انشا درباره زیبایی های طبیعت

 • توصیف زیبایی های طبیعت با استفاده از حواس پنج گانه

  به نام خدا انشا درباره ی زیبایی های طبیعت با استفاده از حواس پنج گانه                                            من داشتم از اتاقم به گل ها و درخت هایی که در باغچه مان بودنگاه میکردم.ناگهان بوی خوشی به مشامم خورد.آن بوی گل ارکیده بود،من به حیاط خانه مان رفتم،آن گل را لمس کردم.خیلی لطیف و خوب بود.ناگهان نسیم روح افزایی وزیدن گرفت.و با طراوت نسیم خوش بو گل ها هم می رقصیدند.یاس های سفید از روی دیوار به پنجره ی اتاقم سرک می کشند.از این همه زیبایی سیمای پر طلایی اندیشه ام به پرواز در می آید.طبیعت یعنی نشاط،شادی،سر سبزی،طبیعت یعنی زندگی،هیجان،دوستی و... درختان در هنگام وزیدن باد همه به هم دست می دهند و روی هم بذر افشانی میکنند.گل های زیبای آنها نوید میوه های خوب خداوند است.برگ های سبز آنها مثل سجاده ی نماز است.پاک و شادی بخش.کاش ما انسان ها نیز در نماز مثل ریشه ی درختان محکم و استوار باشیم تا مثل میوه ی درخت از این اخلاص و سجده کردن بهره ببریم و خداوند دوستمان داشته باشد. صدای خش خش برگ درختان به گوش می رسد.آهنگ دلنواز این صدا احساس خوبی در من دارد.این احساس یعنی بوجود آمدن برگ های سبز و تازه.قطره های شبنم روی گل ها،مانند وضو آن ها را پاک کرده.نگاه کردن به این طبیعت زیبا آن قدر دلنشین است که انسان از بیان زیبایی های آن قاصر است و دستانش قادر به لمس کردن همه ی آن نیست یعنی نمیتواند احساسش را باید و شاید بیان کند.خلاصه که طبیعت یعنی آفریده ی خدای زیبایی ها ،یعنی گل،کوه،دشت،دریا،خورشید،ماه و هر آنچه که در این گیتی بزرگ وجود دارد.کاش بتوانیم کمی از این آفرینش را سپاس بگوییم.خدایا تو را به خاطره آفریده های جهان هستی و زیبایی هایش شکرگزاریم                                                                            • تحقیق درباره بهار و طبیعت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

    بهار و طبیعت     بهار جشن طبیعت است، و طبیعت در جشن بهاری خویش آنقدر زیباست که آدمی را مسحور خویش می کند، آن چنان که  از سخن گفتن باز می ماند و حرف هایش، ناگفته، در ژرفای  جانش انباریده می شود. به جای او گنجشگان پرگو سخن می گویند و زبان گنجشگان یعنی: بهار، برگ، نسیم، عطر.  زمین که از نعمت گرمای آفتا ب جهان تاب برخوردارمیگرد د مساعد میسازد وبا فرارسیدن فصل بهار ، طبیعت از لباس سفید خود بیرون می آید و جامة سبز به تن می کند . شکوفه ها به آرامی خود را از میان ساقه های ترد و ظریف درختان بیرون می کشند و جوانه ها نیز از میان خاکهای مرطوب سر برمی آورند . کوهستانها به گلستانی پر از گلهای وحشی رنگارنگ تبدیل می شود و گلهای زرد در میان چمنهای سرسبز دشتها جلوه ای خاص به طبیعت بهار می بخشد . پرندگان که از مناطق گرمسیر باز می آیند سکوت سرد زمستان را می شکنند و ترنم عشق و طراوت سرمیدهند . بهار همانطور که فصل تجدید حیات نامیده می شود ، جان تازه ای نیز به عاشقان طبیعت می بخشد ، تا همراه با طبیعت به تجدید روحیة خود بپردازد .امروزه دوربین عکاسی که اغلب همراه این مسافران طبیعت است بعنوان یکی از وسایل ضروری در ثبت این لحظات پرخاطره اهمیت ویژه ای یافته است و استفادة صحیح و آگاهانه از آن می تواند تصاویر زیبا و بیاد ماندنی بیافریند .طبیعت در فصل بهار از تنوع رنگی بسیاری برخوردار است . آيين ها و رسم هاي مردم فرآيند الزامات و نيازهاي درهم تنيده مادي و معنوي، در پيوند جغرافيايي و شيوه هاي توليد و ساختارهاي اقتصادي دوره اي مختلف اند که برحسب ضرورت پيوسته در حال تغييرند و به مقوله هايي که در ژرفا معنا دارند پاسخ مي دهند. در جمهوري اسلامي ايران تقويم دو گونه است.    نخست بر سال قمري مبتني است و ديگري بر اساس سال شمسي (خورشيدي) قرار دارد. مبدا سال قمري هجرت رسول گرامي اسلام محمد بن عبد الله (صلي الله عليه و آله) از مكه مكرمه به مدينه منوره ميباشد كه برابر با سال 622 م بوده است. سال «هجري قمري» تا سنه 1344 مبناي تاريخ رسمي كشور ايران بود. در آن سال كه بر حسب تاريخ 1304سال شمسي از هجرت پيامبر عظيم الشأن اسلام ميگذشت، تاريخ شمسي  (خورشيدي) براي امور دولتي انتخاب شد و به موجب قانون رسميت يافت. اصل هفدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اينباره ميگويد: «مبدأ تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (ص) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است ... » سال قمري ده روز و شش ساعت و يازده ثانيه كوتاه تر از سال شمسي است. آغاز سال شمسي نخستين روز بهار است كه مطابق با 21 يا 22 مارس از سال مسيحي ميباشد، شش ماه نخستين ...

