راه اندازی کارگاه تولیدی با سرمایه کم

 • با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

  این مطلب را از یک وبلاگ کپی کردم به نظرم مفید بود شاید راهنمایی های در آن برای دوستان باشد هر وقت که صاحب سرمایه ای در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان می شویم، اینفکر به ذهن مان خطور می کند که به وسیله آن کسب و کار جدیدی راهبیاندازیم. خیلی وقت ها هم این سرمایه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ برابر این عدد است. ولی لطفا تا این مقاله را نخوانده اید تصمیم عجولانه نگیرید. یکی از خوانندگان مقالاتم از من سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی کرد یا خیر؟ پاسخ من این بود که این سوال اول نیست که باید پرسیده شود. با هزارتومان هم می شود کسب و کار راه انداخت. ولی نمی شود یک کارگاه تولیدی زد. هر مقدار پولی می تواند تبدیل به یک کسب و کار موفق شود. فقط مواظب باشید. انتظارتان به اندازه همان سرمایه باشد. شما اگر با پنج میلیون تومان یک کسب و کار ده میلیونی راه بیاندازید،قوانین ریاضی تغییر نمی کنند. دقیقا در نیمه راه پول کم می آورید.این کسب و کار راه نمی افتد و پنج میلیون تومان خود را هم از دست می دهید. در ادامه چند راه حل ارائه می کنم که می تواند مفید واقع شود: در شروع کار، کسب و کارتان را خلاصه کنید: یک مثال می آورم: سوال: در شهرستان ما فراهم کننده عمده تسمه دینام پراید نیست. من میخواهم تولید کنم. سرمایه ام بر اساس تخمین هایی که زده ام کافی نیست. چهکار کنم؟ جواب: بالاخره در شهر شما تسمه دینام پراید به دست مغازه ها می رسد. ولی احتمالا به سختی و با قیمت بالاتر توزیع می شود. ابتدا تعداد محدودیتسمه دینام از مرکز استان خود تهیه کنید و بین مغازه ها توزیع کنید. اگربازار خوبی بود و توانستید فروش را انجام دهید، تعداد بیشتری را دوبارهخریداری و توزیع کنید. این کار را ادامه دهید تا هم به سودآوری خوبی برسدهم اعتبار خوبی کسب کنید. حال که اعتبار دارید جذب سرمایه برای شما آسانتر است. سرمایه ای از دوستان یا آشنایان جذب کنید و او را شریک کنید. حالادر کنار جنس اصلی، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان راجایگزین کالای اصلی کنید. کسب و کار کم هزینه تری راه اندازی کنید: چند نمونه از کسب و کارهای کم هزینه: هدایای توریستی:اگردر شهرهای تاریخی زندگی می کنید، موقعیت خیلی خوبی را از دست می دهید اگربه بازار توریستی این شهرها توجه نکنید. یکی از اقوام ما به شهر پاریسرفته بود و وقتی به ایران بازگشت، تندیس کوچکی از برج ایفل را خریده بودکه نورپردازی زیبایی داشت. وقتی کلیدش روشن می شد، رقص نور زیبایی به کارمی افتاد. حدس می زنید که قیمت این آهن پاره چند؟ ۲۷ یورو ناقابل! خوب وقتی من هم برای گردش به پاریس بروم دوست دارم نمادی از اون شهر روبا خودم به ... • با سرمایه کم، کسب و کار کنیم!

