جمله زیبا برای شروع انشا

 • شروع های زیبا برای انشا

  وانشر علينا خزاين علومك            برحمتك يا ارحم الراحمين .پروردگارا خارج كن مرا از تاريكي هاي فكر  وبه نور فهم مرا گرامي بدار   پروردگارا برما درهاي رحمتت را بگشاي  ................................................................................................................................... 1 -سر آغاز هر نامه نام خداست              که بی نام او نامه یکسر خطاست            2- به نام خالق پیداوپنهان                       که پیدا و نهان داند به یکسان      3- به نام خداوند  دادار  پاک                     پدید آور آدم ازآب وخاک 4 - به نام خداوند جان وخرد                      کزین برتر اندیشه برنگذرد  5- به نام خدایی که برذات وی                   محال است هرگز بردعقل،پی 6- به نام خدایی که خاک آفرید                  کزان خاک انسان پاک افرید 7- ای نام تو بهترین سرآغاز                      بی نام تو نامه کی کنم باز 8-بسم الله الرحمن الرحیم                      هست کلید درگنج حکیم 9-به بسم الله می خوانم خدارا                  زمشتی خاک آدم ساخت مارا 10-به نام خداوندجان آفرین                        حکیم سخن درزبان آفرین   11-به نام خداوند خورشید وماه                  که دل را به نامش خرد داد راه   12-به نام آن که درجان وروان است              توانایی ده هرناتوان است    13-به نام آن که جان رافکرت آموخت             چراغ دل به نورجان برافروخت     14-به نام آن خدای پاک سبحان                   که ازخاک آفرید اینگونه انسان  15-سرآغاز گفتارنام خداست                   که رحمتگر ومهربان، خلق راست            16-بنیاد سخن به نام حق، نه                       کزهرچه به است نام حق به17-به نام آنکه درماگفتن آموخت                به انسان، درمعنی سفتن آموخت   18-ای همه هستی زتوپیداشده                      خاک ضعیف ازتوتواناشده     19-به نام آنکه هستی،نام ازاویافت                  فلک جنبش ،زمین آرام ازاویافت20-اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها       نگشتی تاقیامت نو،خط شیرازه  دیوان ها  21-خدایاجهان پادشاهی توراست                   زماخدمت آید،خدایی توراست22-ستایش کنم ایزد پاک را                             که گویاو بینا کندخاک  را23-جهان رابه پستی بلندی تویی              ندانم که ای، هرچه هستی تویی24-خداوندمایی ومابنده ایم                       به نیروی تو یک به یک زنده ایم25-ای خدای بی نهایت جزتوکیست           چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست26-به نام آنکه مارازندگی داد                     وزان پس مژده پایندگی داد27-به نام خداوندباران نقل وتگرگ               نفس های باد وتپش های برگ 28-به نام خداوند رنگین کمان                    خداوند بخشنده مهربان29-بده مفتاحی ... • 20نکته برای انشا نویسی

  بیست نکته برای انشا نویسییست توصیه برای دانش آموزانی که انشای 20 می خواهند.سلام دانش آموز عزیز، اگر نمی توانی انشا بنویسی یا انشا نوشتن برای تو مشکل است، غضه نخور. با توصیه های زیر می توانی بهترین انشا را بنویسی و نمره 20بگیری. حالا با دقت سفارض های زیر را بخون وبه آن ها عمل کن.1_ یادت باشد انشا همان گفتن است، اما گفتن مکتوب یعنی همان گونه که حرف می زنی می توانی ینویسی، حتی از گفتن هم آسان تر است . یا حتی شما می توانید گفتارتان را بنویسید. مثلا اگر برای خرید به مغازه رفتید و چیزی خریدید، همین رفتن به مغازه را ابتدا به زبان گفتار بنویس و سپس آن ها را تبدیل به نوشتار کن. با این کار شما انشا نوشته اید.

