سه قلوهایی که با فاصله 11 سال متولد شدند! + تصاویر

سه قلوهایی که 11 سال فاصله سنی دارند

پیشرفت علم و روش های درمان ناباروری می تواند خانواده ای را صاحب فرزند چند قلو با چند سال اختلاف سنی کند و این مسئله در دنیای امروزی آنقدرها هم غیرطبیعی نیست.

Conceived together, born 11 years apart:Deep-frozen third sister arrives after record gap

سه قلوها

سه قلوهایی با 11 سال اختلاف سن در کنار پدر و مادرشان

تولد خواهر سوم سه قلوها با 11 سال تاخیر

زن و شوهری که به دلیل نازایی و ناباروری با استفاده از روش تخمکگذاری صاحب فرزند شده بودند بعد از سالها تصمیم گرفتند تا جنین سوم آنها که فریز شده نگهداری شده بود را به دنیا بیاورند.

"مگان" و "بتانی" خواهران دوقلو در سال 1998 به دنیا آمدند ولی یکی از جنین ها در همان حالت فریز باقی ماند تا زوجی که مشکل ناباروری دارند در آینده بتوانند آن را به دنیا بیاورند ، این اتفاق 11 سال بعد از زایمان اول انجام شد و خواهر سوم که قل جامانده ی جنین های سه قلو بود متولد شد ، دختری درست شبیه خواهرانش .

سه قلوها

سه قلوها

تصاویری برای نشان دادن شباهت خواهران سه قلوها که با فاصله سنی متولد شدند

دلیل این شباهت روشن بود ، هرسه دختر این خانواده در یک روز تشکیل شده بودند ولی با اختلاف چند سال متولد شدند.

سه قلوهایی که با فاصله 11 سال متولد شدند! + تصاویر