انشا درباره محل زندگی

 • موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس

  ضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس - "> ادبیات یعنی زندگی - موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارسادبیات یعنی زندگی موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس ضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس     1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید . 2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید . 3- بهترین روز زندگی من . 4- محل زندگی خود را توصیف کنید . 5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو . 6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید . 7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟ 8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست . 9- در نومیدی بسی امید است ...      . 10- زادگاه خود را توصیف کنید . 11- راز رسیدن به هدف چیست ؟ 12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ 13- داستانی از زبان درخت . 14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید . 15- نامه ای به خدا . 16- تن زنده والا به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است . 17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است . 18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟ 19- نباشد همی نیک و بد پایدار                  همان به که نیکی بود یادگار  . 20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ 21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟ 22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید . 23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟ 24- دوست خوب کیست ؟ 25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . 26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . 27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . 28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . 29- دوست داری دنیا چگونه باشد . 30- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم ... 31- اگر من به جای معلم خود بودم ... 32- فصل بهار را توصیف کنید . 33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... . 34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . 35- اگر می توانستم پرواز کنم ... 36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . 37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟ 38- اگر یک میز بودم ... . 39- زندگی عشایری را توصیف کنید . 40- یک روز بارانی را توصیف کنید . 41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . 42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... . 43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟ 44- محبت و دوستی را تعریف کنید . 45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید . 46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . 47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . 48- درباره شخصیت والای ... • موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس

  موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس     1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید . 2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید . 3- بهترین روز زندگی من . 4- محل زندگی خود را توصیف کنید . 5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو . 6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید . 7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟ 8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست . 9- در نومیدی بسی امید است ...      . 10- زادگاه خود را توصیف کنید . 11- راز رسیدن به هدف چیست ؟ 12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ 13- داستانی از زبان درخت . 14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید . 15- نامه ای به خدا . 16- تن زنده والا به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است . 17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است . 18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟ 19- نباشد همی نیک و بد پایدار                  همان به که نیکی بود یادگار  . 20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ 21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟ 22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید . 23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟ 24- دوست خوب کیست ؟ 25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . 26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . 27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . 28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . 29- دوست داری دنیا چگونه باشد . 30- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم ... 31- اگر من به جای معلم خود بودم ... 32- فصل بهار را توصیف کنید . 33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... . 34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . 35- اگر می توانستم پرواز کنم ... 36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . 37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟ 38- اگر یک میز بودم ... . 39- زندگی عشایری را توصیف کنید . 40- یک روز بارانی را توصیف کنید . 41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . 42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... . 43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟ 44- محبت و دوستی را تعریف کنید . 45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید . 46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . 47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . 48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید . 49- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید . 50- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل . 51- ...

 • زبیاترین منظره محل زندگی من

  یکی از تصاویر ماندگار در ذهنم منظره ی زیبای حرم حضرت معصومه(س) است. وقتی وارد حرم این عمه ی سادات می شوم حس خاصی مرا فرا می گیرد و مبهوت شکوه و جلال حرم می شوم و سکوتی عجیب بر من حکمفرما می شود. وقتی که برای زیارت از تهران به قم می آمدیم و من چند سالی از حالا کوچکتر بودم؛ پدرم مرا به حرم می برد و بغلم می کرد و بالا می برد تا از بالای سر جمعیت ضریح را ببوسم. آن زائران خارجی از یادم نمی رود. گاهی به پدر می گفتم: به من پول بدهد تا داخل ضریح بیاندازم. لباس های یکدست خادمان یکی از مناظر جالب و به یادماندنی حرم حضرت معصومه(س) است. خوش به حال کبوترانی که در بالای گلدسته های حرم زندگی می کنند. من به آن کبوتران غبطه می خورم. ممکن است بعضی از ساکنان قم حرم دیگر برایشان شکوه و جلال سابق را نداشته باشد. از نویسنده ای خوانده ام که: ساکنان دریا پس از مدتی دیگر صدای امواج دریا را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت. حرم حضرت معصومه(س) یکی از منظره های دیدنی است که من سعی می کنم به آن عادت نکنم به خصوص حالا که در قم زندگی می کنم. من گنبد و گلدسته ی حرم را بسیار دوست دارم. امیدوارم در آینده یکی از خادمان حرم حضرت معصومه(س) باشم و حضرت لیاقتش را به من بدهد.

