تحقیق کوتاه انگلیسی

 • نام تعدادی از حیوانات به انگلیسی با ترجمه

    نام معادل فارسی نام معادل فارسی bull گاو نر fox روباه cow گاو ماده bear خرس calf گوساله polar bear خرس قطبی horse اسب koala bear کوالا mule قاطر panda خرس پاندا pony اسب کوتاه wolf گرگ donkey الاغ tiger ببر sheep گوسفند lion شیر lamb بره leopard پلنگ goat بز hyena کفتار kid بزغاله elephant فیل pig خوک، گراز zebra گورخر sow ماده خوک بالغ giraffe زرافه piglet بچه خوک buffalo بوفالو cat گربه camel شتر dog سگ raccoon راکون mouse موش skunk راسو bat خفاش beaver سگ آبی squirrel سنجاب boar گراز نر chipmunk سنجاب راه راه possum صاریغ rabbit خرگوش kangaroo کانگورو moose گوزن شمالی porcupine جوجه تیغی buck گوزن نر، خرگوش نر mole موش کور doe گوزن‌ماده،خرگوش‌ماده armadillo گورکن fawn آهو بره anteater مورچه خوار ram قوچ، گوسفند نر gorilla گوریل monkey میمون hippo اسب آبی jack الاغ نر اخته نشده muskrat موش آبی deer اهوي‌ كوهي rat/ vole موش صحرایی antelope بزکوهى ape ميمون‌، بوزينه‌ basset نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ پا كوتاه‌ bitch سگ‌ ماده‌ buffalo گاومیش ram گوسفند نر alligator تمساح ewe گوسفند ماده crocodile سوسمار snake مار puppy سگ توله ass خر tortoise لاك‌ پشت‌   • سامری داستانهای کوتاه کتاب بیان شفاهی داستان (رشته زبان انگلیسی)

  قابل توجه دانشجویان رشته زبان و ادبیان انگلیسی، مترجمی انگلیسی و علاقمندان به داستان های کوتاه زبان انگلیسی و محصلان زبانکده ها   خلاصه و سامری (Summery) داستانهای کوتاه زیر (اغلب موجود در کتاب بیان شفاهی داستان) به همراه ترجمه آن آماده ارائه به شما عزیزان می باشد a secret for two All Summer in a Day Home The Trout What Stumped the Bluejays The Night the Bed Fell utzel and his daughter poverty dog Kwaku Anansi, the spider داستان های دیگر نیز با نازلترین قیمت و کمترین زمان آماده استفاده شما عزیزان می باشد. لطفا برای آگهی بیشتر از نحوه ارسال این داستان ها و قیمت آن با شماره 09017614595 تماس حاصل فرمائید. با تشکر

 • مقاله و تحقیق آماده انگلیسی رشته مهندسی عمران+ترجمه متن

  مقاله و تحقیق آماده انگلیسی رشته مهندسی عمران+ترجمه متن

  عنوان : . مقاله آماده انگلیسی عمران+ترجمه ... با عنوان تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت . از طريق متد آناليز تصوير محدود شده . Construction and Building Materials 18 (2004) 255–261 Fading and color changes in colored asphalt quantified  by the image analysis method       .                              ۷ صفحه متن انگلیسی مقاله  ۹ صفحه متن ترجمه شده مقاله .   کد : B -22-2 قیمت:     فقط ۷۵۰۰ تومان    *مقاله آباد اینجاست* ارزان ترین و کوتاه ترین راه برای دریافت تحقیق مقاله پروژه کاراموزی غیر تکراری در کشور . بخشی از متن اصلی و ترجمه این متن . .Abstract ..Colored asphalt pavement can create better visual setting as well as improve the safety and smoothness of driving. In thisresearch, colored asphalt samples with various amounts of dye are examined to study the surface color changes at different agingperiods. Distributions of surface colors on the samples are analyzed in both the RGB and HSI color spaces. Two types of dyes,green and red, with five different ratios are mixed with clear asphalt to make colored asphalt samples. The samples are exposedto ultraviolet light in the QUV tester for five different aging spans. Results show that the amount and type of dye added, and thedifferent aging spans affect fading in the colored asphalt. Results also indicate that clear asphalt mixed with 5% or more of dyeis capable of manufacturing better-colored asphalt. Finally, colored asphalt with red dye showed better resistance to ultravioletlight.   چکیده : جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف افزايش طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با 5 نسبت مختلف با آسفالت روشن براي ساخت نمونه هاي آسفالت رنگي تركيب مي شوند. نمونه ها براي 5 دهانه مختلف قديمي در دستگاه آزمايش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و دهانه هاي مختلف قديمي بر محوسازي آسفالت رنگي تأثير مي گذارد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه آسفالت روشن به همراه % 5 يا بيشتر رنگ قادر به ساخت آسفالتي است كه بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگي به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتري را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد. .   . .برای دریافت اصل فایل تحقیق بر روی دریافت مقاله کلیک نمایید      