 • بیست نکته برای انشا نویسی

  بیست توصیه برای دانش آموزانی که انشای 20 می خواهند. سلام دانش آموز عزیز، اگر نمی توانی انشا بنویسی یا انشا نوشتن برای تو مشکل است، غصه نخور. با توصیه های زیر می توانی بهترین انشا را بنویسی و نمره 20بگیری. حالا با دقت سفارش های زیر را بخون وبه آن ها عمل کن. 1_ یادت باشد انشا همان گفتن است، اما گفتن مکتوب یعنی همان گونه که حرف می زنی می توانی ینویسی، حتی از گفتن هم آسان تر است . یا حتی شما می توانید گفتارتان را بنویسید. مثلا اگر برای خرید به مغازه رفتید و چیزی خریدید، همین رفتن به مغازه را ابتدا به زبان گفتار بنویس و سپس آن ها را تبدیل به نوشتار کن. با این کار شما انشا نوشته اید. 2_ با جمله های ساده شروع کن. ابتدا چند کلمه برای خود بنویس و سپس با آن ها جمله بسار. مثلا هر کلمه زیر را در یک جمله به کار ببر. سوسک، درخت، هواپیما، نمک. 3_ حالا سعی کن با دوکلمه که اصلا به هم ندارند، جمله بسازی. مثلا کلمات مداد و آسمان را در یک جمله به کار ببر. 4_در این مرحله سعی کن با سه کلمه یا بیش تر جمله نویسی. مثلا یخچال، مدرسه و کوهستان را در یک جمله به کار ببر. 5_ جمله هایی با فعل های متفاوت بنویس. 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند، کافی است که جلوی کلمه هایت یک کلمه << مثل>> بنویسی وسپس با آن ها جمله بنویسی. اگر این کار را انجام دهی از آرایه ادبی تشبیه استفاده کرده ای حالا جمله های زیر را ادامه بده. خورشید مثل .... مادر مثل... 7_ بعضی کلمات را می توانی در دو معنای متفاوت به کارببری. مثلا کلمه ستاره را یکبار در معنای اسم دختر ویکبار به معای ستاره ای که در آسمان است در جمله به کارببر. 8_ سعی کن هرچه به ذهنت می آید بنویسی. سپس می توانی برگردی و آن ها را ویرایش کنی . ( از نوشتن نترس) 9_ از هر موضوع کوچک برای نوشتن استفاده کن . مثلا اتفاقی در راه مدرسه، رفتگر محله تان، کاسب محله تان و... 10_ بعد از جمله نویسی، بند (پارگراف) نویسی را تمرین کن. هر چه می خواهی بنویسی در یک بند بنویسی. حالا در یک بند بنویسی << وقتی بهار می آید چه حسی داری.>> 11_ برای موفقیت در هر کاری نیاز به تمرین است وبرای موفقیت در انشا نویسی هم باید تمرین کنید وتمرین کنید وتمرین. یادتان باشد هیچ نویسنده ای از مادر نویسنده به دنیا نیامده، بلکه با تمرین کردن، نویسنده شده است. 12_ هر هفته یک داستان کوتاه بخوانید و به کلمات وجمله های آن توجه کنید. وببینید اگر شما جای نویسنده داستان بودید چه کلمات دیگری استفاده می کردید. آن ها را بنویسید. 13_ داستان ها را خلاصه کنید. برای خلاصه کردن کافی است داستان را برای کسی تعریف کنید و آن ها را بنویسید. 14_ برای این که خوب بنویسید باید خوب نگاه کنید وچشمان ...

 • چند شعر و مقدمه برای انشا

  یک شعر در رابطه با موضوع خرس: ای خدایی که خالق خرسی                          از اینکه به ما میرسی مرسی برای موضوع کیش: قلم خیس بر می دارم و انشای کیش را به نام خدای خویش آغاز می کنم بعداْ بازم می ذاریم

