دستان شفابخش خوزه سیلوا

 • خلاصه کتاب دستان شفا بخش

  خلاصه کتاب دستان شفابخش اثر خوزه سیلوا: *آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف فرکانس امواج مغز در حالت بیداری کامل است. از 7 تا 14 سیکل در ثانیه**فرکانس امواج مغزی در حالت بیداری کامل از 14 تا 21 سیکل در ثانیه است که آنرا سطح بتا میگوییم.در حالت خواب این فرکانسها کاهش میابد و به 7 تا 14 سیکل در ثانیه میرسد که این همان سطح آلفاست یعنی حالتی از یک خواب سبک وقتی که خواب عمیقتر میشود فرکانسها از این همپایینتر میایند و به 4 تا 7 سیکل در ثانیه میرسند که تا نامیده میشود و در عمیقترین حالت خواب فرکانسهایی امواج مغزی به 4 سیکل و پایینتر از آن میرسد که آنرا دلتا میگویند*در حالتی که امواج مغزی آلفا فعال هستند احساسات طبیعی راحتی صلح صفا و آرامش سراسر وجود ما را فرا میگیرد. با استفاده از "متد سیلوا"میتوان هر موقع که اراده کنیم در این سطح قرار گیریم.* قرار گرفتن در حالت آلفا:1-براحتی بروی مبل و یا صندلی راحتی بنشینید و چشمانتان را ببندید.2-چند نفس عمیق بکشید به هنگام بازدم سعی کنید که عضلات بدنتان را شل کنید.3-از 50 تا 1 به صورت معکوس شمرده و شروع به شمارش کنید.4-خودتان را در جایی که با صفا و آرامش بخش است تصور کنید.5-در ذهنتان به خودتان بگویید((ذهن و روان و جسم من همیشه کاملا سالم خواهد بود))6-شروع به شمارش 1 تا5 کنید و در ذهنتان به خود یادآوری کنید که وقتی به شماره 5 رسیدید و چشمتنتان را باز کردید احساس هوشیاری و نشاط کاملی خواهید کرد. *خواست –اعتقاد و انتظار اجزای تشکیل دهنده ایمان هستند.هرگز فراموش نکنید اینها عوامل زمینه ساز موفقیتهای انسان در دنیای بیرون و درون او بشمار میروند.*در امر ریلاکس کردن بدن باید کاملا ورزیده شوید تا بتوان کنترل ذهن رابدست گرفت و شاهد جنبه های مثبت آن باشید و چنین مهارتی جز با تمرین حاصل نخواهد شد. *با قرار گرفتن در حالت آلفا در نیمکره مغز تحولی ایجاد میکنیم که ما را به قلمرو خلاقیتها رهنمون میسازد**از فردا وقتی که چشمانتان را میبندید(وارد سطح آلفا میشوید که از بهترین اوقات صبح میباشد)و شروع به شمارش معکوس میکنید وقایه زیر در شما حادث میشود: 1-ریلاکس شدن بدن-2-ریلاکس شدن ذهن-3-کاهش فرکانس مغزی-4-فعال شدن نیمکره راست مغز. سپس زمانی که خودتان را در ذهنتان فردی سالم میبینید و یا به یک سفر خیالی درون میروید وقایع زیر حادث میشود: 1-تصویری که ایجاد میکنید یک نیاز میشود.2-ذهن شما بدن نیرو مانندتان را تغییر میدهد.3-این تغییر در بدن نیرو مانندتان در بدن جسمانی شما آشکار میشود.4-آنچه در ذهن دیده اید مادی و واقعی میشود. علت تضعیف سیستم بدن: 1-احساس گناه-2-احساس فقدانی عمده-3-زندگی و اشتغال در محیطی که مورد تنفر ... • متد سیلوا ( تمرکز ذهن )

