انواع یقه

 • بافت یقه

  دانه هایی راکه در بافت برای یقه در سنجاق نگه داشتیم را از یک سر شانه در میل می گیریم. جلو و پشت کار با هم . فاصله رجها را دانه می گیریم به طوری که فاصله ای نباشد و همه را از یک سمت از رو می بافیم. معمولا" از بافت رکن و یاکشبافت به بلندی۳ سانت و در یقه ایستاده۶ سانت و برای یقه اسکی ۱۰-۱۲ سانت استفاده می شود. • طراحی یقه

  انواع یقه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   1- یفه ساده خطی       2- یقه های ایستاده         3- یقه های برگردان   1- یقه های ساده خطی   در این نوع یقه معمولا یقه ها به صورت قرینه طراحی میشوند   یقه های ساده خطی عبارتند از :   یقه هفت         یقه چهار گوش        یقه گرد        یقه  قایقی   یقه هفت خطوط یقه هفت بر اساس خطوط گردن و سینه باید نرم و انعطاف پذیر طراحی شود   زاویه تمام رخ روی خط مر کزی جلو طراحی میشود   خط دور یقه با رنگی تیره تر از سایه های اطراف ترسیم میشود   این یقه برای افراد ی که دارای صورت گرد هستند مناسب می باشد   یقه چهار گوش   یقه ای است به شکل مربع بلندی این یقه تا حدود کارور می باشد و زوایای آن قابل تغییر است   خط افقی یقه چهار گوش از روبرو باید طوری طراحی شود که خط مر کزی جلو بالاتنه وسط یقه قرار بگیرد   خطوط این یقه در قسمتهای فرو رفته باید تیره تر رسم شود در قسمتهای برجسته خطوط روشن تر تر سیم میشود     یقه گرد   بر مبنای خط گردن طراحی میشود   یقه های گرد صورت را گرد تر نشان میدهد   زیبایی این یقه به ترسیم انحنای یقه بستگی دارد   طراحی این یقه از روبرو به صورت نیم دایره میباشد   معمولا در سر شانه ها منحنی یفه تیره تر رسم میشود   یقه قا یقی   خط اصلی این یقه در مر کز جلو و پشت تقریبا حالت افقی پیدا می کند و دو طرف یقه بر روی شانه ها از حلقه گردن دور تر طراحی می شوند   امتداد یقه روی دو شانه باید مساوی باشد طراحی این یقه از سه رخ و روبه رو متفاوت است از نمای روبه رو خط مر کزی وسط یقه قرار می گیرد     یقه های ایستاده   این یقه ها به صورت ایستاده دور گردن قرار می گیرند و طر حهای مختلفی دارند   1- یقه چینی        2- یقه روحانی     3- یقه فرنچ   در پوشاک رسمی استفاده می شود   لبه جلو یقه مقابل هم قرار می گیرد پهنای یقه متغییر است   ابتدا خط محور عمودی یا خط تعادل به صورت خط چین رسم می شود   لبه ی پایین یقه با کمی انحنای سمت پایین رسم می شود   لبه ی بالایی پا یه ی یقه به صورت انحنا به سمت بالا تر سیم می گردد   خط سر شانه باید کمی دورتر از اندام رسم شود       یقه های برگردان   یقه های برگردان دو نوع اند:   1- یقه بر گردان گرد  (پایه دار و بدون پایه ) یقه های ب ب ؛ یقه خر گوشی ؛ یقه ش.میز مردانه   2- یقه بر گردان هفت (پایه دار و بدون پایه )   یقه آرشال ، یقه آمریکایی ؛ شال ، انگلیسی       یقه ب ب پا یه دار   یقه ایستادهای است که کمی از پهنای آن بر می گردد یقه ای است که کمی با لاتر از خط گردن قرار می گیرد   لبه بر گر دان به صورت گرد طراحی می شود   این یقه به صورت یک تکه یا دو تکه دو خته می شود سطح ...

