دانلود رایگان قوانین آپارتمان نشینی

 • دانلود رایگان کتاب قوانین و مقررات آپارتمان نشینی(مهندس حسن فراهانی)

  دانلود رایگان کتاب قوانین و مقررات آپارتمان نشینی برای دانلود اینجا کلیک کنید... http://dl.ketabesabz.com/ebook/up/Apartment-living_%5Bwww.ketabesabz.com%5D.pdf? بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی) منبع • دانلود کتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و برخورد با همسایه + مقاله بايدها و نبايدهاي آپارتمان نشيني - فرهنگ

  منبع : ايران سازهدانلود کتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و برخورد با همسایه (در صورت عدم دانلود به منبع مراجعه نماييد...)توضیحات: در اين کتاب با توجه به اهميت روابط همسايگان با يكديگر و رعايت حقوق آنها از سوي يكديگر تلاش بر این است تا به پاره اي از حقوق همسايگان از لسان روايات اشاره كرده و با بيان چگونگي روابط كنوني همسايگان در دنياي امروز به نقاط قوت و ضعف آن اشاره كنيم و آنچه كه موجب قوت بيشتر نقاط مثبت ميشود بيان كرده و شيوه هاي از بين بردن نقاط منفي روابط همسايگان را به صورت كاربردي با استفاده از روايات و تجربيات شخصي بيان كنيم. در اين تحقيق از شيوه موردي و كتابخانه اي استفاده شده است و در روش كتابخانه اي از منابع معتبر روايي سود جسته ايم.اميد است با مطالعه اين مجموعه كوچك انگيزه اي پيدا كنيم تا به صورت گسترده تر پيرامون مسأله مهم همسايه و حقوق آن به پژوهش پرداخته و عملا به رعايت حقوق يكديگر مبادرت كنيم دانلود - Download Linkحجم: 433 کیلوبایتمنبعرمز: www.mihandownload.com مقاله بايدها و نبايدهاي آپارتمان نشيني - فرهنگ آپارتمان نشینیبه حجم 171 كيلوبايت در فرمت فشرده rar Downloadلينك كمكي از ايران سازهدانلودمنبع

 • قوانین آپارتمان نشینی

  مقدمــه: مسلماً برقراري نظم و مشخص شدن حقوق و وظايف متقابل در هر جمعي مستلزم تعريف دقيق مناسبات في­مابين و احترام به حقوق يكديگر مي­باشد. در مجتمع­هاي آپارتماني مجاورت واحدها، محلهاي مشاع، سلايق گوناگون و تقابل فرهنگهاي مختلف در صورت عدم رعايت مقرارتي خاص مي­تواند موجب گلايه و ناراحتي ساكنين را فراهم آورد. هرچند دوستي، برادري، سعه صدر و گذشت مهمترين اصل جهت ايجاد آرامش و صميميت در محيطهاي اجتماعي است؛ اما وضع قوانين نيز جهت شفاف شدن موضوعات الزامي است. اصلي­ترين قانون مصوب جهت رعايت نظم در مجتمع­هاي آپارتماني «قانون تملك آپارتمانها وآيين‌نامه اجرايي آن  با اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 8/2/1347» مي­باشد كه منبعد اختصاراً قانون ناميده مي­شود.   فصل اول: مجمع عمومي ماده 1- مجمع    عمومي عالي­ترين نهاد تصميم گيري درخصوص ساختمان مي­باشد  كه حدود وظايف و اختيارات آن توسط قانون و اين مقررات مشخص ميشود. ماده 2- مجمع عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك بارتشكيل شود.رياست مجمع در هر سال با مدير ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و يا فوت مدير رياست مجمع در ابتداي جلسه به وسيله راي گيري مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نيز در ابتداي جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعيين خواهند شد. تشكيل مجمع فوق العاده در هر زماني توسط  مدير يا به درخواست حداقل سه نفر از مالكين ساختمان امكان­پذير خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مكتوب ، تلفني ، فكس يا پست الكترونيك و حداقل يك هفته پيش از تشكيل جلسه بايد به  اطلاع مالكين رسانده شود. ماده 3- براي رسميت مجمع حضور بيش از نصف مالكين يا نماينده آنان ضروري است. تبصره1 : در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد. هرگاه در اين جلسه هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي 15 روز بعد تجديد و تصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است. تبصره2: حضور دوستاني كه به عنوان مستاجر در واحدها سكونت دارند، در مجمع طبق قانون ضروري نيست لكن توصيه مي­شود حتي­الامكان اين دوستان جهت ارائه نظرات و پيشنهادات و آگاهي از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند. ماده4- كسي كه به عنوان نماينده يكي از شركاء تعيين شده بايد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي وكالتنامه معتبر خود را به مدير  ارائه نمايد. ماده5- هرگاه چند نفر مالك يك قسمت اختصاصي (واحد) باشند بايد طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر را براي شركت در راي ­گيري مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند. تبصره 3:  در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي شخصيت حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيت‌هاي حقوقي  معرفي ...