 • توصیف طبیعت

  طبـــــــــــــــــــــــــــــــــیعـت   ازسرسبزی و زیبایی کوه و دشت و دمن تا دریا و غروب و خورشید و بسیاری از چیز های دیگر که زبان من قادر به گفتن آن نیست طبیعت همان گلی است که ما از روی خود خواهی آن را از اصلش جدا می کنیم، تا زیبایی و عمر کوتاهش را کوتاه ترکنیم را کوتاه تر می کنیم. طبیعت همان دریایی است که از زیباییش استفاده می کنیم ،از جزر و مدش زیبایی طبیعت را بیش تر حس می کنیم،اما پس از ترک کردن دیا وساحل هر آنچه که دور ریختنی است را در آن جا رها می کنیم ،با اینکه می دانیم این کار بد و ناپسند است ولی آن را انجام می دهیم و از همه بد تر زمانی است که برای تفریح خود زباله ها را در طبیعت رها م کنیم ، اما نمی دانیم چه آثار بدی برای خودمان دارد صدای طبیعت همچون آهنگ دلنواز روح ما را تازه می کند و به ما زندگی دوباره می بخشد .صدای شرشر آب صدای جیک جیک گنجشگ ها و صدها صدای دیگر که از آن لذت می بریم . ما انسان ها طبیعت را بسیار دوست داریم ، ولی از همه موجودات بیش تر به آن آسیب می زنیم ما باید برای طبیعت مانند هر موجود زنده ی دیگری احترام بگذاریم و برای آن ارزش قائل باشیم . یادمان باشد که ما در برابر نعمت های خداوند مسئول هستیم و خداوند از ما درباره ی آن نعمت ها باز خواست می کند . خداوندا کمک کن تا قدر طبیعت را بهتر و بیش تر بدانیم .   آمین