  برگرفته از کتاب دستان شفابخش اثر خوزه سیلوا: *آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف فرکانس امواج مغز در حالت بیداری کامل است. از 7 تا 14 سیکل در ثانیه* *فرکانس امواج مغزی در حالت بیداری کامل از 14 تا 21 سیکل در ثانیه است که آنرا سطح بتا میگوییم.در حالت خواب این فرکانسها کاهش میابد و به 7 تا 14 سیکل در ثانیه میرسد که این همان سطح آلفاست یعنی حالتی از یک خواب سبک ، وقتی که خواب عمیقتر میشود فرکانسها از این هم پایینتر میایند و به 4 تا 7 سیکل در ثانیه میرسند که تتا نامیده میشود و در عمیقترین حالت خواب فرکانسهای امواج مغزی به 4 سیکل و پایینتر از آن میرسد که آنرا دلتا میگویند* در حالتی که امواج مغزی آلفا فعال هستند احساسات طبیعی ، راحتی ، صلح صفا و آرامش سراسر وجود ما را فرا میگیرد. با استفاده از "متد سیلوا"میتوان هر موقع که اراده کنیم در این سطح قرار گیریم.* قرار گرفتن در حالت آلفا: 1- براحتی بروی مبل و یا صندلی راحتی بنشینید و چشمانتان را ببندید. 2- چند نفس عمیق بکشید به هنگام بازدم سعی کنید که عضلات بدنتان را شل کنید. 3- از 50 تا 1 به صورت معکوس شمرده و شروع به شمارش کنید. 4- خودتان را در جایی که با صفا و آرامش بخش است تصور کنید. 5- در ذهنتان به خودتان بگویید((ذهن و روان و جسم من همیشه کاملا سالم خواهد بود)) 6- شروع به شمارش 1 تا5 کنید و در ذهنتان به خود یادآوری کنید که وقتی به شماره 5 رسیدید و چشمتنتان را باز کردید احساس هوشیاری و نشاط کاملی خواهید کرد. *خواست –اعتقاد و انتظار اجزای تشکیل دهنده ایمان هستند.هرگز فراموش نکنید اینها عوامل زمینه ساز موفقیتهای انسان در دنیای بیرون و درون او بشمار میروند.* در امر ریلاکس کردن بدن باید کاملا ورزیده شوید تا بتوان کنترل ذهن رابدست گرفت و شاهد جنبه های مثبت آن باشید و چنین مهارتی جز با تمرین حاصل نخواهد شد. *با قرار گرفتن در حالت آلفا در نیمکره مغز تحولی ایجاد میکنیم که ما را به قلمرو خلاقیتها رهنمون میسازد* *از فردا وقتی که چشمانتان را میبندید(وارد سطح آلفا میشوید که از بهترین اوقات صبح میباشد)و شروع به شمارش معکوس میکنید وقایع زیر در شما حادث میشود: 1- ریلاکس شدن بدن 2- ریلاکس شدن ذهن 3- کاهش فرکانس مغزی 4- فعال شدن نیمکره راست مغز. سپس زمانی که خودتان را در ذهنتان فردی سالم میبینید و یا به یک سفر خیالی درون میروید وقایع زیر حادث میشود: 1-تصویری که ایجاد میکنید یک نیاز میشود. 2-ذهن شما بدن نیرو مانندتان را تغییر میدهد. 3-این تغییر در بدن نیرو مانندتان در بدن جسمانی شما آشکار میشود. 4-آنچه در ذهن دیده اید مادی و واقعی میشود.  علت تضعیف سیستم بدن: 1-احساس گناه 2-احساس فقدانی عمده 3-زندگی و اشتغال ...

