خلاصه ریاضی اول دبیرستان

 • دانلود خلاصه کتاب ریاضی اول راهنمایی

  نکات ریاضی اول راهنمایی این فایل حجم خلاصه ای از درس ریاضی اول راهنمایی با67 نکته کوتاه می باشد که سعی شده است مفهوم کلی این کتاب را به شما یاد دهد و مطالعه آن قبل از امتحان و قبل از تدرس معلم مفید است حتی دانش اموزان دوم و سوم راهنمایی هم این فایل مفید است بالاخره ریاضی یک علم پایه است و باید به درس ریاضی اول راهنمایی هم اهمیت داد.مشخصات این فایل:حجم فایل400kbفرمت فایل:pdfتعداد صفحات:5 صفحهبرای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید. • خلاصه ی فصل اول شیمی دوم دبیرستان

  بخش اول   : ساختار اتم 1.           عنصر : حدود 2500 سال پيش : تالس آب   و ارسطو  آب ، آتش ، هوا و خاك  را عنصر معرفي كردند.رابرت بويل در كتاب شيميدان شكاك  عنصر را ماده اي معرفي نمود كه به مواد ساده تر تبديل نمي شود . 2.           اتم : دالتون با استفاده از واژه هاي يوناني اتم كه به معناي تجزيه ناپذير است ، ذره هاي سازنده عنصرها را توضيح داد. وي نظريه ي خود را در هفت بند بيان كرد. اگر چه امروز مي دانيم كه اتمها خود از ذرات كوچكتري تشكيل شده اند اما هنوز باور داريم كه اتم كوچكترين ذره اي است كه خواص شيميايي و فيزيكي يك عنصر به آن بستگي دارد. 3.           الكترون نخستين ذره زير اتمي  : اجراي آزمايشهاي بسياري با الكتريسته ، مقدمه اي براي شناخت ساختار دروني اتم بوده است. كشف الكتريسته ساكن، بررسي وقوع واكنش شيميايي به هنگام عبور جريان برق از ميان محلول يك تركيب شيميايي فلزدار (الكتريسته يا برقكانت) توسط فارادي ، و آزمايشهاي بسيار روي لوله ي پرتو كاتدي منجر به شناخت الكترون شد. 4.           لوله پرتو كاتدي لوله اي شيشه اي است كه بيشتر هواي آن خارج شده است.در دو انتهاي اين لوله دو الكترود فلزي نصب شده است . هنگامي كه يك ولتاژ قوي بين اين دو الكترود اعمال شود ، پرتوهايي از الكترود منفي (كاتد) به سمت الكترود مثبت (آند) جريان مي يابد كه به آن پرتوهاي كاتدي مي گويند. اين پرتوها بر اثر برخورد با يك ماده ي فلوئور سنت نور سبز رنگي ايجاد مي كنند. تامسون موفق شد نسبت بار به جرم الكترون را به كمك اين آزمايشها اندازه گيري كند. 5.           با تغيير كاتد از آهن به مس  نشان داد همه مواد داراي الكترون هستند . با قرار دادن ميدان اكتريكي و انحراف پرتو به طرف قطب مثبت  نشان داد بار الكترون مني است . ?     بار الكترون را 1-  در نظر مي گيرند و مقدار بار الكتريكي ذرات اتم را با آن مي سنجند . ?     فلوئور سنت : به ماده اي با خاصيت فلوئور سانس گفته مي شود . ?     فلوئور سانس و فسفر سانس : خاصيتي از ماده كه در آن ماده نور با طول موج معيني را جذب مي كنند و به جاي  آن نور با   طول موج ديگري را منتشر مي سازند . ?     تابش نور در فسفر سانس پس از قطع شدن منبع نور ادامه دارد و لي در فلوئور سانس قطع  مي شود . ?     روي سولفيد ZnS از جمله مهم ترين مواد فلوئور سنت است كه در توليد لامپ تلوزيون كاربرد دارد. ?      CRT كوتاه شده عبارت Cathode Rays Tu be به معناي لوله پرتوهاي كاتدي است . 6.            جرم الكترون بار الكترون: رابرت ميليكان توانست مقدار بار الكتريكي الكترون را اندازه بگيرد. به اين ترتيب جرم الكترون نيز با كمك نسبت بدست آمده محاسبه شد. بار الكترون  19-10* 6/1 ...

