اعلام نمرات دانشگاه ازاد واحد خرم اباد

 • گزارش کارآموزی

  گزارش کارآموزی : 1.      تعریف کارآموز : کارآموزکسی است که  به محیط کاری بیرون از محل تحصیل خوداعزام می شود تا کار بیاموزد، نه اینکه عهده دار انجام کاری بشود که قرار است در محیط کاری انجام پذیرد و اگر هم باید در انجام کاری مشارکت کند این مشارکت حتما به صورت هدایت شده و تحت نظر خواهد بود و کارآموز کننده ی اصلی کار نیست . 2.      استاد کارآموزی : شخصی است که دانشجو او را به عنوان استاد راهنما انتخاب می نماید و در نهایت گزارش را به وی ارایه می نماید نمره نهایی گزارش کارآموزی را استاد راهنما اعلام می نماید...     3.     هدف کارآموزی : آشنایی دانشجو با کارهای عملی ، وسایل اجرایی و تطبیق آنها با آموخته های درسی خود. 4.     سرپرست کارآموزی : یکی از کارمندان شرکت که دانشجوی کارآموز در محل کارآموزی زیر نظر وی به کارآموزی و کسب تجربه می پردازد   نکات لازم و ضروری : 1.      در ترم های عادی دانشجویان می توانند به غیر از 2 واحد کارآموزی 14 واحد اخذ نمایند و در صورتیکه میانگین نمرات آنها بیش از 16 ( گروه فنی و مهندسی ) باشد  به غیر از کارآموزی 16 واحد اخذ نمایند.   2.      دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل (ترم آخر) می توانند به همراه کارآموزی تا سقف 24 واحد ، درس انتخاب کنند. 3.      مکان کارآموزی از نظر دوری و نزدیکی ، تعداد ، اهمیت و نوع دروس تخصصی انتخاب شده توسط دانشجو در طول آن ترم می تواند با نظر گروه تعیین کننده مجوز لازم برای اخذ واحد کارآموزی باشد. 4.      دانشجو موظف است حداکثر 10 روز پس از صدور مجوز معرفی نامه به محل کارآموزی مراجعه و مراحل تثبیت کارآموزی خود را به انجام رساند. 5.      پس از تعیین محل و زمان کارآموزی ، دانشجو بایستی فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی را تکمیل و به استاد کارآرموزی خود ارایه دهد . 6.      از زمان شروع کارآموزی دانشجو موظف است بطور مستمر با استاد کارآموزی خود در ارتباط باشد و در غیر این صورت با نظر استاد کارآموزی ، کارآموزی وی مورد تایید نخواهد بود. 7.      با توجه به برنامه کارآموزی ، در پایان هر مرحله دانشجو بایستی فرم گزارش پیشرفت کاراموزی را به امضای سرپرست کارآموزی خود برساند و مشکلات و میزان پیشرفت خود را به استاد کاراموزی خود منعکس کند. ( کپی فرم در هر مرحله تحویل استاد گردد.) دانشجویان باید حداقل 3 گزارش تهیه نمایند.   8.      دانشجو حداکثر 3 هفته پس از شروع ترم عادی و یک هفته پس از شروع ترم تابستانی بایستی کارآموزی خود را آغاز نماید. 9.      دانشجو با راهنمایی استاد کارآموزی خود بایستی طوری برنامه ریزی کند که... • اعلام نمرات

  دانشجویان گرامی نمرات درس حسابداری دولتی پیشرفته(استاد جاوید) اعلام شد.جهت مشاهده به دانشگاه کمالوند دانشکده کشاورزی مراجعه نمائید.

 • برنامه درسهای دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد سلامی واحدخرّم آباد:

  برنامه درسهای دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد سلامی واحدخرّم آباد: رديف درسهای نیمسال اول نوع درس تعداد واحد   درسهای  جبراني براي دانشجوياني كه ليسانس آنها با رشته حقوق غير مرتبط است. رديف نام درس تعداد واحد پيش نياز(بر اساس نظر گروه) 1 2 3 4 5 6 7 8 9   مقدمه علم حقوق حقوق جزای عمومی 1 حقوق جزای عمومی 2 حقوق جزای عمومی 3 آئين دادرسي مدني 1 حقوق مدني1 حقوق مدني 2 حقوق مدنی 3 حقوق مدنی 4   2 3 2 2 2 1 2 3 2 الزامی الزامی حقوق جزای عمومی 1 حقوق جزای عمومی 2 مقدمه علم حقوق مقدمه علم حقوق حقوق مدنی 1 حقوق مدنی2 حقوق مدنی3    1 2 3 4   5 حقوق جزاي عمومي 1 متون فقه جزائي 1 حقوق‌جزاي‌اختصاصي1 روش تحقیق   روانشناسی جنایی الزامي الزامي الزامي الزامی-جبرانی اختياري 2 2 2 2   2 رديف درسهای نیمسال دوم نوع درس تعدادواحد 1 2 3 4 5 آئين دادرسي كيفري پزشكي قانوني متون فقه جزائي 2 متون‌حقوقي‌به‌زبان‌خارجي حقوق‌جزاي‌اختصاصي2   الزامي الزامي الزامي الزامي اختياري 2 2 1 2 2 رديف درسهای نیمسال سوم نوع درس تعدادواحد 1 2 3 4 5 جرم شناسي جامعه شناسي جنایی حقوق جزاي بين المللي سمينار حقوق جزاي تطبيقي آیات الاحکام حقوق کیفری اقتصادی الزامي الزامي الزامي الزامي اختياري اختیاری اختیاری 2 2 2 1 2 1 1 رديف درسهای نیمسال چهارم     1 پايان نامه الزامي 6  موارد قالب توجّه: 1-       دانشجوياني كه دوره تحصیلی کارشناسی آنها غير مرتبط با رشته حقوق است ؛ علاوه بر درسهای اصلی الزامي و اختياري ، می بايد 12 واحد از درسهای جبراني دوره کارشناسی به شرح فوق را با نظر گروه بگذرانند. درسهای مذكور از برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه ذیربط انتخاب مي شوند. 2-      دانشجویانی که در دوره کارشناسی درسهای «وصایا» و « آشنایی با مبانی کامپیوتر» را نگذرانده اند مکلّف به گذراندن آنها همانند درسهای جبرانی هستند. 3-      دانشجويان ورودي 1389 به بعد از مجموع دروس اختياري 6 واحد بايد بگذرانند  . 4-      گذراندن درس «روش تحقیق» برای کلّیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی ، 2واحد درس نظری روش تحقیق را نگذرانده اند ؛ الزامی است مگر دانشجویانی که تا اسفندماه 1389درس پایان نامه را انتخاب واحد کرده باشند. 5-      سقف سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حداکثر 3سال(6نیمسال)است.در قبال12واحدجبرانی ، یک نیمسال به سنوات تحصیلی اضافه می شود. 6-       حدّاقل نمره قبولی در هر درس اعم از اصلی ، اختیاری و جبرانی 12 از 20 است.معدّل دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 14 باشد. در غیر این صورت مشروطی محسوب می شودو در نیمسال بعد به انتخاب بیشتر از 8واحد درسی اعم از اصلی،اختیاری ...

 • اعلام نمرات دروس ترم دوم سال 93-1392

  نمرات درس تصمیم گیری در مسائل مالی استاد دکتر جنانی اعلام گردید .

 • اعلام نمرات درس جمع آوری و پردازش اطلاعات در روابط عمومی - کاردانی روابط عمومی :واحد 1 لرستان - تابس

  ردیف کد دانشجو پایان ترم 1 91238018270048 13/5 2 91238018270049 -5- 3 91238018270050 13/5 4 91238018270051 15/5 5 91238018270054 13/5 6 91238018270153 8/5 7 91238018270058 -7- 8 91238018270158 11 9 91238018270059 15 10 91238018270060 11 11 91238018270159 11/5 12 91238018270061 12 13 91238018270062 13 14 91238018270063 15 15 91238018270064 17 16 91238018270065 -4- 17 91238018270067 12 18 91238018270068 -4- 19 91238018270186 13 20 91238018270167 -7- 21 91238018270069 12 22 91238018270070 -7- 23 91238018270169 -6- 24 91238018270072 16 25 91238018270170 -8- 26 91238018270073 16 27 91238018270173 14/5 28 91238018270074 -8- 29 91238018270075 11 30 91238018270076 13 31 91238018270077 -9/5 32 91238018270078 -3-   یادآوری۱: در صورت اعتراض نسبت به نمره لطفا اعتراضات خود را به آدرس پست الکترونیکی[email protected] ارسال نمایید. یادآوری ۲: در صورت ارسال تحقیق کلاسی با عنوان ۱-وضعیت فناوری اطلاعات در روابط عمومی های ایران به آدرس پست الکترونیکی ُ نمره شما  تغییر خواهد کرد به نسبت فعالیت عملی انجام داده شده  .

 • اعلام نمرات پایان ترم نیمسال اول 91-92 دانشگاه پیام نور

  نمرات امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور اعلام شدازچهارشنبه برخی از نمرات امتحانات پایان ترم دانشجویان پیام نور در سیستم گلستان اعلام شد.دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم گلستان و از قسمت "مشاهده نتایج آزمون دانشجو" نمرات پایان ترم و میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ خود را مشاهده کنند. لازم به ذکر این اعلام شامل همه دروس نمی باشد و فقط برخی از دروس نمرات آنها ]چهارشنبه اعلام شد که پیش بینی می شود در روزهای آتی نیز سایر نمرات اعلام شوند. پس دانشجویان می توانند با اندکی صبر بیشتر همچنان منتظر بمانند تا در روزهای آینده نمرات دیگر دروس نیز اعلام شوند.امتحانات پیام نور از ۱۶ دی آغاز و تا ۹ بهمن ۹۱ ادامه خواهند داشت