 • مطالب جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي

  Iranians celebrate Sizdah-Bedar, the traditional Persian festival of nature, which is also a finale to the Nowruz celebrations. Sizdah-Bedar is an ancient Iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of Iranian New Year festivity. Contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in Persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate. Based on traditional belief the thirteenth day of every month belongs to Tishtrya, the god of rain, Zoroastrian benevolent divinity associated with life-bringing rainfall and fertility. According to Zoroastrians, in order to have the god of rain as victorious and the fiend of drought as destroyed in the New Year, people should commemorate Tishtrya and ask him for rain. Therefore on the last day of Nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask Tishtrya for rain. Feasting on traditional foods, munching nuts and playing group games are inseparable ingredients of the happy occasion. Knotting grass blades and wishing upon the knot is another popular tradition of this day. Once the knot is tied the grass is thrown into water stream. It is believed if the knot is opened, fortune finds the way and wishes will come true. Some people also pull practical jokes and tell lies on this day, calling it the Thirteenth Lie, which is a tradition similar to April Fools. People will also release goldfish into a pond or river - a symbol of freedom. Iranian families all eat alfresco, preferably near water springs and lush greener, on this day. Sizdah-Bedar is the last day of New Year holidays. On the following day, routine life resumes; schools and offices open after 14 days and life heads back to normalcy.   ایرانیان سیزده بدر, جشن فارسی سنتی طبیعت را جشن می گیرند که همچنین پایان عید نوروز می باشد. سیزده بدر جشن طبیعت ایران باستان است که قدمت آن حداقل به 4000سال قبل برمیگردد و نشانگر آخرین روز از جشن سال نو ایرانی است. بر خلاف افسانه ی رایج عدد سیزده در فرهنگ فارسی نحس نمی باشد صرفا روزی است که برای جشن گرفتن انتخاب شده است. بر اساس باورهای سنتی, روز سیزدهم هر ماه متعلق به تیشتریه"Tishtrya" خدای باران الوهیت نیکخواه زرتشتی است که در ارتباط با باران های زندگی بخش و حاصلخیزی می باشد. بنا بر عقیده ی زرتشتیان, برای پیروزی خدای باران و نابودی شیطان خشکی, مردم بایستی خاطره ی تیشتریه"Tishtrya" را گرامی بدارند و از او تقاضای باران کنند. بنابراین در آخرین روز از جشن نوروز زمانی که زمین سبز میشود مردم در روز سیزدهم خانه هایشان را برای رفتن به نهرهای آب ترک می کنند و از تیشتریه "Tishtrya"تقاضای باران می کنند.  جشن گرفتن با غذاهای سنتی,خوردن آجیل  و انجام بازی های گروهی جزء لاینفک این مراسم شاد می باشد. گره زدن تیغه ها ی سبزه و آرزو کرن رسم دیگر این روز است.زمانی که گره زده میشود سبزه را به داخل آب می اندازند.اعتقاد بر این است که اگر گره بازشود بخت با شخص یار میشود و آرزوها برآورده میشود. بعضی از مردم در این روز کلک میزنند و دروغ میگویند و آن را دروغ سیزدهم مینامند که رسمی است شبیه به دروغ اول آوریل0 مردم همچنین ماهی قرمز را در برکه یا رودخانه رها میکنند ...

