رفرنس نویسی هاروارد

 • رفرنس نویسی به سبک ونکوور در مقاله

  منبع نویسی بر اساس ونکوور براي نگارش فهرست منابع در متون علمي انگليسي پزشکي دو روش به نام ونکوور ( vancouver/1978) و هاروارد (Harvard/ روش نويسنده تاريخ) بيشترين کاربرد را دارد. لازم به ذکر است که روش ونکوور مورد استفاده در مقالات بسياري از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور است. فهرست نويسي به روش هاروارد: در اين روش که به سيستم نويسنده-تاريخ (author-date system) مشهور است نام نويسندگان و سال انتشار منبع مورد استفاده ابتدا يا در انتهاي متن در داخل پرانتز ذکر مي شود( قبل از نقطه انتهاي جمله). فهرست منابع در شيوه هاروارد به ترتيب حروف الفبا دسته بندي و تنظيم مي شود. علاقه مندان براي جزئيات بيشتر درباره اين روش منبع نويسي مي توانند به کتب مرجع نويسي مراجعه نمايند. فهرست نويسي به روش ونکوور: در اين روش منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده از آنها در متن و با اعداد در داخل پرانتز ( براي هر مرجع يک عدد اختصاص مي يابد) در انتهاي متن به کار مي رود. نکات کاربردي در فهرست نويسي منابع لاتين: اين اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه (:) و سمي کولن (؛) قرار مي گيرند.چنانچه منبعي به دفعات در يک متن مورد استفاده قرار گيرد همان شماره ي استناد اول دوباره ذکر مي شود و تغييري در شماره استناد آن داده نمي شود.وقتي در يک محل در متن به منابع متعددي استناد مي شود، از خط فاصله (-) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد و از ويرگول (،) براي جداسازي شماره متعدد استفاده مي شود.مثال: (9-7،5،3)در اين شيوه منابع و مآخذ به همان نظم ترتيبي موجود در متن تنظيم مي شود نه برحسب حروف الفبا.تا 6 نويسنده آورده مي شود و در صورتي که تعداد نويسندگان بيشتر باشد کلمه ي همکاران ( etal) آورده مي شود. ما بين نام نويسندگان از ويرگول و يک فاصله استفاده مي شود.از بکارگيري خلاصه مقالات به عنوان منابع پرهيز شود. مقالاتي که جهت چاپ تائيد شده ولي هنوز به چاپ نرسيده بايد به عنوان در دست چاپ (In Press) يا در دست انتشار( forthcoming) مشخص شوند.براي استناد به مقاله لاتين عناصر مورد استفاده به صورت ذيل مي باشد:نام خانوادگي نويسنده ( يک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام مياني ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان مقاله( نقطه) عنوان مجله ( اختصار استاندارد نام مجله) ( يک فاصله) سال انتشار( سمي کولن) جلد( پرانتز) داخل پرانتز شماره ( دو نقطه) شماره صفحه. براي استناد به کتاب لاتين عناصر مورد استفاده به صورت ذيل مي باشد:نام خانوادگي نويسنده ( يک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام مياني ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان کتاب ( نقطه) شماره ويرايش ( نقطه) محل ... • اصول رفرنس نویسی به سبک ونکوور و هاروارد

