بافت ساق دست

 • بافت ساق دست

  بافت ساق دست

  آموزش بافت ساق دست آموزش بافت دستکش و ساق به یک طریق انجام میگیرد و می توان با کمی حوصله و دقت ساق های زیبایی را بافت.برای آموزش بافت به ادامه مطلب مراجعه کنید۳۴ دانه سر میندازیم و ۴ سانیمتر کشباف میبافیم(۲دانه از زیر ۲ دانه از رو)بعد از کشباف ۱۴ دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴ دانه و ۱۴ دانه آخر رو میتونین هر مدلی دوست دارین ببافین که من در اینجا بافت جودانه بافتم ) ۶ دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) ۱۴ دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) ۶ رج به همین ترتیب میبافیم.دررج هفتم به دانه های وسط که می رسیم ۳ دانه اول را از میل خارج کرده وجایش را با ۳ دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامهمیدهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست میشود.فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها ۵ سانتی متر است ( من فاصله ۲ سانت پیچهام رو عوض کردم )به همین ترتیب بافتها را تا جایی که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامهدهیدکه در این مدل ۱۸ سانتی متر بافته شده و در ادامه یک رج قبل از کشبافانتهایی  دریچه شصت را    می اندازیم به این ترتیب که ۳ دانه که بافتیم ۹دانه کور میکنیم۱ دانه از رو میبافیم  ۶دانه ساده و ۱۴دانه از رو میبافیم.در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۹ دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم.دررج بعد کشباف را به همان طریق ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو میبافیم به طول ۲سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را به وسیلقه قلابیا سوزن به هم وصل میکنیم.نکته:همه مارپیچها را از روی بافت انجام میدهیم (و همینطور کور کردن برای جای شست را).اگر فکر میکنید برای دستهای شما ۳۴ دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به ۱۴ دانه اول و اخر اضافه یا کم میکنیم .توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و دیگری از قسمت اخر کار. • آموزش بافت ساق دست بافتنی

  آموزش بافت ساق دست بافتنی

  روش بافت ساق دست بافتنی مدل مارپیچ توی این آموزش نحوه بافت مدل پارپیچ روی ساق دست توضیح داده شده و در صورتی که شما دوست ندارید روی ساق دست تون مدل پارپیچ باشه می تونید ساده بافی کنید و یا کشبافت را تا آخر ادامه بدید   برای مشاهده آموزش بافت ساق دست بافتنی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید   طرز بافت ساق دست بافتنی : برای بافت ساق دست بافتنی به روش زیر عمل می کنیم۲۶ دانه سر می اندازیم و به اندازه ۴ سانتی متر کشباف می بافیم (۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو)بعد از کشباف دانه ها رو با سنجاق علامتگذاری می کنیم ، ۱۰ دانه اول ۶ دانه وسط و ۱۰ دانه آخر را با سنجاق علامتگذاری می کنیم .بعد از کشباف ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) ۶ دانه وسط را ساده می بافیم (یه رج از زیر و یه رج از رو ) و ۱۰ دانه آخر هم مثل ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) می بافیم . ۴ رج را به همین ترتیب می بافیم.در رج پنجم به ۶ دانه وسط که می رسیم بافت مارپیچ را انجام می دهیم (۳ دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با۳ دانه دوم عوض می کنیم) و ۱۰ دانه آخر را مثل رج های قبل می بافیم.رج های بعدی را همان بافت ساده طبق رج های قبل ادامه می دهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست می شود.فاصله بین پیچ ها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدودا ۴ سانتیمتر است به همین ترتیب بافت ها را تا جایی ادامه می دهید که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد که برای من حدودا ۱۶ سانتیمتر است.در ادامه یک رج قبل از کشباف دریچه شصت را می اندازیم به این تزتیب که ۴ دانه که بافتیم ۶ دانه کور کرده و یک دانه از رو می بافیم ۶ دانه ساده و ۱۰ دانه از رو می بافیم.در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۶ دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم. در رج بعد دومرتبه کشباف می بافیم دو دانه از زیر و دو دانه از رو می بافیم به طول ۲ سانتیمتر و در آخر دانه ها را کور کرده و در آخر کار دو طرف را به وسیله قلاب یا سوزن بهم وصل می کنیم.تمام اندازه های ذکر شده سایز دست خودم است و اگر فکر می کنید ۲۶ دانه برای شما کم و زیاد است می توانیدبه تعداد مساوی به ۱۰ دانه اول و آخر اضافه یا کم کنیدنکته: همه مارپیچها از بافت رو انجام می دهیم (و همین طور کور کردن برای جای شست را.)همچنین دریچه های دست چپ و راست بلعکس است و یکی از سمت اول کار کور می شود ودیگری از قسمت آخر کار   منبع : روش بافت ساق دست بافتنی      مطالب مرتبط با بافت ساق دست بافتنی : آموزش بافت ساق دست بافتنی توسط خانم فیروزیان طرز بافت ساق دست بافتنی دخترانه دانلود آموزش بافت ساق دست بافتنی با میل روش بافت ساق دست و دستکش  زنانه مدل بافت ساق دست بافتنی و دستکش 

 • آموزش بافت ساق دست دخترانه

  آموزش بافت ساق دست دخترانه

  آموزش بافت ساق دست دخترانه زمستون داره شروع میشه و چیزی که برای هر دختری ضروریه ساق دست بافتنی دخترونه است! و امروز روز شانس شماست چون آموزش بافت ساق دست دخترانه خیلی خوشگلی را براتون آماده کردم تا ببافید و لذتش را ببرید! با آموزش بافت ساق دست دخترانه گام به گام با من همراه بشید :  ملزومات برای بافت ساق دست دخترانه : 1 کلاف - میل شماره 4.5 – 4 نحوه بافت ساق دست دخترانه :47 دانه سر انداخته از همان رج اول بافت طرح را شروع میکنید دانه اول+2 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+3 دانه رورج دوم و همه رجهای پشت بافت تکرار بافی میباشد(ژته ها پشت بافت از رو بافته میشود)رج 3 و رج 4 تکرار بافی هستندرج 5 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رورج 7 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3دانه زیر+1 دانه رو + 3دانه از زیر +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3 دانه زیر +1 دانه رو + 3 دانه زیر+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رواز رج 5 تا رج 8 را مرتب تکرار کنید تا قد بافت 25 سانت بشود بعد برای انگشت شصت رج روی بافت ( رجی که پیچ نداشته باشید) 23 دانه ببافید 7 دانه کور کنید و بقیه دانه ها را ببافید در رج پشت وقتی رسیدید به قسمت کور شده 7 دانه اضافه کنید و بقیه دانه ها را ببافید تا 5 سانت و دانه ها را کور کنید.ساق دوم را بصورت قرینه با ساق دست بافتنی اول ببافید.درز پهلوی بافت را بدوزید و از ساق دست بافتنی خود لذت ببرید. منبع و تشکرات : تشکر می کنم از سایت هنرکده آریانا که آموزش بافت ساق دست دخترانه را منتشر کردند   مطالب مرتبط با بافت ساق دست بافتنی دخترانه : آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه توسط خانم فیروزیان آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه دانلود آموزش بافت ساق دست بافتنی آموزش بافت دستکش و ساق دست بافتنی دخترانه و زنانه مدل های دستکش و ساق دست بافتنی

 • طرز بافت ساق دست

  برای بافت این نوع ساق ابتدا ۴۰ دانه سر انداخته و به اندازه ۲۰ سانتی متر به صورت کشباف می بافیم (اگر طول ساق را کوتاه تر یا بلندتر بخواهیم می توانیم این اندازه را تغییر ذهیم)سپس ۱۴ دانه را کور می کنیم (بهتر است شل کور کنیم که بعدا به انگشتان فشار وارد نشود)وبقیه دانه ها را حدود ۵ سانتی متر می بافیم وپس از کور کردن درز آن را می دوزیم. نکته۱:اندازه ها بر اساس سایز دست و سلیقه افراد قابل تغییراست. نکته۲:اگر نخواهیم اطراف انگشت شست بافت قرار گیرد می توانیم پس از بافت به اندازه دلخواه هر ۴۰ دانه را کور کرده و موقع دوختن درز ساق قسمتی از درز را برای خروج شست باز بگذاریم.