 • پرسش و پاسخ -قوانین آپارتمان نشینی وظایف مدیر

  مشاعات در مجتمع های آپارتمانی شامل کدام قسمت های ساختمان می باشد؟ آیا محوطه پارکینگ هر واحد هم از مشاعات محسوب می شود؟ _ حدود اختیارات مدیر ساختمان چقدر است؟ آیا در صورت لزوم مدیر می تواند برای عدم پرداخت شارژ ماهیانه از سوی ساکنان به مراجع حقوقی شکایت کند؟ _ چه مخارجی در ساختمان به عهده موجر و چه مخارجی به عهده مستاجر می باشد؟ و من الله التوفیق و اما جواب سوالات: سوال اول: در مجتمع هاي ساختماني، پشت بام؛ حياط؛ راه پله ها و قسمت عمومي پاركينگها كه جهت عبور و مرور خودروها استفاده مي شود جزء مشاعات مي باشد. استفاده از مشاعات حق همه ساكنين آپارتمان اعم از مالكين و مستاجرين مي باشد. تصرف اختصاصي قسمت هاي مشاعات توسط ساكنين غير قانوني و ممنوع مي باشد. به عنوان مثال هيچ يك از ساكنين حق پارك ماشين خود در حياط را ندارند مگر اينكه موافقت همه مالكين ساختمان را جلب نمايند.در قسمت پاركينگ آن قسمت از پاركينگ كه جزء مشاعات مي باشد و جهت عبور و مرور ماشين ها استفاده مي شود متعلق به همه است . استفاده اختصاصي از قسمت مذكور ممنوع مي باشد. قسمت پاركينگ هر واحد ملك شخصي صاحب آن محسوب مي گردد. متراژ اختصاصي پاركينگها در سند رسمي قيد شده است. سوال دوم: مديريت مسائل عمومي ساختمان به عهده مدير ساختمان مي باشد. مدير مي تواند در صورت عدم پرداخت هزينه ها از طرف ساكنين ساختمان بر اساس قانون تملك آپارتمانها با ارسال اظهارنامه به آنها اخطار نمايد نسبت به پرداخت هزينه ها اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت مدير مي تواند اقدام به قطع آب؛ برق؛ و يا گاز واحد خاطي نمايد. مدير مي تواند بر عليه كساني كه اقدام به تصرف و استفاده شخصي از قسمت هاي مشاعات ساختمان مي نمايند بر عليه آنها به مراجع قضائي شكايت نمايد و . . . سوال سوم: در خصوص ساختمان هايي كه به اجاره داده مي شود هزينه هاي كه براي تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات از قبيل موتور خانه؛تهويه؛آسانسور و غيره باشد به عهده مالك ولي هزينه هاي تعميرات جزئي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر است.محمدی

