بیرون آمدن عنکبوت زنده از داخل گوش یک زن + فیلم

بیرون آمدن عنکبوت زنده از داخل گوش بیمار!

بیماری که شکایت از سردرد داشت برای معاینه نزد پزشک آمده بود که ناگهان عنکبوتی از داخل گوشش بیرون آمد. 

Horrifying moment SPIDER crawls out of woman's ear after she complained of headache

عنکبوت گوش 

عکس لحظه بیرون آمدن عنکبوت زنده از داخل گوش زن هندی

عنکبوتی که داخل گوش یک زن خانه کرده بود

"لکشمی ال" 49 ساله بعد از بیدار شدن از خواب بعداز ظهر احساس ناراحتی و خارش در گوش سمت راستش داشت اما این مسئله را زیاد جدی نگرفت و از دخترش خواست تا داخل گوش او را با دقت نگاه کند مبادا چیزی داخل آن باشد.

بعد از چند ثانیه دردهای شدیدی داخل سرش شروع شد در حدی که با فریادهای او همسرش وحشت زده او را به بیمارستان رساند.

 پزشک حین معاینه متوجه وجود عنکبوت زنده ای داخل گوش بیمارش شد برای همین تصمیم گرفت تا مایعی مخصوص داخل گوش ریخته و عنکبوت را مجبور به خارج شدن سازد.

در هیمن فاصله گوشی موبایلش را آماده کرد تا از خروج حشره چشم درشت از داخل گوش زن فیلمبرداری کند.

 دکتر "سانتوش شیواسوامی" می گوید:تا به حال چنین موردی ندیده بودم ، زمانی که عنکبوت چشم درشت از داخل گوش بیمار خارج شد احساس می کردم از اینکه من با ریختن دارو خانه جدید او را خراب کرده ام خشمگین است.

کلیپ بیرون آمدن عنکبوت زنده از داخل گوش زن هندی 

بیرون آمدن عنکبوت زنده از داخل گوش یک زن + فیلم