بازار کار کارشناسی ارشد هماتولوژی

 • معرفی و بازار کار رشته هماتولوژی (خون شناسی)

  ۱-تعریف و هدف: کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون به دوره ای اطلاق می شود که دارندگان مدرک کارشناسی پس از طی آن و تکمیل مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مصوب مربوط به اخذ مدرک کارشناسی ارشد این رشته نائل می گردند. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی و بانک خون توانایی و مهارت لازم جهت انجام کارهای ازمایشگاهی برای کمک به تشخیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده های آن و همچنین آشنایی و تسلط به بانک و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند. ۲- طول دوره: طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون ۲ سال می باشد . دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی مشخص نمایند. سایر مقررات و آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا میگردد.   درسهای رشته ردیف نام درس ۱ آمار حیاتی ۲ ایمنی شناسی پایه ۳ ایمنی شناسی پیشرفته ۴ ایمونولوژنتیک ۵ ایمونوهماتولوژی و انتقال خون ۶ بانک خون ۷ بیولوژی مولکولی پیشرفته ۸ بیولوژی مولکولی و سلولی ۹ پایان‌نامه ۱۰ خون شناسی ۱ ۱۱ خون شناسی ۲ ۱۲ خون شناسی ۳ ۱۳ سمینار ۱۴ کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی ۱۵ کارورزی هماتولوژی و بانک خون ۱۶ کنترل کیفی خون شناسی و بانک خون ۱۷ مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان  صنعت و بازار کار دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال خون مناسب خدمت خواهند نمود. • منابع آزمون کارشناسی ارشد - هماتولوژی

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – معاونت آموزشی  وامور دانشگاهی راهنمای منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی - رشته هماتولوژی  (خون شناسی) 83 - 82               هماتولوژی    ( خون شناسی ) دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولف ومترجمین   خون شناسی Essential Hematology Hoffbrand Clinical Diagnosis Davidson&Henry Practical Hematology Dacie Text Book of  Banking and Transfusion Medicine   Sally.V.Rudmann   بیوشیمی Harpers Biochemistry Harper Principles of Biochemistry Lehninger Text Book of  Biochemistry Devlin ایمنی شناسی Immunology Roitt 2سال (86 و88) از نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد – هماتولو‍ژي كد 1419 در بانك سوالات موجود مي باشد براي دريافت سوالات با ما تماس بگيريد ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com تلفن:09358547794  

 • معرفی رشته هماتولوژی

  این قبیل بیماریهای نیاز به انواع فرآورده های خونی می باشد ، همچنین با توجه به پیشرفت های وسیعی که در زمینه خون شناسی صورت گرفته و به منظور تامین نیروی انسانی لازم در رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و انجام خدمات آزمایشگاهی بیماری های خونی ، دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در دانشگاه های واجد شرایط دایر می گردد. ۱-تعریف و هدف کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون به دوره ای اطلاق می شود که دارندگان مدرک کارشناسی پس از طی آن و تکمیل مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مصوب مربوط به اخذ مدرک کارشناسی ارشد این رشته نائل می گردند. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی و بانک خون توانایی و مهارت لازم جهت انجام کارهای ازمایشگاهی برای کمک به تشخیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده های آن و همچنین آشنایی و تسلط به بانک و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند. ۲- طول دوره طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون ۲ سال می باشد . دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی مشخص نمایند. سایر مقررات و آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا میگردد. ارائه پیشنهاد   درسهای رشته ردیف نام درس ۱ آمار حیاتی ۲ ایمنی شناسی پایه ۳ ایمنی شناسی پیشرفته ۴ ایمونولوژنتیک ۵ ایمونوهماتولوژی و انتقال خون ۶ بانک خون ۷ بیولوژی مولکولی پیشرفته ۸ بیولوژی مولکولی و سلولی ۹ پایان‌نامه ۱۰ خون شناسی ۱ ۱۱ خون شناسی ۲ ۱۲ خون شناسی ۳ ۱۳ سمینار ۱۴ کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی ۱۵ کارورزی هماتولوژی و بانک خون ۱۶ کنترل کیفی خون شناسی و بانک خون ۱۷ مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان           صنعت و بازار کار دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال خون مناسب خدمت خواهند نمود.             درصدهاي رتبه 1 رشته هماتولوژی و بانک خون آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87   کارنامه رتبه 1 رشته هماتولوژی و بانک خون آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87 نام   نام رشته خون شناسي ازمايشگاهي وبان نام خانوادگي   سهميه ازاد نام پدر   نمره 578.80 شماره شناسنامه   رتبه در سهميه 1   خون شناسي وبانك خون 81.21 درس ...

