صخره نوردی بدون طناب در کوهستان مرگ! + فیلم و عکس

صخره نوردی بدون هیچ نوع ابزاری!

یکی از شاهکارهای رشته صخره نوردی به نام "الکس هونولد" می تواند بدون استفاده از هیچ ابزاری مثل طناب ایمنی و مهار از صخره ای پرچالش بالا برود.

Daredevil Alex Honnold has just completed what is being called “the greatest feat of rock climbing history”.

 صخره نوردی

عکس رکورد جدید شاهکار صخره نوردی جهان

 صخره نورد جوان و ماجراجو به تازگی با صعود از صخره ی بلند و ترسناک "El Capitan" نام خود را بر سر زبان ها انداخته است.

بر اساس گزارشات دقیق این صعود در کمتر از 4 ساعت و بدون استفاده از هیچ ابزار ایمنی و کمکی انجام شده است که در نوع خود بی نظیر بوده است.

الکس در سال 2014 با صعود بر "El Sendero Luminoso " مکزیک در مدت 3 ساعت به نوعی خودش را به دنیا معرفی کرد.

 صخره نوردی

عکس " الکس هونولد "ماجراجوی نترس رشته صخره نوردی

"ال تورو" 2.500 فوتی تجربه ی بعدی او بود ، علاقه و ماجراجویی او به نوعی بازی با مرگ است چرا که هر لحظه رهایی دست و یا سر خوردن پا مساوی است با مرگ.

 صخره نوردی

کلیپ کوتاه از لحظات صخره نوردی بدون طناب و ابزار

صخره نوردی بدون طناب در کوهستان مرگ! + فیلم و عکس