را ه کار ها و چالش های تدریس درس های ادبیات فارسی متوسطه

 • روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی

  با دیگر همکاران مشورت می کنیم و  می بینیم که همه دردمند و درد آشنایند و در غم ما شریکند؛ چاره ی کار چیست ؟ باید تحمّل کرد یا تأمّل ؟ اگر تحمّل کنی عاقبت کار تیمارستان است ولی با کمی تأمّل ، بارقه های امیدی است که به ما نوید می دهد که می شود با تغییر شیوه ، جهنم را به بهشت تبدیل کرده و کلاس را که محیط زندگی مان است به کام خود شیرین نموده و در پایان زنگ به جای سردرد یا دردسر  با تبسّم از کلاس خارج شد .                                                                                        با تشکر : مریم فلاح نژاد پاجی به نام خالق هستی  مقدمه :      سپاس خدای عز و جل و توانا را که فرصتی بدست آمد تا دوباره کارمان را بنگریم و کاستی ها و قوت ها را بیابیم و راه درست و سنجیده را برگزینیم .   «در عصرحاضر بیشتر صاحب نظران و متخصصان آموزشی براین باورند که توسعه ی انفجارآمیز دانش و اطلاعات ، از طریق فناوری های الکترونیکی جدید ماهیت دانستن را تغییر داده است ؛ در آنچه دانش آموزان فرا می گیرند ، تحولات بنیادی پدید آمده است و جوامع را آن چنان متحول کرده است که دیگر ساختار روش های نظام های آموزشی سنتی( آموزش مستقیم ) قادر نیستند در شرایط موجود ، جوانان و نوجوانان را برای چالش در دنیای پیوسته در حال تحول آماده کنند . »1     اینک باید از خود بپرسیم که وظیفه ما در برخورد با این تحوّلات چیست ؟ و چه باید کرد تا نظام آموزشی ما همگام با تحوّلات جهانی متحوّل شود و دانش آموزان را برای چالش در دنیای پیوسته متحوّل ،تربیت نمود. در پاسخ باید بگوییم که تغییر در شیوه ی تدریس بسیار لازم و ضروری است تا همه را به سوی تعالی و پیشرفت رشد و سوق دهد و اثر بخش باشد تا معلّمانی موفّق و دانش آموزانی با انگیزه و فعال داشته باشیم  از این رو تصمیم گرفتم که به مطالعه و جستجو بپردازم و روشهای نوین و برتر را برگزینم تا از سردرگمی ها و کشمکش ها و بی انگیزگی نجات یابم و با شنیدن« از شعر و شاعری بیزارم » نرنجم بلکه به کارم وسعت و سرعت ببخشم و هر روز با عشق و علاقه وافر سر کلاس درس حاضر شوم .   شیوه های زیادی وجود دارند که اثر بخش و مفید هستند و من سعی می کنم که به معرفی برخی از آنها بپردازم .                                                     با تشکر از تمامی دست اندرکاران تعلیم و تربیت    1- یغما ، عادل ، کدام رویکرد آموزشی و چرا ؟ ، تکنولوژی آموزشی ، دی ماه 1383 ، دوره بیستم ، شماره 162 روش های پیشنهادی برای تدریس بهتر زبان و ادبیات فارسی :      توجه به شیوه های نوین تدریس و الگوهای کاملاً علمی آموزشی یکی از اصول مسلم نظام  آموزشی امروزی است که در ادامه ... • شیوه نوین تدریس در درس عربی

