واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی مجلس و حرم امام

واکنش اینستاگرامی هنرمندان به حادثه تروریستی

هنرمندان و بازیگران همیشه در صحنه حاضر با انتشار پست هایی در صفحه اینستاگرامشان به حادثه تروریستی امروز مجلس و حرم امام واکنش نشان دادند که در ادامه این پست های هنرمندان را خواهید خواند.

پست اینستاگرامی هنرمندان در واکنش به حادثه تروریستی

شاهین جمشیدی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی

ایران همیشه امن خواهد بود.


رضا صادقی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی

اهای .... مهاجم، تروریست، افراطی یا هر بی صفتی که تعبیر تو هست ... این خاک و مردمش سالهاست مورد تهدید تو و امثال تو بوده و هستن، اما غافلی از اینکه امثال توی حیوان نمیتونین قدم نجستون رو روی این خاک ثابت کنید . پاش بیاد من هنرمند و اون دکتر و مهندس و کارگر و حتی فقیر و پولدارش کاری میکنیم مجبور بشین تو و اربابات لوله تفنگتون و جلو مغزتون بگیرین . این سرزمین، زادگاه شیر مردان و زنانیست که ثابت کردن ایران جای بز دلانی حیوان صفت که مردم بی دفاع رو هدف میگیرن نیست..... هـشت رستمهایی از این سرزمین دفاع کردن که الان سهراب هاشون همون رستما شدن...


روشنک عجمیان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی

خدایا پناهمان باش امیدوارم بیشتر از این برای عزیزانمان و هموطنهای نازنینمان اتفاقی نیافتد، لطفا همه دعا کنیم خدایااا لعنت به تروریسم.


رویا میرعلمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی

برای آرامش و امنیت کشورمان دعا کنیم ... خدایا خودت به خیر بگذران.


سیدعلی صالحی در واکنش به حادثه تروریستی نوشت:

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی

پست اینستاگرامی هنرمندان در واکنش به حادثه تروریستی

 

واکنش هنرمندان به حادثه تروریستی مجلس و حرم امام