  راهنماي نگارش فهرست منابع در متن و انتهاي كتب، مقالات و طرح‌هاي تحقيقاتي   نويسندگان علوم ادبي براي ارائه منابع از پانويس استفاده مي‌كنند ولي در علوم زيستي و پزشكي دو روش معروف جهت رفرنس‌دهي در نگارش عبارتند از ونكوور[1] و هاروارد[2] كه به روش عددي ونكوور و روش اسم-سال يا نويسنده-تاريخ هاروارد نيز معروف هستند. بيشتر مجلات اين دو سبك را پذيرفته‌اند ولي سبك‌هاي بسياري ديگر نيز وجود دارد كه كماكان مورد استفاده نيز قرار مي‌گيرد مثلا سبك شيكاگو در علوم انساني و سبك ASA در علوم روانشناسي كاربرد دارد. علائم و نشانه‌هاي رايج در مرجع‌نگاري: در رفرنس‌نويسي يك سري علائم و نشانه‌هاي نگارشي به كار مي‌روند كه عبارتند از: نقطه(.)، ويرگول يا كاما(،)، نقطه‌ويرگول يا سمي‌كالون(؛)، كروشه يا براكت([])، پرانتز(())، خط تيره(-)، فاصله( ) و دونقطه يا كالون(:). براي نوشتن صفحه در فارسي، (ص) و در انگليسي، (p.) و براي نوشتن صفحات، در فارسي (ص‌ص) و در انگليسي، (pp.) به كار مي‌رود. البته در فارسي به جاي (ص) به صورت اختصار صفحه يا صفحات نيز نوشته مي‌شود و يا ممكن است علامت (:) گذاشته شده، اصلا (ص) نوشته نشده و صفحه يا صفحات آورده شود. اهميت ذكر منابع: وظيفه هر محققي است تا اگر از مطالب محقق ديگري استفاده مي‌كند مشخصات محقق مذكور را مشخص نمايد. ذکر منابع مورد استفاده علاوه بر يك تكليف، فوايد ديگري نيز دارد از جمله: Ø      موجب افزايش اعتبار علمی نويسنده و نيز نوشته او می‌شود. Ø      اخلاق نگارش(رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز  رعايت می‌شود. Ø      اطلاعات و منابع بيشتری را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار می‌دهد. Ø      اطميناني در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ايجاد می‌کند. اصول كلي در رفرنس‌نويسي: v     فهرست منابع، بايد حاوي مشخصات منابعي باشد كه در تهيه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده‌ايد؛ مثل كتاب، مقاله چاپ شده در يك مجله، جزوه آموزشي و يا حتي مطلبي در محيط وب(اينترنت). v     اين مشخصات بايد به صورتي نوشته شوند كه خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل آن رجوع نمايند. v     فهرست منابع تهيه شده را بايد در پايان متن خود قرار دهيد. سبك ونكوور   تاريخچه: اولين بار در سال 1978 گروه كوچكي از سردبيران مجلات پزشكي در ونكوور كانادا گرد هم جمع شدند تا مبناي مشتركي را جهت وحدت رويه در نگارش و چاپ مقالات ايجاد نمايند. اين گروه با توجه به محل برگزاري اين جلسه به نام گروه ونكوور شناخته شد. حاصل اين گردهمايي در سال 1979 مشتمل بر «راهنماي نگارش فهرست منابع» توسط كتابخانه ملي پزشكي ...

