بز تالی جزیره ای

 • نژاد های شاخص بز بومی در ایران

           1)    بز تالی (جزیره‌ای) ‌نژاد: شیری رنگ: قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره (سوخته) با خط نواری تیره در امتداد پشت. پراکنش: استان هرمزگان و بخصوص در شهرستانه‌ای میناب، بندرعباس، بندر خمیر، بندر لنگه و جزایر قشم. 7/47 درصد از جمعیت کل بز استان هرمزگان را بز تالی تشکیل میدهد که در حدود 400  هزار رأس از آنها فقط در چند شهر و جزیره فوق الذکر متمرکز شده‌اند . خصوصیات ظاهری: دارای گوش‌های کوچک، دست و پای ظریف، موهای پوششی بسیار کوتاه و براق و غالبأ فاقد شاخ. تولیدات: متوسط طول دوره شیردهی حدود 120 روز. مقدار شیر یک دوره در حدود 100 لیتر. متوسط وزن تولد 2 کیلوگرم. متوسط وزن شیرگیری 10 کیلوگرم. وزن بلوغ حدود 30 کیلوگرم. درصد دو قلوزایی حدود 30 درصد. وزن: میانگین وزن بز نر، 31 کیلوگرم و بز ماده 27 کیلوگرم.       2)    بز رایینی نژاد: کرکی  رنگ: سفید، قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره، قرمز، زرد، خاکستری، ابلق و ابرش  وزن: میانگین وزن بز نر 39 کیلوگرم و بز ماده 28 کیلوگرم  پراکندگی: منطق کوهستانی و کوه‌های خبر در شهرستان بافت است اما به دلیل کوچ گله‌های عشایر به قشلاق در نواحی جنوبی استان کرمان و مناطق گرمسیری نیز پراکنده است. شهرستان بافت بعد از کشور چین و مغولستان، سومین تولید کننده کُرک در جهان و اولین تولید کننده کُرک در کشور می‌باشد. شهرستان بافت، از قدیمی ترین و مهمترین شهرستان‌های استان کرمان است.  جمعیت: 3.300.000 راس شاخ: اکثر این بزها شاخ دارند. بطوریکه در بزهای ماده شاخ ظریف و باریک و در بزهای نر شاخ ضخیم و تا حدودی پیچیده است. تولیدات: متوسط طول دوره شیردهی حدود 150 روز است. مقدار شیر یک دوره در حدود 50 لیتر است. متوسط کرک سالیانه 500 گرم است. وزن بلوغ حدود 32 کیلوگرم است. درصد دوقلوزایی حدود 3 درصد است. سایر اطلاعات: گردن در این بزها نسبتأ کوتاه تا متوسط و پوشیده ازکرک و مو می‌باشد .در زمان کرک دهی کرک ناحیه گردن زودتر از نواحی دیگر بدن شروع به ریزش می‌کند .پستان در این بز قیفی شکل، نرم و اسفنجی است. بدن از کرک و مو به نسبت 30 تا 70 درصد پوشیده شده است. اندازه گوشها متوسط، شاخها کمی خمیده و طول الیاف کرکی بدن حدود 23 تا  30 سانتیمتر است .دم پوشیده از مو و علاوه بر رنگ سفید عمومی بدن، رنگ‌های نقره‌ای و یا ترکیبی از رنگ‌های سیاه مخلوط قهوه‌ای و غیره وجود دارد.     3)    بز عدنی (بز خلیج فارس) ‌نژاد: شیری رنگ: غالبا ... • ایستگاههای پرورش واصلاح نژاد بز کشور

  اهداف پرورشی واصلاح نژادی نژاد دام نوع دام استان نام ایستگاه گوشتی  کرکی شیری بز کردی بز خراسان جنوبی سربیشه کرک کرکی رائینی بز کرمان بافت کرک مرغز بز کردستان سنندج گوشتی تالی جزیره ای بز هرمزگان باغو گوشتی شیری عدنی بز بوشهر بوشهر