  شیوه نوین تدریس در درس عربی شیوه نوین تدریس در درس عربی در ابتدا نگاهی به معرفی معلم و نحوه آموزش می گردد . سپس ویژگیهایی که برای معلم ترسیم می شود. با سه رویکرد کیفیتی - موقعیتی و کارکردهای مورد بررسی قرار می گیرد سپس به ارائه نکاتی راجع به مشکلات معلمان عربی می پردازیم تا نظر شما چه باشد . معلم 1- معلم اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی است . اوست که می تواند حتی نقص کتابهای درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران نماید . یا برعکس ، بهترین موقعیت به محیط غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند . در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاه ها ی علمی معلم نیست که موثر واقع می شود ، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تأثیرشدیدی می گذارد . 2- معلم خوب کسی است که همواره خود را در جریان مطالب علمی روز قرارداده و روشهای خود را مناسب با تحولات شناختی دانش آموزان اطلاح نماید . از صفتهای دیگر می توان به نرم خویی ، مشورت ، برقراری روابط انسانی منطقی و توکل به خدا اشاره نمود . 3- معلم موفق کسی است که سعی نماید در کلاس رهبر باشد نه رئیس . رهبری که هم وظایف خویش را به نحو احسن انجام می دهد و هم تعاملات اجتماعی مثبت و ارزنده ای برقرار نمای . البته نمی توان گفت که تمام وظایف رهبری در طیف وسیع خود شامل حال معلمان باید گردد ، بلکه هرکس به اندازه جام وجود خویش از آن بهره می گیرد . 4- روشهای تدریس نوین در کشور ما ، از سوی معلمان با چالش سوءظن و تردید و بی مهری رورو شده است . اگر چه امروزه با تلاش بعضی از مسئولین فهیم و دلسوز ، این باورهای غلط کمرنگ شده است . لکن هنوز تأثیر رسوبات همان انگاره ها از سویی دیگرو کاهش احساس هویت و تعلق در معلمان براثر آسیب های روانی و اجتماعی از سویی دیگر موجب کمی اقتدار ، اعتماد به نفس و کارآیی و عدم خلق روشهای نوین در تدریس گردیدهاست .مضاف بر اینکه کاهش نقش مرجعیت معلمان و تنزل منزلت اجتماعی آنان تشدید کننده امر فوق است . 5- باید باور کنیم در این دهکده جهانی که ما زندگی می کنیم ، نقش ما معلمان نیز تغییر یافته است . نقش سنتی ما این بود که رئیسی باشیم که خود را دایرةالمعارف غنی می داند که اطلاعات علمی خویش را باید بدون هیچ انعطافی و به صورت یک جانبه و خشک آن را به دانش آموزان انتقال دهد . نقش کنونی که برای ما رقم زده شده است این است : رهبری که تسهیلگر است و هدایت کننده 6- علیرغم کتابها و مقالات و ... که در خصوص روشهای نوین تدریس انتشار یافته است لکن ما با این حقیقت تلخ روبرو هستیم که روشهای تدریس سنتی بر سیستم آموزشی ما حاکم است .معایب این روش بر همگان واضح است . در مذمت این روش اشاره ...

 • شیوه های نوین تدریس عربی

  شیوه نوین تدریس در درس عربی در ابتدا نگاهی به معرفی معلم و نحوه آموزش می گردد . سپس ویژگیهایی که برای معلم ترسیم می شود. با سه رویکرد کیفیتی - موقعیتی و کارکردهای مورد بررسی قرار می گیرد سپس به ارائه نکاتی راجع به مشکلات معلمان عربی می پردازیم تا نظر شما چه باشد . معلم 1- معلم اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی است . اوست که می تواند حتی نقص کتابهای درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران نماید . یا برعکس ، بهترین موقعیت به محیط غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند . در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاه ها ی علمی معلم نیست که موثر واقع می شود ، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تأثیرشدیدی می گذارد . 2- معلم خوب کسی است که همواره خود را در جریان مطالب علمی روز قرارداده و روشهای خود را مناسب با تحولات شناختی دانش آموزان اطلاح نماید . از صفتهای دیگر می توان به نرم خویی ، مشورت ، برقراری روابط انسانی منطقی و توکل به خدا اشاره نمود . 3- معلم موفق کسی است که سعی نماید در کلاس رهبر باشد نه رئیس . رهبری که هم وظایف خویش را به نحو احسن انجام می دهد و هم تعاملات اجتماعی مثبت و ارزنده ای برقرار نمای . البته نمی توان گفت که تمام وظایف رهبری در طیف وسیع خود شامل حال معلمان باید گردد ، بلکه هرکس به اندازه جام وجود خویش از آن بهره می گیرد . 4- روشهای تدریس نوین در کشور ما ، از سوی معلمان با چالش سوءظن و تردید و بی مهری رورو شده است . اگر چه امروزه با تلاش بعضی از مسئولین فهیم و دلسوز ، این باورهای غلط کمرنگ شده است . لکن هنوز تأثیر رسوبات همان انگاره ها از سویی دیگرو کاهش احساس هویت و تعلق در معلمان براثر آسیب های روانی و اجتماعی از سویی دیگر موجب کمی اقتدار ، اعتماد به نفس و کارآیی و عدم خلق روشهای نوین در تدریس گردیدهاست .مضاف بر اینکه کاهش نقش مرجعیت معلمان و تنزل منزلت اجتماعی آنان تشدید کننده امر فوق است . 5- باید باور کنیم در این دهکده جهانی که ما زندگی می کنیم ، نقش ما معلمان نیز تغییر یافته است . نقش سنتی ما این بود که رئیسی باشیم که خود را دایرةالمعارف غنی می داند که اطلاعات علمی خویش را باید بدون هیچ انعطافی و به صورت یک جانبه و خشک آن را به دانش آموزان انتقال دهد . نقش کنونی که برای ما رقم زده شده است این است : رهبری که تسهیلگر است و هدایت کننده 6- علیرغم کتابها و مقالات و ... که در خصوص روشهای نوین تدریس انتشار یافته است لکن ما با این حقیقت تلخ روبرو هستیم که روشهای تدریس سنتی بر سیستم آموزشی ما حاکم است .معایب این روش بر همگان واضح است . در مذمت این روش اشاره به همین یک نکته باقی است ...

 • چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافيا علاقه مند سازم؟

       4 یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخود تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش  رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود  مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.  این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود  مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین  بهره برداری ها را بنمایند.  با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان به درس جغرافیا 1و2 سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی  وتدوین نرم افزار جغرافیا به صورت powerpoint  و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی که در پیوست   آمده استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس  درس حاضر شوند.         5 بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود:  اینجانب دارای 19 سال سابقه خدمت و 14 سال تجربه آموزشی به عنوان دبیر جغرافیا  در دبیرستان های سطح شهرستان کامیاران مي باشم  واز سال تحصیلی 90-89 به مدت دو سال واحد  سازمانی اصلی بنده در دبیرستان فاطمه الزهراء شهرستان کامیا ران بوده ومشغول خدمت می باشم.  در اين دوران مدت 4 سال به عنوان دبير تلاشگر وسال 87 به عنوان دبير نمونه شهرستان معرفي شده ام  كه بيانگر علاقه اينجانب به تدريس جغرافيا مي باشد با توجه به علاقه شخصي وهمچنين پيشنهاد مدير محترم   دبيرستان خانم يوسفي در اجراي طرح اقدام پژوهي وارئه راه حل براي علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس جغرافيا نمودم كه به انجام پژ وهش حاضر انجامید. مساله ای که بنده با آن مواجه شدم وباعث شد که تغییراتی در کلاسم ایجاد کنم هر ساله در پایان هر دو نیم سال (اول ودوم ) از دانش آموزان می خواهم که نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پیشنهادات  در مورد روش تدریس بنده ارائه دهند پس از جمع آوری به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان سال دوم انسانی  که جغرافیا درس تخصصی آنان مي باشد نسبت به رشته تجربی وریاضی علاقه کمتری نشان می دهند  ونمره ارزشیابی های مستمر آنان در این درس کمتر است به همین دلیل تصمیم گرفتم پژوهشی در این زمینه  انجام دهم.  -  چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه چندانی ندارند؟     6 -  آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس ...

 • بررسی نگرش دانش آموزان سال سوّم متوسطه ي استان «چهارمحال و بختیاری» به درس تاریخ