 • سطح آلفا واثرات شگرف آن در زندگی

  او توانست با مطالعه و تحقیق گسترده در مورد مسائل روانشناسی و ارتباط و شباهت سیستم مغز با سیستم های الکترونیکی تکنیک‌هایی ...   خوزه سیلوا، 11 آگوست 1914 در شهر لاریدو در ایالت تگزاس آمریکا دیده به جهان گشود. چهارسال بیشتر نداشت که پدرش چشم از جهان فروبست. خوزه از همان اوان جوانی با فروش روزنامه، واکس زدن کفش و خرده کاری هایی از این دست نان‌آور خانواده‌اش شد. "خوزه هیچگاه به مدرسه نرفت مگر برای تعلیم" خلاصی خوزه از شر فقر در یکی از روزهای بهاری و هنگامی‌آغاز شد که او در یک آرایشگاه نشسته بود تا نوبتش برسد. برای پرکردن وقت، مجله‌ای برداشت و مشغول مطالعه شد. چیزی که او برای مطالعه انتخاب کرده بود آگهی شرکت در یک دوره مکاتبه‌ای تعمیر رادیو بود.آرایشگر تنها در صورتی آگهی را به سیلوا قرض داد که در عوض پرداخت شهریه دوره، دیپلم آنرا تحویل بگیرد. طولی نکشید که دیپلم تعمیر رادیو به دیوار آرایشگاه نصب شد. خوزه 15 ساله کار تعمیر رادیو را شروع کرد و از این راه تجارت موفقی را پایه گذاری کرد.    در طی جنگ جهانی دوم به یگان بی‌سیم چی‌ها پیوست. درهمین دوران بود که توسط روان پزشکی به نام "پاول سیلوا" معاینه شد: شب‌ها رختخوابت رو خیس می‌کنی؟ از زن ها خوشت میاد و ... زبان خوزه بند آمده بود. سوالات عجیب و غریب پاول باعث انگیزه‌ای برای مطالعه علم روانشناسی در خوره شد. خوزه توانست با مطالعه و تحقیق گسترده در مورد مسائل روانشناسی و ارتباط و شباهت سیستم مغز با سیستم های الکترونیکی تکنیک‌هایی را کشف و پایه‌گذاری کند که موجب بهبود و تقویت حافظه در کنار درک عمیق از فعالیت‌های مغز و در نهایت افزایش ضریب هوشی فرد شود. کتاب‌های او عبارتند از : کنترل ذهن، مدیر روشن بین، گفتگوی درونی، تصمیم گیری و هدف گذاری موفق با استفاده ازمتد سیلوا، تناسب اندام با استفاده از متد سیلوا، ادراک فراحسی روزمره با استفاده از متد سیلوا، مشاهده و تاثیرگذاری از راه دور، دستان شفابخش و....    متد سیلوا چیست؟ متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلاکس و آرمیده ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانسهای کم بسامد مغز و توانهای نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیتهای مثبت و مطلوب. در متد سیلوا، نیمکره راست مغز کلید اصلی است چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم(منبع خلق و پدید آورندگی) قرار دارد و بنابراین خلاق و پدیدآورنده است.هرجا که مشکلی وجود داشته باشد، نیمکره راست راه حل خلق میکند.هرجا عیب و نقصی وجود داشته باشد، نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی ایجاد مینماید.هرجا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می‌آورد.در ...

 • منابع پیشنهادی انرژی درمانی

  نام کتاب مؤلف ترجمه ناشر سال نشر هاله درمانی با دستان شفابخش   باربارا آن برنان   مهیار جلالیانی   جیحون   1378 هاله نورانی   ریچارد ویستر   نفیسه معتکف   ---- 1378 شفای کوانتومی   دیپاک چوپرا   هایده قلعه بیگی   مؤسسه علم شعور خلاق   1372 هاله درمانی با دستهای شفابخش باربارا‌ آنبرنن مهیار جلالیانی جیحون 1378 دستان شفابخش خوزه سیلوا مجید پزشكی نسل نو اندیش 1377 دستهای درمانگر تو ریچارد گوردون فرناز صانعی‌پور ققنوس 1376 انرژی درمانی یا شاهكار خلقت حسن رهبرزاده ---- پارسا 1378 انرژی درمانی دكتر فروزین ---- علوی 1378 انرژی درمانی مقدماتی ---- ---- تجسم خلاق ---- انرژی درمانی پیشرفته ---- ---- تجسم خلاق ----