  دیدگاه های مدیر یک شرکت خصوصی منبع: http://banki.ir/blogs/shahab/1388/04/22/ با سرمایه کم کسب و کار کنیم! هر وقت که صاحب سرمایه ای در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان می شویم، اینفکر به ذهن مان خطور می کند که به وسیله آن کسب و کار جدیدی راهبیاندازیم. خیلی وقت ها هم این سرمایه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ برابر این عدد است. ولی لطفا تا این مقاله را نخوانده اید تصمیم عجولانه نگیرید. یکی از خوانندگان مقالاتم از من سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی کرد یا خیر؟ پاسخ من این بود که این سوال اول نیست که باید پرسیده شود. با هزارتومان هم می شود کسب و کار راه انداخت. ولی نمی شود یک کارگاه تولیدی زد. هر مقدار پولی می تواند تبدیل به یک کسب و کار موفق شود. فقط مواظب باشید. انتظارتان به اندازه همان سرمایه باشد. شما اگر با پنج میلیون تومان یک کسب و کار ده میلیونی راه بیاندازید،قوانین ریاضی تغییر نمی کنند. دقیقا در نیمه راه پول کم می آورید.این کسب و کار راه نمی افتد و پنج میلیون تومان خود را هم از دست می دهید. در ادامه چند راه حل ارائه می کنم که می تواند مفید واقع شود: در شروع کار، کسب و کارتان را خلاصه کنید: یک مثال می آورم: سوال: در شهرستان ما فراهم کننده عمده تسمه دینام پراید نیست. من میخواهم تولید کنم. سرمایه ام بر اساس تخمین هایی که زده ام کافی نیست. چهکار کنم؟ جواب: بالاخره در شهر شما تسمه دینام پراید به دست مغازه ها می رسد. ولی احتمالا به سختی و با قیمت بالاتر توزیع می شود. ابتدا تعداد محدودیتسمه دینام از مرکز استان خود تهیه کنید و بین مغازه ها توزیع کنید. اگربازار خوبی بود و توانستید فروش را انجام دهید، تعداد بیشتری را دوبارهخریداری و توزیع کنید. این کار را ادامه دهید تا هم به سودآوری خوبی برسدهم اعتبار خوبی کسب کنید. حال که اعتبار دارید جذب سرمایه برای شما آسانتر است. سرمایه ای از دوستان یا آشنایان جذب کنید و او را شریک کنید. حالادر کنار جنس اصلی، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان راجایگزین کالای اصلی کنید. کسب و کار کم هزینه تری راه اندازی کنید: چند نمونه از کسب و کارهای کم هزینه: هدایای توریستی:اگردر شهرهای تاریخی زندگی می کنید، موقعیت خیلی خوبی را از دست می دهید اگربه بازار توریستی این شهرها توجه نکنید. یکی از اقوام ما به شهر پاریسرفته بود و وقتی به ایران بازگشت، تندیس کوچکی از برج ایفل را خریده بودکه نورپردازی زیبایی داشت. وقتی کلیدش روشن می شد، رقص نور زیبایی به کارمی افتاد. حدس می زنید که قیمت این آهن پاره چند؟ ۲۷ یورو ناقابل! خوب وقتی من هم برای گردش به پاریس بروم دوست دارم نمادی از اون شهر روبا خودم ...

