ادبیات فارسی ترکمن

 • روش های نوین در تدریس فارسی دوره ی راهنمایی

  روش های نوین در تدریس فارسی دوره ی راهنمایی  یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است.   پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است .  معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بدانددر کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید. آنچه دراین مقاله خواهد آمد، نگاهی است کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی ونقد آن سخن به میان خواهد آمد .سپس نتیجه گیری بعمل آمده ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می شود. زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد. هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی راهنمایی  رایطه شناختی     1-اشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گسترش حوزه ی نمادها  و معا نی3-اشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت ان  ها4-اشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-اشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان  حیطه ی عاطفی       الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور  -بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین ان-مطا لعه    ب)تلطیف احساسات وعواطف  روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی  استفاده از روش تدریس  فعال وهمگام با روزروش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد ... • واژه های دخیل در فارسی اول راهنمایی

  واژه های دخیل                واژه هاي دخيل در فارسي جديد التأليف اوّل راهنمايي       استاد محمّد تقي بهار در سبك شناسي مي نويسند : « در عالَم هيچ زباني نيست كه بتواند از آميختگي با زبان ديگر خود را بركنار دارد مگر زبان مردمي كه هرگز بامردم ديگر آميزش نكنند و اين نيز مُحال است ، چه وسيله ي تجارت ، معاشرت و سفر و حتي وسيله ي شنيدن افسانه ها و روايات ملل ديگر لغاتي از آن مردم در اين مردم نفوذ مي كند و همه ي زبان هاي عالم از اين رو داراي لغت هاي دخيل است .»      احتمالاً زبان فارسي بيش تر از هر زباني داراي واژه هاي دخيل است . شايد بتوان درصد تقريبي واژه هاي دخيل را به اين صورت نوشت : فارسي سَرِه پنجاه درصد ، عربي چهل درصد ، لغات زبان هاي ديگر از جمله فرانسوي ، انگليسي ، تركي ، روسي و...  ده درصد .       اگر بخواهيم علل ورود اين همه واژه را ذكر كنيم مي توان به علّت هايي چون ورود سپاه اسلام به ايران و پذيرفتن دين اسلام ( لغات دخيل عربي ) ، حمله ي مغولان و استقرار طولاني آنان در ايران ، حاكميّت شاهان ترك ، حملات روس ها ، تجارت ، نياز زبان ، ترجمه ي كتاب هاي بيگانه ، اعزام دانشجويان به خارج از كشور و بازگشت آنان ، ورود تكنولوژي هاي جديد ، فضل فروشي يا خودنمايي سخنگويان و حقير شمردن يا فقير انگاشتن زبان خودي و ... اشاره كنيم .       مي دانيم كه هر زبان الگوي هجايي خاصّ خود را دارد و بسياري از واژه ها زماني كه وارد زباني مي شوند از نظر آوايي ، دستوري و معنايي تغيير مي كنند . به گفته ي دكتر آريان پوركاشاني حدود پانصد واژه از زبان فارسي وارد زبان انگليسي شده است . عرب ها هم  كلمات فارسي را معرّب مي كنند مانند : ساده (ساذَج )، چوگان ( صولجان ) ، گنج ( كنز ) و...       ورود بسياري از واژه ها ي دخيل موجب توان مندي و غناي زبان مي شود و اكنون اين واژه ها جزئي از واژه هاي فارسي هستند و ساختن كلمه ي جديد نمي تواند دقيقاً همان بار معنايي را برساند . اگر بخواهيد براي كلمات : كتاب ، ساعت ، حركت و... معادل بسازيد چه واژه هايي مي سازيد كه جانشين اين كلمات شوند ؟   آچار : ( تركي ) وسيله اي براي باز كردن و بستن پيچ و مهره   آدم : ( معرّب از عبري ) ساختن ، ابوالبشر  آسيا: ( انگليسي Asia ) قاره آسيا  آقا : ( مغولي ) عنواني احترام آميز براي مردان  آمين : ( معرّب از عبري ) برآورده ساز ، مستجاب كن ، چنين باد  اتاق : ( تركي ) بخشي از يك ساختمان كه داراي چهار ديوار ، سقف و در است .   اتو: otu ( روسي ) ابزار آهني كه آن را با برق گرم مي كنند و روي پارچه مي كِشند .   اتوبوس : oto – bus ( فرانسوي auto bus ) از پيشوند داراي ريشه ي لاتيني auto به معني « خود » و bus، نوعي اتومبيل بزرگ اتومبيل : otomobil ...