 • انشا طبیعت

   طبیعت یعنی هر آنچه که خداوند مهربان به ما عطا کرده است .ازسرسبزی و زیبایی کوه و دشت و دمن تا دریا و غروب و خورشید و بسیاری از چیز های دیگر که زبان من قادر به گفتن آن نیست طبیعت همان گلی است که ما از روی خود خواهی آن را از اصلش جدا می کنیم، تا زیبایی و عمر کوتاهش را کوتاه ترکنیم را کوتاه تر می کنیم. طبیعت همان دریایی است که از زیباییش استفاده می کنیم ،از جزر و مدش زیبایی طبیعت را بیش تر حس می کنیم،اما پس از ترک کردن دیا وساحل هر آنچه که دور ریختنی است را در آن جا رها می کنیم ،با اینکه می دانیم این کار بد و ناپسند است ولی آن را انجام می دهیم و از همه بد تر زمانی است که برای تفریح خود زباله ها را در طبیعت رها م کنیم ، اما نمی دانیم چه آثار بدی برای خودمان دارد صدای طبیعت همچون آهنگ دلنواز روح ما را تازه می کند و به ما زندگی دوباره می بخشد .صدای شرشر آب صدای جیک جیک گنجشگ ها و صدها صدای دیگر که از آن لذت می بریم . ما انسان ها طبیعت را بسیار دوست داریم ، ولی از همه موجودات بیش تر به آن آسیب می زنیم ما باید برای طبیعت مانند هر موجود زنده ی دیگری احترام بگذاریم و برای آن ارزش قائل باشیم . یادمان باشد که ما در برابر نعمت های خداوند مسئول هستیم و خداوند از ما درباره ی آن نعمت ها باز خواست می کند . خداوندا کمک کن تا قدر طبیعت را بهتر و بیش تر بدانیم .

 • مقاله درباره روز طبیعت

    روز طبیعت پدید آورنده : محمود سوری ، صفحه 109 <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> فصل زیبایی ها دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید جلوه گُلشن به باغ، هم چو نگاران رسید مولوی بار دیگر بهار، این فصل زیبایی ها، به همراه نسیم دل انگیز و دل نوازش از راه رسید. سرمای سوزان و پُربرف زمستانی، رخت بر بست و سبزه ها آرام آرام سر از خاک بُرون آوردند و شکوفه های درختان، با هر باد نوروزی، نفس کشیدند. چه زیباست در فصل شکوفایی شکوفه ها خانه هایمان نیز از بوی گُل و طبیعت بهاری عطر آگین، و دل ها، از کدورت ها و کینه ها، خانه تکانی شوند. طبیعت طبیعت با شکوه و نشان قدرت بی پایانِ خداوندگاری سایه مِهر و نوازش خود را بالای سرمان گسترده، و در زیر پایمان، چونان مَهدِ آرامش و آسایش نشسته و گویا عهدی ناگُسستنی با ما بسته است. دریاهای گاه آرام و گاه نا آرام، کوه های سر به فلک کشیده، آفتابِ عالَم آرا، ماه و ستارگان شورانگیز و آسمان، این آبیِ آرام بلند که چون پرنیان، افق تا افق دامن گشوده و در هر چین دامانش، هزاران پولَک نقره ای جلوه گری می کند، ما را به مِهر می پذیرند، اما همواره از ما قهر و نامهربانی می بینند. انسان امروزی و طبیعت در جهان پُر آشوب امروز، انسانِ دردمند، گرفتار مصیبت های بی شماری است که فقط اندکی از آن ها از دامن طبیعت سرچشمه می گیرد، اما بیشتر آن ها، زاییده حضور نامتعادل انسان در طبیعت است که روز به روز از برابری فطری آن می زداید و در آتشی که خود برافروخته می سوزد و خاکستر می شود. به راستی، امروز ما با طبیعت و دنیایی پیرامون خود، چه رفتاری داریم؟ آگاهان و صاحب نظران بر آنند، با وقوع پیوستن بلایی که انسان بر سر طبیعت در آورده، دور نیست محیط زیستِ انسان ها، به جهنّمی سوزان و نا آماده برای زیست، مُبدّل گردد. پیامِ مهر سیزدهمین روزِ فروردین ماه، به نامِ روز «طبیعت» نام گذاری شده است. در این روز، گرایش روح انسان به طراوت و طبیعت، شکوفا می شود. دشتی به وسعت تمدّن ایران، سبزینه ای به زیبایی فرهنگِ ایران و مردمانی به زلالیِ آب که بر سر تا سر دشت های زیبای این سرزمین رؤیاها، می نشیند. پدرها و مادرها، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و نوه ها و نتیجه ها، هر یک سُفره ای پهن می کنند و نانی و خوراکی و آبی که فراهم است. مردم، بیرون رفتن در این روز را نماد مهرورزی، دوستی، پالایش روح و روان از کدورت ها و اختلافات و پیامش را پیامِ مهر و آشتی می دانند. بهانه ای برای رفتن روز طبیعت، فقط یک بهانه است؛ بهانه ای برای رفتن، دیدن و گره خوردن با آنچه پیش روی چشمانت رشد می کند و تو صدایِ رشد طبیعت را از میانِ آن همه تازگی و طراوت، می شنوی. هر کجا گیاهی سر از خاک ...

