آزمونک انگلیسی

 • سایت آزمونک آنلاین رایگان فنی حرفه ای (حسابداری و کامپیوتر و ...)

  جهت خودآزمایی و بروز کردن اطلاعات خود به سایت آزمونک آنلاین رایگان فنی حرفه ای مراجعه فرمائیدبرای ورود به سایت ""اینجا"" کلیک کنید • آزمونک آنلاین

  با عرض سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزان گرامی  طبق آخرین تصمیماتی که گرفته شد بر آن شدیم که برای دانش آموزان عزیز در درس ادبیات فارسی  و زبان فارسی آزمون های آنلاینی آماده کنیم.تا دانش آموزان بتونند از طریق همین سایت در آزمون شرکت نماییند. سوالات آزمون: 1-در همه گزینه ها به جز گزینه ........آرایه «تلمیح» وجوددارد. 1-غرق خون بود ونمی مرد ز حسرت فرهاد/خواندم افسان شیرین و به خوابش کردم 2-هرآن میوه کش نیست خوش رنگ وبوی/ز شیرینی طعم او دست شوی 3-وعده کام ز شیرین دهنان هست هلاک/یاد ناکامی فرهاد کن وکام مجوی 4-هوس کاری آن فرهاد مسکین/نشان جوی شیر وقصر شیرین 2-معانی صحیح واژه های«ارادت-مهد-سائل-مُلک»در کدام گزینه آمده است؟ 1-خواست-قبر-پرسنده-پادشاه                                   2-اخلاص-ستایش-پرسان-فرشته 3-عشق-کجاوه-مزاحم-زمین                                      4-دوستی-گهواره-گدا-پادشاهی 3-مفهوم بیت«دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/به علی شناختم من به خدا قسم،خدارا»در کدام بیت آمده است؟ 1-هرکاوعدوی گنج رسول است بی گمان/جزجهل ونحس نیست نشان سلامتش 2-هرکاو آفت خلاف علی بود در دلش/تو روی ازو بتاب و بپرهیز از آفتش 3-منت خدای را که به جود امام حق/بشناختم به حق ،یقین و حقیقتش 4-آگه نه ای مگر که پیغمبر که را سپرد/روز غدیر خم ز منبر ولایتش 4-کدام اثر به نثر«مسجع»نگاشته شده است؟ 1-قصص الانبیا          2-تاریخ بلعمی         3-مناجات نامه             4-فیه مافیه 5-غیر از ..........همه ی آثار متعلق به خواجه عبدا...انصاری است. 1-الهی نامه           2-زادالعارفین            3-مختارنامه                 4-زساله دل وجان 6-مصرع«چوسوفارش آمد به پهنای گوش»با کدام جمله مفهومی معادل دارد؟ 1-کمان را بمالید رستم به چنگ                               2-خروش از خم چرخ چاچی بخاست 3-زشاخ گوزنان برآمد خروش                                   4-چو بوسید پیکان سر انگشت اوی 7-کدام اثر «آفرینش حماسه» است و«بازآفرینی حماسه»محسوب نمی شود؟ 1-انه اید                 2-ادیسه                 3-خاوران نامه                  4-حمله حیدری 8-در گروهواژه های «خنده ومزیح،قابلیت ارتجاء،ستوه وملول،بوق وکوس،حماسه مهابهاراتا،ناگهان و          یکباره گی،کمان به زه،حریف وهماورد،نغمه حروف،تهمتن وقوی اندام،عنان و افسار،قضا وغدر،قالب حماسی»چند غلط املایی وجود دارد؟ 1-دو                         2-سه                3-یک                            4-چهار ارسال پاسخ راهنمای تکمیل پاسخنامه پاسـخنامه  

 • نتایج آزمون زبان انگلیسی متوسطه دوم مرحله منطقه ای

  مدارس دخترانه مدارس پسرانه نام و نام خانوادگی نام آموزشگاه امتیاز نام و نام خانوادگی نام آموزشگاه امتیاز سارا نوری زینبیه 82% یاسین فتحی شهید فتاحی 76% روژان نوری نیایش 66/77% اسعد کرم ویسی معلم 33/69% اسرین نادری تبار فرهنگیان ف2 33/43% پژمان احمدی طالقانی 30% پریسا محمد زاده عفت 66/32% فواد نقشبندی معراج 33/17%  نفرات برتر گروه ها(سارا نوری - یاسین فتحی) جهت آزمون استانی معرفی می شوند.