 • آموزش دوخت انواع یقه

  یقه های رولتی ب ب برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می خواهیم سرشانه ها را به هم وصل کنیم از گوشه سرشانه 1.5 سانت روی هم می آیند برای اینکه یقه کاملا روی شیب سرشانه بیفتد تفاوت یقه های رولتی با سرخود    1-برای تمام یقه هایی که پایه و برگردان دارند فقط کنار گردن می ایستند گشادی کنار گردن نمی خواهد برای یقه های رولتی گشادی کنار گردن را می دهیم 2- برگردان یقه های رولتی پایه 2-1.5 سانت می باشد برگردان کاملا مشخص پهن می باشد و موقعی که بر می گردد روی شانه و بدن می خوابد ولی یقه های پایه بلند (سرخود) 3-4 سانت پایه دارند و برگردان آنها کنار گردن می باشد به بدن و سرشانه نمی رسد 3- تمام یقه های رولتی هم سجاف جلو و هم سجاف پشت را نیاز دارد . رسم الگو ابتدا دکمه خور را اضافه می کنیم یقه های رولتی می توان باز شو یقه داشته باشند نکته*** یقه ب ب بازشو یقه ندارد اگر داشته باشد 5 سانت می باشد گوشه گردن نقطه A از نقطه A پهنای یقه را داخل می شویم ( نصف سرشانه *کامل سرشانه*2  سانت بعد از سرشانه ) برای افرادی که شانه های باریک دارند مخصوص بچه ها (یقه ب ب *ملوانی) انگلیسی*آرشال مخصوص بزرگ سال ها می باشد** یکی 2 سانت از سرشانه فاصله می دهیم نقطه B از نقطه A.B را اندازه زده هر چه قدر بود نقطه C.D را علامت می زنیم بعد از C به B هلال می کنیم قسمت جلو را هم به همین شکل وصل می کنیم از گودی گردن همان عدد سرشانه را داخل می شویم 1.5-2 سانت به دکمه خور یقه را اتمام می کنیم نکته*** قسمت جلو از سرشانه به بعد عدد آن را یک سانت اضافه می کنیم از O به K صاف پایین می آییم از نقطه K یک نیم ساز 3-1.5 سانت داخل می شویم و این نقطه را هلال می کنیم از O به سر نیم ساز از سر نیم ساز به نقطه H هلال وصل می شود از نقطه C سانت 2 خارج می شویم از نقطه A دنباله سرشانه 1.5 سانت خارج می شویم E.F می نامیم این دو نقطه را به هم هلال می کنیم هلال را ادامه می دهیم به نقطه O ختم می شود این یقه را رولت می کنیم E به C به B به H به Oبه F به E خط E به B را هم رولت می کنیم A.D وE.F را جدا اندازه می زنیم و یاداشت می کنیم زمانی که اندازه ها را یاداشت کردیم مقداری که یقه کم دارد اوازمان می دهیم اوارمان 4-5 میلی باشد در کل 5 اوازمان نیاز داریم از نقطه E.F باز می شود و به C.B به صفر می رسد بعد قسمت اضافه روی بالاتنه چیده می شود یقه دولایی بسته 2 عدد یقه آرشال*** الگوها را از سرشانه 1.5 سانت به هم می چسبانیم این نوع یقه ها حتما باز شو دارند سجاف کامل می تواند تا قبل دکمه خور باشد می تواند خود دکمه خور باشد باز شو یقه نقطه A از نقطه C می توان 1 سانت گشادی داد و بعد هلال به A وصل می کنیم نقطه C را به F وصل می کنیم پهنای یقه ...

 • 43-مقدمه ی یقه ها

  43-مقدمه ی یقه ها

   انواع یقه:**توجه: در طراحی یقه ها قبل از هر چیز باید ساسون سرشانه به زیر بغل،زیر سینه یا برشها منتقل شوددر آموزشهای پایه ی نازک دوزی ساسون سرشانه را به زیر بغل منتقل میکنیم و بعد از آموزش برش به برش ها منتقل میشود یقه ها به 4 گروه تقسیم میشوند1- یقه های تخت یا ساده خطی2- یقه های ایستاده3- یقه های برگردان4- یقه های مسطح  یقه های تخت: در این نوع یقه ها خط گردن مبنا میباشد و یقه جداگانه ای به بالاتنه وصل نمی شود.دو طرف آن معمولا به صورت قرینه طراحی شده و به چهار شکل اصلی طراحی میشوند که عبارتند از : گرد- خشت یا چهارگوش-هفت- قایقی **توجه: جهت طراحی این یقه ها و سجاف آنها، سطح الگو باید صاف باشد.در این حالت طرح یقه، پهنا و فرم آن نسبت به بالاتنه مشخص میشود.برای ترسیم یقه هایی که زاویه داره بوده و در (یک دوم) الگو ، قرینه کشیده می شوند مانند یقه های گرد و چهار گوش و ... در شروع ترسیم این خطوط سجاف به اندازه ی 1-2 سانت گونیا میشوندبرای ترسیم هر یقه ، یقه جلو و پشت الگوهای بالاتنه را بر اساس مدل مورد نظر ، از سرشانه گشاد کرده و توجه میکنیم که در هر قسمت ، سرشانه ی جلو هر اندازه که یقه را گشاد نموده اید در قسمت سرشانه نیز همان قدر گشاد شود. **انتقال ساسون از سر شانه به زیر سینه:ابتدا از نقطه ی زیر بغل 4-5 سانت پایین می آییم و خطی صاف به نوک سینه وصل میکنیمسپس خط مورد نظر را قیچی میکنیم تا دقیقا نقطه ی نوک سینهبعد از بالا ساسونی که سر شانه هست را میبندیم به طوری که فقط فضای اضافس وسط گرفته شودبه این ترتیب فضای باز شده به زیر بغل منتقل میشودهنگام دوخت میتوان این فضا را به صورت یک ساسون در پارچه دوخت اما باید نوک ساسون 2 سانت کوتاه شودیعنی هنگام دوختن 2سانت از نوک سینه به سمت پهلو میرویممقدار فضای ایجاد شده در ساسون زیر بغل را نباید در پارچه قیچی بزنیم بلکه باید الگو به همان شکل روی پارچه برش بخوردساسون زیر سینه هم (رنگ صورتی در تصویر) باید 2 سانت پایین بیاییم و شروع به دوخت کنیمقبل از انتقال ساسونبعد از انتقال ساسون

 • برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه

  برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه

  یقه مردانه پایه سرخود : این یقه فقط برای لباس زنانه و برای پسر بچه ها مناسب است و مورد استفاده قرار می­گیرد . این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود . این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم . پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است . گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف یقه) نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه 1 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود . از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته نقطه 4 می­شود . از نقطه 2 ، 0.5 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود .  فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 6 می­شود . نقطه 3 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کنید ، سپس طبق نقشه به نقاط 6و5 وصل کرده و در همین امتداد از نقطه 5 ، 2 سانت خارج شده نقطه 7 می­شود . از نقطه 5 روی خط گونیایی 2.5 سانت بالا رفته نقطه 8 می­شود . از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 می­شود . نقطه 9 را طبق نقشه به نقطه 7 وصل می­کنیم . از نقطه 8 ، 8 سانت بالا رفته ، نقطه 10 می­شود . از نقطه 10 ، 2سانت به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . نقطه 11 را با خط صاف به نقطه 9 وصل می­کنیم . نقطه 4 را 2-1 سانت گونیا کنید سپس با هلال کم به نقطه 11 وصل می­کنیم . فاصله بین نقاط 3 ، 4 ، 11 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 و 4 الگوی یقه ما می­باشد . که از خط 4-3 دو با روی دو لا بسته پارچه درآورده می­شود .   عکس یقه شکاری   عکس یقه سه سانتی یقه خرگوشی این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود . این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم . پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است . گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (25) از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید . از نقطه 1 ، 4-3 سانت بالا رفته ، نقطه 3 می­­شود  . از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته ، نقطه 4 می­شود . از نقطه 2 ، 1 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود . از نقطه 5 ، 10-9 سانت بالا رفته ، نقطه 6 می­شود . از نقطه 6 ، 10-9 سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می­شود . نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می­کنیم . 3/1 فاصله نقاط 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می شود . نقطه 3 را از ابتدا 1 سانت گونیا مرده سپس طبق نقشه به ...

 • انواع یقه

  انواع یقه

  یقه گرد: این یقه معمولا در تی‌شرت‌ها، پیراهن‌های حلقه آستین، کشباف های ظریف استفاده می‌شود.یقه گرد بهترین انتخاب برای افرادی با بالاتنه بزرگ است. یقه بالرین:                                     این یک (wrap) بلند است که معمولا عمق کمتری نسبت به یقه هفت دارد.      این مدل یقه در تاپ ها و جنسهای تریکو و کشباف کاربرد بیشتری دارد. این مدل یقه نیز برای خانم‌هایی که بالاتنه بزرگی دارند مناسب است.     یقه مربعی :                                                                                                      این مدل هم در تاپ‌ها، پیراهن‌ها و بعضی بافتنی های خاص دیده می‌شود.                                                                                                       خط افقی این مدل یقه عرض شانه‌ها را فراخ‌تر نشان می‌دهد. اگر شانه‌های بزرگ و پهنی دارید از این مدل استفاده نکنید.     یقه ملوانی (crew) : این مدل یقه کاملا دور گردن را می‌گیرد. در کشباف‌ها و بافتنی‌ها استفاده می‌شود.    این مدل گردن را کوتاه‌تر نشان می‌دهد، اگر گردن بلندی دارید این مدل مناسبی برای شماست.اگر بالاتنه توپری دارید از این مدل اجتناب کنید.                    

 • 48- یقه گرد

  48- یقه گرد

  برای کشیدن این یقه ، از سرشانه 1تا3 سانت جدا کرده و از گودی یقه 1تا6سانت نیز جدا میکنیم و این نقاط را با پیستوله به یکدیگر وصل میکنیمدر جلوی یقه 1تا2سانت را گونیا میکنیمبرای یقه پشت نیز از سرشانه 1تا 3 و از گودی 1تا 2 پایین امده و با پیستوله این دو نقطه را بهم وصل میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 0.5 تا 1 سانت برای لقی یقه پایین آمده و به انتهای شانه صفر میکنیمپس از بستن ساسون یقه ،سجاف را قیچی میکنیمبرای سجاف 14سانت یا سجاف سرخود باید این اندازه ها را به زیر تا زده سپس یقه را قیچی کنیم تا طرح یقه روی سجاف منعکس شوددر پایان سجاف را سبک میکنیم (یعنی اضافه ها را قیچی میزنیم)برای گرفتن لقی یقه ها باید از وسط یقه 0.7 تا 1 سانت ساسون ایجاد کرده و آن را روی الگو ببندیمراهنما: