگشتان پای زنان  

کف پا زنان : زنانی که نشانه چاکرا را دارند همسرشان را به یک پادشاه تبدیل می کنند. انگشتان: وقتی انگشت دوم پا بزرگتر از انگشتان دیگر باشد آرامش مردان را مختل می کنند به همین دلیل ترجیح می دهند تا آخر عمر مجرد بمانند. برآمدگی پا: اگر پایین انگشت کوچکتان بر آمدگی وجو داشته است یعنی فرد در زندگی اش موفقیت و شادی زیادی را تجربه می کند. نشانه ثروت : سمبل چاکرا و کامالا که کف پای زنان دیده می شود پول داری ، شهرت سیاسی و شکوفایی همسرشان را نشان می دهند. اگر دوتا انگشتان زمین را لمس نکنند: اگر دو انگشت زن به زمین برخورد نکند نشانه ی بیوگی است. اگر انگشت وسط از سایرین انگشتان بلند تر باشد: در چنین شرایطی که انگشت وسط از انگشتان دیگر بلند تر است کم شانسی زن برای همسرش که باعث نگرانی و ناراحتی می شود را نشان می دهد. اگر انگشتان به حد مساوی باشند: اگر انگشت سوم و چهارم به حد مساوی بلند باشند نشانه ی این است که این زن باعث ضرر وزیان اقتصادی همسرش و ستیز در رابطه می شود. شکل پاشنه پا: اگر زن پاشنه نرم و زیبایی داشته باشد زندگی فریبنده ی قابل انتظار است اما اگر کف پا مقداری پوسته پوسته و خشن باشد زندگی پر مشاجره ای دارید. فاصله بین انگشتان: اگر فاصله بین انگشت بزرگتر و اشاره کمتر از سایر انگشتان باشد زندگی پر از فشاری و مشاجره ای را نشان می دهد اما اگر انگشت اشاره بزرگتر از انگشت اول باشد یعنی زندگی با عشق و پر دردسری دارند.

 

انگشتان پا , رابطه ثروت مرد با انگشتان پای زنش