 • انشا و خر کیف شدنم

  انشا و خر کیف شدنم

  به نام خدا نگار محمدی-۲/۹/۱۳۹۲/سوم B/دبیرستان غیر انتفاعی..... 1-درباره ی فصل های مختلف و طبیعت همراه با آرایه ادبی بنویسید(خودم این موضوع رو انتخاب کردم): در کتاب زندگی ما،چهار فصل به نام های بهار،تابستان،پایییز و زمستان وجود دارد؛که هرکدام از این فصل ها پدیده ها و زیبایی های منحصر به فرد خودشان را دارد که ترکیب این ها با یک دیگر بوجود آوردنده ی پدیده ی طبیعت می باشد. از اولین فصل،بهار،که عروس فصل هاست شروع می کنیم.که در آن،بلبل و پرندگانی نغمه سُرایی می کنند که باعث نوازش روحمان می شود.اواسط بهار،درختانی که سخاوتمندانه،شکوفه هایی رنگی را در معرض دید ما قرار می دهند تا از دیدشان لذّت ببریم. تابستان و خورشیدی که در آسمان مانند گوی بلوری نورانی،پرتوهای خویش را پخش میکنند علی رغم گرمای طاقت فرسایی که دارد؛زیبایی خاصی هم نیز درونش نهفته شده است.ترکیب رنگ بندی میوه ها در این فصل فوق العاده است؛شاید در نگاه اول رنگ هایی ساده ببینیم اما اگر کمی تامل کنیم میبینم که این رنگ ها در هیچ مداد رنگی یافت نمی شود و هیچ نگارنده ای نمی تواند با این زبردستی ترکیب رنگ و این سایه روشن ها را به خوبی بر صفحه ی هستی به عمل آورد.دریا و خورشید دو پدیده ی منحصر به فرد که باعث بوجودآمدن پیوندی زیبا می شود.مخصوصا اگر غروب باشد انعکاس خورشید بر روی موج های روان دریا بسیار زیبا است و موجب آرامش روح روان انسان می شود. پاییز،فصل شروع مدرسه ها،فصل شروع جیغ هایی سرشار از شادی بچه ها زماکنی که زنگ رفتن به خانه می خورد،بوی نو بودن کتاب ها و خوش خط نوشتن در اولین برگ از دفتر های جدیدمان.زمانی که خیابان های سرد و گرم را طی می کنیم و روی فرش رنگی از برگ های خزان پای می گذاریم و صدای خش خش برگ ها روحمان را قلقلک میدهد و شوق چیدن سیب های قرمز،سبز و زرد از درختان،جمع شدن همیشگی خانواده ها در سی امین روز آذر و خواندن اشعاری از حافظ،در شب یلدا از فضایل و زیبایی فصل پاییز است. زمستان،فصلی که دانه ی برف،خود را مانند مرواریدی گران بها بر روی زمین می ریزند و لباس سپیدی را بر تن زمین و اجزایش می پوشاند؛و زمانی که نفس هایمان بخار مانند از دهانمان بیرون می آید که نشان دهنده ی سرمایی است که درون وجودمان  می پیچد که ما با چند هیزم آتشی برافروخته و دست هایمان را به هم می مالیم و نفس هایمان  در آن-ها-می کنیم تا گرما جای سرما را پر کند و ما بین استخوان هایمان بپیچد و درختان نیز مانند ما لباس گرمای خود را در می آورند و سرما را وارد خود می کندد تا با جامعه یک رنگ شوند و خیابان ها پر از هیاهویی می شوند زیرا نزدیکدوباره سرسبز شدن هست و دوباره روز از نو روزی از نو. در ...

 • نمونه سوالات انشا ونگارش پایه ی اول ودوم همکاران مدارس تنکابن(خرداد 89)

  جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه   سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی : مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :                                        همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »   ردیف شرح سئوال بارم 1 کوتاه نویسی و کوتاه گویی ، هنر بزرگی است . ص o                 غo 25/0 2 اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد ، به این نوع نوشته اتوبیوگرافی می گویند. ص o                 غo 25/0 3 رعایت .......................... در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود. 5/0 4 در نوشتن انشا باید به اصل ساده نویسی و ............................. جملات توجه کنیم. 5/0 5 در بیت زیر چه صنعت ادبی یا آرایه ادبی به کار رفته است ؟ خیزید و خز آرید که هنگام خزان است                          باد خنک از جانب خوارزم وزان است 5/0 6 با کلمه و ترکیب زیر جمله بسازید . غنیمت= شعر فوق العاده = 1 7 نامه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید . 1 8 مفهوم بیت زیر را بنویسید . زنهار مگو سخن به جز راست                       هر چند تو را در آن ضررهاست 1 9 ویژگی های یک نوجوان شایسته را در یک بند بنویسید. 1 10 موارد خواسته شده را در مقابل آن بنویسید . متضاد ( آزادی )=                                                 مفرد ( مفاهیم) = مترادف (ایمان ) =                                                 جمع ( مقصد ) = هم آوای (عرض) =                                                معادل واژه قرضی (فاکس)= هم نویسه (مسلم) =                                              شعار ایام انقلاب= 2 11 درباره وطن دوستی یک بند بنویسید و نشانه های نگارشی را در آن به کار ببرید . 2 12 موضوع انشا: از موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشا بنویسید. الف: امروزه نوجوانان میهن ، برای حفظ روحیه ی مقاومت همراه با شادابی و پاک دلی چه وظایفی دارند ؟ ب) با توجه به بیت « انیس کنج تنهایی کتاب است              فروغ صبح دانایی کتاب است » در خصوص فواید مطالعه و کتاب خوانی انشا بنویسید . ج) تابستان فصل پختگی و کمال طبیعت است ، این فصل............................... 10  موفق باشید طراح : خانم نجفی جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه   سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    ...

 • درس های انشا/ کلاس اوّل راهنمایی

    درس چهارم :سجع وقتی در نثر ،کلمات هماهنگ بیاید به آن سجع می گویند و آن نوشته را مسجّع می نامند . از سجع معمولاً در نوشته های ادبی استفاده می شود .ص/30 موضوع: 1-    درباره ی فواید مطالعه وعلم آموزی انشا بنویسید . نکته : سعی کنید در نوشتن انشا از سجع ا ستفاده کنید . برای بهترشدن محتوای انشا می توانید از کتاب های مرتبط با موضوع بهره بگیرید . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی درس پنجم : کلمات هم معنا و هم آهنگ یکی از راه های زیبا سازی متن ، آوردن کلماتی است که هم از نظر معنا وهم از نظر آهنگ با هم ارتباط ذاشته باشند . مثل : مباحثه و مناظره / راز و نیاز ونماز / پیش گام و پیش تاز / ص/36 تمرین: 1-    با کلمه های تقریباً هم معنا و هم آهنگ زیر جمله بسازید . تعلیم وتدریس : تفکّر و تاءمّل: مجلس و محفل : معروف و مشهور : موضوع : 1-    چگونه می توانیم فرهنگ وتمدّن اصیل خود را در مقابل بیگانگان حفظ کنیم ؟ 2-    برای رسیدن به شکوه علمی وفرهنگی به چه چیزی نیاز داریم ؟ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی درس ششم : فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان وادب فارسی ، یکی از مهم ترین نهادهایی است که در حفظ و گسترش زبان فارسی می کوشد . ص/41 موضوع : 1-    چرا زبان فارسی را دوست داریم ؟ نکته ها : 1-    از کلمات خوش آوا و و آهنگین برای زیباتر شدن نوشته استفاده می شود . 2-    در نوشته از جمله های کوتاه و گویا بهره بگیرید . تمرین : معادل های فارسی کلمات خارجی زیر را بنویسید . کامپیوتر : موکت : کلینیک: پرینتر : کاپ : کد : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درس های انشا /کلاس اوّل راهنمایی درس هفتم : کلمات هم آوا --- تشخیص کلماتی همچون خواست وخاست / خوار وخار / حیاط و حیات که به یک صورت تلفّظو خوانده می شوند امّا شکل نوشتاری آن ها و در نتیجه معنای آن ها متفاوت است ، کلمات هم آوا خوانده می شوند.ص/58 هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به آن شخصیّت بخشی یا تشخیص می گویند . یکی از زیبایی های ادبی شخصیّت بخشی به اشیاست . ص/58 موضوع : انشایی درباره ی یک شی ء بنویسید و در آن از تشخیص استفاده کنید . تمرین : با کلمات هم آوای زیر جمله بسازید . صبا و سبا : صواب و ثواب: صفر و سفر : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی درس هشتم : تشبیه از تشبیه برای زیبایی و تاثیر گذاری سخن ونوشته استفاده می شود . در هرتشبیه میان آن چه تشبیه می شود و آن چه بدان تشبیه می کنیم شباهت ها و ...