 • روش رفرنس نویسی هاروارد

  روش هاروارد روش اولاز بین تکنیک های مرجع نویسی می توان بسته به نوع پژوهش به این روش اشاره کرد منابع به ترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند. نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح زير است. الف- منابع فارسی 1 -  نحوه درج منابع در متن مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پايان­نامه در ذيل آورده می شود: همان­طور که حسابی (1357) اشاره کرده است، عامل دما بسيار موثر می باشد، نظريه جونز[1] ( جونز، 1985) نيز اين نکته را تصديق می کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما بايد در شرايط کنترل رطوبت صورت­گيرد (جهانشاهی، 1374). -  اگر متن يا عبارتی عيناً از يک مرجع، بازنويسی مي شود، بايد آن متن يا عبارت، داخل علامت نقل قول )"( بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متني" ذكر شود.      -  کليه مراجعی که در متن، مورد اشاره قرار می گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند. 2 - نحوه درج منابع در فهرست منابع در مرجع­نویسی منابع فارسی روشهای گوناگونی وجود دارد که برای یکنواختی و هماهنگی بیشتر پایان­نامه­های دانشگاه تربیت مدرس روش زیل توصیه می شود. 2-1  كتاب  2-1-1 با یک نویسنده[2] غلامحسین زاده، غلامحسین. 1379، راهنمای ویرایش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)[3].   2-1-2 با بيش از سه نويسنده (چهار يا بيشتر)[4] فرهودی، ابوالحسن و ديگران. 1365، بيماريهای نقص ايمنی: تشخيص و درمان. ويرايش2، تهران: علمی. 2-1-3  سازمان به منزله مولف شرکت سهامی دارو پخش، 1364، دارونامه. [تهران] [5]. 2-1-4  ناظر يا ويرایشگر به منزله مولف پورجوادی، نصراله. 1365، ويرايشگر. درباره ويرايش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 2-1-5 ترجمه يک اثر ويل، يوجين. 1365، فن سناريونويسی. ترجمه پرويز دوائي [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تحقيقات و روابط سينمايي.   2-1-6 اثری از يک مولف در مجموعه ای از همان مولف معين، محمد. 1364، مجموعه مقالات. به کوشش مهدخت معين:"حکمت اشراق و فرهنگ ايران". تهران: معين، ، ج1، ص 379- 458. 2-1-7 کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهايي خاص هر جلد دورانت، ويل. 1365، تاريخ تمدن. ج1: مشرق زمين: گاهواره تمدن. ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 2-1-8 چاپ های بعدی کتاب عظيمی، سيروس. 1366، اصول روانشناسی عمومی. چ نهم، تهران: دهخدا. 2-1-9  نقل در نقل جونز، سرهارفورد. 1356، آخرين روزهاي لطفعليخان زند، ترجمة هما ناطق- جان گرني. تهران: اميركبير. نقل در غلامرضا، ورهرام. 1366، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند. تهران: معين. 2-2 گزارش و مقالة سمينار 2-2-1 گزارش چاپ شده دارای مولف نگهبان، عزت اله. 1343، گزارش مقدماتی ...

 • راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی هاروارد برای

  عنوان این مستند آموزشی: راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی هاروارد برای مقالات  توجه: این مستند آموزشی تا اطلاع ثانوی بصورت رایگان قابل دانلود و انتشار و توزیع است.  جهت دانلود این فایل پی دی اف آموزشی لطفا اینجا را راست  کلیک کرده و گزینه ذخیره بر روی کامپیوتر را  انتخاب نموده و بعد از دانلود کامل فایل، آنرا از روی رایانه شخصی اجرا نمایید.

 • پاورپوینت روش تحقیق همراه با آموزش نرم‌افزار رفرنس‌نویسی EndNote

  سلام. در این پست یک پاورپوینت بسیار مفید در مورد روش تحقیق براتون قرار دادم که در آن انواع تحقیق بیان شده و حاوی اطلاعاتی در مورد روش رفرنس‌نویسی هاروارد و آموزش نرم‌افزار رفرنس‌نویسی EndNote هست. برای دانلود این فایل به لینک زیر مراجعه نمایید. دانلود

 • کتاب آموزش مدیریت رفرنس نویسی با برنامه اندنوت (EndNote)

  کتاب آموزش مدیریت رفرنس نویسی با برنامه اندنوت (EndNote)