 • تحقیق درباره ساختمان اشتقاقی داستان مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد

  محقق: حمید یوسفی دانشجوی ارشد زبان از تاکستانداستان کوتاه مدیر مدرسه دارای ساختار های زبانی زیباییست زیرا به زبان کوچه بازاری نوشته شده و مشکلات و ناهنجاری های نظام آموزشی رژیم طاغوتی گذشته را نشان میدهد. امیدوارم استفاده کنید.:مقدمه   واژه مشتق واژه ای است که در ساختمان آن یک تکواژ قاموسی و یک یا چند وند اشتقاقی بکار رفته     افزوده شده و واژه مشتق پدید می آید.(افراشی 1388(root)باشد و وندهای اشتقاقی به تکواژ پایه   :85) فرایند اشتقاق از پربسامدترین فرایند های واژه سازی میباشد و به آن وند افزایی هم میگویند. با توجه به اینکه وند افزوده شده پیشوند یا پسوند باشد٬ میتوان آنها را بترتیب پیشوند افزایی و پسوند افزایی نیز نامید. ( شقاقی 1389: 88)همچنین وندهای اشتقاقی    اغلب دچار تغییر مقوله میشوند مانند (-گرفت-) فعل + (-ار-) صفت ساز (گرفتار) صفت. البته وندهای اشتقاقی همیشه مقوله را تغییر نمی دهند.( باغ) اسم+ (-بان-) اسم ساز (باغبان) اسم   )      (کشانی 1371: 52 در این مقاله هدف از بررسی اشتقاق در داستان کوتاه مدیر مدرسه (حدودا چهل صحفه) تعیین انواع وندهای به کار رفته در این داستان اعم از صفت ساز-اسم ساز و غیره میباشد. با مطالعه ی ریشه شناختی میخواهیم پی ببریم که ترتیب اتصال  وندها مرحله به مرحله انجام شده (اشتقاق پایگانی ) یا ساختها یکباره و با اتصال همزمان وند ها ساخته شده اند (اشتقاق نا پایگانی). (کلباسی 1371 : 98) در مقاله همچنین سعی شده است با یک آمارگیری مشخص میکنیم که چه تعداد واژه های مشتق به کاررفته وچه ساختارهای اشتقاقی از بقیه بیشتر تکرار شده است برای مثال ساختار (اسم+پسوند+پسوند) چند بار در داستان استفاده شده در مقایسه با (پیشوند+اسم) تکرار بیشتر یا کمتری داشته است.                      پیشینه مطالعات: زبان شناسی همچون میلانیان (1357) طی یک پژوهشی در ساختمان اشتقاقی اثر بزرگ شاهنامه فردوسی به این نتیجه رسید که ساختار این مثنوی دارای طبقاتی از وند های اشتقاقی زایا-سترون- و مرده است. وند های عربی کمترین استفاده را داشته اند. وندهایی را که گویشوران فارسی قادر به تشخیص آنها نیستند را مرده تلقی کرده است که به طور چشم گیری استفاده شده اند مانند "آ" در (آمدن) و "پ" در (پدید). وندهای سترون که کاربرد کمی دارند و در واژه های معدودی کاربرد داشته اند در شاهنامه تا حد زیادی استفاده شده است (امشب-امروز-امسال). همچنین وی در این پژوهش پی برد که مشتقات برگرفته شده از اسم در شاهنامه بیش از همه کاربرد داشتند از میان آنها ساختار اشتقاقی (اسم+پسوند) بسیار استفاده شده است. بعد از مشتقات گرفته شده از اسم- مشتقات بر گرفته از فعل پربسامد بودند ...

 • ترجمه فارسی مقاله انگلیسی حسابداری (تحقیق)

  حسابداریهدف :حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، دادههای خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در میآورد.محصول نهایی نظام حسابداری گزارشها و صورتهای مالی است که مبنای تصمیمگیری اشخاص ذینفع (مدیران ، سرمایهگذاران ، دولت و …) قرار میگیرد.ماهیت :یک حسابدار متخصص ، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایهگذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهمکردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایهگذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایهگذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه میشود.«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیمگیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایهگذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایهگذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند ...

 • دانلود خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics

  دانلود خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics - وبلاگ دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دزفول"> زبان و ادبیات انگلیسی - دانلود خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguisticsزبان و ادبیات انگلیسی وبلاگ دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دزفول دانلود خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics دانلود خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguisticsتوجه:برای اجرای فایل به پاور پوینت (Power Point) نیاز استدانلود

 • دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق 2 همراه با پاسخ نیم سال اول 91-92

  اصول و روش تحقیق 2 نیم سال اول 91-92پاسخ ها همراه با سوالات در فایل زیپ شده قرار دارنددانلود