اموزش و پرورش ایلخچی

 • آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخ

  آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخ

  آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخ - جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی "> مسائل آموزشی فرهنگی - آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخمسائل آموزشی فرهنگی جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخ آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام آزاد پیمانی سال 1385 با عنایت به برگزاری آزمون متمرکز استخدام پیمانی آزاد سال 1385 ، بدین وسیله فهرست اسامی داوطلبانی که توانسته اند در بین 2 برابر ظرفیت هر کدام از کد محل های جغرافیایی مندرج در آگهی استخدامی قرار گیرند به شرح ذیل اعلام می گردد : ملاحظات محل مورد تقاضا رشته امتحانی شماره شناسنامه جنس نام پدر نام نام خانوادگی شماره پرونده رديف آذرشهر فیزیک 2144 مرد بلوط داود حسن پور 6620 1 آذرشهر فیزیک 838 مرد علی اکبر مهدی جنت اسکوئی 6409 2 ایلخچی فیزیک 528 زن نقی آمنه تقوی 7431 3 ایلخچی فیزیک 1362 زن اکبر فهیمه فریورزاد تبریزی 830 4 بناب فیزیک 1680366130 مرد یوسفعلی سیروس زاهدی فر 5407 5 بناب فیزیک 98823 مرد علی اصغر یوسف لقاپور لیقوان 5742 6 ترکمانچای فیزیک 1754 زن رسول سعیده خالقی 2850 7 ترکمانچای فیزیک 1137 زن علی اکبر فاطمه سقائی 1827 8 خداآفرین فیزیک 391 مرد مظفر کمال لیسی 649 9 خداآفرین فیزیک 69672 مرد خان مراد ابراهیم درگاهی گبلو 3806 10 سراب فیزیک 1682 مرد میرجبار داود هوشیار 2168 11 سراب فیزیک 42 مرد پرویز حامد امیری 5385 12 سراب فیزیک 150 زن محمدعلی سوسن محمدزاده قزلقیه 5509 13 سراب فیزیک 370 زن احمد الناز زمانی 829 14 عشایر کلیبر فیزیک 2238 مرد ایوب رضا حسين پور برزگر 2206 15 عشایر کلیبر فیزیک 1060 مرد پرویز یونس غلامی 6540 16 عشایر کلیبر فیزیک 243 زن امین الله ندا صارم 2841 17 عشایر کلیبر فیزیک 18787 زن ابوالفضل فاطمه توتونچی علمداری 6881 18 کندوان فیزیک 64859 مرد محمد باقر محمدحسین نواح فرساد 985 19 کندوان فیزیک 2142 مرد میرتراب میرمحبوب بنی هاشم 5467 20 مراغه فیزیک 703 مرد اسماعیل صمد جعفری باراز 8735 21 مراغه فیزیک 120 مرد سعید فرشید فریادی 10156 22 مراغه فیزیک 1331 زن جمشید فرزانه احسانی شیشوان 153 23 مراغه فیزیک 456 زن علی شبنم نیک روز 2623 24 ورزقان فیزیک 3268 مرد مهدی وهاب ولایتی خواجه 1774 25 ورزقان فیزیک 1023 مرد احمد جعفر روش 2669 26 هشترود فیزیک 149 مرد عیسی هادی بصیری 6923 27 هشترود فیزیک 1 مرد عبدالعلی مهدی حاجی ... • آزمون های مداد کاغذی