    به نام خداوند جان و خرد   بررسی نگرش دانش آموزان سال سوّم متوسطه ي استان «چهارمحال و بختیاری» به درس تاریخ درسال تحصیلی 88-1387ه ش/1431-1430ه ق/2009-2008م   پژوهشگر: قاسم فتاحی(1) ناظر: بابک زمانی پور(2)   كليد وا‍‍‍ژه ها:  نگرش،دانش آموزان،درس،تاريخ   چکیده در این پژوهش نگرش دانش آموزان سال سوّم متوسطه ي استان «چهارمحال و بختیاری» در سال تحصیلی 88-1387ه ش/1431-1430ه ق/2009-2008م نسبت به درس تاریخ مورد بررسی قرار گرفته است. هدف و ضرورت این تحقیق، تحلیل این مساله است که چرا تاریخ با این همه تأثیر گذاری و سودمندی در حفظ  تمدّن و فرهنگ کشورها، درسیستم آموزش رسمی کشور «ایران» مورد بی مهری قرار گرفته و شرایط محیطی، سیاسی، فرهنگی و شیوه ي  نگرش دولت، خانواده و هم چنین تفاوت در ارزش ها و هنجارها و مؤلفه های دینی از یک طرف و نقش محیط آموزشی، کیفیت و نوع آموزش، محتوای کتب درسی، امکانات آموزشی، شیوه های تدریس، تجربه های مدرّسان، سطح سواد عمومی دانش آموزان و .... چه تاثیری بر آن داشته اند. مباحث این پژوهش تلفیقی از سه موضوع تاریخ، نگرش و آموزش رسمی است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ايي  است. جامعه ي آماری مورد  پژوهش، کلّیه ي 19216 نفر دانش آموزان سال سوّم دوره ي  متوسطه ي  استان بوده اندكه از اين  تعداد 500 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در شاخه ها و رشته های مختلف تحصیلی نظری و فنی، حرفه ای و کار  دانش از مناطق هفده گانه ي آموزش و پرورش استان  به عنوان نمونه ي  انتخابي مورد پژوهش واقع  شده اند. روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب با حجم می باشد. مباحث این پژوهش در دو بخش نظری در فصول اوّل تا سوّم و یافته های تحقیق و نتیجه گیری در فصول چهارم و پنجّم معّرفي گرديده اند.  از جمله ي  یافته های اساسی این پژوهش می توان به اين موارد  اشاره کرد: ■ اکثریت قابل توجّه پاسخ گویان يعني 4/75 درصد  داراي نگرش بالاي مثبت و 16 درصد داراي  نگرش متوسط به بالا مثبتی نسبت  به درس تاریخ بوده اند. ■در بین نگرش دانش آموزان بر مبنای متغیّرهایی چون جنسیّت، شاخه ها و رشته های مختلف تحصیلی، دانش آموزان مناطق مختلف آموزش و پرورش، نسبت به درس تاریخ تفاوت وجود دارد. ■از دید دانش آموزان بین مطالعه ي  درس تاریخ و علاقه مندی به میهن و تقویّت هویّت ملّی ، تقویّت روحیه ي  خودباوری و اعتماد به نفس در ايشان رابطه وجود دارد. ■از دید دانش آموزان بین نوع نگرش آنان به درس تاریخ و میزان توجّه مسئوولین و اولیای دانش آموزان، برنامه های صدا و سیما، مطالب نشریّات و محتوای مطالب سایت های اینترنتی، شکل ظاهری و محتوای کتاب های درسی تاریخ، ...

 • ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

   ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصرماندانا صدرزادهاستادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ایرانچکیدهترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه متون، تبعات حقوقی در پی دارد ، مانند رابطه ای قراردادی که تعهد اخلاقی یا مالی طرفین را موجب می گردد. بنابراین، شناخت واژگان، اصطلاح شناسی وعبارت پردازی حقوقی، داشتن اطلاعات کامل حقوقی بر مترجم این حوزه گستره است زیرا افزون بر آثار حقوقی برشمرده، نارسایی و کاستی در این زمینه نیز بر دشواری های درک او از متن مبدأ می افزاید و به ترجمه ای نا برابر می انجامد. در نوشتار حاضر نخست به طرح و توضیح آرای نطریه پردازان معاصر ترجمه حقوقی، همچون ادموند کاری و ژان کلود ژمار می پردازیم. سپس بر چالش های ترجمۀ حقوقی شامل اصطلاح شناسی و عبارت پردازی، ابهام در متون حقوقی، سند آمایی و رویکرد چند رشته ای تأمل می کنیم. موضوع بررسی، ترجمۀ متون حقوقی از فرانسه به انگلیسی و اسپانیایی است.واژه های کلیدی: ترجمه، حقوقی، اصطلاح شناسی، نظریه، معاصر، ابهام، سند آمایی.مقدمهویژگی متن حقوقی چیست؟ بی تردید این گونه نوشتارها تنها صرفاً شامل متونی با موضوع حقوقی نیست. در واقع مترجم در رویکرد خود به این نوع متن باید از تعریفی معین و واحد درگذرد و گونه شناسی متون حقوقی را مبنای کار تخصصی خود قرار دهد. بر این اساس می توان سه نوع متن تعر یف کرد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع می پردازند. نخستین گونه شناسی ناظر بر متونی از نوع انجامگر ( performatif ) است، یعنی متن هایی که نه توصیف گر، که پردازنده واقعیاتند. متون قانونی، ضوابط و قراردادها ... شامل این دسته اند. دومین گونه شناسی متون بر شیوه قیاس شناسی ( syllogistique ) مبتنی است. موضوع این نوع متون مانند احکام، تصمیمات، دستورالعمل های اداری و حتی تصمیمات فردی، مقابله مقررات و واقعیت است.نوع توصیفی ( descriptif ) در مرتبۀ سوم قرار می گیرد و موضوع آن توصیف دو نوع اول از متون حقوقی است که گستره پهناوری از اصول نظری حقوقدانان را در بر می گیرد. پیش نیاز ترجمه حقوقی تسلط براین سه نوع گفتمان و مقابله و تطبیق آن ها در زبان مبد أ و مقصد است. متون حقوقی بر حسب پیچیدگی شان، انواع بی شماری دارند. قوانین، ضوابط، آیین نامه ها، تصمیمات قضایی، حتی قراردادها یا کنوانسیون ها، زبان و ترمینولوژی کاملاً متفاوت از متونی دارند که در آراء و احکام دادگاه ها به کار می روند. اما همین تصمیمات قضایی به نوبۀ ...