 • باد جوی مولیان

  باد جوی مولیان ........... همه ی ما از قصیده ی معروف رودکی و ماجرای تاریخی آن کمابیش مطالبی خوانده یا شنیده ایم. بوی جوی مولیان آید همی                         یاد یار مهربان آید همی .......... شعری است در وزنی نشاط انگیز و وجد آور که هم نوایی و پیوند دل نشین حروف و تکرار ردیف "آید همی" موسیقی دل انگیزی به آن بخشیده است. بر اساس مقاله ی "دکتر محمد امین ریاحی" در کتاب حافظ شناسی جلد چهارم این شعر رودکی بیش از هزار سال ورد زبان بوده است اما از همان قدیم ،دست تصرف کاتبان مطلع قصیده را از صورت اصلی برگردانیده است. در چهار مقاله ی نظامی عروضی آمده است: بوی جوی مولیان آید همی                  بوی یار مهربان آید همی اما علاوه بر این که "بوی جوی" مفهوم دل نشینی ندارد،تکرار بوی در دو مصراع پیاپی ناخوشایند است.برای رفع این عیب تصرفات دیگری پیدا شده است.در دست نویس های کهن بعضی متون دیگر که این بیت در آنها دیده شده است، "بوی جوی مولیان" به صورت "بانگ جوی مولیان" ضبط گردیده است.یا در مصراع دوم  " بوی یار" به صورت " یاد یار" آمده است. اما ترکیب "آمدن یاد یار" در زبان فارسی به کار نرفته و فصیح نیست. استاد بدیع الز مان فروزانفر و استاد سعید نفیسی در تصحیح دیوان رودکی شکل مشهور بیت یعنی : بوی جوی مولیان آید همی                     یاد یار مهربان آید همی را مد نظر قرار داده اند،در حالی که اگر تامل و دقت بیشتر به خرج می دادند قطعا به شکل صحیح بیت در متون معتبر کهن از جمله "کشف الاسرار" " تاریخ وصاف" " مرصاد العباد" " تاریخ گزیده" و " حبیب السیر" نقل شده است، برخورد می کردند .در این متون بیت یاد شده به شکل زیر آمده است: باد جوی مولیان آید همی                بوی یار مهربان آید همی سنایی در قطعه ی کوتاهی ، قصیده ی رودکی را استقبال کرده شعری با این مطلع سروده است: رنج غربت رفت و تیمار سفر                "بوی یار مهربان آید همی" و مولانا  این چنین به استقبال این شعر رفته است: بوی باغ و بوستان آید همی             "بوی یار مهربان آید همی" گذشته از موارد یاد شده ، به این نکته ی مهم نیز باید توجه کرد که اصولا در نظر عاشق وقتی نسیم (باد)  از کوی یار می وزد، حامل پیام و بوی وی برای عاشق  است. حافظ می فر ماید: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟               منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ بسیار محتمل است که رودکی  هم که در خراسان بزرگ قصیده ی خود را می سرود " بوی یار مهربان" را از " باد جوی مولیان" می شنید و معقول و طبیعی است که گفته باشد: باد جوی مولیان آید همی           بوی یار مهربان آید همی اما مولیان به چه معنی است. "مولیان" بر وزن ارغوان و ارمغان و مخفف موالیان ...