 • ایستگاههای پرورش واصلاح نژاد بز کشور

  ایستگاههای پرورش واصلاح نژاد بز کشور

  اهداف پرورشی واصلاح نژادینژاد دامنوع داماستاننام ایستگاهگوشتی  کرکی شیریبز کردیبزخراسان جنوبیسربیشهکرککرکی رائینیبزکرمانبافتکرکمرغزبزکردستانسنندجگوشتیتالی جزیره ایبزهرمزگانباغوگوشتی شیریعدنیبزبوشهربوشهر

 • بز نژاد سانن,سایر نژادهای بز و نژادهای شاخص بز در ایران

  بز نژاد سانن,سایر نژادهای بز و نژادهای شاخص بز در ایران

  معرفی بز نژاد سانن(sannen breed of goat) زیستگاه اصلی بز سانن درکوهستانهایسوئیس بوده است ٬ سپس این نژاد به سراسر جهان راه یافته است . موهای بز سانن کوتاه و معمولا" به رنگ سفید یکدست و گاهی خاکستری است . این بز شاخ ندارد و درشت اندام است . وزن آن ٥٠ تا ٨٠ کیلوگرم و بلندی قامت آن تا ٨٥ سانتیمتر است . دوره شیردهی آن ٢٥٠ تا ٣٠٥ روز است و در هر روز از ٢ تا ٥ لیتر شیر می دهد این نژاد را نیز به ایرانآورده اند و از آن برای اصلاح نژاد بزهای ایرانی استفاده شده است . در یک دوره شیردهی 300 روزه می تواند تا 1200 کیلوگرم شیر تولید کند و به عنوان برترین نژاد شیری در دنیا مطرح است.توگن بورگبز درشت اندامی است با شیر فراوان که منطقه اصلی زیست آن کوهستانهای سویس است . این بز در ٣٠٥ روز تا حدود ١٩٩٣ لیتر شیر تولید کرده است . ٥٠ تا ٨٠ کیلو گرم وزن دارند و بلندی قامت آن ٧٠ تا ٨٠ سانیمتر و رنگ آن قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با گوشها و دم سفید است .بز نوبیانزیستگاه اصلی بز نوبیان در سودان بوده است ٬ سپس به نقاط مختلف جهان برده شده است . این بز اندامی درشت ٬ پاهایی بلند و گوشهایی بلند و آویخته دارد . رنگ آن خرمایی ٬ قهوه ای مایل به سفید ٬ زرد نخودی و یا سیاه مایل به خاکستری است و معممولا" برای تولید شیر و گوشت پرورش می یابد . بزهای نوبیان نسبت به نژادهای سویسی شیر کمتری دارند اما چربی شیرشان بیشتر از همه انواع بز است:زیستگاه اصلی نژاد آلپی یا نژاد آلپان فرانسوی منطقه های کوهستانی آلپ فرانسه است . این نژاد اندامی درشت دارد و به رنگهای سفید ٬ تیره و یا ابلق است . وزن آن به ٦٥ تا ٨٥ کیلوگرم می رسد و بلندی قامت آن نیز از ٧٢ تا ١٠٠ سانتیمتر است یک بز کوهی آلپی در ٣٠٥ روز در حدود ٢٠٨٤ لیتر شیر می دهد . بز آنقرهزیستگاه اصلی بز نژاد آنقره شمال شرقی فلات ایران و آسیای صغیر است ٬ و موی معروف موهر از این نژاد بدست می آید . این نژاد جثه نسبتا" کوچکی دارد ٬ رنگ آن سفید و نر و ماده آن دارای شاخ هستند . از هر بز آنقره بطور متوسط ٥/١ تا ٢ کیلوگرم و از بزهای بالغ و درشت اندام حتی تا ٥/٥ کیلوگرم موهر در سال بدست می آید ٬ اما میزان شیردهی آن کم است . بز نژاد کشمیر متعلق به دره کشمیر است و در تبت و مغولستان تا کوههای اورال نیز وجود دارد ٬ و از این مناطق به سایر نقاط جهان برده شده است .بز کشمیراز آنقره بزرگتر است و بدنی کشیده دارد . بدن این نژاد از کرک بسیار نرم و ظریف به رنگهای سفید ٬ زرد ٬ قهوه ای تیره ٬ سیاه و قهوه ای روشن پوشیده شده است . کرک بز کشمیر بسیار لطیف و گرانبها است و از آن پارچه های بسیار لطیفی یافته می شود . بزهای این نژاد پر گوشت هستند ٬ اما شیر آنها ...