 • قرار گرفتن در سطح آلفا به روش خوزه سیلوا

  آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف فرکانس امواج مغز در حالت بیداری کامل است. از 7 تا 14 سیکل در ثانیه فرکانس امواج مغزی در حالت بیداری کامل از 14 تا 21 سیکل در ثانیه است که آنرا سطح بتا میگوییم.در حالت خواب این فرکانسها کاهش میابد و به 7 تا 14 سیکل در ثانیه میرسد که این همان سطح آلفاست یعنی حالتی از یک خواب سبک وقتی که خواب عمیقتر میشود فرکانسها از این همپایینتر میایند و به 4 تا 7 سیکل در ثانیه میرسند که تتا نامیده میشود و در عمیقترین حالت خواب فرکانسهای امواج مغزی به 4 سیکل و پایینتر از آن میرسد که آنرا دلتا میگویند.در حالتی که امواج مغزی آلفا فعال هستند احساسات طبیعی راحتی صلح صفا و آرامش سراسر وجود ما را فرا میگیرد. با استفاده از "متد سیلوا"میتوان هر موقع که اراده کنیم در این سطح قرار گیریم. قرار گرفتن در حالت آلفا:1- براحتی بروی مبل و یا صندلی راحتی بنشینید و چشمانتان را ببندید.2- چند نفس عمیق بکشید به هنگام بازدم سعی کنید که عضلات بدنتان را شل کنید.3- از 50 تا 1 به صورت معکوس شمرده و شروع به شمارش کنید.4-خودتان را در جایی که با صفا و آرامش بخش است تصور کنید.5- در ذهنتان به خودتان بگویید((آنچه میخواهید تجسم کنید))6- شروعبه شمارش 1 تا5 کنید و در ذهنتان به خود یادآوری کنید که وقتی به شماره 5رسیدید و چشمانتان را باز کردید احساس هوشیاری و نشاط کاملی خواهید کرد.*خواست،اعتقاد و انتظار اجزای تشکیل دهنده ایمان هستند.هرگز فراموش نکنید اینهاعوامل زمینه ساز موفقیتهای انسان در دنیای بیرون و درون او بشمار میروند.*درامر ریلاکس کردن بدن باید کاملا ورزیده شوید تا بتوان کنترل ذهن رابدستگرفت و شاهد جنبه های مثبت آن باشید و چنین مهارتی جز با تمرین حاصل نخواهدشد. *با قرار گرفتن در حالت آلفا در نیمکره مغز تحولی ایجاد میکنیم که ما را به قلمرو خلاقیتها رهنمون میسازد**ازفردا وقتی که چشمانتان را میبندید(وارد سطح آلفا میشوید که از بهتریناوقات صبح میباشد)و شروع به شمارش معکوس میکنید وقایعزیر در شما حادثمیشود:1-ریلاکس شدن بدن 2-ریلاکس شدن ذهن 3-کاهش فرکانس مغزی- 4-فعال شدن نیمکره راست مغز.سپس زمانی که خودتان را در ذهنتان فردی سالم میبینید و یا به یک سفر خیالی درون میروید وقایع زیر حادث میشود:1-تصویری که ایجاد میکنید یک نیاز میشود.2-ذهن شما بدن نیرو مانندتان را تغییر میدهد.3-این تغییر در بدن نیرو مانندتان در بدن جسمانی شما آشکار میشود.4-آنچه در ذهن دیده اید مادی و واقعی میشود.منبع:خلاصه ای از کتاب دستان شفابخش (خوزه سیلوا)  

 • دستان شفا بخش

  دستان شفا بخش   دنیای شگفت انگیز ذهن   چگونه با فعال سازی نیمکره راست مغزمان و استفاده از نیروهای ذهنی از خزانه بیکران الهی نهفته دروجودمان زندگی بهتری را تجربه کنیم    وقتی ما نیمکره راست مغزمان را فعال می کنیم درواقع احساسات باطنی ومنبع الهامات خودمان را بیدار می سازیم ، درحالی که نیمکره چپ مغز دراغلب افراد به دنیای مادی ومنطقی احاطه دارد . تصاویر ذهنی وگفتگوهای درونی مکانیسم ایجادتغییرات جسمانی به شمارمی روند که درسطح آلفا با سطح ذهنی بوجود می آیند تصویر سازی ذهنی خلاقیت است خلاقیتی هم دردنیای درون وهم در دنیای بیرون  بافعال ساختن نمیکره راست مغز با به تصویر کشیدن آنچه می خواهیم درذهنمان آنرا خلق وایجاد می کنیم وهر چه که مغز به تصور آورد همان را خلق خواهد کرد موسیقی ، هنر ، خنده ، عشق وتصویر سازی ذهنی همگی شفا بخش هستند چرا که همه آنها باعث فعالتر شدن نیمکره راست مغز می گردند .و اساسا" نیمکره راست مغزمان نیروی شفابخشی دارد . افکار منفی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می گردند. ودرمحیط پیرامون تاشعاع 7 متری اثر منفی می گذارند ولی افکار مثبت دراثرگذاری مثبت برمحیط پیرامون با هیچ محدودیت مکانی روبرو نیستند برای یاری رساندن فوری وبلا واسطه به خودمان ودیگران فقط کافی است که دارای تفکرات وبازخوردهای روانی مثبت باشیم چرا که بقیه کارها را ((اورای )) انسانی به عهده خواهد گرفت . برای آگاهی از امواج ذهنی و آشنایی با روش شفابخشی سیلوا به کتاب : دستان شفابخش  اثر خوزه سیلوا  ، ترجمه مجید پزشکی مراجعه فرمائید . درذیل روش ریلکسیشن آورده شده  است خلاصه ای از روشهای سیلوا هم در روزهای آینده به اطلاع خواهد رسید . این تمرین را درسه نوبت صبح بعد از بیداری ظهر بعد از ناهار وشب قبل از خواب بمدت 15 دقیقه انجام دهید . درطول این 15 دقیقه می توانید خواسته ها آرزوها وتلقین ها تجسمات خود را  به ذهن بسپارید وشاهد نتایج شگفت انگیز آن باشید.