 • معرفی رشته هماتولوژی

  1-تعریف و هدف کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون به دوره ای اطلاق می شود که دارندگان مدرک کارشناسی پس از طی آن و تکمیل مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مصوب مربوط به اخذ مدرک کارشناسی ارشد این رشته نائل می گردند. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی و بانک خون توانایی و مهارت لازم جهت انجام کارهای ازمایشگاهی برای کمک به تشخیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده های آن و همچنین آشنایی و تسلط به بانک و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند. ۲- طول دوره طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون ۲ سال می باشد . دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی مشخص نمایند. سایر مقررات و آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا میگردد. ارائه پیشنهاد درسهای رشته ردیف نام درس ۱ آمار حیاتی ۲ ایمنی شناسی پایه ۳ ایمنی شناسی پیشرفته ۴ ایمونولوژنتیک ۵ ایمونوهماتولوژی و انتقال خون ۶ بانک خون ۷ بیولوژی مولکولی پیشرفته ۸ بیولوژی مولکولی و سلولی ۹ پایان‌نامه ۱۰ خون شناسی ۱ ۱۱ خون شناسی ۲ ۱۲ خون شناسی ۳ ۱۳ سمینار ۱۴ کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی ۱۵ کارورزی هماتولوژی و بانک خون ۱۶ کنترل کیفی خون شناسی و بانک خون ۱۷ مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان صنعت و بازار کار دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال خون مناسب خدمت خواهند نمود.کارنامه رتبه 1 رشته هماتولوژی و بانک خون آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87 نام   نام رشته خون شناسي ازمايشگاهي وبان نام خانوادگي   سهميه ازاد نام پدر   نمره 578.80 شماره شناسنامه   رتبه در سهميه 1   خون شناسي وبانك خون 81.21 درس 6 0.00 بيوشيمي 57.14 درس 7 0.00 زيست شناسي سلولي ومولكولي 66.67 درس 8 0.00 ايمني شناسي 76.54 درس 9 0.00 زبان عمومي 56.67     دروس امتحاني خون شناسي وبانك خون -بيوشيمي -زيست شناسي سلولي ومولكولي -ايمني شناسي -زبان عمومي -کارنامه رتبه 8 کارشناسی ارشد خون شناسی 90 سال تحصیلی 90 رشته امتحانی خون شناسی سهمیه امتحانی آزاد نمره 315 رتبه در سهمیه 8 درصد پاسخ صحیح در هر درس 1-    خون شناسی%65 2-    بیوشیمی%77 3-    زیست شناسی سلولی...%44 4-    ایمنی ...