 • نژادها شتر بز گوسفند گاو گاوميش

  1. شتر دوکوهانه: نژادی است درشت اندام و با قابلیت حمل و نقل، رنگ بدن قهوه ای تیره،کوهان گرد، ستون فقرات پرگوشت، میزان کرک و موی آن بیشتر از شتر یک کوهانه می باشد. 2. شتر بلوچی: نژادی است گوشتی- پشمی که به رنگ های قهوه ای تیره و حنایی دیده می شود. 3. شتر کویر مرکزی: نژادی است گوشتی- پشمی با اندام متوسط، سر و گردن کوتاه، زانوها کشیده، فرق سر گرد و خمیده، لب بالا آویزان، چشمها فرورفته، گوشها کاملاً کوچک، بدن به رنگ قهوه ای روشن، خاکستری سیاه و سفید بوده و موهای بدن بسیار نرم وپشمی می باشد. 4. شتر ترکمنی: نژادی است شیری با تولی 1800- 1500 لیتر در دوره شیردهی- شکم بزرگ و برآمده گردن دراز، سرکشیده، پاها دارای ارتفاع متوسط، کف پاها بزرگ، پستانها بزرگ و حجیم و کوهان گرد می باشد.  5. شتر جماز:  نژادی است با اندام کشیده و ظریف و مستعد سوارکاری، پوست نازک، موهای کوتاه و فشرده، رنگ بدن متنوع و ممکن است خاکستری یا سفید باشد، پاها بلند، استخوانها قوی و در عین حال ضخیم نیستندنژادهای اسب بومی ایران  1. اسب کردی: نژادی است خونگرم، مطیع، آرام، مقاوم در مسافتهای طولانی و کوهستانی، دارای تیره های جاف( سیاه و سفید)، افشار( کهرو قره کهر)، سنجابی( کهرروشن، و خرمایی) 2. اسب ترکمن: نژادی است خونگرم، مطیع، آرام، مقاوم در مسافتهای طولانی توانایی در پرش از موانع و دارای دو تیره مشهور آخال تکه(AKHAL TAKDE ) و یموت(YMOUT) 3.اسب قره باغ: نژادی است خونگرم، آرام با رنگهای سمند، نیله، و کهرو قابلیت صعود به ارتفاعات 4. اسب عرب ایرانی: نژادی است خونگرم بسیار باهوش، نترس، نجیب، و با رنگ غالب خاکستری و سمند ودارای تیره های کحیلان، حمدانی، صقلاوی و حدبان. 5. اسبچه خزر: نزادی است خونگرم، آرام، خوش اندام، ظریف به طوریکه مینیاتور اسب عرب شهرت دارد. رنگ غالب، قهوه ای، سمندو شاه بلوطی  نژادهای شاخص بز در ایران: 1. بز تالی جزیره ای:  نژادی است شیری و به رنگهای قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با خط نواری تیره در امتداد پشت. میانگین وزن بز نر 31 کیلوگرم و ماده 27 کیلوگرم 2. بز رایینی:  نژادی است کرکی، نوع رنگهای سفید، قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره، قرمز، زرد و خاکستری در این دام مشاهده می شود. میانگین وزن بز نر 39 کیلوگرم و بز ماده 28 کیلوگرم  3. بز عدنی: نژادی است شیری، رنگ غالب آهویی و بندرت به رنگهای حنایی،سفید، سیاه و ابلق سیاه و سفید و ابلق سفید و قهوه ای مشاهده می شود.میانگین وزن بر نر 36 کیلوگرم و بز ماده 25 کیلوگرم 4. بز بلوچی: نژادی است کرکی- شیری، رنگ بدن سیاه تا قهوه ای و ابلق 5. بز مرغز: نژادی است با گرایش تولید موهر، عمدتاً به رنگهای سفید، قهوه ای، سیاه، حنایی، ...

