برنامه کامل بازیهای لیگ برتر 91 -92

 • برنامه کامل بازی های لیگ دسته اول آزادگان در فصل 91 _ 90

            برنامه کامل بازی های لیگ دسته اول آزادگان                                       گروه اول     هفته اول         اتکا گرگان    شهرداری اراک صنعت ساری سایپا قائمشهراستیل آذین سمنان   ایرانجوان بوشهرمس رفسنجان پیام مخابرات فارسفولاد یزد ابومسلم مشهدگسترش فولاد تبریز شهرداری بندرعباسداماش تهران پیکان تهران   هفته دوم            استیل آذین سمنان صنعت ساری   ایرانجوان بوشهر اتکا گرگان پیام مخابرات فارس سایپا قائمشهر شهرداری اراک گسترش فولاد تبریز ابومسلم مشهد مس رفسنجان پیکان تهران فولاد یزد شهرداری بندرعباس   پارسه تهران    هفته سوم                                     صنعت ساری  پیام مخابرات فارس   اتکا گرگان استیل آذین سمنان سایپا قائمشهر  ابومسلم مشهد گسترش فولاد تبریز ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان پیکان تهران پارسه تهران شهرداری اراک فولاد یزد شهرداری بندر عباس    هفته چهارم                                        اتکا گرگان      صنعت ساری  ابومسلم مشهد پیام مخابرات فارس استیل آذین سمنان  گسترش فولاد تبریز پیکان تهران سایپا قائمشهر ایرانجوان بوشهر پارسه تهران شهرداری بندرعباس مس رفسنجان شهرداری اراک فولاد یزد    هفته پنجم                                        صنعت ساری ابومسلم مشهد   گسترش فولاد تبریز  اتکا گرگان  پیام مخابرات فارس پیکان تهران  پارسه تهران  استیل آذین سمنان سایپا قائمشهر شهرداری بندرعباس فولاد یزد ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان شهرداری اراک   هفته ششم                                            گسترش فولاد تبریز صنعت ساری   پیکان تهران  ابومسلم مشهد اتکا گرگان پارسه تهران شهرداری بندرعباس پیام مخابرات فارس استیل آذین سمنان  فولاد یزد شهرداری اراک  سایپا قائمشهر ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان     هفته هفتم                                         صنعت ساری پیکان تهران  ابومسلم مشهد شهرداری بندر عباس پارسه تهران  گسترش فولاد تبریز فولاد یزد اتکا گرگان پیام مخابرات فارس شهرداری اراک مس رفسنجان استیل آذین سمنان سایپا قائمشهر ایرانجوان بوشهر     هفته هشتم                                           پارسه تهران صنعت ساری  شهرداری بندرعباس پیکان تهران گسترش فولاد تبریز فولاد یزد شهرداری اراک ابومسلم مشهد اتکا گرگان مس رفسنجان ایرانجوان بوشهر پیام مخابرات فارس استیل آذین سمنان سایپا قائمشهر    هفته نهم             صنعت ساری شهرداری بندرعباس   فولاد یزد پارسه تهران پیکان ... • جدول لیگ برتر یازدهمین دوره 90-91

  ۱ سپاهان (ق) ۳۴ ۱۹ ۱۰ ۵ ۵۴ ۲۷ ۲۷+ ۶۷ لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ مرحله گروهی ۲ تراکتورسازی ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۵۷ ۳۲ ۲۵+ ۶۶ لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ مرحله پلی آف ۳ استقلال ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۵۸ ۳۴ ۲۴+ ۶۶ لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ مرحله گروهی ۴ صبای قم ۳۴ ۱۲ ۱۴ ۸ ۴۰ ۳۸ ۲+ ۵۰ لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ مرحله پلی آف ۵ نفت تهران ۳۴ ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۳۶ ۳۸ ۲− ۴۹ ۶ ذوب آهن ۳۴ ۹ ۱۸ ۷ ۲۹ ۳۳ ۴− ۴۵ ۷ داماش گیلان ۳۴ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۳۴ ۳۸ ۴− ۴۴ ۸ سایپا ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۵۰ ۳۹ ۱۱+ ۴۳ ۹ مس کرمان ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۳۵ ۳۹ ۴− ۴۳ ۱۰ نفت آبادان ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۹ ۵۷ ۸− ۴۳ ۱۱ راه آهن ۳۴ ۹ ۱۵ ۱۰ ۴۳ ۴۲ ۱+ ۴۲ ۱۲ پرسپولیس ۳۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰ ۵۴ ۴− ۴۲ ۱۳ فجر سپاسی ۳۴ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۳۱ ۳۸ ۷− ۴۱ ۱۴ فولاد ۳۴ ۱۰ ۱۰ ۱۴ ۳۵ ۳۷ ۲− ۴۰ ۱۵ ملوان ۳۴ ۹ ۱۲ ۱۳ ۳۲ ۳۳ ۱− ۳۹ ۱۶ شهرداری تبریز (س) ۳۴ ۶ ۱۶ ۱۲ ۳۴ ۴۴ ۱۰− ۳۴ سقوط به لیگ آزادگان ۹۲-۹۱ ۱۷ شاهین بوشهر (س) ۳۴ ۶ ۱۵ ۱۳ ۳۰ ۴۳ ۱۳− ۳۳ ۱۸ مس سرچشمه (س) ۳۴ ۵ ۹ ۲۰ ۲۳ ۵۴ ۳۱− ۲۴

 • مشکلات و بیماری های فوتبال ما

  چرا در فوتبال ما ستاره ی جدیدی ظهور نمی کند؟ کلمات کلیدی: ظهور ستاره در فوتبال, , کشف استعد , آموزش و پرورش , نبود علم کشف استعداد فوتبالی, نبود اراده ی جدی برای کشف وپرورش استعداد فوتبالی, باشگاههای لیگ برتر, تیم های رده های مختلف سنی, کسب در آمد, پول بیشتر و پارتی , داستان مدارس فوتبال , داستان هندی , میدان ندادن به استعداد های فوتبالی , ستاره های خود رو , مدیریت فوتبال ما , مربیگری فوتبال ما, ظهور ستاره در فوتبال معلول چند چیز است:1- کشف استعد 2- آموزش و پرورش 3- میدان دادن ؛ واقعیت این است که در کشور ما استعدادهای سر شارفوتبال بصورت بالقوه, بوفور وجود دارد اما آنچه که وجود ندارد, اراده و علم کشف استعداد و پرورش آن است. 1- نبود علم کشف استعداد فوتبالی: ما علم کشف استعداد فوتبالی نداریم و یا اگر داشته باشیم این علم برای کشف استعداد به اندازه ی کافی نیست. برای اینکه بطور مثال اطلاعات لازم و کافی در خصوص اینکه کودک دبستانی با چه ویژگیهای جسمانی, عقلانی, عاطفی , اجتماعی دارای استعداد در زمینه ی فوتبال است را نداریم. بعبارت دیگر مقتضیات استعداد فوتبال در این دوره ی سنی و سنین دیگر چیست؟ البته در این خصوص می توانم توضیحات بیشتری بدهم اما آنرا به فرصت دیگر موکول می کنم. 2- نبود اراده ی جدی برای کشف وپرورش استعداد فوتبالی: وضع موجود فوتبال ما حکایت از آن دارد که برای کشف استعداد فوتبالی اراده ی جدی وجود ندارد این موضوع اظهرمن الشمس است که تقریبا" تمامی باشگاههای لیگ برتر اهتمام جدی در این زمینه ندارند زیرا:1- تمام نیرو و انرژی, امکانات مادی و پول باشگاه و تمام فکر و ذکرشان را صرف تیم لیگ برتری می کنند تا برای خود شهرت, ثروت, پست و مقام و موقعیت و ... بدست آورند. 2- اگر در رده های مختلف سنی نیز تیم داشته باشند این رده ها سنی برای کسب در آمد است نه برای کشف و پرورش استعداد , بازیکنانی در این رده های سنی در این تیمها به بازی گرفته می شوند که پولهای آنچنانی می دهند تا به عضویت آن درآیند و قاعدتا" هرکه پول بیشتری داده باشد و یا پارتی انچنانی داشته باشد و با فلانی ناهار خورده باشد جایگاهش در تیم پایدار تر است. بنابراین در این حالت نه تنها نمی توان انتظار داشت استعدادی ظهورکند بلکه استعدادهای موجود هم قربانی و نابود می شوند. اما داستان مدارس فوتبال هم یک داستان هندی است که بچه ها با هزاران امید و با دادن پولهای آنچنانی به شکل مقطعی و فصلی به عضویت این مدارس در می آیند و در پایان مقطع یا فصل – مثلا" تابستان – همه چیز تمام می شود و فقط بعضی ها به پولهای آنچنانی می رسند و دگر هیچ! 3- میدان ندادن به استعداد های فوتبالی – در چنین شرایطی, ...

 • دو خبر مهم از باشگاه/ اسامی بازیکنان سال 91 و دیدار تدارکاتی با تیم ملی زیر 19 سال

    از سوی قائم مقام باشگاه اعلام شد: اسامی بازیکنان سرخپوشان گرگان جهت حضور در لیگ برتر ۹۱ قائم مقام و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان زمین اسامی بازیکنان این تیم جهت حضور در رقابت های لیگ برتر سال ۹۱ فوتبال بانوان ایران را اعلام کرد.  علی نصیبی گفت: بعد از برگزاری جلسات تست، اردوها و تمرینات وحیده ایثاری، رقیه گرزین، فهیمه   تازیکه، عادله کریمی، مریم ممشلی، خدیجه تیموری، ستوده قادری افشار، فاطمه میرعرب، مریم بذرافشان، خدیجه نورمحمدی، هادیه کر، سمانه فخفوری، حدیثه قویدل، طاهره آلوستانی بازیکنان سال گذشته سرخپوشان گرگان برای سال ۹۱ نیز جهت حضور در تیم انتخاب شدند. وی افزود: همچنین در سال جاری فاطمه رحیمی، فائزه رجبلو، الهام سمیعی، فاطمه رجنی، ملیحه جامی بازیکنان بومی به مجموعه باشگاه اضافه شده اند. قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان گفت: برای تقویت تیم در سال جاری شهین دانیالی از وحدت خوزستان، مرضیه نیکخواه و عاطفه شیرازیان از پاس همدان، و فاطمه حاجی مطلبی از شاهرود جذب تیم شده اند. علی نصیبی خاطرنشان کرد: از بازیکنان سال گذشته باشگاه مریم رحیمی و یوکابد اسدی با شهرداری بم قرارداد امضا کرده و انسیه بادی و میترا حسن پور نیز از تیم جدا شده اند. وی اظهار داشت: مربیگری تیم بر عهده سمیه کبیر است و سیده فاطمه حسینی و سیده نازنین حسینی به ترتیب به عنوان سرپرست و مدیر فرهنگی در تیم انجام وظیفه خواهند کرد. تیم سرخپوشان گرگان در اولین بازی خود در چهارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، ۱۷ شهریور در پردیس بانوان ایران به مصاف استقلال خواهد رفت.   دیدار تدارکاتی تیم ملی زیر ۱۹ سال ایران با دختران گرگان زمین قائم مقام و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان زمین از اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال بانوان ایران در گرگان خبر داد. علی نصیبی اظهار داشت: تیم ملی به دعوت باشگاه سرخپوشان گرگان جهت اردوی چهار روزه در این شهر حضور می یابد. وی خاطرنشان کرد: تیم ملی دختران زیر ۱۹ سال ایران، در خلال این اردو و در روزهای شنبه و دوشنبه یازدهم و سیزدهم شهریور در گرگان به مصاف سرخپوشان گرگان زمین نایب قهرمان لیگ برتر سال ۹۱ فوتبال بانوان ایران می رود. قائم مقام و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان زمین گفت: تیم ملی غروب جمعه ۱۰ شهریور در گرگان حضور یافته و تا سه شنبه ۱۴ شهریور در این شهر تمرینات خود را ادامه خواهد داد. علی نصیبی اظهار داشت: باشگاه سرخپوشان گرگان زمین امیدوار است با انجام بازیهای تدارکاتی با تیم سرحال و آماده زیر ۱۹ سال ایران، ...

 • بررسی بازیهای مدعیان قهرمانی لیگ

  بررسی بازیهای مدعیان قهرمانی لیگ

  بررسی بازیهای مدعیان قهرمانی در 6 هفته پایانی لیگ؛روزهای سخت سپاهان رسید سایت گل -لیگ خلیج فارس با همه ی فراز و نشیب های که داشت ، بالاخره به هفته های پایانی خود در سال جدید نزدیک خواهد شد تا پرونده لیگ یازدهم هم به پایان برسد. در این میان لیگ برتر با تمام نقایص و کمبودهایی که در بدنه و ساختار خود دارد ، همچنان پویایی خود را حفظ کرده است و تیم های صدرنشین برای قهرمانی و تیم های قعرنشین نیز برای فرار از سقوط در حال جنگ و رقابت هستند. سپاهان اصفهان با اختلاف 3 امتیازی که نسبت به تیم دوم جدول یعنی تراکتورسازی دارد ، به عنوان جدی ترین گزینه قهرمانی محسوب می شود ، اما نباید غافل شویم که شش هفته به پایان رقابت ها مانده است و هر سه تیم شانس آن را خواهند داشت تا دو رقیب دیگر را جای بگذارند و عنوان قهرمانی را از آن خود کنند. حال قصد داریم تا به بررسی شانس این سه تیم برای قهرمانی با توجه به بازی های پیش رو بپردازیم : سپاهان اصفهان؛بازیهای سخت باقی مانده سپاهان اصفهان از چند جهت انگیزه های مضاعفی برای کسب عنوان قهرمانی دارد. زردپوشان اصفهانی با هدایت امیر قلعه نویی توانستند در لیگ نهم و دهم بطور متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کنند و برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر توانستند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند. اما در لیگ یازدهم گذشته از همه فراز و نشیب هایی که در ابتدای فصل داشتند ، با ورود زلاتکو کرانچار توانستند رفته رفته روزهای خاکستری فصل خود را فراموش کنند و به روزهای طلایی خود نزدیک شوند. حرکت کرانچار و طلایی پوشان آنقدر حساب شده و لاک پشتی بود که رقیبان حضور این تیم در جمع مدعیان را احساس نکردند و به یک باره خود را در پس این تیم در جدول رده بندی دیدند. شنبه 19 فروردین ، ملوان-سپاهان در هفته 29 لیگ برتر ، سپاهان میزبان ملوان خواهد بود. انزلیچی ها در حالی میزبان صدرنشین لیگ برتر هستند که بازی رفت را به این تیم اصفهانی واگذار کرده اند و اوضاع مناسبی نیز در جدول لیگ ندارند. به علت فشردگی امتیازات در پایین جدول ، فشار زیادی بر روی مردان پورغلامی خواهد بود ، همین امر سبب می شود تا سپاهان روز آسانی را پیش رو نداشته باشد و حتی شاید کسب امتیاز را دور از دسترس بیابد. در این روز  این امیدواری برای تراکتورسازی و استقلال وجود دارد که سپاهان در برابر تیم سخت کوش و پرانگیزه ملوان امتیاز از دست دهد و فاصله در صدر جدول کمتر شود. پنج شنبه 24 فروردین ، سپاهان-پرسپولیس هفته 30 لیگ برتر ، سپاهان در ورزشگاه فولادشهر میزبان سرخپوشان پایتخت خواهد بود و این بازی سخت ترین مصاف سپاهان در شش هفته باقی مانده محسوب می گردد. پرسپولیس سال جدید ...

 • قرعه کشی لیگ برتر جوانان و امید ایران برگزار شد

  به گزارش سایت فدراسیون تنیس روی میز ایران؛ عصر امروز در محل سازمان لیگ فدراسیون جلسه قرعه کشی لیگ برتر جوانان و امید تنیس روی میز کشور با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده برگزار شد. داریوش ضرغام پور رئیس سازمان لیگ فدراسیون ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: مراسم قرعه کشی با شرکت 5 تیم پتروشیمی بندر امام، مناطق نفت خیز جنوب، نفت آبادان، تابان نخ سپاهان و هیئت قزوین برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی که جهت شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده بود در جلسه قرعه کشی شرکت نکرد. عضو کمیته فنی فدراسیون در ادامه افزود: بر اساس این قرعه کشی در هفت نخست رقابت ها تیم های مناطق نفت خیز جنوب و نفت آبادان در اهواز و هیئت قزوین و تابان نخ سپاهان در قزوین روز پنج شنبه مورخ 4/8/91 به مصاف هم خواهند رفت و پتروشیمی بندر امام استراحت خواهد داشت. ضرغام پور در پایان تاکید کرد: برنامه کامل دور رفت مسابقات متعاقبا اعلام خواد شد.

 • قهرمانی اسپانیا در یورو 2012 - برنامه کامل ، نتایج و جدول یورو 2012 (جام ملتهای اروپا)

  برنامه و نتیجه فینال یورو ۲۰۱۲   فینال  اسپانیا  ۴  ۰  ایتالیا  ۱۱/۴/۹۱برنامه و نتایج نیمه نهایی یورو ۲۰۱۲   نتایج مرحله نیم نهایی  پرتغال  ۲  ۴ضربات پنالتی  اسپانیا  ۷/۴/۹۱  ایتالیا  ۲  ۱  آلمان  ۸/۴/۹۱    برنامه و نتایج مرحله یک چهارم یورو ۲۰۱۲ نتایج مرحله یک چهارم  چک Czech Republic  ۰  ۱  پرتغالPortugal ۱/۴/۹۱  آلمان Germany  ۴  ۲  یونان Greece  ۲/۴/۹۱  اسپانیا Spain  ۲  ۰  فرانسهFrance  ۳/۴/۹۱  انگلیس England   ۲ ۴  ایتالیاItaly  ۴/۴/۹۱پنالتی    نتایج و جدول مرحله گروهی یورو ۲۰۱۲   نتایج بازیهای گروه A لهستان  ۱  ۱  یونان ۱۹/۳/۹۱  روسیه  ۴  ۱  چک  ۱۹/۳/۹۱  یونان  ۱  ۲  چک  ۲۳/۳/۹۱  لهستان  ۱  ۱  روسیه  ۲۳/۳/۹۱  لهستان  ۰ ۱   چک  ۲۷/۳/۹۱  یونان ۱  ۰   روسیه  ۲۷/۳/۹۱  يورو گروه A تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز1 جمهوري چك 3 2 0 1 4 5 1- 62 يونان 3 1 1 1 3 3 0 43 روسيه 3 1 1 1 5 3 2 44 لهستان 3 0 2 1 2 3 1- 2   نتایج بازیهای گروه B  هلند  ۰  ۱  دانمارک  ۲۰/۳/۹۱  آلمان  ۱  ۰  پرتغال  ۲۰/۳/۹۱  دانمارک ۲  ۳   پرتغال  ۲۴/۳/۹۱  هلند ۱   ۲  آلمان  ۲۴/۳/۹۱  دانمارک  ۱  ۲  آلمان  ۲۸/۳/۹۱  پرتغال ۲  ۱   هلند  ۲۸/۳/۹۱  يورو گروه B تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز1 آلمان 3 3 0 0 5 2 3 92 پرتغال 3 2 0 1 5 4 1 63 دانمارک 3 1 0 2 4 5 1- 34 هلند 3 0 0 3 2 5 3- 0  نتایج بازیهای گروه C  اسپانیا ۱ ۱  ایتالیا   ۲۱/۳/۹۱  ایرلند  ۱  ۳  کرواسی  ۲۱/۳/۹۱  ایتالیا   ۱  ۱  کرواسی  ۲۵/۳/۹۱  اسپانیا  ۴  ۰  ایرلند  ۲۵/۳/۹۱  ایتالیا   ۲  ۰  ایرلند  ۲۹/۳/۹۱  کرواسی  ۰  ۱  اسپانیا  ۲۹/۳/۹۱  يورو گروه C تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز1 اسپانيا 3 2 1 0 6 1 5 72 ايتاليا 3 1 2 0 4 2 2 53 كرواسي 3 1 1 1 4 3 1 44 ايرلند 3 0 0 3 1 9 8- 0    نتایج بازیهای گروه D  فرانسه  ۱  ۱  انگلیس  ۲۲/۳/۹۱  اوکراین  ۲  ۱  سوئد  ۲۲/۳/۹۱  اوکراین ۰   ۲  فرانسه  ۲۶/۳/۹۱  سوئد ۲   ۳  انگلیس  ۲۶/۳/۹۱  اوکراین  0  1  انگلیس  ۳۰/۳/۹۱  سوئد 2  0  فرانسه  ۳۰/۳/۹۱ يورو گروه D تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز1 انگليس 3 2 1 0 5 3 2 72 فرانسه 3 1 1 1 3 3 0 43 سوئد 3 1 0 2 5 5 0 34 اوكراين 3 1 0 2 2 4 2- 3 برچسب: یورو ۲۰۱۴ d,v, 2012  Euro 2012 [hl lgjihd hv,`h hv,\h جام چهاردهم  نمودار مرحله یک جهارو و نیمه نهایی و فینال

 • برنامه ، نتایج و جدول بازي‌هاي ايران در جام ملت‎ها آسیا 2015

  نمودار جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا یک‌چهارم نهایی           نیمه‌نهایی        فینال          2/11/۹۳ پنجشنبه 11:00     کره جنوبی 2دوشنبه 6 بهمن93  12:30 ازبکستان0   کره جنوبی2 3/11/۹۳ جمعه 10:00  عراق0    ایران3(6)شنبه 11 بهمن93  12:30عراق3(7)     کره جنوبی1  2/11/۹۳ پنجشنبه 14:00    استرالیا 2 چین0  سه شنبه 7بهمن93  12:30 استرالیا2    استرالیا2 رده بندی3/11/۹۳ جمعه 13:00  امارات 0 جمعه 10 بهمن93  12:30 ژاپن 1(5)  عراق2امارات  1(4)   امارات3  قهرمان استرالیاتیم نائب قهرمان کره جنوبیتیم سومامارات متحده عربیتیم چهارمعراقتیم های حذف شده در مرحله یک چهارم ایران - ژاپن -چین - ازبکستانتیم های حذف شده در مرحله گروهیعمان - کویت- عربستان -کره شمالی- بحرین - قطر -فلسطین  - اردنبرنامه کامل و نتایج دیدار  فینال جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا به شرح زير است:    کره جنوبی--استرالیاشنبه 11 بهمن93  12:30برنامه کامل و نتایج دیدار   رده بندی جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا به شرح زير است:   عراق23 اماراتجمعه 10 بهمن93  12:30-برنامه کامل و نتایج دیدارهای مرحله   نیمه نهایی جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا به شرح زير است:  کره جنوبی20عراقدوشنبه 6 بهمن93  12:30استرالیا20اماراتسه شنبه 7 بهمن93  12:30 برنامه کامل و نتایج دیدارهای مرحله حذفی یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا به شرح زير است: کره جنوبی20ازبکستان 2/11/۹۳ پنجشنبه 11:00چین02استرالیا2/11/۹۳ پنجشنبه 14:00ایران3(6)3(7)عراق3/11/۹۳ جمعه  10:00 استاديوم کانبراژاپن1(4)1(5)امارات3/11/۹۳ جمعه  13:00---------------------------------------------------------------------------------- برنامه کامل رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آسيا 2015 به شرح زير است:گروه A: استراليا،کره جنوبي، عمان،کويت    استرالیا41کویت19/10/۹۳ ساعت 12:۳۰کره جنوبی10عمان20/10/۹۳ ساعت 08:۳۰کویت01کره جنوبی23/10/۹۳ ساعت 10:۳۰عمان04استرالیا23/10/۹۳ ساعت 12:۳۰استرالیا01کره جنوبی27/10/۹۳ ساعت 12:۳۰عمان10کویت27/10/۹۳ ساعت 12:۳۰ جام ملت هاي آسيا گروه Aتيمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز1كره‌جنوبي330030392استراليا320182663عمان3102154-34كويت3003165-0    گروه B: ازبکستان،عربستان،چين،کره‌شمالي  ازبکستان10کره شمالی20/10/۹۳ ساعت 10:۳۰عربستان01چین20/10/۹۳ ساعت 11:۳۰کره شمالی14عربستان24/10/۹۳ ساعت 10:۳۰چین21ازبکستان24/10/۹۳ ساعت 12:۳۰ازبکستان31عربستان28/10/۹۳ ساعت 12:۳۰چین21کره شمالی28/10/۹۳ ساعت 12:۳۰ جام ملت هاي آسيا گروه Bتيمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز1چين330052392ازبكستان320153263عربستان310255034كره شمالي3003275-0 گروه C: ايران، امارات، قطر، بحرين   امارت 41قطر21/10/۹۳ ساعت 10:۳۰ایران20بحرین21/10/۹۳ ساعت 12:۳۰ یکشنبهبحرین12امارت ...