رشته امبی ای

  • گـل دهـی رشته کشاورزی

    کلمه ها و واژهای کلیدی : گلدهی ، مکانیزم فتوپریودی ، شب شکنی ، آونگ روزانه ، Pfr ، بهاره سازی . مقدمه اکثر مردم چشم انتظار فصل بهار و وفور گلهای همراه آن هستند . بسیاری از مسافرانی که از صحرا بازدید می کنند زمان سفر خود را به شکلی تنظیم می کنند که زمان حضور آنها بر دورۀ چند روزۀ گلدهی گیاهان یکسالۀ زودگذر منطبق شود . همبستگی قوی بین گلدهی و فصول ، دانشی عمومی است امّا این پدیده سوالاتی را برای متخصّصان فیزیولوژی گیاهی مطرح می کند . چه پیامهایی محیطی گلدهی را کنترل کرده و این پیامها چگونه درک می شوند؟ آیا دست ورزی محیط می تواند گلدهی را در محور زمان جابجا کند؟ چگونه گیاهان می توانند ردپای فصلِ سال و اوقات روز را تعقیب کنند ؟ گذار از مرحلۀ رویشی به زایشی کاملاً مشخص است . گیاه در مرحۀ رویشی به طور مرتّب برگ ، ساقه وریشۀ جدید می سازد . آغاز گلدهی مستلزم بروز یک تغییر اساسی در الگوی تمایز جوانۀ انتهایی ساقه است که منجر به ایجاد و توسعۀ اندامهای گل ـ کاسبرگ ، گلبرگ ، پرچم و برچه ها می شود . پرچمها و برچه ها ، به کمک میوز ، به ترتیب دانۀ گردۀ حاوی میکروسپور مگاسپورتولید میکنند که اینها پس از آمیزش ، جنین نسل بعد را تشکیل می دهند . معمولاً گلبرگها و کاسبرگها ، به خاطر جذب حشرات گرده افشان ، رنگی بوده و گلها نیز به همین دلیل حاوی شهد می باشند . بنابراین گلدهی آرایش پیچیده ای از ساختمانهای بسیار تخصّصی را به نمایش می گذارد که شکلشان کاملاً متفاوت با ساختمانهای دوران رویشی بوده و از گونه ای به گونۀ دیگر بسیار متغیّر است . علیرغم این پیچیدگی ، گلدهی تمام گونه ها در پاسخ به عوامل داخلی و خارجی صورت می گیرد که نموّ زایشی گیاه را با شرایط محیطی حاکم بر آن جفت می کنند . گلدهی ممکن است در برخی گیاهان یکساله نظیر نوعی زلف پیر (Senecla vulgaris ) ، طّی چند هفته پس از جوانه زنی صورت گیرد . برعکس ، برخی از گیاهان چند ساله به خصوص درختان جنگلی ، ممکن است پیش از تولید گل به مدت 20 سال یا بیشتر رشد نمایند . بنابراین سنّ گلدهی گیاهان بسیار متفاوت بوده و این امر مبیّن آن است که سنّ (یا اندازه) گیاه یکی از عوامل داخلی کنترل گلدهی گیاه می باشد . دومین ویژگی بارز گلدهی آن است که در بسیاری از گونه ها ، گلدهی تنها یکبار در سال انجام شده ، و بنابراین باید تحت کنترل شرایط خارجی باشد . فتوپریودیسم و بهاره سازی دو مکانیزم عمدۀ چنین عکس العمل های فصلی محسوب می شوند . فتوپریودیسم ، عکس العمل به طول روز است ، در حالی که بهاره سازی تأثیری است که سرما بر گلدهی می گذارد . این دو سیستم کنترلی می توانند تولید مثل گیاهان را هماهنگ کنند . این هماهنگی ، مزایای مشخصی از ...  • درون گرایی و برون گرایی

    مقدمهاز دیدگاه یونگ (۱۹۱۳) پدیده‌های برونگرایی (Extraversion) و درونگرایی (Introvwersion) دو جنبه مهم از شخصیت انسانی را تشکیل می‌دهند.▪برونگرایی:هنگامی که توجه به اشیا و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خارجی باشد، برونگرایی خوانده می‌شود. (سیاسی، علی‌اکبر، ۱۳۷۱، ص ۸۲)افراد درون گرا از لحاظ روانی دارای سرعت فعالیت مغزی بالاتر از حد طبیعی هستند و این امر سبب می‌‌شود که افراد درون‌گرا به قوای محرکه (Stimulation) کمتر از حد طبیعی نیاز پیدا نمایند. افراد درون‌گرا دارای دیدگاه درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خود داری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می‌دهند.این افراد اوقات خود را به مطالعه و بیشتر در تنهایی سپری نموده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند. (بنزیگو، ۱۹۹۹)از سوی دیگر افراد برون‌گرا دارای سرعت فعالیت مغزی پایین‌تر از حد طبیعی هستند و از این رو این افراد برای اداره امور زندگی خویش به قوای محرکه بالاتر از حد طبیعی نیاز دارند.افراد برون‌گرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی بوده و دارای فعالیت عملی عالیتری هستند (سیاسی ـ علی‌اکبرـ همان منبع). ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتر است. این افراد مایلند که بر محیط افراد خود تأثیر گذارده و به رقابت با دیگران پرداخته و در مجامع عمومی بیشتر ظاهر می‌شوند. (بنزیگر ـ ۱۹۹۹)بنابراین اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار می‌دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزفرنی و دومی به صورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود. تعداداین افراد البته بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب نهایی جای دارند. عده‌ای نزدیکتر به قطب نهایی درونگرایی و گروهی نزدیکتر به قطب نهایی برون‌گرایی هستند. و عده کثیری هم هر دو جنبه برونگرایی و درونگرایی را به صورت متعادل دارا می‌باشند که اصطلاح آمبی‌وِرت (ambivert) به آنها اطلاق می‌‌شود. (سیاسی علی‌اکبر به نقل از یونگ (۱۹۱۳))از سوی دیگر اضطراب یک ترس درونی شده است از اینکه مبادا تجارب دردآور تکرار شوند. از دیدگاه فروید، اضطراب هسته مرکزی روان نژندی است و علامت اخطاری است به "خود". برون گرایی و درون گرایی چی هستند؟ درباره واژه‌هایی که زیادی در دهان مردم می‌افتد، معمولا سوء تفاهم خیلی زیاد است؛ درست مثل آن جمله معلم زبان‌های کار درست که می‌گویند: «درس دادن به کسانی که تلفظ یا گرامر را غلط آموخته اند دو برابر زحمت دارد؛ اول یک بار باید آن تلفظ یا گرامر غلط را از ذهنشان ...

  • ارتباط درونگرایی و برونگرایی با اضطراب

    ● مقدمهاز دیدگاه یونگ (۱۹۱۳) پدیده‌های برونگرایی (Extraversion) و درونگرایی (Introvwersion) دو جنبه مهم از شخصیت انسانی را تشکیل می‌دهند.▪ برونگرایی:هنگامی که توجه به اشیا و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خارجی باشد، برونگرایی خوانده می‌شود. (سیاسی، علی‌اکبر، ۱۳۷۱، ص ۸۲).افراد درون گرا از لحاظ روانی دارای سرعت فعالیت مغزی بالاتر از حد طبیعی هستند و این امر سبب می‌‌شود که افراد درون‌گرا به قوای محرکه (Stimulation) کمتر از حد طبیعی نیاز پیدا نمایند. افراد درون‌گرا دارای دیدگاه درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خود داری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می‌دهند.این افراد اوقات خود را به مطالعه و بیشتر در تنهایی سپری نموده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند. (بنزیگو، ۱۹۹۹).از سوی دیگر افراد برون‌گرا دارای سرعت فعالیت مغزی پایین‌تر از حد طبیعی هستند و از این رو این افراد برای اداره امور زندگی خویش به قوای محرکه بالاتر از حد طبیعی نیاز دارند.افراد برون‌گرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی بوده و دارای فعالیت عملی عالیتری هستند (سیاسی ـ علی‌اکبرـ همان منبع). ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتر است. این افراد مایلند که بر محیط افراد خود تأثیر گذارده و به رقابت با دیگران پرداخته و در مجامع عمومی بیشتر ظاهر می‌شوند. (بنزیگر ـ ۱۹۹۹).بنابراین اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار می‌دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزفرنی و دومی به صورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود. تعداداین افراد البته بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب نهایی جای دارند. عده‌ای نزدیکتر به قطب نهایی درونگرایی و گروهی نزدیکتر به قطب نهایی برون‌گرایی هستند. و عده کثیری هم هر دو جنبه برونگرایی و درونگرایی را به صورت متعادل دارا می‌باشند که اصطلاح آمبی‌وِرت (ambivert) به آنها اطلاق می‌‌شود. (سیاسی علی‌اکبر به نقل از یونگ (۱۹۱۳)).از سوی دیگر اضطراب یک ترس درونی شده است از اینکه مبادا تجارب دردآور تکرار شوند. از دیدگاه فروید، اضطراب هسته مرکزی روان نژندی است و علامت اخطاری است به «خود».● اهمیت پژوهشزمانی که افراد به مدت نسبتاً طولانی در معرض اضطراب مزمن (Chronic anxiety) قرار می‌گیرند، سیستم‌های عصبی رتیکلوآندوتلیال (Reticlo endothelial system-R.A.S) آنها به گونه‌ای خود را تنظیم می‌نمایند که فرد به طور طبیعی در حالت بیداری، هوشیاری بیشتری را نسبت به وقایع اطراف خویش نشان می‌دهد. این ...