 • بیست نکته برای نوشتن انشا

  بیست توصیه برای دانش آموزانی که انشای 20 می خواهند. سلام دانش آموز عزیز، اگر نمی توانی انشا بنویسی یا انشا نوشتن برای تو مشکل است، غضه نخور. با توصیه های زیر می توانی بهترین انشا را بنویسی و نمره 20بگیری. حالا با دقت سفارض های زیر را بخون وبه آن ها عمل کن. 1_ یادت باشد انشا همان گفتن است، اما گفتن مکتوب یعنی همان گونه که حرف می زنی می توانی ینویسی، حتی از گفتن هم آسان تر است . یا حتی شما می توانید گفتارتان را بنویسید. مثلا اگر برای خرید به مغازه رفتید و چیزی خریدید، همین رفتن به مغازه را ابتدا به زبان گفتار بنویس و سپس آن ها را تبدیل به نوشتار کن. با این کار شما انشا نوشته اید. 2_ با جمله های ساده شروع کن. ابتدا چند کلمه برای خود بنویس و سپس با آن ها جمله بسار. مثلا هر کلمه زیر را در یک جمله به کار ببر. سوسک، درخت، هواپیما، نمک. 3_ حالا سعی کن با دوکلمه که اصلا به هم ندارند، جمله بسازی. مثلا کلمات مداد و آسمان را در یک جمله به کار ببر. 4_در این مرحله سعی کن با سه کلمه یا بیش تر جمله نویسی. مثلا یخچال، مدرسه و کوهستان را در یک جمله به کار ببر. 5_ جمله هایی با فعل های متفاوت بنویس. 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند، کافی است که جلوی کلمه هایت یک کلمه << مثل>> بنویسی وسپس با آن ها جمله بنویسی. اگر این کار را انجام دهی از آرایه ادبی تشبیه استفاده کرده ای حالا جمله های زیر را ادامه بده. خورشید مثل .... مادر مثل... 7_ بعضی کلمات را می توانی در دو معنای متفاوت به کارببری. مثلا کلمه ستاره را یکبار در معنای اسم دختر ویکبار به معای ستاره ای که در آسمان است در جمله به کارببر. 8_ سعی کن هرچه به ذهنت می آید بنویسی. سپس می توانی برگردی و آن ها را ویرایش کنی . ( از نوشتن نترس) 9_ از هر موضوع کوچک برای نوشتن استفاده کن . مثلا اتفاقی در راه مدرسه، رفتگر محله تان، کاسب محله تان و... 10_ بعدی از جمله نویسی، بند (پارگراف) نویسی را تمرین کن. هر چه می خواهی بنویسی در یک بند بنویسی. حالا در یک بند بنویسی << وقتی بهار می آید چه حسی داری.>> 11_ برای موفقیت در هر کاری نیاز به تمرین است وبرای موفقیت در انشا نویسی هم باید تمرین کنید وتمرین کنید وتمرین. یادتان باشد هیچ نویسنده ای از مادر نویسنده به دنیا نیامده، بلکه با تمرین کردن، نویسنده شده است. 12_ هر هفته یک داستان کوتاه بخوانید و به کلمات وجمله های آن توجه کنید. وببینید اگر شما جای نویسنده داستان بودید چه کلمات دیگری استفاده می کردید. آن ها را بنویسید. 13_ داستان ها را خلاصه کنید. برای خلاصه کردن کافی است داستان را برای کسی تعریف کنید و آن ها را بنویسید. 14_ برای این که خوب بنویسید باید خوب نگاه کنید ...

 • 20نکته برای انشا نویسی

  20نکته برای انشا نویسی

  سلام دانش آموز عزیز، اگر نمی توانی انشا بنویسی یا انشا نوشتن برای تو مشکل است، غضه نخور. با توصیه های زیر می توانی بهترین انشا را بنویسی و نمره 20بگیری. حالا با دقت سفارض های زیر را بخون وبه آن ها عمل کن.1_ یادت باشد انشا همان گفتن است، اما گفتن مکتوب یعنی همان گونه که حرف می زنی می توانی ینویسی، حتی از گفتن هم آسان تر است . یا حتی شما می توانید گفتارتان را بنویسید. مثلا اگر برای خرید به مغازه رفتید و چیزی خریدید، همین رفتن به مغازه را ابتدا به زبان گفتار بنویس و سپس آن ها را تبدیل به نوشتار کن. با این کار شما انشا نوشته اید.2_ با جمله های ساده شروع کن. ابتدا چند کلمه برای خود بنویس و سپس با آن ها جمله بسار. مثلا هر کلمه زیر را در یک جمله به کار ببر. سوسک، درخت، هواپیما، نمک.3_ حالا سعی کن با دوکلمه که اصلا به هم ندارند، جمله بسازی. مثلا کلمات مداد و آسمان را در یک جمله به کار ببر.4_در این مرحله سعی کن با سه کلمه یا بیش تر جمله نویسی. مثلا یخچال، مدرسه و کوهستان را در یک جمله به کار ببر.5_ جمله هایی با فعل های متفاوت بنویس.6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند، کافی است که جلوی کلمه هایت یک کلمه << مثل>> بنویسی وسپس با آن ها جمله بنویسی. اگر این کار را انجام دهی از آرایه ادبی تشبیه استفاده کرده ای حالا جمله های زیر را ادامه بده.خورشید مثل .... مادر مثل...7_ بعضی کلمات را می توانی در دو معنای متفاوت به کارببری. مثلا کلمه ستاره را یکبار در معنای اسم دختر ویکبار به معای ستاره ای که در آسمان است در جمله به کارببر.8_ سعی کن هرچه به ذهنت می آید بنویسی. سپس می توانی برگردی و آن ها را ویرایش کنی . ( از نوشتن نترس)9_ از هر موضوع کوچک برای نوشتن استفاده کن . مثلا اتفاقی در راه مدرسه، رفتگر محله تان، کاسب محله تان و...10_ بعدی از جمله نویسی، بند (پارگراف) نویسی را تمرین کن. هر چه می خواهی بنویسی در یک بند بنویسی. حالا در یک بند بنویسی << وقتی بهار می آید چه حسی داری.>>11_ برای موفقیت در هر کاری نیاز به تمرین است وبرای موفقیت در انشا نویسی هم باید تمرین کنید وتمرین کنید وتمرین. یادتان باشد هیچ نویسنده ای از مادر نویسنده به دنیا نیامده، بلکه با تمرین کردن، نویسنده شده است.12_ هر هفته یک داستان کوتاه بخوانید و به کلمات وجمله های آن توجه کنید. وببینید اگر شما جای نویسنده داستان بودید چه کلمات دیگری استفاده می کردید. آن ها را بنویسید.13_ داستان ها را خلاصه کنید. برای خلاصه کردن کافی است داستان را برای کسی تعریف کنید و آن ها را بنویسید.14_ برای این که خوب بنویسید باید خوب نگاه کنید وچشمان بینا داشته باشید. به اطرافتان نگاه کنید وهر چه ...

 • نکاتی چند برای نوشتن یک انشا خوب

     الف) فهم وپرورش موضوع ب)نو آوری و ابتکار مقدمه چینی خوب استفاده از آرایه ها و حدیث و معانی آیات واشعار ج)ارتباط مناسب مطالب باهم  د) خوش خطی و تمیزی نوشته بدون خط خوردگی و) استفاده از نشانه های نگارشی  مانند: ویرگول  توصیه هایی برای نوشتن انشا یی خوب 1_ یادت باشد انشا همان گفتن است، اما گفتن مکتوب یعنی همان گونه که حرف می زنی می توانی ینویسی، حتی از گفتن هم آسان تر است . یا حتی شما می توانید گفتارتان را بنویسید. مثلا ًاگر برای خرید به مغازه رفتید و چیزی خریدید، همین رفتن به مغازه را ابتدا به زبان گفتار بنویس و سپس آن ها را تبدیل به نوشتار کن. با این کار شما انشا نوشته اید.                                                                                                                                                               2_ با جمله های ساده شروع کن. ابتدا چند کلمه برای خود بنویس و سپس با آن ها جمله بسار. مثلا هر کلمه زیر را در یک جمله به کار ببر. سوسک، درخت، هواپیما، نمک. 3_ حالا سعی کن با دوکلمه که اصلا به هم ربط ندارند، جمله بسازی. مثلا کلمات مداد و آسمان را در یک جمله به کار ببر. 4_در این مرحله سعی کن با سه کلمه یا بیش تر جمله بنویسی. مثلا یخچال، مدرسه و کوهستان را در یک جمله به کار ببر. 5_ جمله هایی با فعل های متفاوت بنویس. 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند، کافی است که جلوی کلمه هایت یک کلمه << مثل>> بنویسی وسپس با آن ها جمله بنویسی. اگر این کار را انجام دهی از آرایه ادبی تشبیه استفاده کرده ای حالا جمله های زیر را ادامه بده. خورشید مثل .... مادر مثل... 7_ بعضی کلمات را می توانی در دو معنای متفاوت به کارببری. مثلا کلمه ستاره را یکبار در معنای اسم دختر ویکبار به معای ستاره ای که در آسمان است در جمله به کارببر. 8_ سعی کن هرچه به ذهنت می آید بنویسی. سپس می توانی برگردی و آن ها را ویرایش کنی . ( از نوشتن نترس) 9_ از هر موضوع کوچک برای نوشتن استفاده کن . مثلا اتفاقی در راه مدرسه، رفتگر محله تان، کاسب محله تان و... 10_ بعد از جمله نویسی، بند (پارگراف) نویسی را تمرین کن. هر چه می خواهی بنویسی را در یک بند بنویس. حالا در یک بند بنویس << وقتی بهار می آید چه حسی داری؟>> 11_ برای موفقیت در هر کاری نیاز به تمرین است وبرای موفقیت در انشا نویسی هم باید تمرین کنید وتمرین کنید وتمرین. یادتان باشد هیچ نویسنده ای از مادر نویسنده به دنیا نیامده، بلکه با تمرین کردن، نویسنده شده است. 12_ هر هفته یک داستان کوتاه بخوانید و به کلمات وجمله های آن توجه کنید. وببینید اگر شما جای نویسنده داستان بودید چه کلمات دیگری استفاده ...

 • 20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس

  1- روش « تداعی و شاخه بندی »          به این صورت که معلّم از دانش آموزان می خواهد تمام کلماتی را که در مورد یک موضوع به ذهنشان می رسد ؛ بیان کنند . این کلمات براساس نزدیکی به یکدیگر در چند شاخه روی تخته سیاه نوشته می شود . حال می توان از دانش آموزان خواست با توجّه به کلمات موجود انشای خود را بنویسند. این روش که فعّالیّت تخیلی فکر را صورت می بخشد ، یکی از مشکل ترین مراحل انشانویسی یعنی به جریان انداختن فکر در باب موضوع را آسان می سازد.  2- روش استفاده از موضوعات تخیّلی                     به دانش آموزان می گوییم که در هنگام نوشتن انشاهای تخیّلی هرچه مبالغه ها بزرگ تر و جدّی تر باشد نمره ی بیش تری می گیرند.  خود نیز یکی از کارهای شگفت انگیز و عجیب و غریب را تعریف می کنیم و یا موضوعات جدید می دهیم مثل : اگر خرگوش بادپا بودیم... و بعد به دانش آموزان می گوییم شما می توانید موضوع هایتان را تغییر دهید و هرآن چه را می خواهید بنویسید.      به عنوان مثال : به جای « اگرخرگوش بودم ...» می توانید بگویید «اگردرخت بودم...»     3- روش « تعیین مخاطب »         بدون در نظر گرفتن مخاطب ، نوشتن ممکن به نظر نمی رسد . نویسنده با هر تصویر تازه ای که از عکس العمل خواننده و مخاطب خود در نظر می آورد محتوای نوشته ی خود را به تناسب تغییر می دهد . لذا نوشتن را به پینگ پنگ ذهنی بین نویسنده و مخاطب  تشبیه کرده اند .  نوشتن نامه به دوست ، یا  شخصیّتی اجتماعی یا تاریخی موجب می شود کودک از مرکز نوشته ی خود فاصله بگیرد و به نوشته ی بالغ دست یابد.    4- روش « کل نگری »      معّلم می تواند در کلاس  توجّه دانش آموزان را به  این نکته جلب کند که از جملات مجزّا و در ظاهر بی ارتباط با یکدیگر کم کم به سمت کلّ نوشته که حاوی جملات منظّم ویک دست است حرکت کنند .  مطالعه ی داستان ها این توانایی را به مرور در دانش آموزان ایجاد می کند و آنان رابطه ی منطقی بین آغاز ، میانه و پایان داستان را مشاهده می کنند.    5- روش همیاری    در انشانویسی  مزایای استفاده ازروش همیاری عبارتنداز:  - عزّت نفس دانش آموزان تقویت می شود؛ - تمایل دانش آموزان به مدرسه ، بیشتر می شود؛ - دانش آموزان خود را در سرنوشت خودو دیگران سهیم می دانند ؛ - روش درون گروهی و برون گروهی دانش آموزان افزایش می یابد ؛ - مهارت های تحمّل یکدیگر و هم زیستی را تجربه می کنند؛ روش اجرا  :      دانش آموزان را درگروه های نامتجانس (ضعیف – قوی ) تقسیم بندی کنید ؛ محتوای درس جدید ر ابا توجّه به تعداد دانش آموزان کلاس تقسیم بندی کنید . برای مثال : یک کلاس28  نفری را به 7 گروه 4  نفره تقسیم بندی کنید . درس را به چند قسمت تقسیم ...

 • انشا نویسی

           انشا یعنی آفریدن ، خلق کردن           کسی که انشا می نویسد ، جمله ها را خلق می کند؛آن که خلّاق تر باشد، بهتر می نویسد؛ولی برای زیباترنوشتن باید مطالعه کرد، یادگرفت وتمرین کرد.اگرکسی می خواهد نویسنده شود،بایدبخواند ،زیاد بخواند؛آن چه علاقه دارد ، بخواند وبخواند وبخواند.           «هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیرزد.» از طرفی،مجالی برای خواندن هر کتابی نداریم؛پس،از بزرگان کمک می گیریم تا مفید ترین کتاب ها را مطالعه کنیم .           هر کسی  که نویسندگی را شروع می کند،به طور معمول سبکی را برای خود الگو قرار می دهد.جدای از انواع سبک ها،اگر کسی بخواهد نویسنده شود،باید برای نوشتن ، اصول اوّلیّه ای را بیاموزد .           آـ در عصرحاضر، ساده نویسی بیش تر پسندیده می شود. پس سعی کنید ،ساده بنویسید.جمله ها کوتاه باشدوتکرار نداشته باشد .           ب ـ حاشیه گذاری باعث زیبایی نوشته می شود.سعی کنیدهرمطلبی می نویسید،حتّی جزیی ترین مطلب،ظاهری زیبا داشته باشد.(در برگه هایA4  فاصله ی سمت راست دو سانتی متر، فاصله ی سمت چپ یک سانتی متر و فاصله ی بین خط ها هم بستگی به ریزی و درشتی خط دارد.)           پ ـ پاراگراف بندی را فراموش نکنید.(شروع پاراگراف را با فاصله ای بیش ترآغاز کنید؛یعنی اگر فاصله ی بقیّه ی سطرها از سمت راست دو سانتی متر است،شروع پاراگراف سه سانتی متر باشد .)           ت ـ استفاده از آرایه های ادبی باعث زیباتر شدن وتأثیر گذاری بیش تر متن می شود.           ث ـ نشانه گذاری را فراموش نکنید.نشانه گذاری به ما کمک می کند تا متن را بهتر و درست تر بخوانیم ومعنای جمله ها را درک کنیم .  بعضی ها شروع نشانه گذاری در متن های فارسی را با عنوان«نشانه های سجاوندی» از قرن ششم می دانند،ولی آن چه اکنون به عنوان نشانه گذاری رایج است بر گرفته از زبان های اروپایی می باشد .                                          نشانه های رایج درخطّ فارسی و کاربرد آن ها         . نقطه 1ـ در پایان جمله های خبری وامری؛مثال : درستان را بخوانید . اگردرس بخوانید،موفّق می شوید. 2ـ پس از حرف هایی که به صورت اختصار به کار می رود؛ نظامی(متوفّی614هـ .ش) 3ـ بعد از شماره ها و حروف؛(ب . ـ  ج . و...یا 1 . ـ 2 . و...)      ، درنگ نما (ویرگول) 1ـ در میان عبارت ، جایی که درنگ ومکث لازم است؛مثال: به ما ، در خانواده خوش می گذرد. 2ـ میان جمله های مرکّب؛کارهایی که ما می کنیم ،فقط به خودمان مربوط نیست. 3ـ بدل، بین دوویرگول یا درنگ نما قرار می گیرد؛ ایران ، میهن عزیز ما ، سرزمین علم وفرهنگ است. 4ـ کلمه یا عبارتی که به عنوان توضیح در داخل جمله ای می آید ،بین دو ویرگول ...