الگوی آستین

 • الگوی اولیه آستین

  الگوی اولیه آستین

    سلام بخشید که اون وسط مسط ها الگوی بالا تنه نصفه موند   خب اول مهر بود دیگه مدرسه ها باز شده   اول از همه فردا که روز ِ آتش نشانِ رو به همسری گلم تبریک میگم    الهی که همیشه سر حال و سالم باشی نفسم    اینو یادت نره من  همیشه بهت افتخار میکنم       و اما   الگوی آستین   روش اندازه گیری آستین ۱- حلقه آستین: اندازه ی حلقه آستین را از روی حلقه بالا تنه مورد نظر  با استفاده از خط کش منحنی یا متر ایستاده اندازه گیری کنید اینطوری:     ۲- بلندی آستین : برای اندازه گیری بلندی آستین کف دست را  روی بر آمدگی باسن قرار دهید از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ را اندازه بگیرید ۳- بازو: همانطور که دست روی بر آمدگی باسن قرار دارد برجسته ترین  قسمت بازو را اندازه گیری کنید ۴:مچ: مچ را به طور آزاد اندازه گیری کنید ، متر را به دور دست بچرخانید   اندازه های لازم برای رسم الگوی آستین  در اینجا سایز  ۳۸ عنوان شده حلقه: (همون اندازه ای که خودمون گرفتیم از روی الگو)   اندازه  ۵/۴۱  سانتیمتر بلندی آستین: اندازه  ۴/۵۸ سانتیمتر بازو : اندازه  ۲۸ سانتیمتر مچ: اندازه ۱۶ سانتیمتر     الگوی اولیه آستین :   الگوی اولیه بالا تنه مورد نظر را رسم کنید خط کف حلقه آستین ،خط پهلو، خط منحنی حلقه ی آستین و  خط سر شانه را روی کاغذ جداگانه رولت کنید (حتما بینشون کاربن  بذارین تا  بعد از رولت کردن خطوط راحت مشخص باشه)  این محل ها را من با نقطه چین در شکل مشخص کردم خطی عمود بر کف حلقه مماس با حلقه ی آستین جلو رسم کنید ، نقطه ی ۱ را علامت بگذارید ۲-۱ : یک سوم حلقه ی آستین  در سایز ۳۴ تا ۴۰ ، یک سوم حلقه ی آستین منهای ۵/۰ سانتیمتر در سایز ۴۲تا ۴۸ ، یک سوم حلقه ی آستین منهای ۱ سانتیمتر در  سایز ۵۰تا ۵۶ از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید ۳-۱: یک دوم اندازه ی  ۲-۱ ،از نقطه ی ۳ خطی عمود در عرض الگو  رسم کنید نقطه ی ۴  را روی حلقه ی بالا تنه پشت علامت بگذارید ۵-۱ :یک دوم اندازه ی ۳-۱ ، از نقطه ی ۵ عمودی کوتاه در عرض الگو رسم کنید نقطه ی ۶ را روی حلقه ی بالا تنه  جلو علامت بگذارید نقطه ی ۷ را روی سر شانه ی جلو علامت بگذارید ۸-۵ : برابر با منحنی ۷-۶ + ۱ سانتیمتر در سایز  ۳۴تا ۴۰ ، اندازه ی  ۲۵/۱ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸ و  اندازه ی۵/۱  سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶ نقطه ی ۹ را روی سر شانه ی پشت علامت بگذارید ۱۰-۸ : برابر با منحنی  ۹-۴ + ۱ سانتیمتر در سایز ۳۴ تا ۴۰ ، اندازه ی  ۲۵/۱ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸  و اندازه ی  ۵/۱ سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶ نقطه ی ۱۱ را روی کف حلقه در خط پهلو مشخص کنید ۱۲ -۵ : برابر با منحنی ۱۱ - ۶ منهای ۳/۰ سانتیمتر ۱۳ -۱۰ : برابر ... • 41- الگوی اولیه ی بالاتنه

  41- الگوی اولیه ی بالاتنه

      رسم کادر الگوی اولیه قالب بدن کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+5 از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-0.2 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 1.5 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم (یک پنجم گودی حلقه آستین)-0.7 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+0.5 تا 1.5 (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن ) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم   الگوی پشت: روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه +1 سانت (برای ساسون) را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و وسط سرشانه را نیز پیدا کرده و ساسون سرشانه را رسم میکنیم روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+0.5 سانت را علامت زده و از این نقطخ بخ طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیم رسم ساسون سرشانه پشت: از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول 5سانت میکشیم و از انتهای این خط 1سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)   الگوی جلو: از خط شیبی شانه پشت 1.5 سانت پایین آ»ده و خط شیبی شانه جلو را به طول 10 سانت رسم میکنیم روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجمدور گردن)-0.7 را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- 0.2 را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه 3 سانت) (یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم روی خط گردن پس از گودی ، پهنای ساسون سرشانه را از روی جدول جدا کرده و از این نقطه خطوط پهنای ساسون را به نوک ساسون سینه میرسانیم مقدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون روی خط شیبی شانه میکشیم روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیم در وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید زاویه حلقه پشت برای سایزها:  34(8) تا 40(14) =2.5 42(26) تا 48(22)= 3 50(24) تا 56(30)= 3.5 و برای حلقه جلو: 34 تا 40 = 2 42 تا 48 = 2.5 50 تا 56 = 3 میباشد ***توجه: از سایز 40 به بالا برای هر سایز بالاتر 0.3 از خط گردن در جلو بالا رفته و پهنای یقه و ساسون سرشانه را روی این خط میکشیم   فاصله ...

 • آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی آستین

  آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی آستین

  آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی آستین اندازه های لازم: دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا مچ را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا آرنج: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا آرنج را اندازه می زنیم. طریقه رسم: ابتدا مستطیلی رسم می کنیم به عرض دور بازو+ 4 سانت و به ارتفاع قد آستین تا مچ. خط 1 به 2 را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم تا نقاط 5، 6 و 7 به دست آید. این سه نقطه را به پائین عمود می کنیم. از نقطه ی 1 به اندازه ی 3/1 دور بازو+ 3 سانت پائین می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید. همین فاصله را از 2 به پائین می رویم تا نقطه ی 9 به دست آید. نقطه ی 6 را به خط راست به نقطه ی 9 وصل می کنیم تا نقطه ی 10 به دست آید. نقطه ی 8 را با خط راست به نقطه ی 9 وصل می کنیم تا نقطه ی 11 به دست آید. فاصله ی 5 به 11 را اندازه زده، 3/1 این مقدار را از 5 پائین می رویم تا 12 به دست آید. از وسط فاصله ی 10 به 9 به اندازه ی 5/1 سانت داخل می شویم تا 13 به دست آید. از وسط فاصله ی 6 به 10 به اندازه ی 1 سانت بالا می رویم تا 14 به دست آید. از وسط فاصله ی 6 به 12 به اندازه ی 1 سانت بالا می رویم تا 15 به دست آید. از وسط فاصله ی 12 به 8 به اندازه ی 1 سانت داخل می شویم تا 16 به دست آید. نقاط 9، 13، 10، 14، 6، 15، 12، 16 و 8 را مطابق شکل به هم وصل می کنیم. از نقطه ی 3 به اندازه ی 2 سانت داخل می شویم تا 17 به دست آید. 17 را به 8 وصل می کنیم. از نقطه ی 4 به اندازه ی 2 سانت داخل می شویم تا نقطه ی 18 به دست آید. قد آرنج را از نقطه ی 6 به پائین اندازه می زنیم تا نقطه ی 19 به دست آید. نقطه ی 19 را به دو طرف عمود می کنیم تا خط آرنج به دست آید. از این الگو یک بار روی دولای باز پارچه در می آوریم. منبع: www.khanoomi.ir

 • طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه

  طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه

      طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه   - اندازه های اولیه پیراهن مردانه : اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچاندازه های فرعی : -   الگوی پیراهن مردانه : گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه ۲ میشود . از نقطه ۱ به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه ۳ میشود . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه ۴ میشود . از نقطه ۱ به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه ۵ میشود . نقاط ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ را به طرف چپ گونیا میکنیم . نقطه ۲ را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه ۶ میشود . نقطه ۶ را تا پایین لباس گونیا میکنیم . از نقطه ۶ را به اندازه ۲/۱گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه ۷ میشود . نقطه ۷ را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه ۷ به اندازه ۴/۱بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه ۸ میشود . از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن به طرف چپ رفته نقطه ۹ میشود . از نقطه ۹ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۱۰ میشود . نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقطه ۱ وصل میکنیم . نقطه ۱۱ را روی الگو مشخص میکنیم . از نقطه ۱۱ ، ۲ سانت پایین آمده نقطه ۱۲ میشود . نقطه ۱۰ را با خط کش به نقطه ۱۲ وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد میدهیم . از نقطه ۸ ، ۱٫۵-۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۳ میشود . از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن + ۰-۰٫۵ سانت (۰ برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + ۰٫۵ سانت برای حالتهای اسپرت +۰٫۵ سانت) پایین آمده نقطه ۱۴ میشود . نقطه ۱ را با خط چین به نقطه ۸ وصل کرده روی این خط اندازه ۶/۱ دور گردن را اندازه زده ، نقطه ۱۵ میشود . نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقاط ۱۴ و ۱۵ وصل میکنیم . طوق گردن جلو رسم میشود . از نقطه ۱۲ ، ۲ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۶ میشود . از نقطه ۶ ، ۵-۳ سانت پایین آمده نقطه ۱۷ میشود . نقطه ۱۶ را طبق نقشه به نقاط ۱۳ و ۱۷ وصل میکنیم ، حلقه آستین لباس رسم میشود . نقطه ۱۷ را به مرکزیت نقطه ۱۳ به طرف راست پرگاری میکنیم . از نقطه ۱۷ روی خط پرگاری ۳-۲ سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه ۱۸ میشود . نقطه ۱۸ را طبق نقشه به هلال ۱۷-۱۳ وصل میکنیم . از نقطه ۱۰ روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه ۱۹ میشود . نقطه ۱۹ را به اندازه ۲/۱ دور مچ + ۳ سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه ۲۰ میشود . نقطه ۲۰ را با خط صاف به نقطه ۱۸ وصل میکنیم . فاصله بین نقاط ۱ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱ : الگوی پشت فاصله بین نقاط ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱۴ : الگوی جلو فاصله بین نقاط ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۶ الگوی آستین میباشد که از خط ۱۹-۱۶ روی دولا بسته پارچه گذاشته میشود .   تغییرات الگو برای پیراهن مردانه ...

 • آموزش آستین لباس در خیاطی متد گرلاوین

  امروز آموزش آستین لباس رو داریم آستین لباس :برای رسم آستین لباس ابتدا دور بازو را تقسیم بر 2 ثابت کرده سپس به اضافه 2 ثابت میکنیم که عرض کادر آستین به دست میاید .سپس این اندازه را هم تقسیم بر 2 میکنیم ، برای بلندی حلقه آستین دور بازو را تقسیم بر 10 ثابت میکنیم تا بلندی شانه یا تاج آستین به دست آید .17 = 2 + ( 2 / 30 )       عرض کادر آستین = 2 + ( 2 / دور بازو ) 5/8 = 2 / 17                   4/1 بازو = 2 / عرض کادر آستین 3 = 10 / 30                     بلندی شانه یا تاج آستین = 10 / دور بازو از روی خطوط نارنجی و مشکی با هم برای بقیه آستین رولت میشود .اگر خاستیم آستین لباس تنگ باشد ، دور مچ را بر عدد 2 تقسیم کرده عدد به دست آمده را به اضافه دو میکنیم سپس از عرض کادر آستین که 2/1 دور بازو به اضافه 2 است کم میکنیم عدد به دست آمده را بر عدد 2 تقسیم میکنیم از اطراف پایین آستین داخل شده و علامت میزنیم و آستین را رولت میکنیم .هم چنین اگر به وسط آستین اوزمان 5 تا 10 سانت دادیم ، در قسمت وسط اوزمان 2 سانت بالا میرویم و حلقه آستین را گرد میکنیم که به درست کردن حلقه آستین ، آرایش آستین میگویند.این الگوی کشیده شده آستین این هم الگوی آستین پس از کاربن کاری و برش دادن خوب تا اینجا الگوی اولیه بالاتنه رو یاد گرفتیم در درس بعدی طرز لباسی کردن الگو رو برای لباسهای گشاد و تنگ خواهیم داشت .