 • موضوعات متنوّع انشا برای دوره ی راهنمایی

  موضوعات متنوّع انشا برای دوره ی راهنمایی پیش بینی ادامه ی یک سریال استفاده از کلمات در یک بند نوشته (کلماتی که ظاهراً ارتباطی باهم ندارند) تهیه ی روزنامه دیواری تکمیل داستانی که شنیدید (گفتن یک داستان ناقص) اگر 20 میلیون پول داشتم بررسی و بیان مشکلات مدرسه و ارائه ی راه حل مناسب برای آن اگر من جای او (؟) بودم تشریح بیت یا ابیات شعری یا شرح یک حدیث و آیه ای از قرآن  بازسازی یک رویداد گزارشی از یک موضوع اجتماعی (بازدید، زیارت، انتخابات و ...) آرزو داشتم یا آرزو دارم تأثیر عبادت، مطالعه و ... در زندگی فردی یا اجتماعی نامه ای اداری به (؟) نامه ای به خدا، امام زمان، پدر، مادر، معلم، مدیر مدرسه، دوست و .... خدای خوبم... (گفتگو با خدا) از یکی از اقوام خود بخواهید یکی از خاطرات خود را برای شما تعریف کند  خوابی که دیده ام خاطره ی اولین روزی از زندگی خود که به یاد دارید من تصمیم گرفته ام ............. خاطره ی یکی از روزهای ده سال بعد (کرسی زمان) اگر آب نبود............. خاطره ای از 15 روز اول سال تحصیلی وقتی دلم می گیرد.............. خاطره ای که هرگز فراموش نخواهم کرد گفتگوی خیالی با (؟) موضوع آزاد ......(درخواست موضوع از دانش آموزان) توصیف منظره ی روبه روی خود موضوعات یک کلمه ای(گل های قالی، پول، آسمان، ایران، مادر و ...) انواع دل نوشته ها نوشتن انشایی با کاربرد یک آرایه ی ادبی (تشبیه، مرعات نظیر و ...) توصیف یک دوست بیان نظر خود درباره ی یک موضوع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و .... توصیف محل زندگی خود سخن گفتن از زبان یک (گل ، درخت ، ..) استفاده از انسان نمایی پدیده ها توصیف منزل مسکونی خود وقتی که اولین بار معلم یا کتاب های راهنمایی را دیدم ........... توصیف کلاس یا مدرسه ی خود معرفی یک کتاب یا یک فیلم و سریال (استفاده از شناسنامه ی آثار) خلاصه ای از یک مطلب روزنامه خلاصه نویسی از یک کتاب، یک فیلم و .... تشریح یک ضرب المثل قصه ای برای ضرب المثل (؟) نوشتن شرح حال خود نوشتن شرح حال یکی از مشاهیر ادبی، علمی، مذهبی و.. نوشتن شرح حال یکی از اقوام تبدیل نثر ادبی به نوشته ی ساده ی امروزی تفکّر به موضوعی (؟) و شرح آن برگرداندن نظم به نثر(شعر عقاب، دماوند و اشعاری از سعدی و پروین و...) برداشت خود از تصویر (؟) بیان شفاهی انشای نوشته شده (توانایی سخن گفتن) آینده ی علم چگونه خواهد بود؟ بازگویی قسمت هایی از داستانی که شنیدید (توانایی گوش دادن) تلاش برای سرودن شعری زیبا ترجمه نظم یا نثر از زبان ترکی به فارسی و بالعکس بیان تفاوت ها یا شباهت های دو (؟) نوشتن درباره ی مناسبت های تقویم (روز معلم، هفته ی درختکاری و ...) گفتگویی درونی (مونولوگ) توصیف یک شیء (خودکاری که در دست دارید) نوشتن ...