 • دردسرهای آپارتمان نشینی

  خسته و کوفته از سر کار آمده بود و می خواست بعد از یک روز پرکار حسابی استراحت کند اما سرش را که روی بالش گذاشت صدای گوپ گوپ ضبط همسایه روبه رویی روی اعصابش چنان فشاری وارد کرد که ناچار شد یک بالش دیگر روی گوش هایش بگذارد تا شاید صدا کمتر به گوشش برسد. اما فایده ای نداشت. صدا آنقدر نافذ بود که بالش هم فایده ای نداشت. به هر بدبختی که بود خودش را قانع کرد تا به همین وضع عادت کند و سعی کند بخوابد. تازه چشمش گرم شده بود که یک سر و صدای مهیب او را از جا پراند. خوب که گوش کرد فهمید صدای خداحافظی کردن همسایه طبقه پایین با مهمان هایشان است اما این خداحافظی کردن آنقدر طولا نی و پر سر و صدا بود که به یک پدیده آزار دهنده تبدیل شده بود. آن طرف تر پسرکی که گویا بچه مهمان ها بود داخل ماشین پدرش نشسته بود و دستش را روی بوق گذاشته و تا جایی که توان داشت روی بوق فشار می آورد. خانواده اش آنقدر غرق صحبت های قبل از خداحافظی بودند که یادشان رفته بود تقریبا نیمه شب است و ممکن است همسایه ها در خواب باشند. خلا صه مهمان های همسایه با تمام سر و صداها و هیاهوهایشان رفتند و فضا کمی آرام تر شد اما هنوز صدای ضبط همسایه روبه رویی قطع نشده بود، اما هرچه بود بهتر از سر و صدای مهمان های طبقه پایینی بود. تصمیم گرفت که دیگر هر طور شده بخوابد و به سر و صداهای اطراف توجه نکند چرا که فردا صبح ساعت ۶ باید سر کار می رفت. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در همین فکرها بود که حس کرد سقف در حال سوراخ شدن است. صدای جرجر شدیدی به گوش می رسید. یادش افتاد کودک همسایه طبقه بالا تازه راه افتاده و پدرش دیروز برایش یک روروئک خریده بود و حالا کوچولوی نوپا داشت با اشتیاق روروئک سواری می کرد غافل از اینکه کف آپارتمان سرامیک است و چرخ های روروئک روی کف سائیده می شود و صدای دلخراشش همسایه طبقه پایین را کلا فه می کند. شاید در مخیله پدر و مادر آن کوچولو هم نمی گنجید که همسایه طبقه پایینی از صدای روروئک کودک نوپای آنها در رنج و عذاب است. اما خب نمی شد ذوق و شوق پدر و مادری را که از قدم برداشتن کودکشان شاد هستند کور کرد و به آنها تذکر داد. باید با همه آنها کنار آمد. تیک تیک ساعت نشان می داد که ساعت از نیمه شب هم گذشته و او هنوز به خواب نرفته بود. سر و صداها یکی یکی اضافه می شد و او با اضافه شدن هر صدایی کلا فه تر! ناگهان صدای دلخراشی به گوش رسید که او را از جا پراند! این بار واقعا نمی دانست صدای چیست؟ سنگینی پلک هایش و سنگینی سرش قدرت تشخیص را از او گرفته بود اما دقیق تر که شد یادش آمد در کوچه بغلی آپارتمان جدیدی در حال ساخت است و از آنجایی که روزها نمی توانند مصالح و تیرآهن ...

