بهترین کتاب زبان تخصصی شیمی

 • سوالات زبان تخصصی آزمون دکتری مهندسی شیمی • دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی شیمی تجزیه سال 88

  دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی شیمی تجزیه سال 88

  دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی شیمی تجزیه سال 88 تعداد صفحات: ۶ ||| حجم فایل: ۲۰۰ KB ||| زبان : فارسی 

 • چه کتاب هایی برای کنکور بخوانیم ؟

  عمومی ها ادبیات:کتاب های مبحثی (آرایه . قرابت . زبان فارسی.املا و واژگان) نشر الگو  و تخته سیاه و نشر دریافت . ادبیات جامع مهر و ماه . تفهیم معانی درس ها و اشعار درس ها گاج محوری یا کلک سبززبان انگلیسی:خیلی سبز جامع.جامع شبقره.مبتکران. ریدینگ خیلی سبز. از متن نترسیم شبقرهمنابع خوب سابق: گاج جامعمنحصرا زبانی ها: به علاوه منابع بالا کتاب های زبان تخصصی خیلی سبز و مبتکران،واژگان 504 وعربی:فوت و فن خیلی سبز . همگامان قلم چی . کتاب تست نشرالگو . تخته سیاه . جامع گاج میکرو (تست)منبع خوب سابق: ایاد فیلی مبتکراندین و زندگی:نشرالگو. تخته سیاه. خیلی سبز (جامع) . آیات و روایات (نشرالگو)منابع خوب سابق: گاج جامع میکرویک توصیه برای جیب شما: اگه به هر دلیلی شما یک کتاب خوب دیگه ای داری که اسمش اینجا آورده نشده، به کار کردن با همون ادامه بده و از خرید منبع جدید و افزایش سر در گمی ها بپرهیز .________________________________________رشته ریاضیریاضیات پایه و دیفرانسیل: "منابع تستی حرفه ای" (در صورت داشتن جزوه قوی و همین طور پایه درسی خوب کتاب های تست نشرالگو _ رمزینه پبشنهاد می شود.) "منابع تستی و آموزشی متوسط" 30 سال آبی قلم چی_گاج های میکرو. " منابع آموزشی قوی" (برای بچه هایی که مشکلات اساسی در ریاضی دارن) کتاب ریاضی پایه و دیفرانسیل عبدالرضا منتظری چاپ سابق با انتشارات گاما. دی وی دی های عبدالرضا منتظری_کتاب آموزش فاردیگرمنابع خوب سابق: اندیشه فایق جامع.مبتکران آموزش و تست.فیزیک پایه و پیش:"منبع تستی حرفه ای" نشرالگو . "منابع تستی و آموزشی متوسط" گاج میکرو(البته چاپ جدیدش واقعا" عالیه و نه متوسط).10 سال آبی قلم چی "منابع آموزشی قوی" درسنامه های گاج میکرو.کتاب آموزش فار.دیگر منابع خوب سابق: خیلی سبز چاپ جدید.فیزیک فرید شهریاریشیمی پایه و پیش: "بهترین منابع" شیمی دو مبتکران بازرگانی . شیمی 3 و چهارم(پیش) خیلی سبز.دیگر منابع خوب سابق:بهمن بازرگان هر سه سال.شیمی جامع تخته سیاه. شیمی 2 و 3 نشرالگوهندسه پایه و تحلیلی:خیلی سبز تحلیلی رو دیدم خوب بود. ولی هنوز زیر چاپ هست . تا اون موقع تحلیلی و پایه به عنوان کار ساده آموزش و تست آبی قلم چی .آموزش با فار . کار حرفه ای تستی خوشخوان یا نشرالگومنابع مورد اشکال: هندسه پایه خیلی سبز(پر از فرمول و حفظی کاری) . گاج های میکرو که علیرغم غنی بودن کنکوری نیست.جبر و ریاضیات گسسته:برای گسسته منابع خوب زیاد هستن ولی تنوع و سبک سوالات گسسته باعث میشه ت نتونیم یک منبع انحصاری رو نام ببریم . نشرالگو.خوشخوان.خیلی سبز و حتی گاج میکرو خوب هستن . فار هم در عرصه آموزش و تست گسسته خوب کار کرده. بنا به سبک تدریس اساتید یکی از این منابع انتخاب شود.آمار:گاج ...