 • ترازنامه(Balance sheet)به زبان انگليسي

  Balance sheet دارائي ها:Assets:بدهي ها :Liability:دارائي هاي جاري :Current Assets:بدهي هاي جاري :Current Liability:وجه نقد ‍‍Cashحسابهاي پرداختني Accounts payableسرمايه گذاري كوتاه مدت Short-term invesmentاسناد پرداختني Notes payableحسابهاي دريافتي Accounts   receivableپيش دريافت  Advancesذخيره براي حسابهاي مشكوك الوصول Less:allowance For doub tful accounts ماليات پرداختني Tax  payableخالص حسابهاي دريافتني Net  accounts  receivableسود سهام پرداختني Dividend  payableاسناد دريافتني Notes  receivableحصه جاري بدهي بلند مدت Current  portion oflong-term debtموجودي كالا Merchandise inventoryساير حسابهاي پرداختني Other accounts payableپيش پرداخت Prepaidsجمع بدهي هاي جاري Total Current Liabilityملزومات Suppliesبدهي هاي بلند مدت long-term Liability:ساير حسابهاي در يافتني Other accounts   receivableاوراق قرضه پرداختني Bonds payableجمع دارائي هاي جاري Total Current Assetsاسناد پرداختني Notes payableسرمايه گذاري بلند  مدت: Long-term invesment:وام پرداختني Loans  payableدارائي هاي ثابت مشهود :Tangible fix assets:ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان provision for staff termination benefitsزمين Landدر آمد انتقالي به دوره آتي Deferred revenueساختمان Buildingجمع بدهي هاي بلند مدت Total long-term Liabilityكسر ميشود : استهلاك انباشته Less:Accumulated  depreciationجمع بدهي ها Total Liabilityارزش دفتري ساختمان Book value  building ماشين آلات Machineryحقوق صاحبان سهام :Owner equity:كسر ميشود : استهلاك انباشته Less:Accumulated  depreciationسهام عادي Common stockارزش دفتري ماشين آلات Book value m achineryسهام ممتاز preferred stockوسيله نقليه Vehiclesصرف (كسر ) سهام share premium(discount)كسر ميشود : استهلاك انباشته Less:Accumulated  depreciation Development and pian reseve ارزش دفتري  وسيله نقليه Book value m vehiclesاندوخته قانوني Legal  reserveتجهيزات Equipmentسود انباشته Retained earningsكسر ميشود : استهلاك انباشته Less:Accumulated  depreciationسود و زيان تحقق نيافته Unrealized profit or lossارزش دفتري  تجهيزات  Book value equipmentجمع حقوق صاحبان سهام Total Owner equityاثاثه Furniture كسر ميشود : استهلاك انباشته Less:Accumulated  depreciation ارزش دفتري  اثاثه  Book value furniture جمع دارائي هاي ثابت مشهود Total Tangible fix assets دارائي  ثابت  نا مشهود :Intangible  assets: حق اختراع Patent علامت تجاري Trademark حق امتياز Royalty حق تا ليف Copyright سرقفلي Good will جمع دارائي هاي نا مشهود Total Intangible  assets مخارج انتقالي به دوره هاي آتي Deferred charges: هزينه تاسيس Organization  cost جمع مخارج انتقالي به دوره هاي آتي Total deferred charges ساير دارائي ها :Other assets: وجه نقد مسدود شده Restricted  cash حسابهاي دريافتني بلند مدت Long-term Accounts  receivable اسناد  دريافتني بلند مدت Long-term Notes  receivable جمع ساير دارئي ها Total  other assets جمع دارائي ها Total assets

 • آزمونک فارسی و ریاضی اول دبستان

  آزمونک فارسی و ریاضی اول دبستان

  دانلود آزمونک ریاضی      دانلودآزمونک فارسی   دانلود پس از دانلود، نام فایل را به انگلیسی تغییر دهید تا فایل باز شود

 • نمونه صورت های مالی انگلیسی

  در این دو فایل که به صورت PDF می باشند تمامی صورتهای مالی از جمله ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همرا با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار داده شده است.رمز:www.komakhesabdar.irدانلود فایل

 • آزمونک های فارسی هشتم

  چنانچه مطالب این پست دارای رمز بودند،رمز همگیkelashashtom88 است   دانلود آزمون از ستایش و درس یک   دانلود آزمون از درس دو و درس سه   دانلود آزمون از درس چهار و پنج   دانلود آزمون از درس شش   دانلود آزمون از درس هفت   دانلود آزمون از درس هشت   دانلود آزمون از درس نُه   دانلود آزمون از درس ده   دانلود آزمون درس یازده

 • ارزشیابی مستمر و رویکرد نوین آموزشی (1)