 • انشا درباره ی ورزش

  انشا درباره ی ورزش

  توسعهٔ ورزش‌ها با توجه به گذشتهٔ کامل آن‌ها، مطالب مهمی را دربارهٔ دگرگونی‌های اجتماعی و دگرگونی‌های خود ورزش‌ها آشکار می نمایند. کشف‌های بسیار مدرنی در فرانسه، آفریقا و استرالیا دربارهٔ هنر غارنشین‌ها وجود دارد (برای نمونه لاسکائوکس) که مربوط به زمان ماقبل تاریخ است اطلاعات زیادی دربارهٔ جشن‌های مذهبی و رفتار انسان‌ها از آن دوران را در دسترس قرار می‌دهد. دانشمندان با کمک تاریخ نویسی کربنی دریافته‌اند که پیشینهٔ برخی از این منابع به ۳۰۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد. شواهد مستقیم و کافی دربارهٔ ورزش از این منابع بدست نیامده‌است اما می‌توان این برداشت را داشت که فعالیت‌هایی در آن دوران وجود داشته که برابر ورزش در زمان ما می‌شده‌است. واقعیت‌های هنری و ساختاری وجود دارد که نشان می‌دهد که در ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح چینی‌ها با ورزش و فعالیت‌های شبیه آن سر و کار داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد که ورزش ژیمناستیک یکی از ورزش‌های پرطرفدار و عمومی در چین باستان بوده‌است. آثار باقیمانده از فرعونها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ورزش‌ها، شامل شنا و ماهیگیری، بطور کامل توسعه یافته و تکمیل شده بود و بطور منظمی در چندین هزار سال قبل در مصر باستان انجام می‌شده‌اند. سایر ورزشهای مصر باستان شامل پرتاب نیزه، پرش ارتفاع و کشتی گرفتن بود. ورزش‌های ایران یا پرشیای باستان مانند هنر نظامی ایرانیان درزمان زرتشتیان ارتباط نزدیکی با مهارت‌های دفاعی و رزمی جنگی داشت. از رشته‌های ورزشی دیگری که در پرشیا رواج داشت از چوگان و شمشیربازی سوار بر اسب می‌توان نام برد. در اروپا، علائم باقیمانده از ایرلند باستان شمایلی از آماده کردن جنگاوران برای جنگ را نشان می‌دهد که یادآور ورزش هاکی ایرلندی در عصر حاضر است. پیشینه این تصاویر به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. شمار زیادی از رشته‌های ورزشی از قبیل، کشتی، دو، بکس، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، راندن گاری در زمان یونان باستان وجود داشته‌اند. این فعالیت‌ها ارتباط فرهنگ نظامی و توسعه ورزش در یونان باستان را نشان می‌دهد. از زمانی که یونانی‌ها المپیک را بوجود آوردند، ورزش بخشی از فرهنگ این کشور شده‌است. بازیهای المپیک در ابتدا هر چهار سال یکبار در المپیا (دهکده کوچکی در پلئوپونس) برگزار می‌شده‌است. از آن روزگار تا زمان حال این ورزشها به‌شکل فزاینده‌ای سازمان یافته‌تر شده‌اند و مقررات ویژه‌ای برای آنها تدوین شده‌است. صنعتی شدن زمان استراحت و تفریح بیشتری برای شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه فراهم کرده و باعث شده مدت زمان بیشتری برای ...

 • موضوعات پیشنهادی درس انشا برای مدارس راهنمایی

  موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس     1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید . 2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید . 3- بهترین روز زندگی من . 4- محل زندگی خود را توصیف کنید . 5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو . 6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید . 7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟ 8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست . 9- در نومیدی بسی امید است ...     . 10- زادگاه خود را توصیف کنید . 11- راز رسیدن به هدف چیست ؟ 12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ 13- داستانی از زبان درخت . 14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید . 15- نامه ای به خدا . 16- تن زنده والا به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است . 17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است . 18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟ 19- نباشد همی نیک و بد پایدار                  همان به که نیکی بود یادگار  . 20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ 21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟ 22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید . 23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟ 24- دوست خوب کیست ؟ 25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . 26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . 27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . 28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . 29- دوست داری دنیا چگونه باشد . 30- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم ... 31- اگر من به جای معلم خود بودم ... 32- فصل بهار را توصیف کنید . 33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... . 34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . 35- اگر می توانستم پرواز کنم ... 36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . 37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟ 38- اگر یک میز بودم ... . 39- زندگی عشایری را توصیف کنید . 40- یک روز بارانی را توصیف کنید . 41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . 42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... . 43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟ 44- محبت و دوستی را تعریف کنید . 45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید . 46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . 47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . 48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید . 49- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان ...

 • موضوعات پیشنهادی انشا

  موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس    1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید . 2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید . 3- بهترین روز زندگی من . 4- محل زندگی خود را توصیف کنید . 5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو . 6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید . 7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟ 8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست . 9- در نومیدی بسی امید است ...      . 10- زادگاه خود را توصیف کنید . 11- راز رسیدن به هدف چیست ؟ 12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟ 13- داستانی از زبان درخت . 14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید . 15- نامه ای به خدا . 16- تن زنده والا به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است . 17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است . 18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟ 19- نباشد همی نیک و بد پایدار                  همان به که نیکی بود یادگار  . 20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟ 21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟ 22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید . 23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟ 24- دوست خوب کیست ؟ 25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید . 26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد . 27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید . 28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید . 29- دوست داری دنیا چگونه باشد . 30- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم ... 31- اگر من به جای معلم خود بودم ... 32- فصل بهار را توصیف کنید . 33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... . 34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید . 35- اگر می توانستم پرواز کنم ... 36- از زبان خورشید انشایی بنویسید . 37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟ 38- اگر یک میز بودم ... . 39- زندگی عشایری را توصیف کنید . 40- یک روز بارانی را توصیف کنید . 41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید . 42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... . 43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟ 44- محبت و دوستی را تعریف کنید . 45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید . 46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید . 47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید . 48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید . 49- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید . 50- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل . 51- ...