 • دانلود کتاب شیمی Advanced Gas Chromatography

  دانلود کتاب شیمی Advanced Gas Chromatography

  Advanced Gas Chromatography Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications Edited by Mustafa Ali Mohd تعداد صفحات: ۴۷۰ ||| حجم فایل: ۱۸.۲۳ MB ||| زبان : انگلیسی پسورد فایل فشرده : shiminovin

 • آزمون زبان تخصصی شیمی

   1- متن زیر را ترجمه نمایید.( 10 نمره)      (K. Fajans (1923-24) introduced a useful type of indicator for precipitation reactions as a result of his studies on the nature of adsorption. The action of these indicators is due to the fact that at the equivalence point the indicator is adsorbed by the precipitate, and during the process of adsorption a change occurs in the indicator which leads to a substance of different colour; they have therefore been termed adsorption indicators. The substances employed are either acid dyes, such as those of the fluorescein series, e.g., fluorescein and eosin which are utilised as the sodium salts, or basic dyes, such as those of the rhodamine series (e.g., rhodamine 6G), which are applied as the halogen salts.) Chemistry is the study of the composition, structure, and properties of matter, and the changes which it undergoes. The substances of chemistry consist of all types of materials found on or in the earth, oceans, and atmosphere. These substances, and those produced as a result of other substances reacting with each other are called chemicals. The reaction is known as a chemical process. Such forms of matter as wood and glass, water and gasoline, salt and sugar, iron and gold, differ strikingly from each other in many properties. These differences in properties occur as a result of the differences in the composition and structure of the various substances. Much of our existence, in fact, depends upon the changes which occur in matter. Chemical changes in matter take place when iron rusts, milk sours, a storage battery produces an electric current, and food is digested and assimilated by the body.   2- معنی لغات زیر را بنویسید.( 4 نمره)       (a) coagulation               (b) end point                            (c) quantum mechanics      (d) extraction                 (e) acid rain                              (f) reaction (g) combustion               (h) flame                                  (i) atomic number       (j)  experimental             (k) corrosion                            (l) volume (m) pressure                   (n) toxic                                   (o) collision (p) temperature                3- در جملات زیر پاسخ مناسب را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید.(6 نمره)   1-3. A species with unpaired electrons is paramagnetic, therefore, a species with all electrons paired exhibits ……… a. anti ferromagnetic                             b. anti ferromagnetism c. diamagnetic                                       d. diamagnet   2-3. An electronically ……… the molecule has many choices, one of them is dissociation. a. excited                 b. active                c. disturbed                    d. activated 3-3. Choose the synonym for the word:    disintegration. a. survival                b. division            c. breakdown                  d. disparity   3-4- بهترین برگردان فارسی را برای گزینه زیر انتخاب کنید.   Properties such as vapor pressure lowering, boiling point elevation and freezing point depression are known as colligative properties.   الف- خواصی مانند کاهش فشار بخار، صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد به عنوان خواص کولیگاتیو شناخته می شود. ب- خواصی مانند کم بودن فشار بخار، زیاد بودن نقطه جوش و پایین آوردن نقطه انجماد به عنوان خواص کولیگاتیو ...

 • رتبه های برتر از چه کتب و جزواتی برای مطالعه ارشد استفاده کردند:

  مکانیک سیالات: -جزوه پارسه(جهت یادگیری مفاهیم) -کتاب راهیان ارشد(تست)   طراحی رآکتور: -جزوه پارسه(جهت یادگیری مفاهیم) -کتاب راهیان ارشد(تست)   ریاضیات کاربردی و عددی: -کتاب پارسه(جهت یادگیری مفاهیم و تست)   انتقال حرارت: -کتاب راهیان ارشد(جهت یادگیری مفاهیم و تست)   ترمودینامیک: -کتاب راهیان ارشد(مبحث ترمو ۱-تست) -کتاب پوران پژوهش(مبحث ترمو۲-تست) -جزوه پارسه(جهت یادگیری مفاهیم)   انتقال جرم: -کتاب تریبال(تسلط بر متن کتاب) -پارسه(جهت یادگیری مفاهیم و تست)  -راهیان(در اولویت دوم) عملیلت واحد: -کتاب تریبال(فصل جذب و تقطیر) -کتاب مک کیب(جهت یادگیری مفاهیم) -کتاب راهیان ارشد(جهت یادگیری مفاهیم و تست)   زبان انگلیسی: -کتاب ۵۰۴

