دانلود طرح تفصیلی قزوین

 • دانلود پروژه کارآفرینی احداث کارخانه نساجی

  فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه تاریخچه نساجی…………………………………………………………………………………….. ۳ فصل اول : کلیات طرح طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی………………………………………………………….. ۱۰ فصل دوم: بررسی صنایع نساجی صنایع نساجی در ایران بدو بخش زیر تقسیم می شود……………………………………… ۱۵ فصل سوم: سیکل تولید سیکل تولید (عملیات) در قسمت بافندگی……………………………………………………. ۲۲ فصل چهارم: روشهای مالی طرح برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح…………………………………………………………. ۳۳ جدول هزینه های سرمایه گذاری طرح…………………………………………………………. ۳۸ تسهیلات مورد تقاضا از بانک……………………………………………………………………. ۳۹ هزینه مواد اولیه………………………………………………………………………………………. ۴۰ حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………….. ۴۱ کادر تولید…………………………………………………………………………………………….. ۴۲ هزینه سوخت و روشنائی………………………………………………………………………….. ۴۲ هزینه نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………… ۴۳ هزینه استهلاک……………………………………………………………………………………….. ۴۴ جدول هزینه های ثابت و متغییر طرح………………………………………………………….. ۴۵ هزینه های تولید……………………………………………………………………………………… ۴۷ فروش در ظرفیت ۷۰% …………………………………………………………………………… ۴۹ نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………….. ۵۰ فصل پنجم: روشهای اجرایی مالی و استخدامی روش اجرائی استخدام پرسنل…………………………………………………………………….. ۵۲ مدارک لازم برای استخدام…………………………………………………………………………. ۵۳ روش ارجرائی پرداخت حقوق و دستمزد…………………………………………………….. ۵۳ روش اجرائی تنظیم لیست بیمه………………………………………………………………….. ۵۴ روش اجرائی مسئول صندوق…………………………………………………………………….. ۵۵ منابع……………………………………………………………………………………………………. ۵۷ طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی شرکت ایران نساجی پس از انجام بررسی و مطالعات لازم براساس مبانی واصول ذکر شده قبلی نسبت به اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سایر مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح جهت احداث کارخانه نساجی در شهرک صنعتی کاسپین واقع دراستان قزوین بمنظور تولید انواع پارچه فاستونی- کرپ تترون ... • ضوابط جدید طرح تفصیلی تهران

    ضوابط طرح تفصیلی جدید پهنه حفاظت سبز و باز (Green ) قسمت هایی از محدوده شهر است که عرصه های سبز و باز عمومی و خصوصی پارک های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه های حفاظت ویژه ای را دربر می گیرد. 1- ساخت و ساز در این پهنه محدود بوده و عمدتا برای توسعه گردشگری و تفرج، برخی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی و مدیریت بحران و استقرارهای موقت مجاز است. 2- ساخت و ساز در زیر پهنه های پهنه G محدود بوده و احداث ساختمان های مسکونی در زیر پهنه های 32 G مطلقا ممنوع است. 3- هرگونه تغییر کاربری تمامی قطعات تثبیت شده موجود مصوب (به ویژه فضای سبز) در پهنه حفاظت سبز و باز G ممنوع است. 4- تمامی اراضی زیرپهنه های G مشمول قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز مصوب سال 59 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و هرگونه ساخت و ساز در فضاهای سبز خصوصی (زیرپهنه های 2G) بر اساس دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری است. 5- هرگونه ساخت و ساز مسکونی، اداری، صنعتی، نظامی و غیره در محدوده پارک های جنگلی 12  Gممنوع بوده و کاربری های مجاز، محدود به فعالیت های مرتبط با گذران اوقات فراغت، تفرج، گردشگری و ورزشی بر اساس طرح های توجیهی مصوب است. 6- ساخت و ساز در زیرپهنه های 323G برای سکونت مجاز نبوده و صرفا مختص فعالیت های مجاز به استقرار است.   پهنه فعالیت (Service) این پهنه قسمت هایی از شهر است که وجه غالب آن کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است. سکونت در پهنه فعالیت با توجه به نظم عمومی فضاهای کار و فعالیت معطوف به تثبیت سکونت موجود در فضاهای سنتی فعالیت (مانند بازار) و ساماندهی سکونت موجود در فضاهای فعالیت به شیوه ای مناسب و توامان برای سرزنده ماندن شبانه روز فضاهای فعالیت مدرن (مانند مراکز و پردیس های شهری) است. عرصه های فعالیت در شهر تهران با استفاده از محدوده های مستعد توسعه و تبدیل کاربری های ناهم سنخ، نامناسب و ناسازگار با محیط شهری (مانند کاربری های نظامی، انبارهای متروکه، صنایع مزاحم و...) گسترش و توسعه یافته و در عرصه های خاص مانند بافت های متراکم با دسترسی های ضعیف و استقرارهای خطی و پراکنده، محدود شده است. عملکرد با کاربری تجاری در این پهنه شامل تمامی واحدهای تجاری (مغازه ها و صنوف) فروشگاه های بزرگ، پاساژها، دفاتر تجاری، شعب بانک ها، بنگاه ها، و شرکت هایی است که طبق قانون تجارت و مشابه آن اداره می شوند. 1- احداث بناهای بلند مرتبه در زیر پهنه 121S (محورهای ویژه بلند مرتبه) 125S (گستره های ویژه بلند مرتبه) و 211S (گستره ها و مراکز ویژه بلند مرتبه) با رعایت ضوابط مربوط و حفظ سیما و منطقه شهری پس از تهیه و ...

