جهاد دانشگاهی اشکذر

 • اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر)

  سلام-نمرات در سیستم گلستان وارد شد.موفق باشید. • دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

  مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (کد گرایش1) دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحاتاول دوم  روزانه دانشگاه تهران - 16  روزانه دانشگاه سمنان 5 -  روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زنروزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مردشبانه دانشگاه تهران - 15  شبانه دانشگاه سمنان 3 -  شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن –شیوه آموزش محورشبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محورغیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) 18 - شرایط در انتهای دفترچهغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 18 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  بین الملل دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیشمدیریت جهانگردی-برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی (کد گرایش2)               دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحاتاول دومروزانه دانشگاه سمنان 5 -  روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زنروزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مردروزانه دانشگاه هنر تهران 8 -  شبانه دانشگاه سمنان 3 -  شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن –شیوه آموزش محورشبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محورشبانه دانشگاه هنراصفهان 2 -  غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان(غیرانتفاعی) 18 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 18 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام 18 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 9 -  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  غیرانتفاعی موسه غیرانتفاعی مازیار-نور 18 -     ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است 1125- مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (کد گرایش1) دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیتغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 17غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 9غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 4   1125- مدیریت جهانگردی-برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (کد گرایش2) دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیتغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 16غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر –ایلام 12غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 8غیرانتفاعی موسسه ...

 • تعاریف بازده پرتفوی

    -  بازده مركب یا کل یک سرمایه گذاری در چند دوره ،  ارزش سرمايه  گذاري در ﭘايان چند دوره با احتساب سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره است.  این بازده مساوی با بازده یک سرمایه گذاری  با بازده ثابت و   مساوي با بازده واقعي آن چند دوره می باشد.   -  ريسك  شدت تغييرات بازده در ادوار گذشته و برابر با انحراف معبار  آنست.   -  کوواریانس شدت همسويي تغييرات بازدهي دو سرمایه گذاری و كورليشن  مقدار نرمالیزه شده آن بين ۱+  و۱- است.  اگر تغیرات بازدهی دو  سهم  همسو باشند این مقادیر مثبت و در غیراینصورت منفی هستند.  تغيرات  بازدهي غیرهمسوی چند سهم یا بعبارتی ریسک سهام در برخی حالتها   ميتوانند يكديگر را خنثي كنند.  بنابراین ريسك يك سبد ميتواند  كمتر از   متوسط ريسك سهام سبد باشد.   -  سبد سهام بهینه سبدي است كه براي يك بازده معين داراي كمترين ريسك  يا براي  يك ريسك معين داراي بيشترين بازده است.    -  مرز کارآیی مکان هندسی مجموعه نقاطی است که معرف سبد های سهام  بهینه در فضای سرمایه گذاری مورد نظر است.   -  منحني مرز كارآيي خميده بسمت بالاست.  ميزان خميدگي بستگي به       كوواريانس منفی  بازدهي  سهام  یعنی امکان کاهش ریسک دارد.   -  بتا شدت تغیرات بازدهی  سهم مورد نظر نسبت به بازار یا ایند کس شامل   آن سهم است.  در ایامی که بازار  مثبت است باید در سهام با بتای بیشتر  از یک و در ایامی که بازار منفی است در سهام با بتای کمتر از  یک ،  سرمایه گذاری شود.

 • مشاهیر بوشهر 6

    نام:سید محمد صادق  نام خانوادگی :  مهدویتاریخ تولد : سال 1327 هجری شمسیمحل تولد : سعد آباد دشتستانسوابق تحصیلی دیپلم متوسطه طبیعی – دبیرستان فرجی برازجان – سال 1344لیسانس علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – سال 1348فوق لیسانس جامعه شناسی – دانشگاه وین – وین اطریش – سال 1974دکترای جامعه شناسی – دانشگاه وین – وین اطریش – سال 1977سوابق علمیتاریخ عضویت در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی : سال 1356 هجری شمسیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاستادیار دانشگاه شهید بهشتی - سال 1356دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - سال 1366استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی - سال 1377استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی - سال 1369استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی - سال 1375استاد نمونه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - سال 1379سوابق اجراییمسئول دفتر انتشارات و تامین منابع درسی دانشگاه شهید بهشتی – 7/12/1359سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – 24/1/1360معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی – 18/3/1360قائم مقام معاونت آموزشی و دانشجویی و مدیرکل آموزش دانشگاه شهید بهشتی 16/5/1364رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی – 16/6/1365مدیر مرکز چاپ دانشگاه شهید بهشتی – 31/5/1369معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال – 26/7/1369معاون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی – 28/8/1370معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – 24/12/1372قائم مقام ریاست دانشگاه شهید بهشتی – 6/6/1373مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی- 1/7/1378رییس منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی- 28/4/1386تالیفات » مقالات مسائل اجتماعی و فرهنگی یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهیمسائل اجتماعی و فرهنگی زارچ یزد – سال 1359 - انتشارات جهاد دانشگاهیمسائل اجتماعی و فرهنگی اشکذر یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهیمسائل و مشکلات ساختاری فرهنگ کهنوج – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهیسه نگرش در جامعه شناسی - سال 1363 – مجله دانشگاه انقلابپژوهشی درباره مشکلات پزشکان زن – سال 1373 – نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیبررسی عوامل موثر در انحرافات اجتماعی - سال 1373 – نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیتاریخچه پیدایش و سیر تکوینی جامعه شناسی خانواده – سال 1377 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیسنجش پایبندی دینی دانشجویان – سال 1378 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیفرزندسالاری – سال 1381 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیمطالعه جامعه شناختی تاثیر فوت پدر بر آسیب های اجتماعی نوجوانان- سال 1381 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیفرزندسالاری – پاییز سال 1381 – پژوهش نامه ...

 • برخی سایت های روستا های مجاور (بخش خبری )

  بندرآباد رستاق شرف آباد رستاق شمسی رستاق سیدحمیدکلانتریاکبرحاتمیانحسن حاتمی علیرضا کریمی مجومردی های دورازوطن اخبارمجومردمجومردمجومردسرزمین پدری محمودحاتمیحمیدرضا کرمی رضوانشهرپیام رضوان شهراشکذر72 تن اشکذرورزشکاران اشکذر اشکذرشهرداری ندوشن فاطمه جعفری سلمانی ندوشن ندوشن تبار سروشکسته حسین اسلامی جلالی ندوشنحمزه غالبیعباس قانع جوانترین گزارشگرفوتبال سعیدخدامی اشکذری اندراحوالات جهاد دانشگاهی اشکذراشکفورداخبارآموزش وپرورش شهرستان صدوقمی سازمت دوباره ای وطن عزآباد نیورستاق مارضوان سلام باران کویرسرزمین پدری من، مجومرد(مسعود امین پور مجومردی) مراسم ماه محرم در رستاق بندرآباد عکس هوایی از روستای صدرآباد پاسخ : پست بانک در رستاق . پاسخ : پست بانک در رستاق شاید خواندن این مطلب هم بدک نباشه پاسخ : پست بانک در رستاق  پست بانک در رستاق