 • بز نژاد سانن,سایر نژادهای بز و نژادهای شاخص بز در ایران

  زیستگاه اصلی بز سانن درکوهستانهای سوئیس بوده است ٬ سپس این نژاد به سراسر جهان راه یافته است . موهای بز سانن کوتاه و معمولا" به رنگ سفید یکدست و گاهی خاکستری است . این بز شاخ ندارد و درشت اندام است . وزن آن ٥٠ تا ٨٠ کیلوگرم و بلندی قامت آن تا ٨٥ سانتیمتر است . دوره شیردهی آن ٢٥٠ تا ٣٠٥ روز است و در هر روز از ٢ تا ٥ لیتر شیر می دهد این نژاد را نیز به ایران آورده اند و از آن برای اصلاح نژاد بزهای ایرانی استفاده شده است .در یک دوره شیردهی 300 روزه می تواند تا 1200 کیلوگرم شیر تولید کند و به عنوان برترین نژاد شیری در دنیا مطرح است.توگن بورگبز درشت اندامی است با شیر فراوان که منطقه اصلی زیست آن کوهستانهای سویس است . این بز در ٣٠٥ روز تا حدود ١٩٩٣ لیتر شیر تولید کرده است . ٥٠ تا ٨٠ کیلو گرم وزن دارند و بلندی قامت آن ٧٠ تا ٨٠ سانیمتر و رنگ آن قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با گوشها و دم سفید است .بز نوبیانزیستگاه اصلی بز نوبیان در سودان بوده است ٬ سپس به نقاط مختلف جهان برده شده است . این بز اندامی درشت ٬ پاهایی بلند و گوشهایی بلند و آویخته دارد . رنگ آن خرمایی ٬ قهوه ای مایل به سفید ٬ زرد نخودی و یا سیاه مایل به خاکستری است و معممولا" برای تولید شیر و گوشت پرورش می یابد . بزهای نوبیان نسبت به نژادهای سویسی شیر کمتری دارند اما چربی شیرشان بیشتر از همه انواع بز است:زیستگاه اصلی نژاد آلپی یا نژاد آلپان فرانسوی منطقه های کوهستانی آلپ فرانسه است . این نژاد اندامی درشت دارد و به رنگهای سفید ٬ تیره و یا ابلق است . وزن آن به ٦٥ تا ٨٥ کیلوگرم می رسد و بلندی قامت آن نیز از ٧٢ تا ١٠٠ سانتیمتر است یک بز کوهی آلپی در ٣٠٥ روز در حدود ٢٠٨٤ لیتر شیر می دهد . بز آنقرهزیستگاه اصلی بز نژاد آنقره شمال شرقی فلات ایران و آسیای صغیر است ٬ و موی معروف موهر از این نژاد بدست می آید . این نژاد جثه نسبتا" کوچکی دارد ٬ رنگ آن سفید و نر و ماده آن دارای شاخ هستند . از هر بز آنقره بطور متوسط ٥/١ تا ٢ کیلوگرم و از بزهای بالغ و درشت اندام حتی تا ٥/٥ کیلوگرم موهر در سال بدست می آید ٬ اما میزان شیردهی آن کم است . بز نژاد کشمیر متعلق به دره کشمیر است و در تبت و مغولستان تا کوههای اورال نیز وجود دارد ٬ و از این مناطق به سایر نقاط جهان برده شده است .بز کشمیراز آنقره بزرگتر است و بدنی کشیده دارد . بدن این نژاد از کرک بسیار نرم و ظریف به رنگهای سفید ٬ زرد ٬ قهوه ای تیره ٬ سیاه و قهوه ای روشن پوشیده شده است . کرک بز کشمیر بسیار لطیف و گرانبها است و از آن پارچه های بسیار لطیفی یافته می شود . بزهای این نژاد پر گوشت هستند ٬ اما شیر آنها مانند نژاد آنقره اندک است . کرک سفید ...