 • معرفی کتاب(دستان شفابخش )

  یار مهربان 117 نویسنده: سيد كبيرحسینی تهیه: مقدس زاده پخش: اسفند 1389 ....... بنام خدا ! خدای بزرگ ومهربان ویاورو مددکار همگان! وسلام وتحیت خدمت شما یاوران برنامه وکتاب دوستان گرامی! برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی وعافیت داریم ودر خدمت شما هستیم با معرفی کتابی دیگر موزیک همراهان گرامی! نام کتاب امروز دستان شفابخش است كه خوزه سيلوا و دكتر رابرت استون آن را دريك پيشگفتارويازده فصل تدوين نموده اند اين كتاب به همت مجيد پزشكي به فارسي ترجمه شده است روي جلد كتاب نوشته شده است (پرفروش ترين كتاب شفابخشي) چاپ چهلم اين كتاب در سال 1387 انجام شده است اين كتاب در304 صفحه توسط انتشارات نسل نوانديش به چاپ رسيده است  در پيشگفتار كتاب آمده است : برخي افكار واحساسات ، همچون خشم ، و ترس ، تأثير منفي شديدي در بدن مي گذارند ولي در مقابل ، افكاري نظير تجسم يك مكان خوش ودلپذير ، تأثيرشان بر بدن مثبت است پزشكان معتقدند برخي افكار ممكن است از طريق افزايش استرس ويا تضعيف سيستم ايمني بدن ، باعث بيماري گردند. از طرف ديگر ، امروزه ما ازاين مسأله آگاه گشته ايم كه برخي افكار يا جريانات فكري در بهبود بيماريها واحساس سلامتي نقش مهمي به عهده ما دارند... درادامه مي خوانيم : شما مي توانيد با مطالعه اين كتاب و تعقيب روشهاي گام به گام واجراي تكنيكهاي مندرج در آن زندگي خود را ازاين رو به آن رو كنيد تكنيكهاي سيلوا به قدري ساده مي نمايند كه آدمي را در مؤثر بودنشان به شك مي اندازند ولي نتايج معجزه آسا ورضايت بخش اين تكنيكها حتي شكاكترين افراد را نيز قانع خواهد ساختموزیک دوستان گرامی! فصل اول كتاب درباره نقش ذهن وروان در بيماري و سلامتي است فصل دوم به متد سيلوا وكار كرد آن مي پردازد در فصل سوم   از شروع استفاده از متد سيلوا براي شفابخشي خود سخن مي گويد در فصل چهارم كمك به شفا يابي ديگران را مطرح مي نمايد دراين فصل علت بيماريها ضعف سيستم دفاعي بدن دانسته مي شود و علت تضعيف سيستم دفاعي بدن فقط استرس دانسته شده است و علت عمده ايجاد استرس هم احساس گناه ، احساس فقداني عمده يعني از دست دادن شخص يا شئ مهم و همچنين زندگي و اشتغال در محيط وشرايطي كه فرد نسبت به آنها شديدا احساس تنفر مي كند دانسته شده است  دراين فصل نويسنده علاوه مي كند : علاوه بر اين سه عامل ، عوامل استرس آور ديگري نيز وجود دارند كه ممكن است تأثيرات عمده اي بر روي سيستم ايمني بدن داشته باشند في المثل اگر شما در حالي كه ديرتان شده ، درايستگاه منتظر اتوبوس  باشيد ، دراين صورت گذشت هرثانيه اي براي شما استرس آور خواهد بود موزیک همراهان ارجمند! فصل پنجم به خانه تكاني ذهني و ايجاد فضايي ...

