دانلود طراحی دستی تیر و ستون بتنی

 • اصول طراحی تیر ها و ستونهای بتنی

  برای طراحی سازه بتنی در نرم افزار بروش ACI از روش مقاومت نهایی  در آیین نامه CSA مشابه آیین نامه آبا از روش حالت حدی(LRFD)  استفاده میشود. به جهت یکی شدن روش طراحی سازه بتنی و نیز شباهت بیشتر آیین نامه CSA کانادا از این آیین نامه در طراحی سازه بتنی با Etabs و Safe استفاده میکنیم برای طراحی دستی اعضای سازه بتنی به نتایج حاصل از پوش لنگر و برش تیر و ستون سازه بتنی نیازمندیم. طراحی تیرها بر اساس حداکثر لنگر مثبت و منفی میلگرد مورد نیاز را در بالا و پایین مقطع محاسبه می کند.همچنین خاموت مورد نیاز بر اساس حداکثر برش موجود در مقطع محاسبه می شود.درصورت عدم کفایت فولاد کششی جهت طراحی خمشی تیر،برنامه از میلگرد فشاری استفاده می کند و در صورت عدم جوابدهی مقطع پیغام عدم کفایت مقطع صادر می شود. معیار آیین نامه برای رسیدن تار فشاری به مقدارکرنش حداکثر 0.0035 میباشد که این مقدار در آیین نامه ACI 0.003 میباشد که توصیه میشود برای همخوانی در طراحی سازه بتنی از آیین نامه CSA که در اینمورد مشابه آیین نامه آبا میباشد استفاده شود. طراحی ستون ها براساس منحنی اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی انجام میشود.برنامه با محاسبه نسبت نیروی موجود به ظرفیت مقطع تمام ترکیبات بار را انتخاب میکند و از بین آنها ترکیب بار بحرانی مشخص می شود.در طراحی و محاسبه میلگرد ستون ها برنامه چند مساحت مختلف را آزمایش میکند و از روی نتایج حاصل مساحت متناظر با نسبت ظرفیت CR=1 را بدست می آورد. برنامه Etabs نواحی صلب انتهایی را بطور خودکار محاسبه میکند.توصیه شده است برای اصلاح ماتریس سختی برنامه( بر اساس نواحی صلب انتهایی) تنها نصف ناحیه صلب لحاظ شود. لازم به ذکر است در سازه بتنی بر خلاف سازه فولادی جهت انجام طراحی با درنظر گرفتن پی دلتا تغییراتی در پیش فرض آیین نامه ای نیازنیست انجام گیرد. • پاورپوینت طراحی ستون بتنی بصورت دستی

  این جزوه به صورت پاورپینت بوده و ستون های بتنی را بر اساس آئیین نامه aci 2005 طراحی میکند جزوه بسیار مفید و کامل بوده و علی الخصوص به درد دوستانی که پروژه بتن دارند و باید طراحی دستی هم انجام بدند میخورد. لینک دانلود مستقیم : دانلودلینک کمکی دانلود  : دانلود پسوورد: www.civilstars.com

 • دانلود جزوه طراحی ستون بتنی بصورت دستی

  دانلود جزوه طراحی ستون بتنی بصورت دستی این جزوه به صورت پاورپینت بوده و ستون های بتنی را بر اساس آئیین نامه aci 2005 طراحی میکند جزوه بسیار مفید و کامل بوده و علی الخصوص به درد دوستانی که پروژه بتن دارند و باید طراحی دستی هم انجام بدند میخورد. لینک کمکی دانلود : دانلود لینک دانلود مستقیم : دانلود پسوورد: http://www.civilstars.com منبع : سيويل استارزمنبع : ایران سازه

 • طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی

  طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی

  در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی ویژه رعایت نکات زیر ضروری است   - مطابق آئین نامه 2800 در ساختمان های دارای اهمیت زیاد(بناهای ضروری) فقط باید از سیستم ها یی که ویژه هستند استفاده شود بند 2-4-7 آئین نامه 2800 2- سیستم های باربر : دال دو طرفه از مناسب ترین سیستم های بار بر ثقلی به شمار می رود   3- ضخامت دال: ضخامت دال باید قبل از شروع عملیات مدل سازی به کمک روش دستی محاسبه شود.  بهترین و دقیق ترین روش برای این کار استفاده از نرم افزار safe می باشد. دال یک طبقه باید مدل شود و کفایت   آن از لحاظ کنترل خیز و میلگرد مورد نیاز در این برنامه کنترل شود  در آئین نامه بتن ایران ضخامت دال:  برای دال هائی که 4 طرف آنها پیوسته میباشد:  T(min) =O/180  برای دال هائی که 4 طرف آنها آزاد باشد  : T(min) = O/140  برای دو طر ف آزاد میانگین خواهیم گرفت  4- بارگذاری:  برای براورد بار دیوارهای داخلی 10 سانتی متری ابتدا وزن کل پارتیشن ها ی طبقه محاسبه شده سپس این وزن  روی سطح طبقه پخش می شود.  بار دیوارهای جانبی نیز مستقیما روی تیر های جانبی پخش می شود  5- بارگذاری جانبی زلزله مطابق آیین نامه 2800  میتوان زمان تناوبی سازه را به میزان حداکثر 25% افزایش داد مشروط به اینکه از زمان تناوبی محاسباتی (تئوری) بیشتر نشود  (!) زمان تناوبی تجربی :T= 0.07x (h) 0.75  (بتنی)  که منظور ضرب این مقدار در عدد     1.25  می باشد 6- در معرفی مشخصات مصالح  الف) مبنای برنامه برای تقسیم بار سقف فاصله مرکز تا مرکز می باشد اما بار واقعی از بر تیر تا بر تیر قرار دارد ب) برنامه  Etabs وزن تیر ها و ستون ها را بر مبنای فاصله مرکز تا مرکز آنها محاسبه می کند و وزن ناحیه فصل مشترک تیر و ستون دو بار محاسبه می شود که برای حل این مشکل طبق  زیر عمل می کنیم:  وزن دال به طور کامل محاسبه می شود و در عوض وزن تیر را به نسبت ناحیه مشترک آن با دال کاهش می دهیم .در مورد ناحیه باقی مانده که بین تیر و ستون مشترک است ،فرض میکنبم این ناحیه جزء تیر میباشد و اثر کاهش آن روی ستون خواهیم دید. یک راه حل برای رفع این مشکل اصلاح جرم واحد حجم و وزن واحد حجم تیر ها و ستون ها می باشد در واقع این کار به معنی تعریف چند نوع مصالح می باشد.  W = (0.60/0.80) x 2400=A   وزن واحد حجم اصلاح شده تیر  W = [5.00/(5.80-0.60)] x 2400= B  kg/m 3وزن واحد حجم اصلاح شده ستون  و به همین ترتیب جرم اصلاح شده تیر را حساب میکنیم  حال این این اعداد یعنی ,.. A,B  را در پنجره Material Property Data   وارد میکنیم   معمولا می توان از اثر اختلاف ارتفاع ستون چشم پوشی کرد ولی در مورد تیر قابل اغماض نیست این مشکل در سازه های بتنی با مقاطع بزرگ به شدت در آنالیز و طراحی ...