 • زنگ انشا

  -چشمان خودرامی بندم تا فقط تو را ببینم ای خدا ی مهربان .... 9-گاهی چقدر زود دیر می شود؟! 10-نامه ای به "نمیتوانم"بنویسید و از او بخواهید تا از زندگیتان بیرون برود. 11-خودرا به نسیم نوازشگر بهاری می سپارم.... 12-دلم همچوآسمان پراز ابرهای بارانیست... 15-بهترین راه برقرای ارتباط با دیگران چیست؟ 16-کاش می شد که عقربه های ساعت را از حرکت بازداشت !! 17-من رنگ ...........را دوست دارم  زیرا....... 18-تویی که خوب می شناسمت . 19-بهترین راه رسیدن به خوشبختی ......... 20-زیبایی واقعی را در چه میدانید.  21-چگونه می توانم سپاسگزار نعمتهای تو باشم ای خدا!! 22-نعمتهای خدا را بشمارید . 23-با مصاحبه کردن با حداقل 10نفر نظرات آنها را در مورد  ............جویا شوید 24-روش مطالعه شما چگونه است ؟ 25-بیچاره عروسک دلش می خواست زار زار گریه کند اما لبخند را بر لبانش دوخته بودند!(از زبان عروسک) 26مدرسه ما..........کلاس ما 27-خون حسین (ع)هنوز در رگ من جاری است . 28-من با خدای خود پیمان بسته ام که.............. 29-چگونه می توانیم قدر دان زحمتهای پدر ومادر خود باشیم ؟ 30-بوی ماه مهر  می آید دوباره .... 31-زیر بارانم بی چتر.... 32-خاطره یک مسافرت  دسته جمعی را بنویسید . 33-هیچگاه مغرور نشو برگها زمانی می ریزن که فکر میکنن طلا شده اند. 34-این روزها که می گذرند ......... 35-من یک کتابم .......(از زبان یک کتاب) 36-برنامه  روزانه یک روز خود را بنویسید . 37-اگر مخترع می شدید چه چیز جدیدی اختراع می کردید ؟ 38- داستان یک فیلم یا کارتون مورد علاقه خود را بصورت انشائ بنویسید . 39-اینک اعتراف نمیکنم بلکه افتخار می کنم به داشتن فرشته ای چون مادر.... 40-ایینه با ما چه می گوید ؟! 41- نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید واز او در خواست کنید تا وسایل ورزشی یا یک دوره فرهنگ لغت یا دانش نامه برای آموزشگاه تهیه نماید. 42- اگر معلم ادبیات بودم. 43-پیش بینی ادامه ی یک سریال 44-تکمیل داستانی که شنیدید (گفتن یک داستان ناقص) 45-اگر 20 میلیون پول داشتم  46-بررسی و بیان مشکلات مدرسه و ارائه ی راه حل مناسب برای آن 47-اگر من جای او (؟) بودم 48-بازسازی یک رویداد  49-گزارشی از یک موضوع اجتماعی (بازدید، زیارت، انتخابات و ...) 50-آرزو داشتم یا آرزو دارم 51-تأثیر عبادت، مطالعه و ... در زندگی فردی یا اجتماعی 52-نامه ای اداری به (؟) 53-نامه ای به خدا، امام زمان، پدر، مادر، معلم، مدیر مدرسه، دوست و .... 54-خدای خوبم... (گفتگو با خدا)  55-از یکی از اقوام خود بخواهید یکی از خاطرات خود را برای شما تعریف کند  56-خوابی که دیده ام 57-من تصمیم گرفته ام .............  58-خاطره ی یکی از روزهای ده سال بعد (کرسی زمان) 59-اگر آب نبود.............  60-درشت ترین تیتر روزنامه دلم..... 61-وقتی دلم می گیرد..............  62-خاطره ...