 • نژادها شتر بز گوسفند گاو گاوميش

   ۱. شتر دوکوهانه: نژادی است درشت اندام و با قابلیت حمل و نقل، رنگ بدن قهوه ای تیره،کوهان گرد، ستون فقرات پرگوشت، میزان کرک و موی آن بیشتر از شتر یک کوهانه می باشد. 2. شتر بلوچی: نژادی است گوشتی- پشمی که به رنگ های قهوه ای تیره و حنایی دیده می شود. 3. شتر کویر مرکزی: نژادی است گوشتی- پشمی با اندام متوسط، سر و گردن کوتاه، زانوها کشیده، فرق سر گرد و خمیده، لب بالا آویزان، چشمها فرورفته، گوشها کاملاً کوچک، بدن به رنگ  قهوه ای روشن، خاکستری سیاه و سفید بوده و موهای بدن بسیار نرم وپشمی می باشد. 4. شتر ترکمنی: نژادی است شیری با تولی 1800- 1500 لیتر در دوره شیردهی- شکم بزرگ و برآمده گردن دراز، سرکشیده، پاها دارای ارتفاع متوسط، کف پاها بزرگ، پستانها بزرگ و حجیم و کوهان گرد می باشد.  5. شتر جماز:  نژادی است با اندام کشیده و ظریف و مستعد سوارکاری، پوست نازک، موهای کوتاه و فشرده، رنگ بدن متنوع و ممکن است خاکستری یا سفید باشد، پاها بلند، استخوانها قوی و در عین حال ضخیم نیستند نژادهای اسب بومی ایران  1. اسب کردی: نژادی است خونگرم، مطیع، آرام، مقاوم در مسافتهای طولانی و کوهستانی، دارای تیره های جاف( سیاه و سفید)، افشار( کهرو قره کهر)، سنجابی( کهرروشن، و خرمایی) 2. اسب ترکمن: نژادی است خونگرم، مطیع، آرام، مقاوم در مسافتهای طولانی توانایی در پرش از موانع و دارای دو تیره مشهور آخال تکه(AKHAL TAKDE ) و یموت(YMOUT) 3.اسب قره باغ: نژادی است خونگرم، آرام با رنگهای سمند، نیله، و کهرو قابلیت صعود به ارتفاعات 4. اسب عرب ایرانی: نژادی است خونگرم بسیار باهوش، نترس،  نجیب، و با رنگ غالب خاکستری و  سمند ودارای تیره  های کحیلان، حمدانی، صقلاوی و حدبان. 5. اسبچه خزر: نزادی است خونگرم، آرام، خوش اندام، ظریف به طوریکه مینیاتور اسب عرب شهرت دارد. رنگ غالب، قهوه ای، سمندو شاه بلوطی  نژادهای شاخص بز در ایران: 1. بز  تالی جزیره ای:  نژادی است شیری و به رنگهای قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با خط نواری تیره در امتداد پشت. میانگین وزن بز نر 31 کیلوگرم و ماده 27 کیلوگرم 2. بز رایینی:  نژادی است کرکی، نوع رنگهای سفید، قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره، قرمز، زرد و خاکستری در این دام مشاهده می شود. میانگین وزن بز نر 39 کیلوگرم و بز ماده 28 کیلوگرم   3. بز عدنی: نژادی است شیری، رنگ غالب آهویی و بندرت به رنگهای حنایی،سفید، سیاه و ابلق سیاه و سفید و ابلق سفید و  قهوه ای مشاهده می شود.میانگین وزن بر نر 36 کیلوگرم و بز ماده 25 کیلوگرم 4. بز بلوچی: نژادی است کرکی- شیری، رنگ بدن سیاه تا قهوه ای و ابلق 5. بز مرغز: نژادی است با گرایش تولید موهر، عمدتاً به رنگهای سفید، قهوه ای، سیاه، ...

 • از این 5 پرنده حتما دوری کنید ! (+عکس)

  از این 5 پرنده حتما دوری کنید ! (+عکس)

  پرندگان از جمله موجودات بسیار دوست داشتنی و زیبا هستند که می توان آن ها را در نقاط مختلف دنیا مشاهده کرد اما در حالی که ما از دیدن آن ها لذت می بریم شاید آن ها ما را دوست نداشته باشند.پرندگان از جمله حیوانات محسوب می شوند که از روی غریزه دست به کارهای خود می زنند و خیلی نمی توان از آن ها انتظار عاقلانه رفتار کردن داشت. از همین رو در صورت احساس خطر دست به کارهای بسیار خطرناکی می زنند.شاهین دم قرمزیکی از پرندگان بومی آمریکای شمالی است که به عنوان یک شکارچی بسیار مشهور نیز شناخته می شود. این پرنده نزدیک به 2 کیلوگرم وزن دارد و البته در بالای درخت های بلند خانه سازی می کند. اگر لانه اش در منطقه انسان ها باشد آن را تغییر نمی دهد بلکه سعی می کند انسان ها را از آنجا دور کند. از جمله کارهای او حمله های مستقیم به سمت سر و گردن انسان است که باعث مصدومیت های شدید در بدن می شود.جغد برفی یکی از پرندگانی است که در شمالی ترین نقاط زمین زندگی می کند. این پرنده بیشتر در منطقه تندرا در قطب شمال دیده میشود وزن آن نیز نزدیک به 3 کیلوگرم است. یکی از تیزبین ترین و البته بدخلق ترین پرندگان دنیا است چرا که با دیدن اولین نشانه هایی از تهدید از سوی انسان ها سریعا به سمت سر و صورت حمله می کند. این پرنده می تواند آسیب های جدی به چشمان و صورت وارد کند که جبران آن ها بسیار سخت است.کرکس برهیکی از پرندگانی که در آلمان دیده می شود و البته هدف اصلی آن نیز بره ها و گوسفند ها هستند اما برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری می زند کرکس بره است. این پرنده که وزنی در حدود 3 کیلوگرم دارد حالت هجومی خاصی به خود می گیرد  و البته حملات آن ها مرگبار است. در صورت احساس خطر به سمت سر شیرجه میزنند و نوکشان را وارد سر می کنند این باعث می شود تا سر شکسته و یا حتی مغز اسیب ببیند و باعث مرگ شود.بوفبوف یا همان جغدهای قهوه ای یکی دیگر از پرندگانی هستند که باید از آن ها بترسیم چرا که می توانند صدمات شدید به ما وارد کنند. این پرندگان درحالی که بسیار آرام به نظر می رسند خطرناک نیز هستند. طبیعت اصلی زندگی آن ها در امریکای شمالی است  و وزن آن نیز 1 تا 2 کیلوگرم است. در صورت احساس خطر با پنجه ها و نوکش حمله های بسیار خطرناکی را انجام میدهد که اسیب های شدید به صورت و سر وارد می کند.لوون شمالی یکی از گونه پرندگان خطرناک در دنیا است که تا به حال باعث مرگ بسیاری از انسان ها شده است. این پرنده در طول سال بیشتر در نقاط سرد  و شمالی کره زمین زندگی می کند اما در زمستان کمی به جنوب می آید و البته در کنار دریاچه ها زندگی خودش را شروع می کند. و البته در این مدت دریاچه را سهم خود می داند و اگر انسان ...