 • فارسی دو م درس اخلاق و زندگی

  دوم راهنمایی فصل پنجم اخلاق و زندگی ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون         نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا!                                                            حافظ               مهر: محبّت، علاقه                       گردون: آسمان، فلک افسانه و افسون: جناس(شبه اشتقاق: کلماتی که به نظر هم­جنس یا هم­ریشه به نظر می­رسند، ولی به واقع این­گونه نیستند).                   افسانه: داستان غیر واقعی و مبالغه آمیز افسون: نیرنگ، مکر و حیله                           به جایِ: در حقّ، فرصت شمار: غنیمت بدان، مغتنم شمار،   فرصت شمردن: قدر دانستن. ده روزه مهرِ گردون: مهرِ ده روزه­ی گردون(محبّت ناپایدارِ آسمان). یارا: ای دوست!( منادا) و در حکم جمله­ی کامل است. ترتیب درست اجزای کلام در این بیت، به این قرار است: « ای یار! مهرِ ده روزه­ی گردون، افسانه و افسون است؛ پس نیکی کردن در حقّ دوستانت را فرصت شمار.» پند پدر زین گفته سعادت تو جویم         پی یاد بگیر هر چه گویم زین: مخفّفِ از این.                   گفته: سخن، کلام سعادت: خوش­بختی                جویم: دنبال می کنم از این سخن خوش­بختی تو را می­خواهم؛ پس هر چه را که می­گویم، یاد بگیر. می باش به عمر خود سحر خیز                 وز خواب سحرگهان بپرهیز می­باش: فعل امر(باش)                          بپرهیز: دوری کن، اجتناب کن خوابِ سحرگهان: خواب اوِل صبح                         وَز: و از در تمام زندگی­ات سحر خیز باش و از خوابِ دمِ صبح دوری کن.(تلمیح به: سحر خیز باش تا کامروا شوی). با مادر خویش مهربان باش                      آماده­ی خدمتش به جان باش با مادرت همیشه مهربان باش و آماده باش تا از جان و دل به او مهربانی کنی. با چشم ادب نگر پدر را                            از گفته­ی او مپیچ سر را نگر: بنگر، نگاه کن، ببین         سرپیچیدن: نافرمانی کردن، اطاعت نکردن با ادب و فروتنی به پدرت نگاه کن و از سخنان او سرپیچی نکن. چون این دو شوند از تو خرسند                    خرسند شود ز تو خداوند خرسند: راضی، خشنود                              این دو: پدر و مادر اگر این دو(پدر و مادر) از تو راضی و خشنود شوند؛ خداوند نیز از تو راضی می­شود. چون با ادب و تمیز باشی                          پیش همه کس عزیز باشی اگر مؤدّب و پاکیزه باشی، همگان دوستدارِ تو خواهند شد. می­کوش که هر چه گوید استاد                  گیری همه را به چابکی یاد چابک: سریع     به چابکی: به سرعت    می­کوش: تلاش کن، سعی کن تلاش کن تا هر چه را که استادت می­گوید، همه را به سرعت یاد بگیری. زنهار ...

 • شعر مستوره ی کردستانی

  شعر مستوره ی کردستانی

  شعری از مستوره  کردستانی در پیشانی قسمت ستایش کتاب فارسی  دوم راهنمایی ای نام نکوی تو سردفتر دیوانها                      وی طلعت روی تو، زینت دِهِ عنوانها تنها نه منم مفتون بر چشم سیه‌ مستت            بیمار بسی دارند آن نرگس فتـّانها           آوازه حُسن تو تا گشت به عالـَم فاش             نالان ز غمت چون من، طفلان به دبستانها           مستوره اردلاننام اصلی ماه شرف خانم قادری، متخلص به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی)ملیت ایرانی کرد تبارزادروز ۱۱۸۴ خورشیدی ۱۸۰۵ (میلادی) سنندجپدر و مادر ابوالحسن بیگمرگ وآرامگاه ۱۲۲۷ خورشیدی۱۸۴۸ (میلادی) سلیمانیه عراق پیشه شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگارکتاب‌ها تاریخ اردلان-دیوان اشعارهمسر خسروخان اردلان فرزندان رضاقلی خان

 • امتحان کتاب باز فارسی اول از درس یک تا آخر درس یازده

                                                     به نام آن که جان را فکرت آموخت           امتحان کتاب باز فارسی اول از درس یک تا آخر درس یازده              1- با توجه به اشعار ص 47 به سؤالات زیر پاسخ دهید .  الف – کدام مصراع ، جمله ی عاطفی دارد ؟ ( 5/)  ب- کدام کلمه دو تلفّظی است ؟ ( 25/ )  پ- بیشتر افعال چندم شخص هستند ؟ ( 5/ )  ت- دو فعل مضارع پیدا کنید و بنویسید . ( 5/ )  ث- یک فعل بنویسید که اول شخص جمع باشد . ( 25/ )  ج- کدام نشانه ی نگارشی بیشتر از همه به کار رفته است ؟ ( 25 / )  چ- در دو بیت اول و آخر دو کلمه ی ساده و دو کلمه ی غیر ساده پیدا کنید و بنویسید . ( 1 )  ح- فعلی پیدا کنید که سوم شخص جمع باشد . ( 25/ )  خ- دو فعل پیدا کنید که در ظاهر شناسه ندارند .5/ )  د- در کدام مصراع، دو کلمه نسبت به هم متضاد هستند .( 5/ )  ذ- دو کلمه پیدا کنید که هماهنگ باشند .( 5/ )  ر- مترادف این کلمات را در اشعار پیدا کنید . ( 1 )   الف – آسوده :                  ب- مناره :                     ج _ آشوب و فریاد                         د- کرانه ی آسمان  ز- کدام زیبایی ادبی بیشتر از همه در اشعار به چشم می خورد ؟ ( 5 )  ژ – دو بیت را پیدا کنید که مراعات نظیر دارند . ( 5 )  2- با توجه به درس دوم، صفحات 9، 10 و 11 ، به سؤالات زیر پاسخ دهید .  الف – در ص 9 هم آوای « غریب » و در ص 11 هم آوای کلمه ی « قالب » را پیدا کنید . ( 5/ )  ب- در ص 11 جمله ای بیابید که از ادبیات بهره گرفته باشد . ( 5/ )  پ- مترادف این لغات را پیدا کنید : ( 1 )  1- روانی و شیوایی :             2- اندوهگین :      3- غذای اصلی :               4- دیدار از بیمار:  ت- هم خانواده ی هر کدام از این کلمات را در این درس پیدا کنید .  ( 1 )        1- عاطفه ( ص 10 )                  2- متّصل ( ص 11 )                        3- اعتقاد ( ص 9 )        4- تقریباً ( ص 9 )  ث- در ص 10 ، دو کلمه بیابید که مترادف و در کنار هم آمده اند . ( 5/ )  ج- در ص 11 ، دو کلمه پیدا کنید که دو تلفظی اند .( 5/ )  چ- در ص 11 ، دو فعل مضارع و دو فعل ماضی پیدا کنید . ( 1 )  ح-  « زاویه ی  دید» این درس چیست ؟ (5/ )  خ- در ص 10، جمله ای بیابید که نهاد و گزاره داشته باشد . ( 5/ )   3- این جمله را به صورت زبانی بنویسید . « پولک های درخشانی که پوست شب را روشن ساخته بودند خاموش شدند ( 1 )  ( با توجه به نکته ی دوم ص 12 و 13 )  4- کدام گزینه جمله ی زبانی است ؟ ( 5/ )  ( با توجه به نکته ی دوم، ص 12و 13 )      1- آفتاب عمر عبد المطلب غروب کرد                             2- با دست خود شیر می دوشید      3- فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند                     4- مهرش در دل ها نشست  5-  جمله ی زیر را با یک جمله ی « مسجّع » کامل کنید . ( ...

 • طرح درس فارسی سوم

  بسم الله الرحمن الرحیم                         هست کلید در گنج حکیم مشخصات کلی نام دبیر:                                                           ماده درسی: فارسی سوم  راهنمایی                                            موضوع درس:  پرتو امید مدرسه :                                                                  مدت جلسه : 30دقیقه                                                                تاریخ اجرا: هدف کلی دانش آموزان با پرتو امید در زندگی آشنا شوند. رئوس مطالب قرائت شعر- امیدواری- حافظ شیرازی- قالب شعر– اهمیت قرآن و دعا در زندگی- آرایه ها هدف های جزئی 1-دانش آموزان قرائت صحیح شعر با لحن مناسب را بداند.    2- دانش آموز با مفهوم امیدواری و دوری از یأس در زندگی آشنا گردد.  3- دانش آموز با حافظ و اثر ارزشمند او آشنا گردد.   4- دانش آموز قالب شعری غزل را یاد بگیرد.   5- آرایه های بکار رفته در شعر را بشناسد.     6- دانش آموز اهمیت قرائت قرآن و دعا را بداند.  هدف های رفتاری پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند : 1-شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخواند  2- با دقت به قرائت شعر توسط CD گوش دهد.  3- مفهوم شعر را خلاصه بیان کند .  4- قالب شعری غزل را توضیح دهد.  5- دانش آموز یک غزل مثال بزند. .   6-زندگی حافظ را در  یک بند توضیح دهد. 7- آرایه تشبیه  را در متن مشخص نماید..  8- از کسانی که توکل و امید به خدا داشتند مثال هایی بزند . روش تدریس روش مشارکتی – بارش فکری – ایفای نقش رسانه های آموزشی کتاب ، گچ ، تخته ، دیوان حافظ، رایانه و CD قبل از شروع کلاس      2دقیقه سلام و احوال پرسی – حضور و غیاب – بررسی تکالیف – دقت در وضع جسمانی و روحی دانش آموز- تشویق بهترین تکلیف تعیین رفتار ورودی با قافیه و ردیف آشنا باشد - چند ویژگی اخلاقی پسندیده را نام ببرد – ارزشیابی تشخیصی         3دقیقه 1-دعا را بهتر از سپاه دان یعنی چه؟ 2- هم خانواده ی واقف را بیان کند.  3- کتاب اخلاق ناصری از کیست؟  4- از گفتار خیره پرهیز کن یعنی چه ؟ 5- دو پیام درس آداب زندگی را ذکر نمایید.                      فعالیت آموزشی فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموز آماده سازی ایجاده انگیزه 2دقیقه 1-جمله ی زیبایی در مورد امید نوشته شودو نظر خواهی میکند. 2- برداشت خود را از این عبارت بیان می کنند.3-تصاویری نشان میدهد. 4- گروه بندی می کند. 1-دانش آموزان نظر می دهند. 2- به نظرات همدیگر گوش می دهند . 3-به تصاویر دقت می کند. 4- به شکل گروهی می نشینند.           ارائه درس جدید   15 دقیقه 1-از دانش آموزان می خواهد در مورد کلمه امید نظر دهندو نظرها را ...

