موجود چندش آور داخل آبمیوه کارتونی! + عکس

موجود دریایی 10 پا داخل قوطی آبمیوه

"بارابارا اولین ماری" اهل گوشن نیویورک چند روزی است که به دلیل دیدن موجودی چندش آور ته جعبه آبمیوه کارتونی اش دچار حالت تهوع شدید شده است.Mum-of-two left vomiting for days after finding the ‘rotting remains of a SQUID’ in her Vita Coco Pure Coconut waterآبمیوه کارتونی مادر 2 کودک بعد از آنکه تمام محتویات بسته آب میوه نارگیل را خورد احساس کرد که مزه ای غیرقابل تحمل در آخر آبمیوه وارد دهانش شده به همین دلیل با چاقو قسمت بالای بسته آبمیوه را برش دادم .آنچه را که می دیدم باور نمیکردم ، یک موجود دریایی چندش آور داخل آبمیوه بوده است و من بدون داشتن اطلاع از این موضوع آبمیوه را تا آخر خورده بودم.موجودی شبیه اختاپوس که بعد متوجه شدم نوعی ماهی مرکب است با 10 بازو.آبمیوه کارتونیآبمیوه کارتونی 

عکس ماهی مرکب 10 بازو دار داخل آبمیوه کارتونی 

 ماهی مرکب، سَرپاوَر یا در گویش مردم جنوب ایران خساک یکی از بی مهرگان است.  آن ها نرم تنانی از خانواده اختاپوسها هستند، که هنگام روز در اعماق آب به سر برده و شب هنگام، برای تغذیه به سطح آب می آیند. اسکوئیدها با استفاده از 10 بازوی خود، ماهیها را به درون دهان منقار مانند خود می کشند. 

موجود چندش آور داخل آبمیوه کارتونی! + عکس