 • جزوه ریاضیات یک اول دبیرستان

  جزوه ریاضیات یک Page Image دانلود فصل اول   دانلود فصل دوم     دانلودفصل سوم    دانلودفصل چهارمنویسنده: عبدالکریم قزل

 • دانلود خلاصه جزوه درس ریاضی

  به منظور دانلود خلاصه جزوه درس ریاضی روی لینک زیر کلیک کنید: http://www.iranmodares.com/download-index.php?F=j&ID=2021 شامل مباحث : تعریف دنباله, تعریف همگرایی, بررسی قضایای مهم برای همگرایی و حل چندین مثال --- دنباله و سری، تعریف دنباله، دامنه و برد دنباله، مثال از بحث دنباله، ارائه تست کنکور از بحث دنباله ها همراه با حل تشریحی آن --- نحوه نمایش دنباله --- تعریف همگرایی دنباله همراه با ارائه چند مثال از آن --- تعریف علمی همگرایی دنباله ها --- مثال از بحث تعریف علمی همگرایی دنباله ها --- قضایای مهم برای محاسبه همگرایی دنباله ها --- همگرایی دنباله ثابت --- بدست آوردن حاصل حد (از بحث همگرایی و واگرایی دنباله ها)، حل مثال ---- کلمات کلیدی: جزوه درس ریاضی، جزوه خلاصه شده ریاضی، جزوه حساب دیفرانسیل و انتگرال، جزوه خلاصه شده دیفرانسیل، جزوه بحث دنباله ها

 • خلاصه جزوه درس عربی اول دبیرستان

  شامل مباحث: جامد و مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول ....دانلود فایل

 • دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان

  دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان شامل مباحث: چکیده ای از کلیه روابط و فرمولهای فصل 1 تا فصل 5 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- فصل اول فیزیک 3 دبیرستان: فرمول معادله حالت گاز، رابطه گرمای مبادله شده در فرآیند هم حجم، رابطه گرمای مبادله شده در فرآیند هم فشار، جدول مقادیر ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت و فشار ثابت، رابطه مربوط به محاسبه کار انجام شده در یک فرآیند هم فشار، رابطه قانون اول ترمودینامیک، رابطه قانون اول ترمودینامیک برای چرخه ماشین های گرمایی، رابطه محاسبه بازده ماشین گرمایی، محاسبه بیشترین مقدار بازده یک ماشین گرمایی، رابطه ی قانون اول ترمودینامیک برای چرخه یخچال، رابطه ضریب عملکرد یخچال، نکات مربوط به فرآیندهای هم دما، هم فشار، بی دررو، تعدادی از نکات چرخه ی ماشین گرمایی، چگونگی تبادل گرما در چرخه ی یخچالی --- فصل دوم فیزیک 3 دبیرستان: رابطه قانون کولن (نیروی الکتریکی بین دو بار)، رابطه شدت میدان الکتریکی در یک نقطه از فضا، شدت میدان الکتریکی ناشی از بار q در فاصله ی r از آن، جهت میدان الکتریکی، رابطه ی چگالی سطحی بار، تعریف و رابطه انرژی پتانسیل الکتریکی، رابطه اختلاف پتانسیل الکتریکی، رابطه خازن، رابطه ظرفیت خازن، رابطه بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن، روابط انرژی ذخیره شده در خازن ها، رابطه ظرفیت معادل در مدارهای سری و موازی خازن ها، چند رابطه مفید برای حل سریعتر مسائل خازن ها، یادآوری تبدیل واحدهای مورد نیاز و مقدار پیشوندها --- فصل سوم فیزیک 3 دبیرستان (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم): رابطه شدت جریان الکتریکی، رابطه قانون اهم برای محاسبه مقاومت الکتریکی، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا، رابطه ای برای کد گذاری مقاومتها، اثر دما بر مقاومت الکتریکی و مقاومت ویژه رسانا، روابط محاسبه انرژی الکتریکی، روابط محاسبه توان الکتریکی، رابطه نیروی محرکه مولد، محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از مدار، محاسبه شدت جریان در مدار تک حلقه، محاسبه شدت جریان در مدار چند حلقه، رابطه توان مفید و توان تلف شده، روشهای به هم بستن مقاومتها، مقاومتهای سری و موازی --- فصل چهارم فیزیک 3 دبیرستان (مغناطیس): رابطه محاسبه نیروی وارد بر سیم حامل جریان، تعیین جهت نیروی وارد بر سیم از قاعده دست راست، نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی، تعیین جهت نیروی وارد بر بار، میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم راست، تعیین جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ناشی از پیچه در مرکز آن، تعیین جهت میدان در پیچه، رابطه میدان ...

 • خلاصه فرمول های فیزیک سال اول دبیرستان

  برای دانلود فایل  pdf فرمول فیزیک 1 و آزمایشگاه روی لینک زیر کلیک کنیدhttp://www.uploadtak.com/images/j9898_formoolfizik_1.pdfبرای دانلود فایل  word فرمول فیزیک 1 و آزمایشگاه روی لینک زیر کلیک کنیدhttp://www.uploadtak.com/images/j7653_formoolfizik_1.docx