 • فارغ‌التحصیلان رشته میکروبیولوژی چه کار می کنند؟؟

  فارغ‌التحصیلان رشته میکروبیولوژی چه کار می کنند    هفته نامه فارغ التحصیلان: رشته میکروبیولوژی علمی است که با میکروارگانیسم‌ها یعنی موجودات ریز ‌ذره‌بینی از قبیل ویروس‌ها، قارچ‌های میکروسکوپی و ژرتوزوئرها سر و کار دارد‌ و 2 جنبه مهم را مورد بررسی می‌کند. یکی مبارزه با میکروارگانیسم‌های خطرناک و بیماری‌زا که حیات انسان‌ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می‌اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماری‌ها می‌تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند. جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم‌ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی است. از آنجایی که این رشته به بقا و ادامه زندگی بشر یاری می‌رساند، اهمیتش با توجه به نیاز صنایع غذایی و تخمیری به کارشناسان آن، نیاز علوم پزشکی و دارویی، نیاز سازمان‌های محیط‌زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دام‌پروری، نیاز دانشگاه‌ها به مدرس و محقق و... به خوبی روشن است و چند سالی است که تعداد علاقمندان این رشته در ایران رو به افزایش است به طوری که طی سه سال تحصیلی ۷۵ تا ۷۸ متوسط هر سال ۲۸ نفر داوطلب در رشته میکروبیولوژی پذیرفته شده‌اند.   عبور از سد دانشگاه، دانشجوی موفق رشته میکروبیولوژی زیر‌مجموعه علوم پایه قرار می‌گیرد و مسلما کسانی که در دوران متوسطه رشته تجربی را انتخاب کرده‌اند در فراگیری این رشته و قبولی در دانشگاه به جهت آشنایی بیشتر با دروس مربوط به آن موفق‌ترند‌ و با کسب امتیاز و درصد بالا در درس زیست‌شناسی می‌توانند بلیط ورودی به دانشگاه را خریداری کنند. پس از ورود به دانشگاه، دانشجویی می‌تواند مراحل کسب علم در این رشته را با موفقیت پشت سر گذارد که حافظه‌ای قوی و تمرکز زیاد برای ثبت حجم فراوان مطالب تئوری داشته ‌باشد.   اهمیت رشته میکروبیولوژی در ایران میکروبیولوژی راهگشای پیشرفت پزشکی است چرا که گسترش این علم توانسته بیماری‌های لاعلاج و مرگبار را شناسایی و درمان کند. هم اکنون در تمام دنیا مردم و دانشمندان چشم انتظار یافتن راهی از طریق این علم برای نجات انسان از چنگال بیماری‌های عفونی جدید‌‌ند.   محدودیت کار، فزونی دانشجو با وجود اهمیت میکروبیولوژی در ایران، فارغ‌التحصیلان و دانشجوهای آن امیدی به پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب در آینده و حال خود ندارد. تینا دلسوز بحری فارغ‌التحصیل کارشناس رشته میکروبیولوژی در مورد علت این مسئله می‌گوید: «‌بازار شغل این رشته تنها در صنایع غذایی، یعنی ...

 • فروش جزوات و منابع ارشد علوم پزشکی - هماتولوژی ، کارشناسی ارشد هماتولوِژی کد رشته ۱۴۱۹

  فروش جزوات و منابع ارشد علوم پزشکی - هماتولوژیفروش جزوات و منابع ارشد هماتولوژِیفروش جزوات و منابع ارشد علوم پزشکیمنابع کارشناسی ارشد هماتولوِژی  کد رشته ۱۴۱۹ لیست جزوات و دورس این رشته بشرح: - زبان عمومی:جزوه زبان عمومیجزوه سوالات زبان عمومی - زیست شناسی سلولی و مولکولی:جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولیجزوه زیست شناسی سلولیجزوه زیست شناسی مولکولی - بیوشیمی:جزوه بیوشیمی تایپی و جزوه بیوشیمی دستنویسجزوه بیوشیمی عمومی ایمنی شناسی:جزوه ایمنی شناسی تایپیجزوه ایمنی شناسی دستنویسجزوه ایمنی دستنویس - سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی - هماتولوژی:سوالات سالهای گذشته برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد. جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   تماس تلفنی۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال پیامک درخواست                               دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید. راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا: ۱- دریافت قیمت بسته های آموزشی     ۲- واریز مبلغ به شماره حساب    ۳- اطلاع دادن آدرس پستی  ۴- پس از تایید واریز وجه، محصول مورد نظر شما از روز واریز تا ارسال بسته بین ۳ تا ۷ روز از طریق پست پیشتاز یا سفارشی طول خواهد کشید (بسته ها طبق اولویت واریز ارسال میشوند). ارسال سوالات و در خواستها با پیامک به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد صنایع غذایی -دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت-1az4.com  (حتما آخر پیامک 1az4.com را بنویسید)جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشودشماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ):بانک صادرات    ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶بانک ملی        ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲بانک سامان     ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶بانک ملت        ۶۱۰۴۳۳۷۱۰۸۷۸۰۴۴۴بانک کشاورزی  ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):بانک صادرات     ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷بانک سامان     ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱بانک کشاورزی  ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

 • رشته هایی از زیست شناسی با بازارکار خوب

  رشته هایی با بازارکار خوب در زیست شناسیتو این پست میخوام رشته هایی رو معرفی کنم که از لحاظ بازارکار تو ارشد واقعا خوب هستند یکی از این رشته ها رشته بیوشیمی بالینی هست که رشته ی بسیار خوبی برای بازارکار هست یعنی حتی میشه با مدرک دکترای این رشته آزمایشگاه زد!رشته ی بعدی مورد نظر رشته ی ژنتیک پزشکیه این رشته هم بازارکارخوبی نسبت به سایر رشته ها داره یعنی با مدرکش میشه یک مطب اجاره کرد و مشاوره ی ژنتیک به مردم داد که اصولا هم حق ویزیت بالایی دارند!رشته ی بعدی میکروب شناسی پزشکی می باشد که این رشته هم بازارکار خوبی داره تقریبا با مدرک دکترای این رشته میشه ی پژوهشگاه تحقیقاتی زد!یکی از رشته های واقعا عالی که رقابت فوق العاده سنگینی توش هست رشته ی هماتولوژی هست که از لحاظ بازارکار رشته ی واقعا درآمد زایی هست چون امور مربوط به شیمی درمانی و دیالیز و ... سایر کارهایی که با خون سرکار دارند به آن مربوط میشود و دکترای اون هم فوق العادستو پست های بعدیم اطلاعات بیشترو رشته های دیگری را به شما خواهم گفت.

 • علوم آزمایشگاهی:

  علوم آزمایشگاهی در گذشته به نام تکنولوژی پزشکی خوانده می‌شد و بعدها به نام علوم آزمایشگاهی تغییر نام داد. رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی زیر شاخه‌ای از گروه پزشکی است که به دانش آموختگان در این دوره مباحث علوم پایه پزشکی، مباحث عملی و تئوری علوم آزمایشگاهی پزشکی و برخی از دروس علوم پایه آموزش داده می‌شود. آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص، درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است. به همین دلیل این رشته از رشته‌های شاخص دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌باشد. از این گذشته سهم بسزای گرایش‌های مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشرفت‌های چشمگیر و روز افزون فن آوری‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک و تست‌های تشخیصی جدید بر اهمیت این رشته می‌افزاید. فارغ‌التحصیل این رشته با نمونه‌برداری از نمونه‌های بیولوژیک مانند خون، ادرار و مدفوع و ... و آماده‌سازی نمونه‌ها و آزمایش‌های مختلف بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی و ... سر و کار دارد و همچنین می‌تواند آزمایش‌های تخصصی هورمون‌شناسی، ایمونولوژی و سایر تست‌های تخصصی را انجام دهد و مسؤول بخش‌های مختلف یک آزمایشگاه تشخیص طبی مانند بخش نمونه‌برداری، بیوشیمی، هورمون‌شناسی، ایمونولوژی و… و یا سایر بخش‌های آزمایشگاه‌های غیر پزشکی مانند برخی بخش‌های آزمایشگاه‌های صنایع غذایی، دارویی و یا صنعتی و کارخانه‌ای شود. تاریخچه تا سال ۱۹۷۶ رشته علوم آزمایشگاهی با نام Medical Technology خوانده می‌شد و پس از آن به Medical Laboratory Sciences تغییر نام داد و امروزه نیز در اکثر دانشگاههای دنیا با همین نام و یا Clinical Laboratory Sciences خوانده می‌شود. تا قبل از انقلاب فرهنگی در ایران دوره‌های چهار ساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه‌ای تغییر یافت و از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۶ مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاهها ارائه می‌گردید. از سال ۱۳۸۷ به بعد نیز این رشته در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد. توانایی‌های لازم رشته علوم‌آزمایشگاهی یک رشته عملی است و جوانانی که علاقه‌مند به کار عملی هستند و نسبت به نمونه‌های گوناگون بدن حساس نیستند، در این رشته موفق می‌شوند. همچنین لازم است که دانشجو به دروس شیمی و زیست‌شناسی علاقه‌مند باشد. گفتنی است که رشته علوم‌آزمایشگاهی در کشور ما تا مقطع دکترای تخصصی (PHD) در گرایش‌های مختلف علوم آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته دانشجو می‌پذیرد. درس‌های این رشته در طول تحصیل دروس پایه‌: فیزیک عمومی، فیزیک کاربردی، شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژی، زیست‌شناسی، آناتومی‌، ...

 • اطلاعاتی در مورد رشته ی علوم ازمایشگاهی

  رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی زیر شاخه‌ای از گروه پزشکی است که به دانش آموختگان درا ین دوره کلیه مباحث ازمایشگاه بالینی اموزش داده میشود. آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص، درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است. به همین دلیل این رشته از رشته‌های شاخص دانشگاه‌های علوم پزشکی میباشد. از این گذشته سهم بسزای گرایش های مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشرفت های چشمگیر و روز افزون فن آوری های بیوتکنولوژی بر اهمیت این رشته می افزاید. فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ با نمونه‌برداری‌ مدفوع‌، ادرار و خون‌ و آماده‌سازی‌ نمونه‌ و آزمایش‌های‌ مختلف‌ بیوشیمی‌ و هماتولوژی‌ سر و کار دارد و همچنین می‌تواند آزمایش‌های‌ تخصصی‌ هورمون‌شناسی‌ یا ایمونولوژی‌ را انجام‌ دهد و مسؤول‌ بخش‌های‌ مختلف‌ یک‌ آزمایشگاه‌ تشخیص‌ طبی‌ مانند بخش‌ نمونه‌برداری‌، انگل‌شناسی‌ و ادرار، هورمون‌شناسی‌، ایمونولوژی‌ و… شود تاریخچه : تا سال ۱۹۷۶ رشته علوم آزمایشگاهی با نام Medical Technology خوانده می شد و پس از آن به Medical Laboratory Sciences تغییر نام داد و امروزه نیز در اکثر دانشگاههای دنیا با همین نام و یا Clinical Laboratory Sciences خوانده می شود. تا قبل از انقلاب فرهنگی در ایران دوره‌های چهار ساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه‌ای تغییر یافت واز سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۶ مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاهها ارائه میگردید. از سال ۱۳۸۷ به بعد نیز این رشته در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. توانایی‌های‌ لازم‌ : رشته‌ علوم‌آزمایشگاهی‌ یک‌ رشته‌ عملی‌ است‌ و جوانانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ کار عملی‌ هستند و نسبت‌ به‌ نمونه‌های مختلف بدن‌ حساس‌ نیستند، در این‌ رشته‌ موفق‌ می‌شوند. در ضمن‌ لازم‌ است‌ که‌ دانشجو به‌ دروس‌ شیمی‌ و زیست‌شناسی‌ علاقه‌مند باشد. گفتنی‌ است‌ که‌ رشته‌ علوم‌آزمایشگاهی‌ در کشور ما تا مقطع‌ دکترا به‌ صورت‌ ناپیوسته‌ دانشجو می‌پذیرد. درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل‌ : دروس‌ پایه‌: فیزیک‌ عمومی‌، فیزیک‌ کاربردی‌، شیمی‌ عمومی‌، بیوشیمی‌ عمومی‌، فیزیولوژی‌، زیست‌شناسی‌، آناتومی‌. دروس‌ تخصصی‌: مقدمات‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌، شیمی‌ و میکروبیولوژی‌ مواد غذایی‌، زبان‌ تخصصی‌، انگل‌ و حشره‌شناسی‌ پزشکی‌، قارچ‌شناسی‌ پزشکی‌، ویروس‌شناسی‌ پزشکی‌، ایمنی‌ و سرم‌شناسی‌، باکتری‌شناسی‌ پزشکی‌، خون‌شناسی‌، بانک‌ خون‌، بیوشیمی‌ بالینی‌، بافت‌شناسی‌، آسیب‌شناسی‌ پزشکی‌، ...

 • بازار کار و استخدام رشته های میکروبیولوژی.ژنتیک.بیوشیمی.بیوتکنولوژی و زیست شناسی

  سلام...... با توجه به سوالات متعددی که در مورد رشته های میکروبیولوژی و ژنتیک و بیوتکنولوژی و بیوشیمی ورشته های زیست شناسی مثل جانوری و گیاهی و عمومی در این چند مدت از من پرسیده  می شود باید بگم که انتخاب رشته های زیست شناسی در ایران از لحاظ بازارکار جایگاه بخصوصی مثل 90 درصد رشته های دیگر ندارد و بازارکاری برای این رشته ها تعریف نشده   اما خبر خوب در مورد این رشته ها چند بعدی بودن آنها در بازارکار میباشد یعنی کسی که میکروبیولوژی خوانده است توانایی کار در چندین حوزه را دارد به عنوان مثال از کارکردن در شرکت های دارویی گرفته تا کارکردن در کارخانه های غذایی و صنعتی وحتی کارکردن در شرکت نفت و گاز بخاطر تنوع باکتری ها فارغ التحصیلان میکروبیولوژی یا سایر رشته های بیولوژی اگر انگیزه و اعتماد به نفس کافی داشته باشند میتوانند در هر کارخانه یا شرکت مرتبط با بیولوژی یا داروسازی و یا تدریس وآموزش در کشور و همچنین به کار گرفتن پروژه های  تحقیقاتی و علمی و پزشکی که در ایران واقعا نیاز است. برای یافتن یک کار جدید زیست شناسی  شما میتونید به سایت مراجعه کنید.