  آزمون های مداد کاغذی ، یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات برای ارزش یابی از عملکرد تحصیلی دانش آموزان است که در برخی از دروس مانند ریاضی و نوشتن بنا بر نظر معلم از آن استفاده ی لازم می شود . در دروس دیگر مانند علوم ، قرآن ، هنر ، خواندن و ورزش نیازی به آزمون های مدادکاغذی نیست . آزمون های مدادکاغذی نباید به گونه ای اجرا شود که وضعیت اضطراب آور امتحان را تداعی کند . شرایطی باید فراهم شود که دانش اموزان بدون نگرانی و مانند جلسات اجرای تکالیف درسی ، پاسخ گوی سوال های کتبی معلم باشد . در ارزیابی آزمون ها تنها به بازخورد توصیفی اکتفا شده و از دادن هر گونه رتبه و یا نمره خودداری شود . تذکراتی در خصوص استفاده ی مطلوب از آزمون های مدادکاغذی : ۱. در تهیه ی این آزمون ها ، به سوال هایی که تنها سطح حافظه و فهم را می سنجند ،اکتفا نکنید و سطوح بالاتر را نیز مورد توجه قرار دهید . ۲. شرایط و موقعیت اجرای این آزمون ها به گونه ای باشد که ایجاد اضطراب ننماید و بهتر است آن را به عنوان یک فعالیت یادگیری تلقی نمایید تا دانش آموزان دچار اضطراب نشوند . ۳. از آزمون ها به عنوان یک ابزار محوری در ارزش یابی استفاده نکنید . ۴. نتایج آزمون ها را به صورت توصیفی بازخورد دهید و از فراگیران بخواهید که ضعف های خود را اصلاح کنند ، لذا نیازی به نمره دادن نیست . ۵.اجرای این آزمون ها به صورت گروهی و آزمون کتاب باز را در کلاس درس تجربه کنید و بر این اساس به دانش آموزان بفهمانید که هدف از اجرای این آزمون ها بهبود عملکردشان در یادگیری است . سوال های آزمون کتاب باز به نحوی طراحی می شود که دانش آموزان از کتاب بتوانند راهنمایی بگیرند نه جواب سوال ها را ، لذا در بسیاری از مدارس تحت عنوان آدینه رایج است . این آزمون ها می تواند دانش آموزان را با اهداف آموزشی  به صورت فعال تری درگیر نماید و درک و فهمشان را از مفاهیم مورد نظر افزایش دهد . ۶. در بررسی نتایج این آزمون ها می توانید از روش خود سنجی و هم سال سنجی استفاده کنید . ۷. آزمون های کتبی مجموعی را در مواردی استفاده کنید که بخواهید اهداف شناختی را در سطح و حدود پایین بررسی و ارزش یابی کنید .        

 • برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایرا

  برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایرا - آخرین اخبار آموزشی واطلاعات آموزشی در آموزش آذربایجان"> آموزش آذربایجان - برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایرا آموزش آذربایجان آخرین اخبار آموزشی واطلاعات آموزشی در آموزش آذربایجان سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایرا برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران » كد 91303811 به مدت 6 ساعت ویژه همكاران محترم فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ سال 1392 گروه منطقه/ناحیه آخرین مهلت ثبت نام زمان برگزاری آزمون روز تاریخ روز تاریخ ساعت شروع خاتمه 1 ناحیه 1 ـ ورزقان ـ بناب ـ هشترود چهارشنبه 1/8/92 شنبه 4/8/92 20 21 2 اداره كل جمعه 3/8/92 دوشنبه 6/8/92 3 اهر ـ شبستر ـ جلفا ـ چاراویماق ـ ایلخچی سه شنبه 7/8/92 جمعه 10/8/92 4 ناحیه 2 ـ خداآفرین ـ ملكان ـ كندوان چهارشنبه 8/8/92 شنبه 11/8/92 5 مراغه ـ بستان آباد ـ هریس ـ كلیبر ـ خسروشاه سه شنبه 14/8/92 جمعه 17/8/92 6 ناحیه 3 ـ هوراند ـ سراب ـ تیكمه داش چهارشنبه 15/8/92 شنبه 18/8/92 7 مرند ـ اسكو ـ خواجه ـ كاغذكنان ـ تسوج سه شنبه 28/8/92 جمعه 1/9/92 8 ناحیه 4 ـ خاروانا ـ تركمانچای ـ نظركهریز چهارشنبه 29/8/92 شنبه 2/9/92 9 ناحیه 5 ـ مهربان ـ عجب شیر ـ عشایر سه شنبه 5/9/92 جمعه 8/9/92 10 میانه ـ آذرشهر ـ صوفیان ـ گوگان چهارشنبه 6/9/92 شنبه 9/9/92 ملاحظات اجرایی: 1 ـ همكاران محترم هریك از مناطق و نواحی فقط در زمان تعیین شده مجاز به ثبت نام در سامانه و شركت در آزمون مربوطه خواهند بود. (آزمون مطابق زمانبندی در سامانه ltms فعال خواهد شد) 2 ـ عواقب ناشی از عدم توجه به زمان و شرایط ثبت نام و آزمون بر عهده فراگیران خواهد بود. 3 ـ برای دریافت منبع آزمون غیر حضوری دوره مذكور بر روی آدرس زیر كلیك كنید: www.medu.ir 4 ـ همكارانی كه دوره مورد نظر را طی سالهای گذشته گذرانده اند نمی توانند در این دوره شركت نمایند.