 • موضوع انشاء : پاییز را توصیف کنید

  موضوع انشاء : پاییز را توصیف کنید

                                 (( به نام او که پاییز را آفرید )) Thank پاییز، نمیدانم از کجایش باید شروع کنم. از تغییر آب و هوا و برگ درختان یا بازشدن مدارس و یا مریضی ها که مثل کنه به آدم میچسبد. از اول شروع میکنم یعنی باز شدن مدارس. دوباره ماه مهر آمد و مدرسه ها باز شدند. نمیدانم بچه ها منتظر این لحظه  هستند یا نه، ولی چه خوششان بیاید و چه خوششان نیاید باید درس بخوانند. زیاد از مدرسه چیزی نمیگویم، چون اینقدر درباره مدرسه و  درس و از این جور چیزها شنیده اید، که ظرفیت مغزتان تکمیل شده است.  درباره مریضی ها می گویم. وقتی پاییز شروع می شود، حساسیت ها و سرماخوردگی و هزارجور  مریضی دیگر هم شروع می شود و بدبختی ما هم به اوج می رسد. دکترها و داروخانه ها و درمانگاه ها حسابی کاسبی میکنند. از مریضی هم زیاد نمی گوییم چون خودتان ما شاالله این قدر مریض شدید و قرص های شش کیلویی خورده اید که اگر از مریضی هم بگویم حالتان به هم بخورد. خوب پس می رویم سراغ تغییرات اصلی آب وهوا و رنگ برگ درختان و میوه ها. وقتی پاییز شروع میشود باران و سیل و برف می آید.البته مربوط به استان های دیگر کشور است نه به خوزستان. در خوزستان اگر در بهمن نسیم سرد بوزد شاهکار کرده است. ما که انتظار زیادی نداریم چون عادت کرده ایم، پس میسوزیم و زندگانی میکنیم. در جاها و کشورهای دیگر آن قدر برف وباران آمده که چند نفر جان خود را از دست داده اند. برگ درختان هم کم کم تغییر میکند.رنگ آن زرد و قرمز و نارنجی می شود. قرمز و نارنجی در داستان ها است و رنگ رزد در طبیعت. چون من تا به حال درختی در پاییز درختی ندیده ام  که برگ هایش رنگ قرمز یا نارنجی باشد. حتما با گل اشتباه گرفته اند. پرتغال و نارنگی و صددانه یاقوت و میوه های پاییزی دیگر هم در این فصل می رویند و ما آن ها را میخوریم.   حالا یک خط هم درباره ای احساس مردرم به پاییز می نویسم. بیشتر مردم پاییز را به خاطر باران و برف وسیل دوست دارن و بعضی ها هم مثل من پاییز را به خاطر سیل و بارانش دوست ندارند.  پاییز زیبایی های فراوانی دارد که در ای ن دفتر کوچک جا نمیشود . پس همین جا تمامش میکنم.                                                                       *  خداحافظ    *                                                                   خب خوندید؟ چه طور بود؟  به نظر من که خیلی چرت بود!!!!!!!! اون موقع کلی فکر کردم که چی بنویسم و کلی و ذوق کردم بابت نوشتنم ولی الان بهش میخندم. واقعا که زمان چه میکنهمعلمم یادش رفت نمره بده من خودم به خودم نمره بیست دادم!!                        خب حالا  شما چه نمره ای بهم میدید؟