 • دستان شفا بخش

  ذهن ما قادر است ما را بیمار سازد،ذهن ما قادر است ما را سالم گرداند.این از اکتشافات مجدد قرن بیستم است،در گذشته های دور،اهمیت زیادی نسبت به نقش ذهن و روان در سلامتی انسان قایل می شدند و یکی از مهمترین تجویزهایی که پزشکان قدیمی به بیماران خود می کردند چنین بود : به یک سفر برو و سعی کن مدتی از اینجا دور باشی. تاثیر ذهن بر بدن بر هیچکس پوشیده نیست و همه ما به راحتی می توانیم این مسئله را در خودمان آزمایش کنیم،در تقسیم بندی بیماری های روانی به اختلالاتی بر می خوریم که به آنها اختلالات پسیکوسوماتیک یا روان-تنی میگویند،این اختلالات شامل آن دسته از بیماری های جسمانی هستند که ریشه های روانی دارند.برخی از اندیشه وران معتقدند از طریق کنترل ذهن می توان به مقابله با بیماری های جسمی و اختلالات پرداخت. برخی از افکار و احساسات،همچون خشم و ترس تاثیر منفی شدیدی در بدن می گذارند ولی در مقابل،افکاری نظیر تجسم یک مکان خوش آینه و دلپذیر،تاثیرشان بر بدن مثبت است. پزشکان معتقدند برخی افکار ممکن است از طریق افزایش استرس و یا تضعیف سیستم ایمنی بدن،باعث بیماری گردند،از طرف دیگر امروزه ما از این مسئله آگاه گشته ایم که برخی افکار یا جریان های فکری در بهبود بیماری ها و احساس سلامتی نقش مهمی به عهده دارند. چنین براورد شده است که زمانیکه ما به دنیا می آییم حدود بیست هزار برنامه ی جداگانه در ذهن کامپیوتر مانند ما وجود دارد تا از این طریق بدن ما به صورت کاملی اداره شود،بعدها این برنامه های کامل با طوفانی از برنامه ریزیهای مجدد ناکامل و ناقص-یعنی استرس ها تصادم می کنند.شروع استرس در دوره ی نوزادی است،نوزاد زمانیکه گرسنه است ولی به مادرش دسترسی ندارد برای اولین بار استرس را تجربه می کند.هر اندازه میزان استرس شدیدتر باشه به همان اندازه میزان اختلال در برنامه های ذهنی افزایش می یابد.به این ترتیب برنامه ریزیهای کامل به برنامه های ناقص تبدیل شده و باعث ایجاد اختلال در سیستمهای حیاتی و پایه ای بدن می گردند. در حدود 50 سال پیش پزشکان تصادفا پی بردند که خشم و عصبانیت باعث تغییر رنگ لایه های داخلی معده می شود،این نیز منجر به کشف نقش استرس در افزایش گویچه های سفید خون گردید.اکنون با پذیرش نقش نگرانی و ناراحتی در ایجاد زخم معده،در واقع پذیرفته ایم که تقریبا در پشت هر گونه ناراحتی جسمانی نوعی هیجانات و احساسات استرس آور نهفته است. اگر می خواهید: 1- دستانی معجزه گر و شفا بخش داشته باشید 2- بیماری های خود را درمان کنید 3- از راه دور دیگران را شفا بخشید 4- همسری مناسب انتخاب کنید 5- شغلی خوب بدست اورید 6- درامدی بالا داشته ...