 • طرح جامع چیست؟

  طرح جامع الگوی درست استفاده از زمین های یک شهر استشهر و شهر نشینی، همواره چهره زمین را تغییر می دهد. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از پنجاه درصد ساکنین کره زمین در شهرها سکونت دارند،  این در حالی است که در قرن گذشته تنها ده درصد از جمعیت کره زمین در شهرها سکونت داشته اند. طبق پیش بینی سازمان ملل تا کمتر از چهال و پنج سال دیگر، بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت زمین را شهر نشینان تشکیل خواهند داد.شهرها، مرکز رشد جمعیت، سرمایه، فرهنگ و اطلاعات هستند. طی سالیان گذشته نقش شهرها به عنوان مراکز مالی گسترش یافته و باعث ایجاد نوعی بی نظمی، اغتشاش و تراکم جمعیتی شده است. با توجه به گسترش روز افزون تعداد شهرها و افزایش تمایل مردم به شهر نشینی، لزوم برنامه ریزی برای شهرها را ضروری کرده است. برای زندگی بهتر در شهرها معمولا در علم شهرسازی به مواردی نظیر طرح هادی، طرح تفضیلی و طرح جامع اشاره می شود.در این نوشته، کوشش بر آن است که به توضیح پیرامون طرح جامع بپردازیم.  برای شناخت و درک بهتر از مفهوم طرح جامع، لازم است که در درجه نخست، شناختی راجع به مفاهیم اولیه شهر سازی داشته باشیم .شهرسازی،به مجموعه روش هایی گفته می شود که متخصصان امور شهری برای بهتر ساختن شهر از آن ها استفاده می کنند. به عبارتی دیگر شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و توسعه شهر با در نظر گرفتن نیاز های  اجتماعی و اقتصادی با هدف به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری . یکی دیگر از واژه های مهم در شناخت شهر وشهر نشینی، طرح ریزی شهری است. طرح ریزی شهری به مطالعه کیفیت فضاها و ارائه طرح های فیزیکی می پردازد. سیاست هایی را که شهرداری ها در رابطه با ضوابط ساختمانی شهر اعمال می کنند را می توان جزئی از طرح ریزی شهری دانست. طراحی شهری تاکید بر کیفیت محیطی عرصه های جمعی و سامان دهی به این عرصه ها را دارد. مجموعه موارد ذکر شده در بالا، در نهایت منجر به طراحی برنامه های طرح هادی شهری،  طرح جامع شهری و طرح تفضیلی در شهر می شود. در این نوشته سعی در بیان مفاهیم شهری، به ویژه مفهومی با عنوان طرح جامع شهری است..طرح جامع شهری، با هدف مشخص کردن جهت های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تامین نیازمندی های آن بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه می شود. طرح جامع شهری عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از زمین ها و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی، اداری و... مشخص می شود.تاسیسات و تجهیزات شهری، نیازمندی های عمومی شهری، تجهیزات و تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی و همچنین سطوح لازم برای ایجاد تاسیسات شهری ...