 • پاورپوینت پرورش و نگهداری گیاهان پودمان 9 کار و فناوری هفتم

  پاورپوینت پرورش و نگهداری گیاهان پودمان 9 کار و فناوری هفتم

  دانلود پاورپوینت پرورش و نگهداری گیاهان پودمان 9 کتاب کار و فناوری هفتم (اول متوسطه)   منبع: کار و فناوری molianian  

 • سالگرددرگذشت استاد شهریار

  سالگرددرگذشت استاد شهریار

  حیدربابا ، ایلدیریملار شاخاندا سئللر ، سولار ، شاققیلدییوب آخاندا قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا سلام اولسون شوْکتوْزه ، ائلوْزه ! منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوْزه   حیدربابا ، کهلیک لروْن اوچاندا کوْل دیبینَّن دوْشان قالخوب ، قاچاندا باخچالارون چیچکلنوْب ، آچاندا بیزدن ده بیر موْمکوْن اوْلسا یاد ائله آچیلمیان اوْرکلرى شاد ائله بایرام یئلى چارداخلارى ییخاندا نوْروز گوْلى ، قارچیچکى ، چیخاندا آغ بولوتلار کؤینکلرین سیخاندا بیزدن ده بیر یاد ائلییه ن ساغ اوْلسون دردلریمیز قوْى دیّکلسین ، داغ اوْلسون   حیدربابا ، گوْن دالووى داغلاسین ! اوْزوْن گوْلسوْن ، بولاخلارون آغلاسین ! اوشاخلارون بیر دسته گوْل باغلاسین ! یئل گلنده ، وئر گتیرسین بویانا بلکه منیم یاتمیش بختیم اوْیانا   حیدربابا ،‌ سنوْن اوْزوْن آغ اوْلسون ! دؤرت بیر یانون بولاغ اوْلسون باغ اوْلسون ! بیزدن سوْرا سنوْن باشون ساغ اوْلسون ! دوْنیا قضوْ-قدر ، اؤلوْم-ایتیمدى دوْنیا بوْیى اوْغولسوزدى ، یئتیمدى   حیدربابا ، یوْلوم سنَّن کج اوْلدى عؤمروْم کئچدى ، گلممه دیم ، گئج اوْلدى هئچ بیلمه دیم گؤزللروْن نئج اوْلدى بیلمزیدیم دؤنگه لر وار ،‌ دؤنوْم وار ایتگین لیک وار ، آیریلیق وار ، اوْلوْم وار    حیدربابا ، ایگیت اَمَک ایتیرمز عؤموْر کئچر ، افسوس بَرَه بیتیرمز نامرد اوْلان عؤمرى باشا یئتیرمز بیزد ، واللاه ، اونوتماریق سیزلرى گؤرنمسک حلال ائدوْن بیزلرى روحش شاد و یادش گرامی باد