 • متد سیلوا

   متد سیلوا چیست؟متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلاکس و آرمیده ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانسهای کم بسامد مغز و توانهای نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیتهای مثبت و مطلوب. در متد سیلوا، نیمکره راست مغز کلید اصلی است چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم(منبع خلق و پدید آورندگی) قرار دارد و بنابراین خلاق و پدیدآورنده است.هرجا که مشکلی وجود داشته باشد، نیمکره راست راه حل خلق میکند.هرجا عیب و نقصی وجود داشته باشد، نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی ایجاد مینماید.هرجا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می‌آورد.در واقع در این متد با فرو بردن مغز شما در حالت آلفا میزان استفاده ازنیمکره راست مغز به حداکثر می‌رسد.امواج مغزی فردی که بیدار است در حالت معمول 20 سیکل در ثانیه است، امواج بالای 14 سیکل در ثانیه امواج بتا نامیده می‌شود که برای ارتباط با دنیای فیزیکی خارج می‌باشند، وبرای ارتباط گیری با زمان و مکان ویا استفاده از حواس معمولی است.اما مغز امواج دیگری نیز دارد که سیکلهای پایینتری نسبت به امواج بتا دارد که به ترتیب آلفا، تتا ودلتا هستند که البته امواج تتا ودلتا برای ارتباط با دنیای فیزیکی نیستند و هنگامی‌از آنها استفاده می‌کنیم که آگاه به زمان ومکان نیستیم و از این امواج برای دیدن رویا و ارتباط روحی و شهود استفاده می‌شود كه با آگاهی درونی ما مرتبط است.از حدود یك و نیم سالگی امواج آلفا نیز كم و بیش پیدا می‌شوند كه با تكامل این امواج قدرت فراگیری مغز بیشتر می‌شود و نیمكره راست مغز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. امواج آلفا در 6 و7 سالگی بیشترین امواج مغزی هستند و اگر در همین سنین به كودك بیاموزیم كه از هر دو نیمكره مغز برای فكر كردن استفاده كند این قدرت برای تمامی‌عمر نزد او باقی خواهد ماند. ولی معمولاً كودك چنین شانسی ندارد و استفاده او از نیمكره راست به تدریج كم می‌شود، به نحوی كه 90 درصد انسان ها در سنین بلوغ و پس از آن فقط از نیمكره چپ مغز برای فكر كردن استفاده می‌کنند. در حالت آرامش فركانس امواج مغز ما بیشتر شامل امواج آلفا یعنی 7 تا 14 سیكل در ثانیه است. در این حالت هردو نیمكره مغز فعالیت دارند و دارای بهره هوشی بالاتری هستیم و مشكلات را راحت تر می‌توانیم حل كنیم.خوزه سیلوا ثابت كرده است كه با به كارگیری روش او مغز وارد مرحله آلفا می‌شود و سمت راست مغز كه غریزی و شهودی و خلاق است به كار می‌افتد.  ". خوزه سیلوا به این نتیجه رسیده است كه جهان هستی بوسیله یك نیروی متفكر و آگاه ساخته شده و به همین دلیل كسانی كه در دانش متافیزیك كار می‌كنند ...

 • متد سیلوا چیست؟

   متد سیلوا چیست؟ متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلاکس و آرمیده ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانسهای کم بسامد مغز و توانهای نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیتهای مثبت و مطلوب. در متد سیلوا، نیمکره راست مغز کلید اصلی است چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم(منبع خلق و پدید آورندگی) قرار دارد و بنابراین خلاق و پدیدآورنده است.هرجا که مشکلی وجود داشته باشد، نیمکره راست راه حل خلق میکند.هرجا عیب و نقصی وجود داشته باشد، نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی ایجاد می نماید.هرجا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می‌آورد.در واقع در این متد با فرو بردن مغز شما در حالت آلفا میزان استفاده ازنیمکره راست مغز به حداکثر می‌رسد. امواج مغزی فردی که بیدار است در حالت معمول 20 سیکل در ثانیه است، امواج بالای 14 سیکل در ثانیه امواج بتا نامیده می‌شود که برای ارتباط با دنیای فیزیکی خارج می‌باشند، وبرای ارتباط گیری با زمان و مکان ویا استفاده از حواس معمولی است.اما مغز امواج دیگری نیز دارد که سیکلهای پایینتری نسبت به امواج بتا دارد که به ترتیب آلفا، تتا ودلتا هستند که البته امواج تتا ودلتا برای ارتباط با دنیای فیزیکی نیستند و هنگامی‌از آنها استفاده می‌کنیم که آگاه به زمان ومکان نیستیم و از این امواج برای دیدن رویا و ارتباط روحی و شهود استفاده می‌شود كه با آگاهی درونی ما مرتبط است.از حدود یك و نیم سالگی امواج آلفا نیز كم و بیش پیدا می‌شوند كه با تكامل این امواج قدرت فراگیری مغز بیشتر می‌شود و نیمكره راست مغز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. امواج آلفا در 6 و7 سالگی بیشترین امواج مغزی هستند و اگر در همین سنین به كودك بیاموزیم كه از هر دو نیمكره مغز برای فكر كردن استفاده كند این قدرت برای تمامی‌عمر نزد او باقی خواهد ماند. ولی معمولاً كودك چنین شانسی ندارد و استفاده او از نیمكره راست به تدریج كم می‌شود، به نحوی كه 90 درصد انسان ها در سنین بلوغ و پس از آن فقط از نیمكره چپ مغز برای فكر كردن استفاده می‌کنند.  در حالت آرامش فركانس امواج مغز ما بیشتر شامل امواج آلفا یعنی 7 تا 14 سیكل در ثانیه است. در این حالت هردو نیمكره مغز فعالیت دارند و دارای بهره هوشی بالاتری هستیم و مشكلات را راحت تر می‌توانیم حل كنیم.در ما بین الطلوعین هر دو طرف مغز فعال هستند و قدرت ارتباط با خالق در نماز صبح و پس از آن بیشتر است.خوزه سیلوا ثابت كرده است كه با به كارگیری روش او مغز وارد مرحله آلفا می‌شود و سمت راست مغز كه غریزی و شهودی و خلاق است به كار می‌افتد.  ". خوزه سیلوا به این نتیجه رسیده است كه ...