 • دانلود کتاب Advances in protein chemistry and structual biology

  دانلود کتاب Advances in protein chemistry and structual biology

  Advances in protein chemistry and structual biology EDITED BY  ROSSEN DONEV تعداد صفحات: ۳۲۱ ||| حجم فایل: ۳ MB ||| زبان : انگلیسی پسورد فایل فشرده : shiminovin  

 • منابع پیشنهادی کتب کمک آموزشی و تستی برای کنکور برای همه رشته ها

  عمومی ها ادبیات: کتاب های مبحثی (آرایه . قرابت . زبان فارسی.املا و واژگان) نشر الگو  و تخته سیاه و نشر دریافت . ادبیات جامع مهر و ماه . تفهیم معانی درس ها و اشعار درس ها گاج محوری یا کلک سبز زبان انگلیسی:خیلی سبز جامع.جامع شبقره.مبتکران. ریدینگ خیلی سبز. از متن نترسیم شبقره منابع خوب سابق: گاج جامع منحصرا زبانی ها: به علاوه منابع بالا کتاب های زبان تخصصی خیلی سبز و مبتکران،واژگان 504 و عربی: فوت و فن خیلی سبز . همگامان قلم چی . کتاب تست نشرالگو . تخته سیاه . جامع گاج میکرو (تست) منبع خوب سابق: ایاد فیلی مبتکران دین و زندگی:نشرالگو. تخته سیاه. خیلی سبز (جامع) . آیات و روایات (نشرالگو) منابع خوب سابق: گاج جامع میکرو یک توصیه برای جیب شما: اگه به هر دلیلی شما یک کتاب خوب دیگه ای داری که اسمش اینجا آورده نشده، به کار کردن با همون ادامه بده و از خرید منبع جدید و افزایش سر در گمی ها بپرهیز . رشته ریاضی ریاضیات پایه و دیفرانسیل: “منابع تستی حرفه ای” (در صورت داشتن جزوه قوی و همین طور پایه درسی خوب کتاب های تست نشرالگو _ رمزینه پبشنهاد می شود.) “منابع تستی و آموزشی متوسط” 30 سال آبی قلم چی_گاج های میکرو. “ منابع آموزشی قوی” (برای بچه هایی که مشکلات اساسی در ریاضی دارن) کتاب ریاضی پایه و دیفرانسیل عبدالرضا منتظری چاپ سابق با انتشارات گاما. دی وی دی های عبدالرضا منتظری_کتاب آموزش فار دیگرمنابع خوب سابق: اندیشه فایق جامع.مبتکران آموزش و تست. فیزیک پایه و پیش:”منبع تستی حرفه ای” نشرالگو . “منابع تستی و آموزشی متوسط” گاج میکرو(البته چاپ جدیدش واقعا” عالیه و نه متوسط).10 سال آبی قلم چی “منابع آموزشی قوی” درسنامه های گاج میکرو.کتاب آموزش فار. دیگر منابع خوب سابق: خیلی سبز چاپ جدید.فیزیک فرید شهریاری شیمی پایه و پیش: “بهترین منابع” شیمی دو مبتکران بازرگانی . شیمی 3 و چهارم(پیش) خیلی سبز. دیگر منابع خوب سابق:بهمن بازرگان هر سه سال.شیمی جامع تخته سیاه. شیمی 2 و 3 نشرالگو هندسه پایه و تحلیلی:خیلی سبز تحلیلی رو دیدم خوب بود. ولی هنوز زیر چاپ هست . تا اون موقع تحلیلی و پایه به عنوان کار ساده آموزش و تست آبی قلم چی .آموزش با فار . کار حرفه ای تستی خوشخوان یا نشرالگو منابع مورد اشکال: هندسه پایه خیلی سبز(پر از فرمول و حفظی کاری) . گاج های میکرو که علیرغم غنی بودن کنکوری نیست. جبر و ریاضیات گسسته: برای گسسته منابع خوب زیاد هستن ولی تنوع و سبک سوالات گسسته باعث میشه ت نتونیم یک منبع انحصاری رو نام ببریم . نشرالگو.خوشخوان.خیلی سبز و حتی گاج میکرو خوب هستن . فار هم در عرصه آموزش و تست گسسته خوب کار کرده. بنا به سبک تدریس اساتید یکی از این منابع ...