 • نمونه گزارش کتبی( درس پژوهی)

  تقدیم به :   همه ی معلمان مناطق محروم که ایثار   کارشان و صبر مرامشان است ، آنانی که افق دیدگانشان عزت ایران و اقیانوس دل هاشان آکنده از عشق به فرزندان معصوم این مرز و بوم است  .  بی آن که از ایشان نامی باشد ، نام و نشان  این مرز و بوم ثمره ی مجاهدت های آنان است ، اگر چه دنیایشان نشد ، آخرتشان مملو از اجر و الطاف الهی باد . تقدير  چکیده پژوهش حاضر به صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان (( تقویت خداشناسی در بین دانش آموزان  کلاس های چند پایه ، سوم و چهارم ))  ودر مدرسه ی ابوذر  اجرا شده است .  این درس پژوهی به صورت گروهی و با مشارکت  سه نفر از همکاران فرهنگی با موضوع مذکور به اجرا در آمد . ازآن جا که مساله ی (( خداشناسی و تقویت این امر )) از موضوعات بسیار مهم و جزو اهداف غایی و عالی   دوره ی ابتدایی می باشد ، لذا چالش های پیش روی گروه در این حوزه این بود که ما چگونه می توانیم در تدریس دروس مرتبط با خدا شناسی به صورت موثر عمل کرده و اهمیت ذکر و یاد و نام خدا را به صورتی شایسته به دانش آموزان بفهمانیم  . پس از اجرای طرح درس اولیه ( سناریو ) و بازبینی آن ، نهایتا سناریو در کلاس تدریس و توسط اعضای گروه به مشاهده و نقد و تحلیل گذاشته شد و در تدریس مجدد نیز اصلاحاتی صورت گرفت که نتایج ذیل از این اجرا حاصل گردیده است  : v    وجود دوربین و همکاران ناظر در کلاس موجب جلب توجه دانش آموزان و خروج کلاس از روند طبیعی می گردد  که در تدریس مجدد سعی در رفع این اشکال گردید  . v       برخی از دانش آموزان بسیار کم حرف بوده و لزوم رفع این مشکل به نظر می رسد  . v       در تدریس مجدد مشکل گردش صحیح مجری در سطح کلاس ، برخورد خشک اولیه با دانش آموزان برطرف گردید  . v       مجری با طرح سوالات مختلف و طرح جملات ناقص جهت تکمیل آن توسط دانش آموزان  کم حرف سعی در فعال کردن دانش آموزان می بودند . فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                        صفحه فصل اول  :                                                                           مقدمه    .......................................................................  2 v تعریف و تبیین مساله وتوصیف چالش های موجودوتعیین وضعیتمطلوب .. 3 v     تعیین ضرورت و اهمیت موضوع.................................... 3 v     تعیین اهداف  ....................................................... 4 v     تعیین سوالات درس پژوهی ( تبدیل اهداف به سوالات پژوهشی )  .... 4 فصل دوم  : •         توصیف ویژگی های طرح درس ( سناریو )..............6 •         نحوه ی اجرا....................................................  6 •         ...