 • انواع طرح های شهرسازی

  معرفی انواع طرح ها در مباحث شهرسازی طرحهای ملی و منطقه ای • طرح جامع سرزمین • طرح کالبدی ملی • طرح کالبدی منطقه ای طرح های ناحیه ای • طرح ناحیه ای • طرح مجموعه شهری طرح های شهری • طرح جامع شهر • طرح تفصیلی • طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده • طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها • طراحی شهری • طرح تفصیلی موضوعی • طرح تفصیلی موضعی • طرح هادی شهری • طرح شهرهای جدید • طرح شهرکهای مسکونی • طرح سایر شهرکها (صنعتی، تفریحی...) طرح های توسعه و عمران روستایی • طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی • طرح هادی روستایی • طرح توسعه مناطق محروم کشور • طرح توسعه عشایری سایر طرح ها • طرح های ویژه • طرح سیاحتی و جهانگردی   معرفی انواع طرح های شهرسازی و معماری طرح جامع سرزمین طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید. طرح کالبدی ملی با هدف مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک های جدید، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز زمین های سراسر کشور طرح کالبدی منطقه ای با هدف مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک های جدید، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز زمین های سراسر کشور طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای این طرح در اجرای وظایف محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن- مصوی 1353- و تصویب نامه شماره 70971/ت407 ه مورخ 5/11/1373 هیات وزیران، به منظور تدوین سیاست ها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه می شود. طرح مجموعه شهری این ...

 • داير كردن دفتر اسناد رسمي بوسيله ي مالك،‌ استفاده تجاري محسوب نمي شود

  داير كردن دفتر اسناد رسمي بوسيله ي مالك،‌ استفاده تجاري محسوب نمي شود

  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: 19 فروردین 1392کلاسه پرونده: 90/1204شماره دادنامه: 27موضوع رأی: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی.شاکی: علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانبسم الله الرحمن الرحیممرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریگردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/9/1389 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:" بند 11 صورت جلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت ( مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:1- اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون ومغایر با قانون است.2- تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه وتصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است.3- قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوست، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایمصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست. "متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:" موضوع مورد درخواست:نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.)مصوبه کمیسیون:نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)الف: به ازای هر ...