 • با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

  با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

  از تاخیر در انتشار این مقاله عذرخواهی می کنم. فضای انتخاباتی کشور به گونه ای بود که حس کردم نباید در اون موقعیت به این مسائل فکر کرد. هر وقت که صاحب سرمایه ای در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان می شویم، این فکر به ذهن مان خطور می کند که به وسیله آن کسب و کار جدیدی راه بیاندازیم. خیلی وقت ها هم این سرمایه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ برابر این عدد است. ولی لطفن تا این مقاله را نخوانده اید تصمیم عجولانه نگیرید. یکی از خوانندگان مقالاتم از من سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی کرد یا خیر؟ پاسخ من این بود که این سوال اول نیست که باید پرسیده شود. با هزار تومان هم می شود کسب و کار راه انداخت. ولی نمی شود یک کارگاه تولیدی زد. هر مقدار پولی می تواند تبدیل به یک کسب و کار موفق شود. فقط مواظب باشید. انتظارتان به اندازه همان سرمایه باشد. شما اگر با پنج میلیون تومان یک کسب و کار ده میلیونی راه بیاندازید، قوانین ریاضی تغییر نمی کنند. دقیقا در نیمه راه پول کم می آورید. این کسب و کار راه نمی افتد و پنج میلیون تومان خود را هم از دست می دهید. در جریان هستم که مهندس مکانیک هستید و رشته تحصیل تان با تولید صنعتی جور در می آید. ولی پنج میلیون تومان برای تولید داشبورد ۲۰۶ کافی نیست. در ادامه چند راه حل ارائه می کنم که می تواند مفید واقع شود: در شروع کار، کسب و کارتان را خلاصه کنید: یک مثال می آورم: سوال: در شهرستان ما فراهم کننده عمده تسمه دینام پراید نیست. من می خواهم تولید کنم. سرمایه ام بر اساس تخمین هایی که زده ام کافی نیست. چه کار کنم؟ جواب: بالاخره در شهر شما تسمه دینام پراید به دست مغازه ها می رسد. ولی احتمالا به سختی و با قیمت بالاتر توزیع می شود. ابتدا تعداد محدودی تسمه دینام از مرکز استان خود تهیه کنید و بین مغازه ها توزیع کنید. اگر بازار خوبی بود و توانستید فروش را انجام دهید، تعداد بیشتری را دوباره خریداری و توزیع کنید. این کار را ادامه دهید تا هم به سودآوری خوبی برسد هم اعتبار خوبی کسب کنید. حال که اعتبار دارید جذب سرمایه برای شما آسان تر است. سرمایه ای از دوستان یا آشنایان جذب کنید و او را شریک کنید. حالا در کنار جنس اصلی، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان را جایگزین کالای اصلی کنید. کسب و کار کم هزینه تری راه اندازی کنید: چند نمونه از کسب و کارهای کم هزینه: هدایای توریستی: اگر در شهرهای تاریخی زندگی می کنید، موقعیت خیلی خوبی را از دست می دهید اگر به بازار توریستی این شهرها توجه نکنید. یکی از اقوام ما به شهر پاریس رفته بود و وقتی به ایران بازگشت، تندیس کوچکی از برج ایفل را خریده بود که نورپردازی زیبایی ...

 • باسرمایه کم کسب وکار کنیم!

  هر وقت که صاحب سرمایه ای در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان می شویم، این فکر به ذهن مان خطور می کند که به وسیله آن کسب و کار جدیدی راه بیاندازیم. خیلی وقت ها هم این سرمایه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ برابر این عدد است. ولی لطفن تا این مقاله را نخوانده اید تصمیم عجولانه نگیرید.یکی از خوانندگان  سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی کرد یا خیر؟پاسخ  این بود که این سوال اول نیست که باید پرسیده شود. با هزار تومان هم می شود کسب و کار راه انداخت. ولی نمی شود یک کارگاه تولیدی زد. هر مقدار پولی می تواند تبدیل به یک کسب و کار موفق شود. فقط مواظب باشید. انتظارتان به اندازه همان سرمایه باشد.شما اگر با پنج میلیون تومان یک کسب و کار ده میلیونی راه بیاندازید، قوانین ریاضی تغییر نمی کنند. دقیقا در نیمه راه پول کم می آورید. این کسب و کار راه نمی افتد و پنج میلیون تومان خود را هم از دست می دهید.در جریان هستم که مهندس مکانیک هستید و رشته تحصیل تان با تولید صنعتی جور در می آید. ولی پنج میلیون تومان برای تولید داشبورد ۲۰۶ کافی نیست.در ادامه چند راه حل ارائه می کنم که می تواند مفید واقع شود:در شروع کار، کسب و کارتان را خلاصه کنید:یک مثال می آورم:سوال: در شهرستان ما فراهم کننده عمده تسمه دینام پراید نیست. من می خواهم تولید کنم. سرمایه ام بر اساس تخمین هایی که زده ام کافی نیست. چه کار کنم؟جواب: بالاخره در شهر شما تسمه دینام پراید به دست مغازه ها می رسد. ولی احتمالا به سختی و با قیمت بالاتر توزیع می شود. ابتدا تعداد محدودی تسمه دینام از مرکز استان خود تهیه کنید و بین مغازه ها توزیع کنید. اگر بازار خوبی بود و توانستید فروش را انجام دهید، تعداد بیشتری را دوباره خریداری و توزیع کنید. این کار را ادامه دهید تا هم به سودآوری خوبی برسد هم اعتبار خوبی کسب کنید. حال که اعتبار دارید جذب سرمایه برای شما آسان تر است. سرمایه ای از دوستان یا آشنایان جذب کنید و او را شریک کنید. حالا در کنار جنس اصلی، کالای خودتان را توزیع کنید و کم کم کالای خودتان را جایگزین کالای اصلی کنید.کسب و کار کم هزینه تری راه اندازی کنید:چند نمونه از کسب و کارهای کم هزینه:هدایای توریستی: اگر در شهرهای تاریخی زندگی می کنید، موقعیت خیلی خوبی را از دست می دهید اگر به بازار توریستی این شهرها توجه نکنید. یکی از اقوام ما به شهر پاریس رفته بود و وقتی به ایران بازگشت، تندیس کوچکی از برج ایفل را خریده بود که نورپردازی زیبایی داشت. وقتی کلیدش روشن می شد، رقص نور زیبایی به کار می افتاد. حدس می زنید که قیمت این آهن پاره چند؟ ۲۷ یورو ناقابل!خوب وقتی من هم برای گردش به پاریس ...

 • سرمایه کم درامد عالی - تولیدات فیلتر هوای خودرو - اشتفال زایی جوانان

  تولید و پخش انواع فیلتر هوا   فروش خط تولید فیلترهوا با شرایط عالی و درآمد فوق العاده توسط ‌ گـــــروه ماشین سازی زاگرس فیلتر  (بازرگانی پیشتازان پیام چی چست ) درآمد ماهیانه: نمی توانیم بشما دروغ بگوییم - باید برای فروش زحمت بکشید ولی از آنجایی که این فیلتر های هوا نه تاریخ انقضاء دارد و مصرفی است فروش زیاد میباشد ( سود کم فروش بیشتر یادتون نره ) طبق آماری که من از سیستم دستی دارم متوسط یک نفر بتنهایی می تواند با این خط تولید فیلتر هوا دستی ماهانه حدودا 800 هزار تومان درآمد داشته باشد و یک نفر بتنهایی می تواند با این خط تولید فیلتر هوا اتوماتیک ماهانه حدودا 5000.000  میلیون تومان درآمد داشته باشد.یا بعبارت دیگر (با کمترین سرمایه گذاری بیشترین سود به ازای هر میلیون نزد خودتان ماهیانه 350 - 500هزار تومان سود خالص تولید این محصول بسیار آسان است و حتی یک نفر به تنهایی نیز می تواند آن را تولید کند. نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش بر عهده ماست. )  ****اصول اولیه مدیریت در بازار : عزم - خوش بینی - اراده سازنده انواع خط تولید فیلترهوا وانواع قالبهای درخواستی شما خط تولید فیلتر هوا دستگاه دستی و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک = پی وی سی اصلا به مشتریان توسعه نمی کنیم چون از چرخه تولید بازار فیلتر حذف گریده است خط تولید فیلتر هوا دستگاه تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دستی = پی یو (فوم)PU خط تولید فیلتر دستگاه چین کن غلتکی و کامپیوتری با کیفیت بسیار بالا دستگاه دور گیر فیلتر **صد در صد مطمئن باشید ما از همه اگهی های اینترنتی ارزانتر میدهیم ویژگی ما صداقت با مشتریست پـیـشـنـهــاد مابرای خط تولید فیلتر پی یو دستی : 1۸0 عدد قالب درجه 1 : قالب پژو ،پرشیا، سمند،206،206صندوقدار ،207آی ،L90 ،مگان ، زانتیا ،405 ،پیکان ، Rd ،Roa ، ریو ،پراید ، سایپا دیزلی و در صورت درخواست مشتری سایر قالب خودرو ها --------------------------------------- فرمولاسیون ترکیب مواد بصورت رایگان نوع و تعداد قالبها و کاغذ ها بستگی به سرمایه و انتخاب شما دارد جمعا 1.000.000تومان امکانات لازم: تقریبا 10 متر فضا برق تک فاز برای سیستم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک نیز 100 عدد قالب هدیه می دهیم . قیمت تمام اتوماتیک ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال ( تمام کامپیوتری و دیجیتال - داری میز CNC و PLC وحافظه و قفل گذاری – بای پس – قابلیت مواد ریزی قالبهای دایره ،بیضی ،مستطیل ،مربع و اوریب و برنامه ریزی کامپیوتر توسط کاربر و سایر موارد ) قیمت نیمه اتوماتیک ۱۶۰.000.000 ریال قیمت چیکن غلتکی ۲۲۰.000.000ریال توجه : ما حتی میتوانیم طرح توجیهی شما را برای گرفتن استاندارد نیز تکمیل کنیم . کاملا رایگان با ما تماس بگیرید . ارومیه- خیابان ...

 • کسب و کارهای کوچک پرسود

  راز موفقیت کسب و کارهای کوچک  تمام آن هایی که پولدار شده اند از روز اول این همه سرمایه نداشتند و با استفاده از ذهن اقتصادی خود پول زیادی به دست آورده اند. بعضی کارها هستند که حتی بدون سرمایه اولیه می شود انجام شان داد اما لازمه آن تحقیق کردن، وقت گذاشتن و مهم تر از آن عجول نبودن است. پس نگران نباشید، کمی وقت بگذارید و فرصت های شغلی منطقه زندگی خود را بشناسید. به دنبال نیازهای منطقه بگردید. برای این کار باید مدتی در محل زندگی تان بچرخید و درددل های کسبه و مشتریان را بشنوید. مطمئن باشید این روزها همه به دنبال یک گوش شنوا می گردند، ایده های شما از همین درددل ها بیرون می آیند، ما هم از همین درددل ها و تجربه هایی که در از کارشناس و استادهای فن پرسیدیم به نتایج جالبی دست پیدا کردیم. شاید از نظر شما ۳۵ میلیون تومان، پول زیادی برای سرمایه گذاری کردن نباشد اما باور کنید به جای این که با این پول و به اضافه پول وامی که از بانک مسکن می گیرید، بروید و دنبال خانه باشید، می توانید نهایت سودآوری را از این سرمایه به ظاهر کم داشته باشید. ۳۰ میلیون تومان سرمایه زیادی است؛ به شرط این که قدرش را بدانید و در راه مناسبی سرمایه گذاری کنید. ما برای شما پیشنهادهایی را ارائه می دهیم که هرچند صد درصد تضمین سود آوری را نمی دهند اما از آزمون و خطای دیگران با سربلندی بیرون آمده اند. در حقیقت آنچه در این گزارش می خواهیم بگوییم، حاصل تجربه کسانی است که با همین سرمایه شروع به کار کرده اند. به هر حال یادتان باشد که شما ۱۰۰ میلیون هم پول داشته باشید و بهترین شیوه سرمایه گذاری را هم بدانید، اگر دانش کافی آن کار و تجربه در آن زمینه را نداشته باشید، فرصت ها، محدودیت ها و رقبای آن بازار را نشناسید نه تنها سود نمی کنید، بلکه سرمایه اولیه خود را هم بر باد می دهید. ۱. بیاموزید و آموزش دهید اگر تخصص و سواد کافی برای انجام برخی از فعالیت های اقتصادی را ندارید، نگران نباشید. در نخستین قدم کمی درباره کارهایی که به تخصص کمتر و مکان محدودتر نیاز دارند، تحقیق کنید. در این تحقیق خود به مقوله سود و فروش خوب دقت کنید. قسمت کمی از سرمایه تان را صرف پرداخت هزینه های کلاس های تخصصی کنید و حرفه ای را بیاموزید. به طور مثال، طلا سازی یاد بگیرید و بعد یک کارگاه طلاسازی بزنید یا مدتی در همین شغل کارکنید و بعد از چند سال که مهارت لازم را کسب کردید با سرمایه تان یک کارگاه راه بیندازید یا یک کلاس آموزشی.  به هرحال می توانید دنبال هر هنری که دوست دارید بروید، بیاموزید و سپس با همین سرمایه یک دفتر کوچک اجاره کنید و هرچه مهارت کسب کرده اید را آموزش بدهید. این مطمئن ترین روش ...

