تقویم1393

  • روستای داهوییه

    روستای داهوییه:روستای داهوئیه در16 کیلومتری جنوب شرق شهرستان زرند دردامنه کوههای سر به فلک کشیده قرار گرفته به گونه ای که از سه طرف به جز جنوب غرب روستا توسط کوهها ی اطراف احاطه گردیده است وبالطبع ازاب وهوای کوهستانی ونسبتا سرد برخوردار می باشد که تابستان هایی خنک ومطبوع وزمستان های سرد دارد.موقعيت جغرافيايي روستای داهوئیه در16 کیلومتری جنوب شرق شهرستان زرند دردامنه کوههای سر به فلک کشیده قرار گرفته به گونه ای که از سه طرف به جز جنوب غرب روستا توسط کوهها ی اطراف احاطه گردیده است وبالطبع ازاب وهوای کوهستانی ونسبتا سرد برخوردار می باشد که تابستان هایی خنک ومطبوع وزمستان های سرد دارد.جمعیت روستا بیش از زلزله سال 67 که منجر به کوچ تقریبا 50% اهالی به شهرهای اطراف گردید بالغ بر300خانوار ونزدیک2000 نفر بوده است همان گونه که گفته شود پس از زلزله سال 67که اسیب جدی به منازل وخانه های روستای وارد نمود وبسیاری از اهالی به شهرهای زرندکرمان نقل مکان نمودنداز نظر آب وهوایی همان گونه که ذکر شد به دلیل کوهستانی بودن منطقه این روستا دارای آب وهوایی کوهستانی با زمستان هایی سرد وتابستان هایی خنک می باشد که این آب وهوا بوشش گیاهی زیبا وچشم نوازی را در کوههای اطراف به وجود آورده به گونه ای که پوشش گیاهی کوههای اطراف بیشتر درختان بادام کوهی می باشد. وتابستان های این روستا نیزآب وهوایی خنک ومطبوع دارد که نسبت به شهر زرند ودیگر مناطق که درمجاورت روستا ودر دشت قرار گرفته اند تفاوت دمائی محسوسی دارد آب روستا توسط یک قنات ویک چشمه تأمین می شود که قنات در قسمت پا ئینی وجنوبی بوده وچشمه در قسمت شمالی قراردارد وحرفه اصلی اهالی این روستا کشاورزی ودامداری بوده به طوری که هنوز هم تعداد زیادی از اهالی به این شغل مشغول واصلی ترین حرفه ومحد درامد آنها محسوب می شود.محصولات کشاورزی روستا بیشتر گندم وجو و ذرت بوده ومحصولات باغی نیز شامل گردو، بادام، انواع مختلف زردآلووانار می باشد در سالهای اخیر با توجه به وجود معادن متعدد زغال سنگ دراطراف روستا ورونق کم بازار ومحصولات کشاورزی عده زیادی از اهالی با مشغول شدن در شغل های مختلف مربوط به این معادن عملا کار کشاورزی را کنار گذاشته ودر معادن زغال سنگ مشغول گردیده اندالبته این موضوع به دهه50 واوایل 60 برمی گردد.قدمت این روستا به گفته اهالی به چند صد سا ل میرسد به گونه ای که وجود اماکنی مانند قلعه بزرگ به همراه یک برج دیده بانی که درفاصله 40 متری قلعه قرار گرفته در روی یکی از کوههای جلوی روستا که به دلیل وجود همین قلعه به کوه قلعه معروف و خوانده می شود خود مبین ...