 • راهبرد توسعه شهری(CDS) بخش سوم

  از نمونه های برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی شهری در کشور ما شهر قزوین است . با توجه به رشد سریع این شهر مسائلی در ابعاد مختلف مدیریتی ، اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی و ... سر بر آورده و در کنار آن تعدد و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای درگیر در ابعاد مختلف مدیریت شهری ، موجبات اسراف هزینه های شهری و نیز نارضایتی شهروندان شده که مجموع این عوامل وجود یک طرح راهبردی برای توسعه ی این شهر را ضروری ساخته است . مثل همه ی استراتژی های توسعه ی شهری ، در اینجا نیز اهداف سه گانه ی دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبود یافته ، رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده و کاهش مداوم و پایدار فقر مد نظر بوده و از اصول قابلیت زندگی ، بانک پذیری ،  رقابتی بودن و مدیریت و اداره ی خوب شهری پیروی شده است  (http://www.ncsd.irandoer.org/) .تهیه ی طرح توسعه ی راهبردی قزوین در سال 1384 طی توافقی بین استانداری و شهرداری قزوین به شهرداری سپرده شد و بودجه ی آن از طریق سازمان برنامه ریزی استان در اختیار شهرداری قرار گرفت . شهرداری نیز طی قراردادی 18 ماهه با دانشگاه بین المللی قزوین ، مشاوره ی طرح را به ایشان واگذار نمود . (http://www.qazvincds.com/introduction-amalkard.htm)البته باید توجه داشت که بالاترین نهاد قانونی در مورد طرح های توسعه ی شهری و از جمله(CDS) ، شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای عالی برنامه ریزی استان بالاترین رده ی تصمیم گیری قانونی است که (CDS) در زیر مجموعه ی آن واقع می شود و تصمیم در رابطه با چنین طرحی پس از اتخاذ ، به مجریان مربوطه ابلاغ می شود . سپس ،  وقتی که کارفرما - در فوق ذکر شد – تعیین گردید به نهاد مجری یعنی شهرداری واگذار می شود .منتهی چون (CDS) چند بعدی است ، بخش های مختلف اجرای آن را به عهده می گیرند ، مثلا قسمت صنعت در اختیار بخش صنعت ، مسائل مربوط به مسکن به بخش مسکن و به همین ترتیب به سایر بخش ها واگذار می شود . ارگان نظارت کننده هم معمولا شهرداری ها می باشند .بهر حال در مورد قزوین مشاور طرح ، در صدد توجیه این طرح برآمده و آن  را در دست تهیه دارد . عدم مشارکت عمومی در تهیه ی برنامه های قبلی توسعه ی شهرها، نبود هماهنگی بین مدیران در مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح ها و مشخص و روشن نبودن هدف یا اهداف ، عواملی بوده اند که در توجیه روی آوری نسبت به (CDS)  قزوین ابراز شده اند . که با وجود تعیین نقطه ی  مطلوب شهر در آینده که آنرا چشم انداز می نامیم ، نقیصه ی اخیر رفع شده است . لذا با تهیه ی(CDS) شهر مذکور مانند خودرویی خواهد بود که اکثریت سرنشینان آن تصمیم می گیرند که به سمت نقطه ی مطلوب حرکت کنند و این تصمیم بزرگ در قالب چشم انداز تعیین می شود . (http://qazvincds.com/intro.htm)مدیر پروژه ...

 • مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود

  شماره91/300/8120             18/2/1391مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيلدر اجراي بند (5) ذيل ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جـامع ـ تفصيلي شـهر لاهرود را كه در اجـراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 7/7/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:1ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق طرح «تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعيين سرانه آنها» مصوب 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.2ـ اراضي حاشيه غربي شهر با عنوان ذخيره مسكوني از محدوده شهر خارج و خط محدوده در اين بخش بر لبه بافت موجود و ساير كاربري‌هاي پيشنهادي منطبق گردد.3ـ كمربندي پيـشنهادي ضلع غربي شهر حذف و شبكـه معابر در اين بـخش اصلاح گردد. (شبكه داخلي محدوده تقويت شود)4ـ كاربري آموزش عالي از ضلع غربي شهر حذف و به ورودي شهر واقع در ضلع شمالي و در اراضي با عنوان ذخيره مسكوني منتقل و جانمايي گردد.5 ـ كاربري‌هاي پيشنهادي واقع در ضلع جنوب شرقي شهر حذف و خط محدوده بر خط محدوده مصوب در طرح هادي قبلي منطبق گردد. (محدوده در اين قسمت محدود به ساخت و سازهايي خواهد بود كه داراي پروانه احداث بنا از شهرداري و مجوز از مراجع ذيصلاح باشند.)6 ـ پارك داغلار باغي واقع در ضلع شمالي شهر به همراه محور ارتباطي آن از محدوده شهر خارج و در حريم قرار گرفته و در نقشه منطقه‌بندي حريم لحاظ گردد.7ـ مساحت حريم مطابق بند7 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير يكصد هزار نفر به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، تا 5 برابر مساحت محدوده كاهش يابد و نقشه منطقه‌بندي حريم مطابق بند 8 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده‌ي شهرها مصوب 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارايه گردد.9ـ افق طرح با حفظ سطـوح، سرانه‌ها و جمعيت پيشنهادي شهر به سال 1405 افزايش يابد.10ـ طراحي و تعريض ...