 • آموزش ساق دست بافتنی دخترانه

  آموزش ساق دست بافتنی دخترانه

   آموزش ساق دست بافتنی دخترانه  آموزشی که براتون تهیه کردم آموزش ساق دست بافتنی دخترانه فانتزی هست که مدل پاپیون روی دست داره و میشه اونو به صورت دستکش و یا ساق دست بافت ملزومات برای بافت ساق دست : یک کلاف 50 گرمی میل شماره 4 - 4.5   آموزش ساق دست بافتنی دخترانه : 40 دانه سرانداخته 3 سانت کشباف 1 دانه زیر +1 دانه رو ببافید بعد 16 دانه اول را کور کنید و 24 دانه بعدی را از زیر ببافید. رج بعد ابتدا 24 دانه از رو ببافید و 16 دانه اضافه کنید.رج بعد همه دانه ها از زیر. رج بعدی 24 دانه از رو و 16 دانه اضافه شده از زیر بصورت بافت ابری این بافت را 10 سانت ببافید وبعد 16 دانه اضافه شده را کور کنید . برای شصت 10 دانه بعدی را 2 سانت ببافید و کور کنید .مجددا 16 دانه رو میل اضافه کنید و بقیه دانه ها را ببافید (30 دانه) دانه ها را بصورت کشباف 3 سانت ببافید و کور کنید درز کنار شصت و کنار ساق را بدوزید وسط قسمت ابری را با کلاف جم کنید. منبع : هنرکده آریانا   مطالب مرتبط با آموزش ساق دست بافتنی دخترانه :  آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه  دانلود آموزش بافت ساق دست بافتنی با میل  آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه و زنانه  مدل بافت ساق دست بافتنی و دستکش   

 • آموزش بافت ساق دست قلاب بافی

  آموزش بافت ساق دست قلاب بافی

    آموزش بافت ساق دست با قلاب امروز براتون یه آموزش بافت ساق دست قلاب بافی خیلی دخترونه و ناز آوردم. نمیدونم مترجم این آموزش بافت ساق دست با قلاب چه کسی بوده اما هر کسی که هست ازش متشکرم  برای مشاهده آموزش بافت ساق دست قلاب بافی در ادامه مطلب با ما همراه شوید   تعیین سایز برای بافت ساق دست قلاب بافی : برای اندازه دقیق خود می توانید اندازه دور مچ خود را بگیرید بعلاوه ۴ سانتیمتر اضافی زنجیره بزنید. ما دراین آموزش از تعداد ۳۲ زنجیره استفاده کرده ایم که یک سایز دست متوسط است . رج ۱و۲ ۳- تمام زنجیره ها رابا پایه ساده پرکنید .هر زنجیره یک پایه نکته: همانطور که در آموزش گره های اصلی قلاب بافی توضیح دادیم وقتی که اول رج بافتی را با پایه ساده شروع می کنیم ابتدا تعداد ۲ زنجیره می بافیم وسپس بافت پایه ساده را شروع می کنیم .پس در اینجا نیز حواستان باشد که اول هر رج را با دو زنجیره آغازکنید. رج ۲- تا ۴ دانه آخر مثل رج قبل در هر دانه یک پایه ساده می بافیم سپس ۲ زنجیره می زنیم ودو دانه را نمی بافیم ودو دانه آخر رج را دوباره پایه ساده می بافیم وکار را برمی گردانیم وبه رج بعد می رویم (بافت جا دکمه ای) رج ۵و ۶ و۷- مثل رج ۲ بافته می شود. رج ۸ – مثل رج ۴ بافته می شود. رج ۹و ۱۰ و۱۱و۱۲ – مثل رج ۲ بافته می شود. نخ را جدا می کنیم ودکمه ها رو سر جای خودش می دوزیم اگر شما خواستید دستکش خود را بلندتر ببافید می تونید تعداد رج ها را بیشتر کنید! این از بافت دور مچ ساق دست قلاب بافی ! حالا نوبت بافت دور دست با بافت ذرتی است. رج ۱- مچ بافته شده را روی هم می گذاریم ودرز دو طرف را در دست می گیریم و قلاب را از دو طرف درز رد می کنیم تا به هم متصل شود وبافت را شروع می کنیم.و کل رج رابا پایه کوتاه می بافیم. رج ۲ – ۳زنجیره می زنیم ودر همان دانه اول یک بافت دانه ذرتی سه تایی می بافیم.یک دانه را نمی بافیم ودر دانه بعدی دوباره یک دانه ذرتی می بافیم یعنی کل رج تعداد ۱۵ تا دانه ذرتی خواهیم داشت. رج ۳ و۴ – مثل رج ۲ ادامه می دهیم رج ۵ – در این رج باید جای شصت را مشخص کنیم.۷ دانه ذرتی اول را می بافیم .سپس برای جای شصت ۳ زنجیره می بافیم(البته اگر شصت بزرگتری داریدتعداد زنجیره ها را زیاد می کنیم) ودو دانه ذرتی را نمی بافیم وبقیه رج را ادامه می دهیم. برای بافت دست راست به جای اینکه بعد از دانه هفتم جای انگشت شصت را مشخص کنیم،هفت دانه آخر رج را در نظر می گیریم.یعنی همه رج را می بافیم از اخر رج که ۷ دانه مانده بود را دو دانه نمی بافیم و۳ زنجیره می بافیم و ۵ دانه ذرتی بعدی را می بافیم! رج ۶ و۷و۸-مثل رج ۳ ببافید.البته اگر در سایز کوچکتر می بافید تعداد رج را کمتر کنید. رج ۹ و۱۰ – دور تا ...

 • بافت دستکش یا ساق دست

  بافت دستکش یا ساق دست

  بافت دستکش یا ساق دست بافت دستکش یا ساق دست اموزش دستکش یا ساق دست  34 دانه سر میندازیم و 4 سانیمتر کشباف میبافیم(2دانه از زیر 2 دانه از رو) بعد از کشباف 14 دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴ دانه و ۱۴ دانه آخر رو میتونین هر مدلی دوست دارین ببافین که من در اینجا بافت جودانه بافتم ) 6 دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) 14 دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) 6 رج به همین ترتیب میبافیم. در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم 3 دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با 3 دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست میشود. فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها 5 سانتی متر است ( من فاصله ۲ سانت پیچهام رو عوض کردم ) به همین ترتیب بافتها را تا جایی که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهیدکه در این مدل 18 سانتی متر بافته شده و در ادامه یک رج قبل از کشباف انتهایی  دریچه شصت را    می اندازیم به این ترتیب که ۳ دانه که بافتیم 9 دانه کور میکنیم1 دانه از رو میبافیم  6دانه ساده و 14دانه از رو میبافیم. در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم 9 دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم. در رج بعد کشباف را به همان طریق 2 دانه از زیر 2 دانه از رو میبافیم به طول 2 سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را به وسیلقه قلاب یا سوزن به هم وصل میکنیم. نکته:همه مارپیچها را از روی بافت انجام میدهیم (و همینطور کور کردن برای جای شست را). اگر فکر میکنید برای دستهای شما 34 دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به 14 دانه اول و اخر اضافه یا کم میکنیم . توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و دیگری از قسمت اخر کار. منبع نوشته ها از مامی سایت http://mamisite.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=468&start=40 اینم چند نمونه از این مدل دستکش  

 • دانلود اموزش بافت ساق دست

  دانلود اموزش بافت ساق دست

  خیلی از دوستان به دنبال دانلود اموزش بافت ساق دست بودند و درخواست های زیادی مبنی بر قرار دادن لینک دانلود اموزش بافت ساق دست باعث شد امروز این فایل را برای دانلود قرار بدم در اینجا اموزش ساق دست بافتنی را که از سایت آی هدیه برداشت کرده ام را برایتان معرفی می کنم تا با دانلود و اجرای ان به راحتی یک ساق دست بافتنی ببافید .   آموزش بافت ساق دست بافتنی و دستکش بافت که در اینجا برای دانلود آماده کرده ام توسط یکی از هنرمندان آی هدیه تهیه شده است و ایشان همه ی توضیحات تکمیلی بافت این نوع ساق دست و دستکش بافت را در این فایل آموزشی قرار داده است و در هر مرحله از پیشرفت کار و نحوه ی انجام آن عکس برداری و به آموزش خود افزوده است .این آموزش ۵ صفحه ای در قالب یک فایل پی دی اف آماده شده است تا دانلود و استفاده از آن آسان تر باشد . با دانلود اموزش بافت ساق دست ، دو مدل ساق دست بافتنی یعنی اموزش بافت ساق دست طرح پیچ و اموزش بافت ساق دست منگوله دار را آموزش می بینید و در هر مرحله توضیح اموزش بافت ساق دست ، تصاویر باکیفیت با زاویه تصویر مناسب در سایز های استاندارد به فهم بهتر توضیحات کمک می کند . دانلود اموزش بافت ساق دست   منبع : دانلود اموزش بافت ساق دست بافتنی   مطالب مرتبط با اموزش بافت ساق دست : آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه توسط خانم فیروزیان آموزش بافت ساق دست بافتنی دخترانه آموزش بافت دستکش و ساق دست بافتنی دخترانه و زنانه مدل های دستکش و ساق دست بافتنی