 • کسب و کارهای کوچک پرسود

  راز موفقیت کسب و کارهای کوچک 

 • اشتغال زایی میلیونی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی برای ایران

  این حرفه داری تنوع نیز می باشد ساخت مجسمه ها با استفاده از سنگهای مختلف با رنگ های متنوع می تواند درآمد سرشاری ایجاد نماید. همچنین ساخت نگین انگشتر، گوشواره، سینه ریز، دستبند و دیگر زیورآلات که با تلفیق طلا و نقره به همراه انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی زیبا انجام می گیرد زیبایی بسیار دوست داشتنی به زیورآلات می بخشد. از طرف دیگر بر خلاف اینکه استفاده از زیورآلات طلا برای مرد سفارش نشده است، استفاده از عقیق و زمرد و فیروزه و برخی از دیگر زیورآلات بسیار سفارش شده و مستحب می باشد. برخی ازاین سنگها برای درمان بیماری های جسمی و روحی سفارش شده حتی در آمریکا درمانگاه سنگها راه اندازی شده. از دیگر ویژگیها این است که متناسب با هر ماه نوعی سنگ وجود دارد لذا متناسب با ماه های تولد می توان سینه ریز یا دستبند یا انگشتری با نگین سنگ قیمتی و نیمه قیمتی جهت هدیه خریداری نمود. با توجه به خصوصیات خاص و جذابیت این سنگها امکان بازار یابی و فروش در داخل و خارج کشور به نحو مطلوب تری وجود دارد اما بالا بودن قیمت این نوع سنگها مشتریان را محدودتر می نماید. بنا براین امکان دارد خریداران این محصولات بیشتر قشرمتوسط به بالای جامعه باشند و ثروتمندان کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس از جمله بهترین مشتریان می باشند. نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی و وجود سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی متنوع در ایران به همراه نیروهای آموزش دیده و متخصص و ذوغ و هنر بالا از جمله امتیازات ایران در این صنعت است. جهت توسعه این صنعت در کشور می توان کارگاه های کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف با هزینه نسبی کم راه اندازی نمود. ایران به دلیل موقعیت هوایی ودریایی خاصی که دارد جایگاه ویژه ای برای توسعه این صنعت زیبا و هنرمندانه دارد.  مثلا یک کارگاه یکصدنفری را می توان با هزینه کمتر از 100میلیون تومان راه اندازی نمود(بدون در نظر گرفتن هزینه های ساختمانی)  در صورتی که برای راه اندازی یک کارخانه پتروشیمی با اشتغال زایی 200نفر حدود 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم است. در حال حاضر کل تجارت فرش دنیا به حدود 3/1 میلیارد دلار می رسد که 30درصد آن سهم ایران است یعنی ما سالانه حدود 450میلیون دلار فرش صادر می کنیم و با این میزان صادرات صدها هزار شغل ایجاد شده است.ما در کوتاه مدت قادر به صادرات بیش ازیک میلیارد دلار سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در این بازار بزرگ هستیم و با این صادرات می توان حداقل 300هزار شغل ایجاد نمود.کشور ما به علت داشتن جایگاه ویژه و امتیازات خاص قادر است با یک برنامه ریزی 5 ساله هر سال 3تا 5 میلیارد دلار صادرات داشته باشدکه به دنبال آن اشتغال حدود یک میلیون نفر ایجاد می شود.در ...