 • سه مفهوم مهم

  طرح جامع شهری طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ( ترمينال ) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد. درواقع طرح هاي جامع در دو مرحله تهيه مي شوند. مرحله اول شامل انجام بررسي ها، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافيايي، اقليمي، تاريخي و بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و در بخش آخر این مطالعات جمع بندی و تجزیه و تحلیل می باشد. در مرحله دوم، طرح کالبدی شهر و گزارش های مربوطه ارایه می شود. طرح جامع شهري، به منظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه ي شهر و تامين نيازمنديهاي آن بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه شهري، تهيه ميشود. طرح جامع بيشتر در مورد شهرهاي بزرگ و يا شهرهايي كه بيش از 25000 نفر جمعيت دارند، به مرحله ي انجام در مي آيد. طرح جامع، عبارتست از برنامه اي كه به صورت راهنما عمل كند. در حقيقت، طرح جامع را ميتوان سيستمي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سياست هاي شهري را تعيين مي كند. از طرف ديگر، طرح جامع را مي توان منطقي جهت انتخاب الگوي صحيح استفاده از اراضي شهري دانست. روش مطالعه و انجام يك طرح جامع شهري، عبارت است از مطالعه وضع موجود، تجزيه تحليل و نتيجه گيري از وضع موجود، تعيين اهداف و اولويتها، انجام پيش بيني هاي لازم، ارائه طرحها و برنامه هاي توسعه شهري و اجراي آنها. طرح جامع شهري، بيشتر به منظور ترويج ضوابط شهرسازي، كنترل توسعه شهرها، گرايش به نظام برنامه ريزي و هماهنگ سازي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، با توجه به كيفيت محيط زيست و بر اساس شناخت حوزه هاي نفوذ طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهرها تهيه ميشود. با توجه به تعاریف مذکور ویژگی های اساسی طرح جامع شهری را چنین می توان برشمرد:الف) طرح جامع، طرحی است کالبدی فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری، به بهبود سازمان فضایی شهر و رفاه اجتماعی مردم می پردازد.ب) طرح جامع از نظر زمان ميان مدت و به لحاظ مقياس برخورداري كلي است و سياست هاي كلي توسعه شهر را تا مدت ده سال تعيين مينمايد. ج) در طرح جامع نه تنها خود طرح بلکه منطقه آن نیز مورد توجه قرلر می گیرد. د) طرح جامع وسيله اي است براي سهل ...

 • رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأیشماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمینجلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاصیافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیرهشهریمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19506 مورخ 1/12/1390شماره هـ/83/337 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵تاریخ دادنامه: 10/11/1390 شماره دادنامه: 482کلاسه پرونده: 83/337مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکتهای تعاونی مسکن نه‎گانه قزوین به اسامی تولی‎پرس، کامیونداران، البرزدارو، دارو شیشه، بسته‎بندی پارس  و... با وکالت آقای فخرالدین بدریانموضوعشکایت و خواسته: ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالیشهرسازی و معماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجانگردشکار: به موجب مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان مقرر شده استکه: «در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و ماده (42) آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه‎ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور،مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‎رساند: شورای عالیشهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه خود در سال جاری در تاریخ 17/6/1382 موضوع اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان را مورد بررسیقرار داده و مقرر نموده: 1ـ اراضی متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضای سبز و سایر اراضی به کاربری ذخیره شهری اختصاص یابد. 2ـ طرح جامع تجدیدنظر جامع شهر قزوین حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.»آقایفخرالدین بدریان به وکالت از شرکتهای تعاونی نه‎گانه قزوین به اسامیتولی‎پرس، کامیونداران، البرز دارو، دارو شیشه، بسته‎بندی پارس و ...  بهموجب دادخواستی، ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالیشهرسازی و معماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان راخواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: «تعاونیهایشاکی با داشتن قریب به هزار نفر عضوواجد شرایط، برابر طرح جامع شهر قزوینکه در تاریخ 7/8/1369 تصویب شده است به خرید حدود چهل و پنج هکتار از اراضیدارای طرح مصوب را برای احداث مسکن مبادرت کرده است و بر اساس صورت جلسهسال 1370 هیأت مدیره سازمان زمین شهری به تحویل و تصرف زمین اقدام و در پیانجام توافق با شهرداری به نسبت 49% سهم شهرداری و 51% سهم تعاونیها و تهیهنقشه‎های فاز یک تفکیکی در سال 1373 و مهر شدن آن به مهر 101 شهرداری،پرداخت عوارض زمین، اخذ مجوز شماره 9444/3 مورخ 27/12/1377 ...