  ارزشیابی مستمر و رویکرد نوین آموزشی  (1)

  ارزشیابی مستمر و رویکرد نوین آموزشی(1)ارزشیابی مستمر ارزیابی مداوم فرایند آموزش، کوشش ها و عملکردهای دانش آموزان برای کسب نتایج و اهداف آموزشی است. این کوشش ها در کلاس یا خارج از کلاس و در طی یک دوره آموزشی مورد قضاوت قرار می گیرد. با ارزشیابی مستمر معلم نقاط ضعف و قوت جریان و عوامل آموزشی را در می یابد و در جریان آموخته های واقعی فراگیران قرار می گیرد و می تواند برنامه های جبرانی و ترمیمی را تدارک بیند.یادگیری امری دفعی و ناگهانی نیست و در طول زمان اتفاق می افتد بنابراین ارزشیابی صحیح آن نیز نیازمند استمرار و قضاوت و بازنگری مرحله به مرحله فرایند یادگیری است.نظام ارزشیابی مستمر نیازمند تغییر روش ها و رویکردهای تدریس است که از آن به رویکرد نوین آموزش یاد می کنیم.  ارزشیابی مستمر:- ارزیابی مداوم فرایند آموزشی- فرصتی برای درک نقاط ضعف و قوت- تمهید برنامه های جبرانی و ترمیمی رویکرد نوین آموزشی بر سه نکته تأکید دارد:1- یادگیری گروهی 2- یادگیری فعال 3- یادگیری خلاق 1-1 یادگیری گروهی انسان در گروه یا در اجتماع یاد می گیرد، دانش آموزان از یکدیگر آسانتر و بیشتر می آموزند. یادگیری گروهی گامی به سوی یادگیری برای با هم زیستن است که یکی از چهار ستون آموزش و پرورش قلمداد می شود و کمیسیون بین المللی یونسکو برای آموزش و پرورش برای سده بیست و یکم بر آن تأکید داشته است.  چهار ستون یادگیری:- یادگیری برای دانستن- یادگیری برای انجام دادن- یادگیری برای با هم زیستن- یادگیری برای زیستن یادگیری گروهی یعنی گسترش تفاهم با دیگران، ایجاد ارتباط، انعطاف پذیری و ... بدیهی است که در پرداختن به این اصل مهم، تنش میان آن که به جمع اهمیت دهیم یا فعالیت ها و ارزش های فردی را محترم شماریم نمایان می شود. همراه با کار گروهی رویکرد نوین آموزش به شخصیت منحصر به فرد هر یک از فراگیران توجه دارد. شخصیتی که متعلق به خود آنان است تا راه آینده ی خود را انتخاب کنند و در قالب ذخائر ارزشمند فرهنگ ها و آرمان های خود به ظرفیت کامل برسند.  1-2 یادگیری فعالیادگیری واقعی در پرتو مشارکت فراگیران در تولید مفاهیم آموزشی شکل می گیرد.فرایند فعال یادگیری فرایند درک و فهم است. یادگیری از طریق انتقال صورت نمی پذیرد. دانش ها فرایند هایی نیستند که تولید شده باشند و اینک از طریق جریان آموزش لازم باشد آن ها در اختیار مصرف کنندگان (فراگیران) قرار دهیم. فرایند فعال یادگیری فرایند درک و فهم است.تدارک فرصت های مناسب و فعالیت های در خور که با مدیریت خودورزانه معلم فراهم می گردد موجب می شود که دانش آموزان با استفاده از آگاهی و آموخته های پیشین خود به ...

 • برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی درس زبان انگلیسی

    سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی   برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی درس       زبان انگلیسی        متوسطه سال تحصیلی 88/1387   زمان بندی مقدار واحد فعالیت برنامه ردیف مطابق برنامه عملیاتی دبیرخانه 1 برنامه شرکت سرگروه در گردهمایی کشوری طراحی آموزشی 1 آبان ماه 1387 1 برنامه برگزاری گردهمایی سرگروه های آموزشی نواحی و مناطق بهمن ماه 1387 1 دوره برگزاری مسابقه کتابخوانی دبیران در طول سال تحصیلی 3 بروشور تهیه بروشور آموزشی در طول سال تحصیلی 10 کلاس درس بازدید از مدارس و نظارت بر فرآیند تدریس اردیبهشت ماه 1388 1 دوره برگزاری مسابقه طرح درس نویسی روزانه درس  5 کتاب  پیش دانشگاهی         اردیبهشت ماه 1388 1 مگا بایت برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزی خلاقیت ونوآوری 2 در طول سال تحصیلی   مگا بایت به روز رسانی وبلاگ طراحی شده توسط گروه زبان انگلیسی استان آذر ماه 1387 1 برنامه تهیه و ارسال لیست نرم افزار و سایت های مرتبط با درس زبان انگلیسی         اسفند ماه 1387 1 کتاب نقد و بررسی کتاب پایه دوم دبیرستان نفد وبررسی کتب درسی 3         در طول سال تحصیلی 1 برنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی نواحی و مناطق استان سنجش و ارزیابی 4 دی ماه 1387 1 سوال بررسی سوالات خرداد ماه 1387 پایه اول متوسطه در طول سال تحصیلی   برنامه بازدید از گروه های آموزشی در مناطق و نواحی استان و ارایه بازخورد مناسب و مقتضی آذرماه 1387 1 پروژه تهیه آزمونک کتاب سوم متوسطه اردیبهشت ماه 1388 1 دوره برگزاری مسابقه علمی دانش آموزی پایه اول متوسطه        