 • آیین نامه داخلی مجتمع مسکونی ولیعصر

  باسمه تعالی آیین نا مه داخلی مجتمع مسکونی ولیعصر    ازآن جا که امنیت وآسایش ساکنان مجتمع برهر چیزی اولویت دارد،لذا از ساکنین محترم انتظار می رود  بندهای آیین نامه  را به دقت مطالعه نموده وتمام همت خود رامصروف براجرای هرچه بهتر کلیه موارد ذیل بنماید.     بند١- چون تمام هزینه های مجتمع ازطریق دریافت حق شارژتامین می گردد، کلیه ی ساکنین موظف به پرداخت حق شارژ درپایان هرماه می باشند.درصورت عدم پرداخت به موقع علاوه برقطع خدمات، براساس قانون تملیک آپارتمانها موجب پیگرد قانونی متخلف ازطریق مراجع قانونی خواهد بود.   بند٢- پرداخت حق شارژفقط با قبض هایی که ممهور به مهر هیئت مدیره می باشد، صورت می گیرد. پرداخت کننده موظف به نگهداری نسخه ی دریافتی تا پایان سال مالی می باشد.   بند٣- مبلغ دریافتی شارژ مطابق با قانون آپارتمان نشینی،فقط خرج هزینه ها ی عمومی مجتمع و آب بهای مصرفی می گردد.   بند٤- رهن یا اجاره واحد به افراد مجرد چه زن وچه مرد ممنوع می باشد.درصورت مشاهده، ازسکونت چنین افرادی ممانعت به عمل خواهد آمد واجاره دهنده( مالک یا بنگاه ) جوابگوی مستاجر می باشند.   بند٥- درصورت بروز هرگونه مشکل درمیان ساکنین واحدها( اختلاف نظر، شکایت و......) باید کتباً به هیئت مدیره گزارش شود.وهیئت مدیره موظف به پیگیری تا حل اختلاف می باشد. هیچ کس حق برخورد خودسرانه وایجاد تشنج درمحیط امن مجتمع را ندارد.   بند٦- طبق ماده ١٢ تملک آپارتمان ها مالک یا بنگاه های معاملاتی بدون هماهنگی با هیئت مدیره،حق انعقاد هیچ گونه قول نامه چه جهت خریدوفروش یا اجاره را ندارند.درصورت مشاهده ازورود بنگا ه های اجاره دهنده به مجتمع جلوگیری به عمل خواهدآمد. بند٧-  خرید وفروش یا اجاره  منوط به تسویه حساب واحد با حسابداری هیئت مدیره می باشدوچنان چه واحدی به حسابداری بدهکار باشد ازتخلیه یا سکونت درآن جلوگیری به عمل خواهد آمد. بند٨- کلیه ی ساکنین ومهمانان محترم هنگام ورود وخروج موظف به همکاری با انتظامات مجتمع می باشند. بند٩- ورود کلیه ی وسایل نقلیه ی عمومی ازقبیل: کامیون،اتوبوس،مینی بوس وخاوربه محیط مجتمع ممنوع می باشد. بند١٠- به منظور حفظ امنیت ساکنین،ورود یا خروج اثا ثیه بدون مجوز مدیریت ممنوع می باشد. بدیهی است که صدور مجوزمطابق بند ٧ آیین نامه امکان پذیراست.   بند١١- ورود وخروج اثاثیه منزل ازساعت ٢٠ الی ٨ صبح ممنوع می باشد.   بند١٢- نگهداری حیوانات وطیور طبق قانون تملک آپارتمان ها درمجتمع ممنوع است.درصورت مشاهده ی چنین عملی که موجب وهن شخصیت فرهنگی ساکنین مجتمع می باشد، با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد. بند١٣- طبق قانون آپارتمان ...

 • نکاتی از فرهنگ آپارتمان نشینی

  نکاتی از فرهنگ آپارتمان نشینی

                           نکاتی از فرهنگ آپارتمان نشینی آپارتمان نشینی یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر اغلب خانواده های ایرانی را در بند خود اسیر کرده است و به دلیل افزایش جمعیت که نیاز به مسکن جدید را در پی داشته است موجب گردیده تا خانه باغ های قدیمی که در قالب اتاق های ساده اما صمیمی دور تا دور حوض و استخر و باغچه های زیبا بنا شده بودند جای خود را به واحدهای کوچک و مدرن آپارتمان بدهند. اگرچه این واحدها در متراژهای مختلف و نقشه های متنوع از انواع امکانات و تکنولوژی های روز بهره می برند اما هیچ گاه آن صفا و صمیمیت خانه های باغی قدیمی را در اذهان مالکین خود تداعی نمی کنند و آن طراوت و شادابی بی انتهای حیاط و باغچه های خانه های گذشته را به یادگار نمی گذارند. به هرحال خانه های مصفای قدیمی امروز جای خود را به آپارتمان های تنگ و تاریک و شلوغ داده اند که تا عرش آسمان قد برافراشته و جلوه نمایی می کنند. دیگر هم در شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت، به ندرت می توان اثری از آن خانه های اعیانی و با صفا پیدا کرد که تنها خودت و خودت بر آن حکم می راندی و قانون صادر می کردی و لذت می بردی. در عصر حاضر آپارتمان و آپارتمان نشینی یک اصل است که اگر بخواهی از آن کناره بگیری باید قدرت خرید خانه های ویلایی را داشته باشی وگرنه باید بپذیری که در این واحدهای آپارتمانی دیگر خبری از آن آزادی های گذشته نیست و دیگر نمی توان هرطور که مایل بود رفتار کرد و قانون گذاشت. آپارتمان نشینی زیرمجموعه ای از روابط اجتماعی است که ناگزیر است از قوانین اجتماعی پیروی کند. از آن جا که آپارتمان محل سکونت افراد است و تمام اتفاقات و مراحل مختلف زندگی اعضای خانواده در همین محل شکل می گیرد و تاثیر می پذیرد بهتر است که همه افراد برای ایجاد آرامش و آسایش بیشتر و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود با قوانین اجتماعی مربوط به آپارتمان نشینی آشنایی کامل داشته باشند و در انجام و رعایت کامل آن بکوشند. نکاتی که در ادامه یادآور شده ایم گوشه ای از قوانین اجتماعی آپارتمان نشینی است و در صورتی که مورد توجه و اجرا قرار بگیرد اغلب مشکلات و سختی های مجتمع نشینی را در خود حل می نماید و آرامش و آسایش خانه های قدیمی را به ارمغان می آورد. - لازم است بپذیریم که آپارتمان ملک شخصی ما نیست و به نسبت واحدهای موجود در مجتمع دارای شریک هستیم. - ما تنها به میزان مالکیتی که در آن مجتمع داریم حق دخالت در امور و ارایه نظر داریم. - بهتر است از همان ابتدای اقامت از کلیه حق و حقوق خود در آپارتمان مطلع شویم. محل پارک اتومبیل و انباری خود را طبق سند شناسایی کنیم و از اشغال ...

 • مشکاتن اپارتمان نشینی و وظایف مدیر ساختمان و نحوه محاسبه شارژ ماهیانه

  توسعه شهرنشینی و به تبع آن آپارتمان‌نشینی، روابط جدیدی شکل گرفت. مجاورت واحدها، محل‌های مشاع، و تقابل فرهنگ‌های مختلف، قانونگذار را مجبور به وضع مقررات جدید کرد تا برای این روابط جدید، نظم جدیدی تعریف کند و مشکلات ناشی از آپارتمان‌نشینی را حل کند. این مقررات به تدریج و با توسعه یافتن زندگی شهری با تغییراتی همراه شد. به مجموعه مقرراتی که در زمینه آپارتمان‌نشینی وجود دارد، حقوق آپارتمان‌نشینی می‌گویند. برای بررسی این حقوق با دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. تا کنون چه قوانینی در ارتباط با آپارتما‌ن‌نشینی به تصویب رسیده است؟ در خصوص آپارتمان نشینی در جلد اول قانون مدنی 1307 در مواد 109 تا 135 در بیان احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور، موادی مثل مواد 125، 26 و 127 وجود دارد که در خصوص آپارتمان‌نشینی قابل استفاده است. مثلاً ماده 125 قانون مدنی می‌گوید:‌ «هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف کند...» مقررات مواد 571 تا 588 قانون مدنی نیز در «احکام شرکت مدنی» تاحدودی قابل استفاده است اما مقررات جامع در این مورد، ‌قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16 ‌اسفند 1343 با اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 8 اردیبهشت 1347 با اصلاحات بعدی آن است. نحوه اداره ساختمان و تشکیل مجمع ساختمان به چه صورتی است؟ در مورد نحوه اداره ساختمان ماده 8 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر کرده است که در مجموعه‌هایی که عده مالکان بیش از 3 نفر باشد «مجمع عمومی مالکین» باید تشکیل شود و مدیر یا مدیرانی را از بین خود یا از خارج از مجموعه انتخاب کنند. طبق ماده 7 آیین‌نامه مذکور مجمع عمومی مالکان باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود. بر اساس ماده 8 آیین‌نامه مذکور، برای رسمیت مجمع، حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌هایی اختصاص ضروری است. در صورت عدم حصول اکثریت مذکور جلسه 15 روز بعد تجدید می‌شود و در این صورت تصمیمات جلسه سوم با اکثریت حاضر معتبر خواهد بود. درباره نحوه دعوت مالکان به مجمع عمومی قانون روش خاصی را توصیه یا الزام نکرده است. طبق ماده 6 آیین‌نامه زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین طبق توافق‌نامه بین آنها یا اکثریت مطلق آرا مالکانی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی‌اند. تشریفات و نحوه دعوت به جلسه نیز به عهده توافق‌نامه بین مالکان،‌ نظر اکثریت مطلق آرای مالکانی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاص را ...