 • 110 حديث زيبا از پيامبر اكرم

  احادیث حضرت محمد (ص) 1. رسول خدا (ص) : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را بر طلب علم الهی ترجیح دهد مستوجب خشم الهی میشود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل گشته است . سوره بقره آیه 89 : و چون عرضه شد برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آنرا پس کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس لعنت خدا بر کافران باد.   مکارم الاخلاق صفحه 528

 • نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی

              بسمه تعالی                                    " سؤالات در سه صفحه "  ردیف                                                        سؤالات صفحه ی اوّل   بارم    1 جمله های صحیحرا با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید . ــ  متن انشا می تــــواند فقط  نقــد رفتــــار ، گفتــــار ، نوشتــــار و آثــــار خود باشد .    ص [   ]         غ [   ] ــ  برای اصلاح متن آن را یک بار با صدای بلند و یک بار به آرامی امّا دقیق بخوانیم .   ص [   ]         غ [   ]  5 /0   2 کدام گزینه غلط است ؟ الف ــ در باز نویسی ممکن است چیزی را کم یا زیاد کنیم . [   ] ب ــ انشا را می توان به شیوه ی داستان نوشت . [   ] ج ــ یک متن جذّاب از آغاز نیکو و انسجام محتوا و پایان مناسب بر خوردار است . [   ] د ــ بهره گیری از شبکه معنایی متناسب با موضوع انشا ، بر فهم متن می افزاید . [   ]  25/0       3 در کدام گزینه ، جمله ی زبا نی به کار رفته است ؟ الف ـ یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید .[   ] ب ـ چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می زنند امّا در حقیقت گرگانی در جامه ی میشا ن ا ند . [   ] ج ـ بچه ها آن شب همه بلند شدند و او را بغل کردند و بوسیدند و با او ماندند. [   ] د ـ خرّمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد  . [   ]   25/0  4 دامنه ی ....................  گسترده تر از ...................... است .  5/0  5 با ترکیب زیر یک جمله ی  " طنز آمیز "  بسا زید .  حقوق بشر : ..................................................................................................................................................................................................... 5/0  6 یک  نمونه دیا لوگ که بین معلّم ادبیّات و یک دانش آموز اتّفاق افتاده است بنویسید . ( دو سطر )                           ................................................................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................................................................................................................................                                                         سؤالات صفحه ی دوم 1     7 جمله های زیر را به گونه ای مرتّـب کنید که متن  ، انسجام و پیوستگی خود را به دست آورد .  1 ـ رشته های با ران ، آسمان تیره را به زمین گل آلود می دوخت . 2 ـ از پنجره نگاه می کردم ، 3 ـ  سیلی آمد و هر آن چه که بر سر راهش بود با خود  برد . 4 ـ رود خانه ها طغیا ن کرده و آب ها از هر طرف جاری ...

 • نمونه سوالات انشا ونگارش پایه ی اول ودوم همکاران مدارس تنکابن(خرداد 89)

  جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه   سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی : مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :                                        همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »   ردیف شرح سئوال بارم 1 کوتاه نویسی و کوتاه گویی ، هنر بزرگی است . ص o                 غo 25/0 2 اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد ، به این نوع نوشته اتوبیوگرافی می گویند. ص o                 غo 25/0 3 رعایت .......................... در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود. 5/0 4 در نوشتن انشا باید به اصل ساده نویسی و ............................. جملات توجه کنیم. 5/0 5 در بیت زیر چه صنعت ادبی یا آرایه ادبی به کار رفته است ؟ خیزید و خز آرید که هنگام خزان است                          باد خنک از جانب خوارزم وزان است 5/0 6 با کلمه و ترکیب زیر جمله بسازید . غنیمت= شعر فوق العاده = 1 7 نامه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید . 1 8 مفهوم بیت زیر را بنویسید . زنهار مگو سخن به جز راست                       هر چند تو را در آن ضررهاست 1 9 ویژگی های یک نوجوان شایسته را در یک بند بنویسید. 1 10 موارد خواسته شده را در مقابل آن بنویسید . متضاد ( آزادی )=                                                 مفرد ( مفاهیم) = مترادف (ایمان ) =                                                 جمع ( مقصد ) = هم آوای (عرض) =                                                معادل واژه قرضی (فاکس)= هم نویسه (مسلم) =                                              شعار ایام انقلاب= 2 11 درباره وطن دوستی یک بند بنویسید و نشانه های نگارشی را در آن به کار ببرید . 2 12 موضوع انشا: از موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشا بنویسید. الف: امروزه نوجوانان میهن ، برای حفظ روحیه ی مقاومت همراه با شادابی و پاک دلی چه وظایفی دارند ؟ ب) با توجه به بیت « انیس کنج تنهایی کتاب است              فروغ صبح دانایی کتاب است » در خصوص فواید مطالعه و کتاب خوانی انشا بنویسید . ج) تابستان فصل پختگی و کمال طبیعت است ، این فصل............................... 10  موفق باشید طراح : خانم نجفی جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه   سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    ...