 • امواج آلفا و اثرات شگرف آن در زندگی... روش سیلوا چیست؟نگاه رنگارنگ

  امواج آلفا و اثرات شگرف آن در زندگی... روش سیلوا چیست؟نگاه رنگارنگ

  امواج آلفا و اثرات شگرف آن در زندگی   موضوع: امواج آلفا خوزه سیلوا، ۱۱ آگوست ۱۹۱۴ در شهر لاریدو در ایالت تکزاس آمریکا دیده به جهان گشود. چهارسال بیشتر نداشت که پدرش چشم از جهان فروبست. خوزه از همان اوان جوانی با فروش روزنامه، واکس زدن کفش و خرده کاری‌هایی از این دست نان‌آور خانواده‌اش شد. «خوزه هیچگاه به مدرسه نرفت مگر برای تعلیم» خلاصی خوزه از شر فقر در یکی از روزهای بهاری و هنگامی‌آغاز شد که او در یک آرایشگاه نشسته بود تا نوبتش برسد. برای پرکردن وقت، مجله‌ای برداشت و مشغول مطالعه شد. چیزی که او برای مطالعه انتخاب کرده بود، آگهی شرکت در یک دوره مکاتبه‌ای تعمیر رادیو بود. آرایشگر تنها در صورتی آگهی را به سیلوا قرض داد که در عوض پرداخت شهریه دوره، دیپلم آن را تحویل بگیرد. طولی نکشید که دیپلم تعمیر رادیو به دیوار آرایشگاه نصب شد. خوزه ۱۵ ساله کار تعمیر رادیو را شروع کرد و از این راه تجارت موفقی را پایه گذاری کرد. در طی جنگ جهانی دوم به یکان بی‌سیم چی‌ها پیوست. درهمین دوران بود که توسط روان‌پزشکی به نام «پاول سیلوا» معاینه شد. سوالات عجیب و غریب پاول انگیزه‌ای برای مطالعه علم روانشناسی در خوزه شد. خوزه توانست با مطالعه و تحقیق گسترده در مورد مسائل روانشناسی و ارتباط و شباهت سیستم مغز با سیستم‌های الکترونیکی تکنیک‌هایی را کشف و پایه‌گذاری کند که موجب بهبود و تقویت حافظه در کنار درک عمیق از فعالیت‌های مغز و در نهایت افزایش ضریب هوشی فرد شود. کتاب‌های او عبارت‌اند از: کنترل ذهن، مدیر روشن بین، گفتگوی درونی، تصمیم گیری و هدف گذاری موفق با استفاده ازمتد سیلوا، تناسب اندام با استفاده از متد سیلوا، ادراک فراحسی روزمره با استفاده از متد سیلوا، مشاهده و تأثیرگذاری از راه دور، دستان شفابخش و.... ▪ روش سیلوا چیست؟ متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلاکس و آرام ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانس‌های کم بسامد مغز و توان‌های نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیت‌های مثبت و مطلوب. در متد سیلوا، نیمکره راست مغز کلید اصلی است چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم(منبع خلق و پدید آورندگی) قرار دارد و بنابراین خلاق و پدیدآورنده است. هرجا که مشکلی وجود داشته باشد، نیمکره راست راه حل خلق می‌کند. هرجا عیب و نقصی وجود داشته باشد، نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی می‌آفریند. هرجا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می‌آورد. در واقع در این متد با فرو بردن مغز شما در حالت آلفا میزان استفاده ازنیمکره راست مغز به حداکثر می‌رسد. امواج مغزی فردی که بیدار است در حالت ...