   دیگر نگران کار طاقت فرسای نوشن منابع مقالات، پایان نامه، کتاب و طرح های خود نباشید:   کتاب آموزش جامع مدیریت منابع علمی مقاله، پروپوزال تحقيقاتي، پايان نامه و کتاب با برنامه‌ي EndNote تألیف: مهندس ولی ­اله مهدیزاده مهندس سعید برمکی (دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس) ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی سال انشار: ۱۳۹۰ تعداد صفحه: 176 قیمت: 3500 تومان    ویژگی منحصر به فرد کتاب: ·         آموزش گام به گام برنامه با تصاویر مرحله به مرحله ·         آموزش کامل و پیشرفته طراحی و ساخت استایل های مجلات مختلف فارسی، لاتین، پروپوزال و پایان نامه دانشگاه های مختلف ·         آموزش نحوه استفاده از برنامه در روند پژوهش ·         پاسخ به سوالات معمول کاربران   کاربردهای آخرین نسخه برنامه (X۵) اندنوت EndNote ·     انجام کامل‌ترین بررسی منابع (Literature Review) را برای پروپوزال تحقیقاتی، پایان­نامه، مقاله، و کتاب ·     انجام بهترین طبقه‌بندی برای دسترسی به منابع و مطالعة آن‌ها ·     جستجوی آسان منابع پژوهشی مورد استفاده ·     پیدا کردن متن کامل (Full Text) مقالات ·     نوشتن یا ویرایش منابع پروپوزال تحقیقاتی، پایان­نامه، مقاله و کتاب با دقت و سرعت بالا ·     وارد کردن منبع به متن پروپوزال تحقیقاتی، پایان­نامه، مقاله و کتاب و همچنین اضافه شدن خودکار آن به فهرست منابع در انتهای فصل یا انتهای سند با یک کلیک ·     تغییر فرمت منابع مقاله بر اساس مجلات مختلف با یک کلیک ·     طبقه‌بندی اشکال، جداول و سایر فایل‌ها   عرضه كتاب " آموزش جامع مدیریت منابع علمی مقاله، پروپوزال تحقيقاتي، پايان نامه و کتاب با برنامه‌ي EndNote " : 1-   فروشگاه سازمان انتشارات جهاددانشگاهي:تهران-خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر -جنب موسسه نمايشگاههاي فرهنگي . 2-  انشارات سپهر: تهران، خ. انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده،  طبقه زیر همکف، واحد 211، مرکز نشر سپهر ، تلفن: 66401625-021 3-  پخش کتاب علوم پویا (انتشارات امید انقلاب): تهران، میدان انقلاب، خ. اردیبهشت، بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری، بن بست بهاره پلاک 1 (جهت اخذ نمایندگی شهرستان، دانشگاه ها، خرید عمده و یا تک فروشی): تلفن: 66960773، 66419567 تلفکس: 66960772 4-  دانشگاه تربیت مدرس: خ. جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس، بازارچه، غرفه کامپیوتر، میرا سیستم: تلفن: 82883073 5-     سایر کتاب فروشی های معتبر خ. انقلاب خرید الكترونيكى کتاب اندنوت<?xml:namespace prefix = o /> در صورتي كه تمايل داريد اين كتاب را به صورت الكترونيكي خريداري كنيد، ابتدا با توجه به تعداد كتاب درخواستي و نوع ارسال، وجه آن را از جدول زير ...

 • رفرنس نویسی

  منبع نویسی ونکوور  (Vancouver system)   .......................... این روش منبع نویسی که به نام سیستم "نویسنده-شماره" نیز شناخته می شود از روش های مشهور منبع نویسی بویژه در مجله های علوم پزشکی می باشد. توسعه اولیه این روش منبع نویسی توسط کمیته بین المللی ویرایشگران مجلات پزشکی (ICMJE) صورت گرفت. ادامه مطلب     منبع نویسی هاروارد  (Harvard system)  این روش منبع نویسی که به نام سیستم "نویسنده-تاریخ" نیز شناخته می شود از روش های  منبع نویسی در بعضی از مجله های علوم پزشکی می باشد. توسعه اولیه این روش منبع نویسی توسط دانشگاه پزشکی هاروارد بنیان نهاده شد ادامه مطلب     آموزش تصویری منبع نویسی با نرم افزار     . منبع نويسي با استفاده از گوگل اسکولار (Google Scholar)     . منبع نويسي با استفاده از اندنوت (Endnote)     . منبع نويسي با استفاده از ورد (Word)     . منبع نويسي با استفاده از پابمد (Pubmed)