 • عکس و توضیح درباره پارک های جنگلی ایران

  عکس و توضیح درباره پارک های جنگلی ایران

  پارک جنگلی شورآب (شهر خرم‌آباد) پارک جنگلی شورآب یکی از پارک های طبیعی اطراف شهر خرم‌آباد است. این پارک طبیعی در کیلومتر ۲۵ جاده خرم‌آباد به پلدختر واقع شده است و دارای جاده دسترسی آسفالت، آلاچیق و دیگر امکانات رفاهی است. پارک جنگلی شورآب به دلیل وجود درختان انبوه بلوط و آب هوای معتدل هر سال در فصل بهار گردشگران بسیاری را خود جذب می کند.     پارک جنگلی مخمل‌کوه (شهر خرم‌آباد) پارک جنگلی مخمل‌کوه یکی از پارک های طبیعی اطراف شهر خرم‌آباد است. مساحت این پارک ۵۰۰ هکتار است، پارک جنگلی مخمل‌کوه در مسیر خرم‌آباد به الشتر و در کیلومتر ۱۵ این جاده واقع شده و دارای جاده دسترسی آسفالت، آلاچیق، و دیگر امکانات رفاهی است. پارک جنگلی چالدره (شهر تنکابن) پارک جنگلی چالدره در استان مازندران در فاصله ۱۸ کیلومتری مسیر تنکابن واقع شده‌است. ارتفاع از سطح دریا این پارک ۴۰۰ متر می‌باشد. این پارک با ۹۴ هکتار وسعت در بین دو رود سه هزار و دو هزار و محل تقاطع این دو رود قرار دارد. پارک جنگلی چالدره جزو جنگل‌های جلگه‌ای محسوب می‌شود.    پارک جنگلی سی‌سنگان (شهر نوشهر) این پارک که در ۲۷ کیلومتری جاده نوشهر به نور قرار دارد، از شمال به دریای خزر، از جنوب به سلسله جبال البرز محدود می‌شود. مساحت این پارک در حدود ۶۰۲ هکتار است و زیستگاه انواع گونه‌های درختی، درختچه‌ای خشبی و علفی و جانوری است. این پارک بخش ساحلی نیز دارد. بخش‌های ساحل به مساحت ۳۰ هکتار در حاشیه جاده قرار دارد و درختان و درختچه‌هایی همچون توسکا، لرگ، بلوط، آزاد، لیلکی، انجیر، داغداغان، انار، ازگیل، سرخ ولیک، گوجه جنگلی، توت، سیاه تلو، سیاه ال و سیاه اربه در این قسمت قرار دارند. از تفریحات پارک و ساحل سی‌سنگان می توان به جت اسکی، قایق سواری، اسب سواری، کارتینگ، والیبال ساحلی و بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. در این بوستان پستاندارانی چون شوکا، مرال، خرس قهوه‌ای، پلنگ، روباه، گربه جنگلی، گراز و شغال زیست می‌کنند. پارک جنگلی کشپل (شهر چمستان) تفرجگاه جنگلی کشپل چمستان در حوزه استان مازندران شهرستان نور شهر چمستان در مسیر ییلاقی لاویج و در حد فاصل ۲٫۵ کیلومتری از چمستان واقع شده ‌است. این پارک حدود ۷٫۲۱ هکتار مساحت دارد.  پارک جنگلی سراوان (جاده رشت به قزوین) پارک جنگلی سراوان به مساحت ۱۴۸۷ هکتار با داشتن طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر در قسمت غربی جاده رشت به قزوین و در فاصله ۱۷ کیلومتری از مرکز استان واقع شده است.      پارک سراوان جاذبه های خاص طبیعی و گونه های متنوع درختی و درختچه ای، پرندگان و جانوران گوناگون دارد. از جمله امکانات ...