 • فحل‌يابى بز

     فحل‌يابى بز برخلاف گاو تشخيص فحلى يا فحل‌يابى در بز مشکل نيست. بز در موقع فحلى رفتار و علائمى دارد که به‌طور مرتب اتفاق مى‌افتد طورى‌که شخص شيردوش به‌راحتى آن را تشخيص مى‌دهد.مشخص‌ترين علائم فحلى در بز ايجاد فريادهاى ناله‌آميز است که تقريباً تمام بزها به‌طور هم‌زمان انجام مى‌دهند. اين صداها با صداى عادى حيوان خيلى فرق دارد. اگر کسى با صدا و رفتار عادى بز آشنا باشد به‌راحتى مى‌تواند تشخيص دهد.اگر در داخل گله بز نرى وجود داشته باشد اين صدا همراه با نگاه مستقيم به بز نر است و اگر بز ماده فحل دسترسى داشته باشد به بز نر نزديک شده و در دسترس حيوان مى‌ايستد.بز ماده به‌طور مرتب دم خود را تکان مى‌دهد و در مواقعى ترشحاتى از فرج حيوان خارج مى‌شود و ممکن است فرج حيوان تا اندازه‌اى متورم و قرمز باشد.بز در طول دوران فحلى کم‌اشتها يا بى‌اشتها است، توليد شير کاهش مى‌يابد، فحلى در حدود ۳ روز طول مى‌کشد و تغييراتى بين ۱۲-۴۸ ساعت دارد و تخمک‌گذارى ۳۶ ساعت بعد از اوج فحلى صورت مى‌گيرد. خيلى به‌ندرت اتفاق مى‌افتد که بزهاى ماده در موقع فحلى روى يکديگر سوار بشوند و معمولاً بزهاى فحل مى‌ايستند و اجازه پرش به بزهاى ديگر مى‌دهند.على‌رغم اين نشانه‌هايى مشخص گاهى اتفاق مى‌افتد که در داخل گله بزهاى ماده فحل جفتگيرى نمى‌کنند. زمانى که تعداد زيادى از بزهاى جوان با هم باشند تشخيص علائم فحلى در بزهاى جوان مشکل خواهد بود.يک بز نر با ۳۰-۴۰ بز ماده مى‌تواند جفتگيرى کند. طول دوره آبستنى در بز ۱۵۰ روز است و تغييراتى بين ۱۴۶ روز تا ۱۵۴ روز دارد.مقدار غذائى که به بز آبستن داده مى‌شود مهم است و بايد در طول ۲ ماه آخر آبستنى افزايش يابد.تغذيه در اين مدت سبب افزايش وزن بزغاله متولد شده مى‌شود، علاوه‌بر اين، توليد موهر، توسعه و رشد پستان، توليد شير در دوره شيروارى بعدى و مقدار غذاى مصرفى در شيروارى بعدى بستگى به مقدار غذاى مصرفى در اين دوره دارد.در چندين هفته آخر آبستنى رشد پستان زياد و در بزهاى پرشير خيلى متورم و پرخون است. در مواردى براى کاستن از فشار شير در غده پستانى مقدارى از شير را از غده پستانى خارج مى‌کنند ولى تا موقعى که بز ناراحت و مضطرب نيست بهتر است اين عمل انجام نگيرد زيرا توليد کلستروم در موقع زايش کمتر مى‌شود.رشد و توسعه غده پستانى تحت تأثير هورمون‌هاى: پروژسترون مترشح از تخمدان، پرولاکتين مترشح از غده پيتوتارى و لاکتوژن ترشح شده از جفت است. هورمون لاکتوژن به‌مقدار زيادى از بافت‌هاى جفت ترشح مى‌شود بنابراين بزى که چند قلو مى‌زايد مقدار بيشترى از اين هورمون ترشح مى‌کند در نتيجه رشد و توسعه ...

 • دانستنی هایی بسیار جالب در مورد حیوانات که نمی دانستید !!(2)

    آیا می دانستید که :اختاپوس سه قلب دارد.قلب میگو در مغز آن است.مورچه ها هرگز نمی خوابند.حلزون ها می توانند تا سه سال بخوابند و در این مدت هیچ غذایی نخورند.موریانه ها وقتی به موسیقی هوی متال گوش می دهند چوب را با سرعت دو برابر می خورند.مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر است.صدای نهنگ آبی بلندترین صدایی است که یک موجود زنده می تواند تولید کند.وقتی ملکه زنبور عسل وارد کندو می شود، آواز خاصی را زمزمه می کند، به این منظور که زنبورهای کارگر را تحریک کرده تا اگر ملکه دیگری وجود دارد به خاطر وی بجنگند.خرس های قطبی می توانند تا ۲۵ مایل در ساعت (معادل تقریبا ۴۰ کیلومتر در ساعت) دویده و تا ۶ پا (۱٫۸۲ متر) در ارتفاع بپرند و همچنین با توجه به جنس موی بدنشان، توسط دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص نیستند.یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود غذا مصرف می کند.یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود.کانگارو ها قادرند ۳ متر به سمت بالا و ۸ متر به سمت جلو بپرند.گونه ای از خرگوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گیری کند.دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند.موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند.فیل ها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب ۲۵۰ کیلو گرم یونجه مصرف کنند.جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند.موش های صحرائی سالانه ۱/۳ منابع و ذخائر غذائی جهان را نابود می سازند.آیا می دانستید این مطلب را سایت تکناز گردآوری کرده و از شما دعوت میکنه به سایت تکناز سر بزنید.عمر سنجاقک ها تنها ۲۴ ساعت است.پلنگ ها قادرند تا ارتفاع ۵ متر به بالا بپرند.اغلب مار ها دارای ۶ ردیف دندان می باشند.نود درصد سم مار ها از پروتئین تشکیل شده است.تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیرو ی ۱۳۰۰ کیلو گرم ببندند.تمام قو های کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشد