خرد محسن نظری

 • خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

    عنوان کامل: کتاب ارشد، مجموعه علوم اقتصادی، اقتصاد خردنویسنده: دکتر محسن نظریناشر: انتشارات پوران پژوهش دانلود فایل • خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

  دانلود فایل

 • جزوه درس اقتصاد خرد محسن نظری

  اقتصاد خرد تألیف: دکتر محسن نظری انتشارات نگاه دانش مقدمه: 1)      تعریف علم اقتصاد:   2)      تقسیم بندی علم اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان: 3)      اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری: 4)      تجزیه و تحلیل ایستا و پویا: 5)      تجزیه و تحلیل تعادل جزئی و تعادل کلی: فصل 1 : تقاضا، عرضه، تعادل 1)      تعریف تقاضا: 2)      عوامل مؤثر بر تقاضا: 3)      تابع تقاضا: 4)      تغییر تقاضا: 5)      حالت های خاص: 6)      تعریف عرضه: 7)      عوامل مؤثر بر عرضه: 8)      تابع عرضه: 9)      تغییر عرضه: 10)   حالت های خاص: 11)   تعریف تعادل: 12)   شرط تعادل: 13)   تغییر در نقطه تعادل: 14)   انواع تعادل: 15)   قیمت های سقف و قیمت های کف: 16)   اثر برقراری مالیات بر واحد و تعیین سهم مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده: فصل 2 : کشش 1)      تعریف کشش: 2)      تعریف کشش قیمتی تقاضا: 3)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از جدول: 4)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا به روش هندسی: 5)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا از طریق معادله تقاضا: 6)      تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقاضا: 7)      عوامل مؤثر بر کشش قیمتی تقاضای یک کالا: 8)      رابطه درآمد کل (TR)، درآمد نهایی (MR)، کشش قیمتی تقاضا (E) و قیمت کالا (P): 9)      تعریف کشش درآمدی تقاضا: 10)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا با استفاده از جدول: 11)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا از طریق نمودار: 12)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا از طریق معادله انگل: 13)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش درآمدی تقاضا: 14)   تعریف کشش قیمتی عرضه: 15)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از جدول: 16)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از نمودار: 17)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از معادله عرضه: 18)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی عرضه: 19)   تعریف کشش متقاطع: 20)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش متقاطع: فصل 3 : نظریه رفتار مصرف کننده 1)      تعریف مطلوبیت: 2)      مطلوبیت کل، مطلوبیت نهایی و رابطه آنها با یکدیگر: 3)      تعریف منحنی بی تفاوتی: 4)      ویژگی های منحنی بی تفاوتی: 5)      نرخ نهایی جانشینی X به جای Y (MRSxy ): 6)      حالت های خاص منحنی بی تفاوتی: 7)      تعریف خط بودجه: 8)      انتقال خط بودجه: 9)      چرخش خط بودجه: 10)   حالت های خاص خط بودجه: 11)   شرط تعادل مصرف کننده: 12)   علل تغییر در تعادل مصرف کننده: 13)   اثر تغییر در درآمد مصرف کننده بر تعادل مصرف کننده: 14)   شکل منحنی درآمد مصرف: 15)   استخراج منحنی انگل از I.C.C : 16)   اثر تغییر ...

 • منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید

   منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید: دانشجویان عزیز منابع زیادی وجود دارد ولی این منابع مهم واصلی هستندکسانی که وقت دارند می توانند کتاب های دیگر رانیز مطالعه کنید ۱)اقتصاد خرد:۱-سالواتوره دومنیک ترجمه حسن سبحانی۲-کتاب ارشداقتصاد خرد علوم اقتصادی محسن نظری ۳- ۲۰۰۰تست اقتصاد خرد  تیمور محمدی ۴-۲۰۰۰تست اقتصاد خرد محسن نظری ۵-جزوه اقتصاد خرد پارسه ۶-جزوه اقتصاد خرد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی(به ترتیب اولویت ) ۲)اقتصاد کلان:۱-اقتصاد کلان ۱و۲تیمور رحمانی ۲-اقتصاد کلان تالیفی دکتر عباس شاکری ۳-کتاب برانسون ترجمه عباس شاکری ۴- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان تیمور رحمانی۵- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان محسن نظری ۳)ریاضیات:۱-کتاب ریاضیات هادی رنجبران ۲-کتاب ریاضیات دکتر ناصحی فر ۴-آمار:۱-کتاب آمار هادی رنجبران ۲-کتاب آمار ناصحی فر ۵)تحارت بین الملل:کتاب تجارت بین الملل دومنیک سالوانوره ترجمه سیدجواد پور مفیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی ۶)مالیه بی الملل:سالواتوره ترجمه سید جواد پورمقیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی ۷)پول و بانکداری:پول وبانکداری دکتر یوسف فرجی ۲-جزوه دکتر درگاهی دانشگاه شهید بهشتی ۸)اقتصاد اسلامی:کتاب اقتصاد اسلامی پرفسور کاظم صدر۲-جزوه دانشگاه شهید بهشتی توجه:جزوات پارسه ومجموعه سوالات ۱۵ساله کنکور خیلی مفید هستند

 • منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

   اقتصادخرد:1)      اقتصاد خرد پوران پژوهش2)      اقتصادخرد مدرسان شریف(این کاملتر از خرد محسن نظری )3)      اقتصاد خرد2 عباس شاکری(اینو حتما بخونید)4)      تئوری اقتصاد خرد سجاد فرجی دیزجی(در حد کارشناسی ارشد ولی یه نگاه اجمالی خیلی خیلی کمک می کنه)5)       2000 تست تیمور محمدی ام است  اگه وقتشو داری اینم خوبهیکی از دوستان گفته بودن چرا خرد ابونوری رو ننوشتین.خرد ابونوری دو جلده و به نظر من اگه کسی به جای خوندن خرد ابونوری بره یه نگاه اجمالی  به کتاب معرفی شده در شماره ۴ یعنی خرد فرجی بندازه نتیجه ی بهتری می گیره.اقتصادکلان:1)      اقتصاد کلان1و2 عباس شاکری(منبع اصلی سوالات کلان همین کتابه و اینو خوب بخونی به هیچ کتاب تست یا .. نیازی نیست)2)      2000 تست تیمور رحمانی (به نظر من همون وقتی که واسه این میزارن واسه کتاب عباس شاکری بزارن خیلی خیلی بهتره)3)      کتاب اقتصاد کلان محسن نظری(این کتاب تست و درسه و خیلی ساده گفته و در کل کتاب خوبیه )4)      کتاب اقتصاد کلان 1و2 رحمانی ام است ولی به پای شاکری نمی رسه. (بازم تاکید می کنم سوالای کلان کپی پیست کتاب عباس شاکریه)آمار:1)      کتاب آمار محسن تورانی (این کتاب 800 صفحه است ولی کامله و نیازی به کتابه دیگه ای نیس.واقعا کتاب خوبیه)2)      کتاب آمار رنجبران(این کتابم است ولی خیلی جالب نیس به نظر من همون اولی از همه بهتر و کاملتره)3)      کتاب آمار ناصحی فر( این کتاب بهتر از رنجبرانه ولی اولی کاملتر از اینه.خلاصه اینکه اولیو بخونید)ریاضی:1)      کتاب ریاضی گاج (این کتاب تست و درسه و واقعا عالیه)2)      کتاب ریاضی رنجبران(اینم تست و درسه ولی من خودم اولیو می پسندم)3)      کتاب ریاضی محمودیان( این کتاب جون میده واسه تست زدن چون همه ی تستای آزمون سراسری، مدیریت،اقتصاد، حسابداری و محیط زیست رو داره)4)      کتاب ریاضی تست و درس ماهانم است ( خلاصه کتاب زیاده ولی گاجو واسه درس و محمودیانو واسه تست پیشنهاد می کنم)(یه چیز دیگه نرین کتاب های پورکاضمیو بخونید، چون واسه ریاضی فقط تست و درس خوبه. اشتباه برداشت نکنید کتاب های پورکاضمی عالیه ولی نه واسه کسی که می خواد ارشد امتحان بده)دروس تخصصی:1)      واسه درس اقتصاد اسلامی( که حتما مبانی فقهی پورمند و کرمی رو بخونید.منبع اصلی همینه)2)      واسه پول و بانکداری( قسمت عرضه و تقاضای پول کتاب اقتصاد کلان2عباس شاکری کافیه)3)      واسه سه تا درس بعدی کتاب خاصی مد نظر نیس و به نظر من واسه درس تجارت جزوه ی دکتر صمصامی رو از دانشگاه شهیدبهشتی گیر بیارید و واسه اقتصاد بخش عمومی کتاب دکتر پژویان است و واسه بقیه کتاب تست و درس مدرسان یا ماهانم بگیرید)اینم ...

 • منابع پیشنهادی کنکور ارشد اقتصاد

  اقتصاد خرد یک: منبع اصلی : اقتصاد خرد عباسعلی ابونوری جلد اول منبع کمکی:اقتصاد خرد دکتر محمد حسن مشرف جوادی اقتصاد خرد ۲: منبع اصلی:اقتصاد خرد عباسعلی ابونوری جلد دوم منبع کمکی:اقتصاد خرد عباس شاکری تست اقتصاد خرد:  کتاب دکتر محسن نظری انتشارات پوران پژوهش+کتاب ۲۰۰۰ تست تالیفی دکتر محسن نظری انتشارات نگاه دانش  

 • روش مطالعه اقتصاد خرد

  اقتصاد خرد شامل 25 سوال با ضریب 4 منابع اصلی اقتصاد خرد ابونوری جلد 1 و 2 اقتصاد خرد 2 دکتر عباس شاکری نشر نی اقتصاد خرد-دکتر محسن نظری-کتاب ارشد- انتشارات پوران پژوهش منابع کمکی کتاب تست اقتصاد خرد تیمور محمدی 2000 تست اقتصاد خرد محسن نظری فرگوسن جلد اول و دوم تئوری اقتصاد خرد دکتر مشرف جوادی این درس با ضریب (4) به لحاظ اهمیت در کنار درس اقتصاد کلان پر اهمیت‌ترین درس برای دانشجویان رشته اقتصاده. پس باید اهمیت زیادی براش قایل باشید. دانشجویان رشته اقتصاد به طور نسبی به این درس تسلط دارن، ولی سئوالاتی که توی کنکور چند سال اخیر از این درس مطرح شده، پیچیده شده و لازمه با نکات مهم و مفاهیم جزئی‌تر اون آشنا بشید. به خاطر همینه که بهتره با عنوان سهل الممتنع ازش یاد کنیم. مطالب گاهی اوقات ساده به نظر میرسن اما تو تست ها پیچیدگی های خاصی داره. یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار هست. برای این درس باید کاملا به مفاهیم پایه ای مسلط بود و مطالب رو خوب فهمید و به سادگی از کنارشون رد نشید. چون اگر گذرا خونده بشه نتیجه ای نداره جز عدم تسلط روی مطالب و ناتوانی تو حل مسایل اون. اونایی که تغییر رشته ای هستن و تو طول خوندن احساس کردن مفاهیم رو درست متوجه نشدن باید زحمت بیشتری بکشن و در حد توانشون از منابع کمکی هم استفاده کنن. از اول که شروع به خوندن می کنید زیاد به فکر تست زدن نباشید. از اول هم از کتاب های خلاصه مثل پوران پژوهش استفاده نکنید. مثلا تو بحث عرضه و تقاضا فصل های مرتبط ابونوری که معرفی کردم رو بخونید تا کاملا مطالب رو درک کنید. یکی از دلایل معرفی کردن ابونوری هم این بود که این کتاب علاوه بر اینکه به صورت ساده مطالب رو توضیح داده، مطالب رو واقعا کامل مطرح کرده و حالت های مختلف رو توضیح داده. بازم تاکیدم اینه که خلاصه نویسی یادتون نره. واقعا زیاد تاکید کردم دیگه اگه تو درسی مثل خرد که اهمیتشم زیاده خلاصه ننویسید واقعا مسئولیتش با خودتونه. و نگید که پوران پژوهش خودش کتاب خلاصه ای هست. پوران پژوهش خیلی خیلی زیاد خلاصه کرده. در ضمن هیچی مثل خلاصه های خودتون نمی شه. وقتی توی مباحث هر فصل به اندازه کافی تسلط پیدا کردید و احساس میکنید دیگه چیزی نیست که نخوندید برید سراغ تست. البته همینطور که گفتم تابستون نیازی به تست نداره و فقط پایتون رو قوی کنید. خب واسه تست هم اینطوری کار کنید. کتاب پوران پژوهش رو قسمت خلاصه ی هر فصل رو مطالعه کنید بعد از یکی دو روز بعد تست های اون فصل رو بزنید. بازم واسه تست ها تفکیک قائل بشید و اونایی رو که براتون مهم تره و نکته جدیدی داره علامت بزارید تا اگه وقتی واسه دوباره زدن تست ها پیش اومد یه نگاه ...

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،

  جزوات اقتصاد خرد  ضریب ۱:۱- جزوه اقتصاد خرد   دکتر محسن نظری کتاب  ۳۰۰صفحه(کد۱۴۸/۱اق)  ۲- جزوه اقتصاد کشاورزی  دکتر خالدی          ۱۵۶صفحه(کد۷۸/۲اق)۳- جزوه اقتصاد کشاورزی  دکتر محمد حسین منهاج   مهرماه ۱۳۸۸ (منابع اقتصاد کشاورزی  غلامرضا سلطانی دانشگاه تهران،اصول اقتصاد کشاورزی  مجید کوپاهی د.تهران و ۴منبع خارجی)  ۸۸صفحه (کد۴۸/۳اق)۴- جزوه اقتصاد کشاورزی  دکتر کوهسارخالدی با 19 منبع-مثل مبانی مکانیزاسیون الماسی،کیانی،نعیم لویی-انتشارات حضرت معصومه قم،اقتصاد کشاورزی خشوده و اکبری انتشارات دانشگاه شیهد باهنر کرمان،اصول اقتصاد کشاورزی   مجید کوپاهی  انتشارات دانشگاه تهران،نظامهای اقتصادی  حسین نمازی،گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد ترجمه احد ایازی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 183ص تایپی کد 92/00۵- جزوه اقتصاد خرد و کلان 186صفحه پارسه  کد: 93(منابع: روزبهان اقتصاد کلان،اقتصاد کلان محسن نظری،طبیبان،محمدی وختایی،اقتصاد خرد حسن سبحان)** كتاب سالتواره ، فرگوسن** تست اقتصاد خرد تیمور محمدی انتشارات پوران پ‍ژوهش جزوات مدیریت مزرعه با ضریب 1 رشته اقتصاد کشاورزی:۶- جزوه مدیریت مزرعه  دانشگاه مشهد دستنویس خوانا و خوب 170صفحه   کدجزوه:0086**  كتاب مدیریت رونالد دی كی، جزوات اقتصاد کلان ضریب ۱:۷- جزوه جزوه اقتصاد کلان دانشگاه تهران- جزوه اقتصاد خرد و کلان 186صفحه پارسه  کد: 93(منابع: روزبهان اقتصاد کلان،اقتصاد کلان محسن نظری،طبیبان،محمدی وختایی،اقتصاد خرد حسن سبحان).** كتاب اقتصاد کلان تیمور رحمانی جزوات اقتصاد منابع طبیعی  ضریب ۱:۸- جزوه جزوه اقتصاد منابع طبیعی  دانشگاه تهران** كتاب اقتصاد منابع طبیعی حمید امین نژاد،سوری ** كتاب اقتصاد منابع طبیعی دكتر ابراهیمی جزوات اقتصاد سنجی  ضریب ۱:۹- جزوه جزوه اقتصاد سنجی دانشگاه تهران** كتاب اقتصاد سنجی  دامودار گجراتی جزوات اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی  ضریب۱:۱۰- جزوه جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی دانشگاه تهران** كتاب اقتصاد توسعه  مایكل تودارو جزوات زبان عمومی و تخصصی  انگلیسی ضریب ۱:۱۱- جزوه تست زبان دیباگران     ۲۶ صفحه  (کد۱۳/۳اق)۱۲- جزوه زبان عمومی    کلیه رشته ها کتاب پردازش  ۲۱۰صفحه  (کد۱۰۴/۴اق)** جزوه تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ب ریاضی)** جزوه ریاضیات  پارسه مجموعه دورس عمومی 226صفحه کد:111** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش   گروه مولفین کارشناسی ارشد ۲۷۴ صفحه(کد ۰۰۱۳۶/ب زبان عمومی)** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای ...

 • دانلود نکات مهم کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

  برای دانلود روی گزینه دانلود کلیک کنید     دانلود