ازمون استعدادسنجی

 • جدول منابع آزمون استعدادهای درخشان

  فرهنگیان نیوز - تدبیر: به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان، آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 94ـ 93 برگزار می‌شود. به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، در مقدمه دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان(دوره اول و دوم) سال تحصیلی 94ـ1393 آمده است: به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و در راستای سیاست‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 94ـ 93، برگزار می‌شود. تبصره: تأکید می‌شود به استثنای موارد اشاره شده در این دستورالعمل، هیچ‌گونه آزمون دیگری برای پذیرش دانش‌آموز جهت تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 94ـ1393(از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میان دوره و ...) به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد.  مهلت ثبت‌نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون 1ـ ثبت‌نام اولیه داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 10 اسفندماه 92 تا تاریخ 22 اسفندماه 1392 و ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودی رشته ادبیات و علوم انسانی (پایه دوم دوره دوم متوسطه) مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 17 خردادماه 93 تا تاریخ 29 خردادماه 1393 انجام خواهد شد. تبصره: دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان‌های آزمایشی استعدادهای درخشان (شهرهای تهران، قم و شاهرود) جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره اول استعدادهای درخشان همانند سایر دانش‌آموزان باید در آزمون ورودی شرکت نمایند لذا لازم است در موعد مقرر جهت شرکت در آزمون ورودی ثبت‌نام نمایند. تبصره: دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از شرکت در آزمون معاف هستند؛ نحوه توزیع این دانش‌آموزان در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان شهرستان مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام خواهد شد. 2ـ بررسی، ویرایش و تأیید صحت اطلاعات و ثبت‌نام نهایی داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه 63 تا تاریخ 21 فروردین‌ماه 1393 در پایگاه اینترنتی ثبت‌نام این آزمون‌ها توسط خود داوطلبان انجام خواهد شد. تبصره: وجه ثبت‌نام آزمون باید در مرحله تأیید صحت اطلاعات و ثبت‌نام نهایی ... • جزئیات ثبت‌ نام آزمون ورودی

    مقررات ادامه تحصیل دردبیرستان استعدادهای درخشان   جزئیات ثبت‌ نام آزمون ورودی دبیرستان‌ های استعدادهای درخشان+ جدول منابع آزمون کرج رسا: به منظور شناسایی و جذب دانش‌ آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌ های استعدادهای درخشان، آزمون‌ های ورودی دبیرستان‌ های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 94ـ 93 برگزار می‌شود. به گزارش کرج رسا، در مقدمه دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان(دوره اول و دوم) سال تحصیلی ۹۴ـ۱۳۹۳ آمده است: به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و در راستای سیاست‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌ پژوهان جوان، آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹۴ـ ۹۳، برگزار می‌شود. تبصره: تأکید می‌شود به استثنای موارد اشاره شده در این دستورالعمل، هیچ‌گونه آزمون دیگری برای پذیرش دانش‌آموز جهت تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۴ـ۱۳۹۳(از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میان دوره و …) به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد. مهلت ثبت‌نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون ۱ـ ثبت‌نام اولیه داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ ۱۰ اسفندماه ۹۲ تا تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۲ و ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودی رشته ادبیات و علوم انسانی (پایه دوم دوره دوم متوسطه) مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ ۱۷ خردادماه ۹۳ تا تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۳ انجام خواهد شد. تبصره: دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان‌های آزمایشی استعدادهای درخشان (شهرهای تهران، قم و شاهرود) جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره اول استعدادهای درخشان همانند سایر دانش‌آموزان باید در آزمون ورودی شرکت نمایند لذا لازم است در موعد مقرر جهت شرکت در آزمون ورودی ثبت‌نام نمایند. تبصره: دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از شرکت در آزمون معاف هستند؛ نحوه توزیع این دانش‌آموزان در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان شهرستان مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام خواهد شد. ۲ـ بررسی، ویرایش و تأیید صحت اطلاعات و ثبت‌نام نهایی داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ ۱۶ فروردین‌ماه ۶۳ تا تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۳ در پایگاه اینترنتی ...

 • جزئیات کامل ثبت‌نام آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان+جدول منابع آزمون

  جزئیات کامل ثبت‌نام آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان+جدول منابع آزمون

  جزئیات کامل ثبت‌نام آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان+جدول منابع آزمون به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان، آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 94ـ 93 برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در مقدمه دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان(دوره اول و دوم) سال تحصیلی 94ـ1393 آمده است: به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و در راستای سیاست‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 94ـ 93، برگزار می‌شود. تبصره: تأکید می‌شود به استثنای موارد اشاره شده در این دستورالعمل، هیچ‌گونه آزمون دیگری برای پذیرش دانش‌آموز جهت تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 94ـ1393(از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میان دوره و ...) به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد.  مهلت ثبت‌نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون 1ـ ثبت‌نام اولیه داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 10 اسفندماه 92 تا تاریخ 22 اسفندماه 1392 و ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودی رشته ادبیات و علوم انسانی (پایه دوم دوره دوم متوسطه) مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 17 خردادماه 93 تا تاریخ 29 خردادماه 1393 انجام خواهد شد. تبصره: دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان‌های آزمایشی استعدادهای درخشان (شهرهای تهران، قم و شاهرود) جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره اول استعدادهای درخشان همانند سایر دانش‌آموزان باید در آزمون ورودی شرکت نمایند لذا لازم است در موعد مقرر جهت شرکت در آزمون ورودی ثبت‌نام نمایند. تبصره: دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از شرکت در آزمون معاف هستند؛ نحوه توزیع این دانش‌آموزان در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان شهرستان مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام خواهد شد. 2ـ بررسی، ویرایش و تأیید صحت اطلاعات و ثبت‌نام نهایی داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه 63 تا تاریخ 21 فروردین‌ماه 1393 در پایگاه اینترنتی ثبت‌نام این آزمون‌ها توسط خود داوطلبان انجام خواهد شد. تبصره: وجه ثبت‌نام ...

 • دوره های ارزان آمادگی آرمون YÖS و ALES در ترکیه همراه با اقامت یکساله

    ثبتنام در دوره های ارزان آمادگی آرمون YÖS و ALES در ترکیه همراه با اقامت یکساله و تسهیلات دانشجویی   آزمون يوس yos آزمونی است که دانشجویانی که قصد تحصيل در تركيه  در مقاطع لیسانس در دانشگاه های ترکیه دارند بایستی در آن شرکت کنند ونتیجه ی این آزمون برای تمامی دانشگاه ها ی ترکیه مورد قبول می باشد. این آزمون تا سال 2010 به صورت سراسری توسط سازمان سنجش کشورترکیه برگزار می شد اما در سال های بعد و از سال 2012 براساس مقررات تصویب شده در نظام آموزشی ترکیه هر دانشگاه به صورت مستقل این آزمون را برگزار می کند. دانشجویانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند ایتدا بایستی دانشگاه مورد نظر خود را تعیین کرده وسپس تاریخ و نحوه ی ثبت نام را ازسایت دانشگاه تعقیب نموده ودر آزمون شرکت نمایند. آزمونی که از طریق سازمان سنجش تا قبل از سال 2010 برگزار می شد شامل 80 سوال بود که از این تعداد 45 سوال تست هوش30،  سوال ریاضی و 5 سوال هندسه بود. بعداز آن که برگزاری این آزمون به عهده ی خود دانشگاه ها گذاشته شد تعداد سوالات و بودجه بندی سوالات نیز از شرایط هر دانشگاه تاثیر پذیرفت به طوریکه در سال 2011 بعضی از دانشگاهها تنها ریاضیات و هندسه و یا فقط تست هوش را در سوالات آوردند. * آزمون یوس و آزمون تومر جهت پذیرش و ادامه تحصیل در ترکیه  در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی و علوم انسانی در دانشگاههای معتبر ترکیه  برگزار میگردد. شرایط متقاضیان شرکت در این آزمون: 1- متقاضیان باید دانش آموز سال آخر دبیرستان یا فارغ التحصیل دبیرستان باشند. 2- متقاضیان باید جزء اتباع خارجی باشند. 3- در صورتی که یک متقاضی در بدو تولد تبعه ترکیه بوده و با گواهی وزارت کشور ترکیه از تابعیت این کشور خارج شده باشند باید برگه های مورد نظر را از وزارت کشور اخذ و ارائه نماید. 4- اتباع جمهوری ترکیه یا جمهوری ترک قبرس شمالی که دوره دبیرستان را به طور کامل در خارج از کشورهای فوق به اتمام رسانده باشند حق برخورداری از این قانون را دارا می باشند. هزینه دوره YÖSدر ترکیه همراه با اقامت + خوابگاه + تسهیلات دانشجویی هزینه پذیرش و خدمات 700 دلار +با انتخاب یکی از موارد زیر 1-در صورت انتخاب ماهانه 48 ساعت  هزینه دوره  300 دلار همراه با 24ساعت هدیه آموزش زبان ترکی 2-در صورت انتخاب 3ماهه  156 ساعت هزینه دوره 600 دلار همراه با 2کورس 84 ساعت آموزش زبان ترکی استانبولی و 4ماه اقامت رایگان3-در صورت انتخاب 7 ماهه  336 ساعته هزینه دوره 1500 دلار  همراه با 4 کورس 168 ساعته رایگاه اموزش زبان ترکی استانبولی و یکسال اقامت رایگان    برای ثبتنام و توضیحات بیشتر و اخذ مشاوره با شماره 09108823840 از ساعت 8صبح تا 23شب ...

 • برای تحصیل در ترکیه از چه موانعی باید عبور کرد؟

  درس های دوره کارشناسی را جدی بگیرید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ترکیه در هر سال تحصیلی موظف به پذیرش سهمیه ای بالغ بر 4 هزار و 500 دانشجوی خارجی یا همان غیر ترکند. در این راستا سازمان ÖSYM (مرکز انتخاب و جایگزینی دانشجو) ترکیه متولی برگزاری آزمونی به نام YÖS (آزمون دانشجویان خارجی) است که همه ساله در ماه آوریل در کشور ترکیه و چند کشور منطقه به طور هم زمان برگزار می شود. با توجه به سطح معلومات دبیرستانی و هوش سرشار دانش آموزان ایرانی در مقایسه با داوطلبان سایر کشورهای منطقه و همچنین اعتبار علمی دانشگاه های ترکیه، هزینه های تحصیلی و زندگی بسیار پایین این کشور، برگزاری آزمون به زبان انگلیسی، سهل الوصول بودن تردد به کشور ترکیه و غیره، این فرصت برای داوطلبان ایرانی وجود دارد تا با شانس قبولی بسیار بالا، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر کشور ترکیه نصیبشان شود. دانشگاه های ترکیه: سیستم آموزشی دانشگاه های ترکیه کاملا مطابق با استانداردهای سیستم آموزشی امریکا بوده و دروس، به صورت ترمی-واحدی ارائه می شود. زبان آموزشی، بسته به دانشگاه و رشته، انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا ترکی خواهد بود. تقویم آموزشی دانشگاه های ترکیه، تقریبا همانند دانشگاه های ایران است. بدین ترتیب که شروع ترم پاییز از ماه اکتبر و انتهای ژانویه و ترم بهار از فوریه آغاز و در ماه ژوئن به انتها خواهد رسید و ترم های تابستانی از جولای تا آگوست خواهد بود. رشته های تحصیلی: توسط آزمون برگزار شده از سوی مرکز انتخاب و جایگزینی دانشجو، امکان تحصیل در کلیه رشته های فنی مهندسی، پزشکی، هنر و علوم انسانی در دانشگاه های ترکیه فراهم می شود. اعتبار علمی: دانشگاه های ترکیه در سال های گذشته اعتبارعلمی بالایی در مجامع بین المللی کسب کرده اند به گونه ای که مدارک علمی این دانشگاه ها در کلیه کشورهای دنیا شناخته شده است. در رشته پزشکی پس از فارغ التحصیلی، کارت طبابت بین المللی اعطا می شود. در کلیه رشته ها برای دانشجویان ممتاز، امکان بورسیه شدن توسط سازمان ها و موسسات آموزش امریکایی و اروپایی میسر است. حتی در برخی دانشگاه ها از ترم دوم به بعد می توان به صورت انتقالی به دانشگاه های امریکا در همان رشته و ترم تحصیلی منتقل شد. وزارت علوم ایران برخی از دانشگاه های این کشور را به عنوان دانشگاه ردیف اول معرفی کرده است. همچنین وزارت بهداشت، مدارک علمی برخی دانشگاه های پزشکی ترکیه را مورد تأیید قرار داده است. نکته قابل توجه اینکه بعد از دانشگاه های انگلیس، بیشتر دانشگاه های ترکیه سطح بالایی در بین کشورهای اروپایی دارند و هم چنین دانشگاه ها به منظور ارتقای علمی ...

 • آخرين آخبار از نحوه آزمون هاي دكتري وكارشناسي ارشد

  آزمون دکتری دو مرحله ای میشود معاون آموزشی وزارت علوم از دو مرحله‌ای شدن آزمون دکتری خبر داد     دکتر نادری منش دو مرحله ای شدن این آزمون را موجب استاندارد شدن آن دانست. ایسنا نوشت: معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکز و دو مرحله ای در دست بررسی است. دکتر حسین نادری منش با اعلام این خبر از روسای دانشگاه‌ها وپژوهشگاه‌ها خواست تا قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری آزمون ورودی دوره‌های دکتری، از صدور اطلاعیه پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی91-1390 خودداری کنند. گفتنی است، دکتر نادری منش دو مرحله ای شدن این آزمون را موجب استاندارد شدن آن دانست. آخرين آخبار از نحوه آزمون هاي دكتري وكارشناسي ارشد زمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکزرئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون نیمه متمرکز دکتری در صورت نهایی شدن آئین نامه طی روزهای آینده، امسال در نیمه دوم بهمن یا نیمه اول اسفندماه برگزار می شود البته این فکر غالب است که آزمون دکتری 2 بار در سال برگزار شود. محمدحسین سرورالدین در گفتگو با مهر، افزود: در صورت برگزاری 2 آزمون در سال، آزمون اول در سال جاری در بهمن یا اسفند و آزمون دوم در تابستان برگزار می شود البته در صورت نهایی شدن آئین نامه از سال آینده آزمون اول در آبان ماه و آزمون دوم در اردیبهشت برگزار می شود. رئیس سازمان سنجش گفت: آزمونی که سازمان سنجش برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری برگزار می کند شامل آزمون زبان عمومی و تخصصی برای هر گروه تخصصی هنر، علوم انسانی، ریاضی و تجربی و یک درس مشترک از هر گروه است که در حال حاضر در دست بررسی است. وی گفت: همچنین قرار است بحث استعدادسنجی و خلاقیت نیز برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون گنجانده شود. سرورالدین افزود: این موارد در دست بررسی است و به زودی جزئیات آن به صورت شفاف اعلام می شود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون نیمه متمرکز دکتری در صورت نهایی شدن آئین نامه طی روزهای آینده، امسال در نیمه دوم بهمن یا نیمه اول اسفندماه برگزار می شود البته این فکر غالب است که آزمون دکتری 2 بار در سال برگزار شود.محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در صورت برگزاری 2 آزمون در سال، آزمون اول در سال جاری در بهمن یا اسفند و آزمون دوم در تابستان برگزار می شود البته در صورت نهایی شدن آئین نامه از سال آینده آزمون اول در آبان ماه و آزمون دوم در اردیبهشت برگزار می شود.رئیس سازمان سنجش گفت: آزمونی که سازمان سنجش برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری برگزار می کند شامل آزمون زبان عمومی و تخصصی برای ...

 • اطلاعیه آزمون تیزهوشان ( ویژه دانش آموزان پایه ششم )

  ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون: 1- داشتن تابعیت ایرانی 2- داشتن مقیاس (خیلی خوب) در تمام دروس و یا  مقیاس (خوب) در حداکثر دو درس و (خیلی خوب) در سایر دروس در نیم سال دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91. ثبت نام اولیه داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم از تاریخ 10 اسفندماه 92 شروع و تا پایان روز 22 اسفند ادامه دارد.  دانش آموزان و خانواده های گرامی می توانند از طریق مراجعه به سایت ثبت نام به نشانی اینترنتی: www.alborz-es.irمشخصات اولیه داوطلب را وارد نمایند. سپس از تاریخ 16 فروردین 93 لغایت 21 فروردین جهت تأیید صحت اطلاعات ثبت نام ورودی پایه هفتم در همان سایت وارد شده و در پایان از تاریخ 15 اردیبهشت لغایت 17 اردیبهشت برای دریافت کارت ورود به جلسه به همراه نشانی و کروکی دقیق حوزه امتحانی از طریق سایت ذکر شده اقدام نمایند.مواد درسی، تعداد و ضریب سؤالات آزمونقرآن و هدیه های آسمانی: 10 سؤال (ضریب 2)فارسی : 15 سؤال (ضریب 2 )مطالعات اجتماعی : 5 سؤال (ضریب 1 )تفکر و پژوهش : 5 سؤال (ضریب1 )علوم تجربی : 15 سؤال (ضریب 2)ریاضی : 20 سؤال (ضریب 3 )زمان کل پاسخگویی 80 دقیقه و نمره کل آزمون 150 خواهد بود.سؤالات آزمون به صورت چهارگزینه اب یوده(فقط یک پاسخ درست) و در سطح محتوای کتاب درسی با تأکید بر سطوح بالای شناختی و رویکرد استعدادسنجی طراحی می شود.به ازای هر پاسخ صحیح، 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 امتیاز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود. برای سؤالات بدون پاسخ امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.تذکر1: چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، 1 امتیاز منفی برای او منظور خواهد شد.تذکر 2: شرکت داوطلب بدون کارت ورو به جلسه اکیداً ممنوع می باشد.آزمون ورودی پایه هفتم رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 18  اردیبهشت 92 برگزار خواهد شد.کدمنطقه 3 : 2403       کد مدرسه حضرت محمد امین(ص):100013212ظرفیت پذیرش دبیرستان های دوره اول(پایه هفتم)کرج ناحیه 1 :78 نفر       کد دبیرستان 6501021کرج ناحیه 3: 78 نفر       کد دبیرستان 6503021کرج ناحیه 4: 78 نفر       کد دبیرستان 650 4021آدرس دبیرستان ها :کرج 1 : شهید باهنر 1 : بلوار بسیج(کاج) ، خ شهید نیک نژادی جنوبیکرج 3 : شهید باهنر 3 : خ شهید مطهری ، خ شهید سلمان ساوجی ، بین اردلان 2 و 3کرج4 : شهید باهنر 4: فاز 4 مهرشهر ، بلوار گلها، خ 412 غربیدر صورتی که برای انجام مراحل ثبت نام با مشکل روبرو شدید با مشاور مدرسه تماس بگیرید.در صورتی که تمایل دارید ثبت نام دانش آموزان توسط مدرسه انجام شود یک قطعه عکس 3*4 دانش آموز(با زمینه روشن) را با حجم کمتر از 100 کیلو بایت اسکن کرده، در قالب یک سی دی و همراه با کپی شناسنامه دانش آموز و کپی شناسنامه ...

 • دانلود سئوالات آزمون زبان و آزمون تخصصی دکتری ریاضی و آمار

  سوالات آزمون دکتری تخصصی 25 فروردین91 - 25.1.91 لازم به توضیح است که سوالات استعداد تحصیلی گروه های دیگه رو هم گذاشتم اونها رو هم دانلود کنید جهت تقویت قدرت تست زدن. 1- دانلود سوالات تخصصی آزمون دکتری ریاضی محض سال 1391 2- دانلود سوالات تخصصی آزمون دکتری آمار سال 1391 3-دانلود سوالات زبان عمومی دکتری سال 1391 4-دانلود پاسخنامه زبان عمومی دکتری 91 5-دانلود سوالات تخصصی آزمون دکتری ریاضی کاربردی سال 1391 6- دانلود سوالات هوش و استعداد تحصیلی علوم پایه دکتری 1391 7-دانلود کلید سوالات هوش و استعداد تحصیلی علوم پایه دکتری 1391 8- دانلود سوالات استعداد تحصیلی فنی و مهندسی -دکتری91 9-پاسخ تشریحی سوالات جبر پیشرفته آزمون دکتری 91- دکتر علیجانی 10-- دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری رشته زبان-1391 11- دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم انسانی-1391 12- دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم پزشکی-1391 13- دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری دامپزشکی-1391 14- دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری دامپزشکی 90 15- دانلود پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری دامپزشکی 90 16- درصدهای برخی از دوستان به همراه دانشگاههای دعوت شده در آزمون دکتری91 ۱۷- دانلود کتاب کار هوش و استعداد تحصیلی18- دانلود سوالات دکتری آمار 1390

 • زمان برگزاری آزمون دکتری 90-91

  زمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز/ سنجش استعداد در پذیرش دانشجو رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون نیمه متمرکز دکتری در صورت نهایی شدن آئین نامه طی روزهای آینده، امسال در نیمه دوم بهمن یا نیمه اول اسفندماه برگزار می شود البته این فکر غالب است که آزمون دکتری 2 بار در سال برگزار شود. محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در صورت برگزاری 2 آزمون در سال، آزمون اول در سال جاری در بهمن یا اسفند و آزمون دوم در تابستان برگزار می شود البته در صورت نهایی شدن آئین نامه از سال آینده آزمون اول در آبان ماه و آزمون دوم در اردیبهشت برگزار می شود. رئیس سازمان سنجش گفت: آزمونی که سازمان سنجش برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری برگزار می کند شامل آزمون زبان عمومی و تخصصی برای هر گروه تخصصی هنر، علوم انسانی، ریاضی و تجربی و یک درس مشترک از هر گروه است که در حال حاضر در دست بررسی است. وی گفت: همچنین قرار است بحث استعدادسنجی و خلاقیت نیز برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون گنجانده شود. سرورالدین افزود: این موارد در دست بررسی است و به زودی جزئیات آن به صورت شفاف اعلام می شود.منبع: خبرگزاري مهر