 • آستین شمشیری

  آستین شمشیری

  یکی ازر بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه . بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند .   طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری : خط عمود 1 را رسم می­کنیم . از نقطه 1 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +1-0.5 سانت ( 1 برای افراد چاق و 0.5 برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه 2 می­شود . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع ارتفاع حلقه منهای 0.5 سانت پایین آمده نقطه 3 می­شود . از نقطه 2 به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه 4 می­شود . از نقطه 4 به اندازه 1.5-1 سانت ( برای آستین تنگ 1 و برای آستین گشاد 1.5 ) بالا رفته نقطه 5 می­شود . فاصله نقاط 5-3 را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای 1 سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه 3 پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقاط 2و3و6 و4 را به طرف راست گونیا می­کنیم . از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A می­شود . در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه 12 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست می­آید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه می­باشد . از نقطه A به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه را منهای 1-0.5 سانت به شکل اریب طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 7 شود . نقطه 7 را به طرف پایین گونیا کرده نقاط 8و9 بدست می­آید . فاصله بین نقاط 7-2 را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + 1 سانت از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 10 می­شود . این مقدار را از نقطه 8 به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . از نقطه11 ، 0.5 سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم می­کنیم. فاصله نقاط 10-2 را نصف کرده ، نقطه 12 می­شود . از نقطه 7 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه + 0.5 سانت پایین آمده نقطه 13 می­شود . نقطه 12 را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه 14 می­شود . نقطه 10 را با خط صاف به نقاط 13و14 وصل می­کنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام 1 سانت به طرف بالا علامت می­زنیم . سپس هلال کلگی آستین را از نقاط 13و10و14 طبق نقشه رسم می­کنیم . از نقاط 5و6 هر کدام 1.5 سانت به طرف راست رفته نقاط 15و16 می­شود . نقطه A را با خط صاف به نقطه 15 و نقطه 15 را با خط صاف به نقطه 16 وصل می­کنیم . از نقطه 9 ، 1سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 17 می­شود ، نقطه 17 را با خط صاف به نقطه 13 وصل می­کنیم . از نقطه 16 اندازه 2/1 دم دست را طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 4 نقطه 18 می­شود . نقطه 18 را با خط صاف به نقطه 17 وصل می­کنیم . نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص می­کنیم . هلال A تا S  در الگوی بالاتنه ...

 • 110- آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

  110- آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

  عرض کادر الگو= دور بازو+4 طول کادر= قد آستین از بالای کادر 2 تا 4 سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم خط کف حلقه بسته به دور بازو بین 13 تا 15 میباشد (معمولا13 یا 13.5 ) خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به 4 کشیده میشود نقطه ی 1 در وسط عرض، نقطه ی 2 به فاصله ی 2 سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی 3 روی زاویه و نقطه ی 4 هم روی زاویه است و نقطه ی 5 مقدار 2سانت بعد از خط *سی دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم A=آ *سی = C البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت آستین دوتکه ی کُتی: کادر آستین را میکشیم از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به 4 قسمت تقسیم شود خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم) از خط 2 روی خط حلقه 3سانت ، روی خط آرنج 1.5 سانت و روی خط مچ 3سانت به سمت راست خارج میشویم و این 3نقطه را به هم وصل میکنیم و تا 0.5 سانت از خط مچ ادامه میدهیم از خط 2 روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و 2.5 سانت پایین می آییم از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط4 وصل میکنیم این خط را در طرف دیگر خط4 رولت میکنیم فاصله ی نقطه ی سی تا خط 1 را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط 5 به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج 1.5 سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم (اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.