 • تست فارسی هفتم از درس 9 تا 12

  1 -معنی واژه های  عطش- منجم  -فراق   به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ الف) جدایی-تشنگی- ستاره شناس                                 ب)تشنگی- جدایی- ستاره شناس ج) تشنگی- ستاره شناس- جدایی                                   د)جدایی-ستاره شناس- جدایی 2 -  ویکتور هوگو شاعر و نویسنده ی ...........بود. الف) انگلیسی                   ب) آلمانی                          ج) فرانسوی              د)آمریکایی 3-قطعه شعری است که: الف) هر بیت آن قافیه جدا گانه دارد                                           ب) به پند و اندرز می پردازد. ج)مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند                 د) گزینه های ب و ج صحیح است 4- کدام گزینه در مورد زمان و شخص فعل   خواهد آمد   صحیح است؟ الف) آینده- سوم شخص مفرد                               ب) حال- سوم شخص مفرد        ج)گذشته-سوم شخص مفرد                                 د)آینده-سوم شخص جمع 5-در جمله ی    معلم کتاب علی را  به او داد  . مرجع ضمیر کدام گزینه است؟ الف) معلم                             ب)  کتاب                             ج) او                            د) علی 6- در عبارت ما باید  درسمان را خوب بخوانیم  تا ایران  به فرزندانش افتخار کند چند ضمیر وجود دارد؟ الف) یک ضمیر گسسته، یک ضمیر پیوسته                        ب) دو ضمیر گسسسته، یک ضمیر پیوسته ج) یک ضمیر گسسته، دو ضمیر پیوسته                            د)دو ضمیر گسسته، دو ضمیر پیوسته 7- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟ الف)  منظره                      ب) منظم                   ج) منظور                        د) نظیر 8-بن فعل   می خورند     در کدام گزینه آمده است؟ الف) خور                         ب) می خور                ج) می                            د)خورند 9-کدام گزینه درست معنا نشده است؟ الف)  ظلال: سایه ها          ب) رافت: سنگدلی            ج) محزون اندوهگین         د)نصیب: قسمت 10- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ الف) سرو نباشد به اعطدال محمد                               ب) بد رفتاری با شخس خود را می بخشید ج)چون بانگ اذان را می شنید به نماز می رفت                د)از سجده بر می خواست    

 • اتمام مهلت پاسخ دهی

  همکاران عزیز ضمن تشکر از مشارکت شما، مهلت پاسخ دهی به پایان رسیده است

 • فرهنگستان چگونه واژه می سازد ؟

  فرهنگستان چگونه واژه می سازد ؟         از اوايل سدة چهاردهم هجري شمسي به منظور پيراستن فارسي از واژه هاي بيگانه و ساختن اصطلاح براي مفاهيم جديد ، در ايران كوشش هاي فردي و گروهي بسياري انجام گرفته است . در نيمه دوم سال 1313 هجري شمسي كار لغت سازي كه از سال ها پيش شروع شده بود ، به هرج و مرج كشيد . در هر وزارتخانه عده اي به ساخت لغت پرداختند و آنها را در نوشته هاي خود به كار بردند . دولت به منظور هماهنگ ساختن كار لغت سازي در سال 1314 « فرهنگستان ايرا ن » را تأسيس كرد .                   با همه نمك نشناسي هاي كه در حقّ فرهنگستان قديم كرده اند ، اين دستگاه حقي بزرگ به گردن زبان فارسي دارد و در جهت نشان دادن راه درست بهره گيري از مايه هاي زبان فارسي و پيراستن آن از آميختگي هاي بيهوده با عربي گامي بزرگ برداشته است . اگر دفتر واژه هاي نو فرهنگستان را كه در سال 1319 چاپ شده است ، ورق بزنيم ، مي بينيم كه نود درصد واژه هايي كه آنان آن روز پيشنهاد كردند ، امروز جزءِ زبان هر روزه يا زبان علمي ماست و از بركت كار اعضاي آن راه براي ساختن صدها واژة ساده يا مركّب ديگر در زبان فارسي گشوده شده است . فرهنگستان ايران موفق شد بسياري از اصطلاحات اداري را ، كه تركي و مغولي و عربي و فرانسوي بودند ، با لغات فارسي تعويض و براي بسياري از مفاهيم جديد علمي ، لغات جديد وضع كند . در اينجا تعدادي از اين لغات را كه امروزه استفاده مي كنيم ، مي آوريم :       عربي                      فارسي                 عربي                   فارسي              عربي               فارسي       تأمينات                   آگاهي                  مدعي العموم            دادستان              معرفه الارض         زمين شناسي        احصائيه                 آمار                      محكمه                   دادگاه                ميزان الضغطه      فشار سنج                   اطفائيه                   آتش نشاني             بلديه                      شهرداري           مزيد مقدّم           پيشوند        مستنطق                 بازپرس                  نظميه                    شهرباني             مزيد مؤخّر          پسوند        متحد المآل             بخش نامه               عدليه                     دادگستري          تركي                فارسي       فرانسوي               فارسي                   فرانسوي                فارسي               ساخلو               پادگان       آگرمان                   پذيرش                   ...