 • برنامه عملیاتی گروه

    باسمه تعالی برنامه عملیاتی سالانه گروه زبان انگلیسی ناحیه 3 کرمانشاه در سال تحصیلی  88 – 87 شیوه اجرا زمان اجرا فعالیت ردیف برنامه برگزاری جلسه حضوری به صورت کارکاه آموزشی و با دعوت از همکاران مدرس و استاد در طول سال تحصیلی برگزاری گردهمایی دبیران زبان انگلیسی ناحیه 3 1     بهبود روش های یاد دهی  و یادگیری  منبع Success in language teaching Paul davies/ Eric Peatse  فصل هاي 2و3و4و5و6و12 14/11/87 برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه همکاران   2 ارسال به مدارس ناحیه 1/7/87 الی   30/1/88 تهیه بروشورآموزشی با تاکید بر نظریه های یاددهی –یادگیری 3 انجام بازدید از مدارس در طول سال تحصیلی بازدید از مدارس و نظارت بر فرآیند تدریس 4  همکاران آثار خود را تا 25 بهمن ماه به گروه ارسال نمایند. 1/8/87 الی  30/11/87   برگزاری مسابقه طرح درس نویسی (روزانه) درس 5 کتاب پیش دانشگاهی مبنی برر    نظریه های یادگیری و آموزشی 5 همکاران می توانند موضوعات موردنظرخود رااز طریق ایمیل به گروه اطلاع دهند در طول سال تحصیلی برگزاری گارگاه آموزشی 6 جزوات در گردهمایی توزیع ویا به مدارس ارسال مي شود در طول سال تحصیلی تهیه جزوات کمک آموزشی زبان انگلیسی  7 آثار برتر دانش آموزی تا نیمه دوم اسفند از مدارس به گروه ناحیه ارسال شود 1/7/87 الی   25/12/87 برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزی 1   نواندیشی و خلاقیت در تولید محتوای آموزشی با هدف اعتلای تربیت دینی همکاران گرامی میتوانند اثار خود را جهت درج در وبلاگ به گروه ارسال نمایند در طول سال تحصیلی به روز رسانی وب لاگ طراحی شده توسط گروه زبان انگلیسی ناحیه3 2 همکاران آثار خود را جهت درج به گروه ارسال نمایند در طول سال تحصیلی درج مطالب در فصلنامه آموزشی راهبرد 3  وبلاگ گروه: www.eeg3.blogfa.com E mail:  [email protected] 1/7/87 الی   30/11/87 تهیه لیست نرم افزارو سایت های مرتبط با درس زبان انگلیسی 4 درس سوم كتاب دوم نقد های همکاران تا اول اسفند ماه به گروه ارسال شود 15/7/87 الی  15/12/87 نقد وبررسی کتاب پایه دوم دبیرستان 5 موضوع: Learners errors –Aproches and Significances حداكثر 15 صفحه همراه با لوح فشرده   همكاران آثار خود را تا پايان دي ماه به گروه ارسال نمايند برگزاری مسابقه مقاله نویسی  6  اسامی نفرات برتر همراه با نمونه سئوال مرحله آموزشکاه حداكثر تا پایان دي ماه به گروه ارسال نمايند   دختران: دبیرستان استقلال پسران: پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب مرحله آموزشگاه  نيمه دوم آذر ماه   مرحله ناحيه: 12/12/87 ساعت 9 صبح   برگزاری مسابقه علمی دانش آموزان پایه اول متوسطه در سطح مدارس ناحیه 3 ارزیابی  از عملکرد و بهبود شیوه های سنجش و ارزشیابی همکاران محترم جهت ...