سئولات ارزیابی کارکنان

 • سئولات وپاسخ فرم های ارزیابی کارکنان

  سؤالات مربوط به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران 1 - نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریت های سازمان مبنای پرداخت هر گونه پاداش خدمات برجسته خواهد بود، نحوه احتساب  خدمات برجسته  چگونه مي باشد ؟ به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین پاداش شش ماهه برای کارکنانی که خدمات بر جسته به تشخیص دستگاه دارند با استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد فرد قابل پرداخت خواهد بود    بند 2 نتایج حاصل 2-آیا افرادی که قبلا گروه تشویقی گرفته اند می توانند در صورت کسب پنج سال متوالی امتیاز 85 از طبقه شغلی برخوردار گردند ؟ هر فردی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه ارزيابي عملكرد كاركنان پنج سال متوالی امتیاز 85 دریافت نماید می تواند طبقة تشویقی دریافت نماید بند 1 نتایح حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان 3- چه تعدادی از کارکنان می توانند طبقه تشویقی دریافت نمایند ؟ محدودیتی وجود ندارد و کلیه کسانی که 5 سال متوالی امتیاز 85 و بالاتر کسب نمایند طبقة تشویقی به آنها تعلق می گیرد بند 1 نتایح حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان 4 -  جهت همکارانی که در سالهای پایان خدمت خود قرار دارند در ارزیابی عملکرد کارکنان چه امتیازاتی در نظر گرفته شده است ؟ دادن هرگونه امتیاز به کارمند منوط به اخذ مجوز از مقام بالاتر می باشد که در این خصوص مجوزی وجود ندارد لیکن افزایشهایی که تحت عنوان کارایی به کارمند تخصیص می یابد بر اساس نتایج ارزیابی دستگاه و فرد می باشد  5 -  برای افرادی که در سالهای قبل از قانون جدید بالاترین امتیاز را کسب نموده اند چه امتیازی در نظر گرفته شده است ؟ تاریخ ابلاغ بخشنامه 22/5/90 بوده وچون در آموزش وپرورش  سال تحصیلی ملاک می باشد لذا سال تحصيلي 90-89 به عنوان سال پایه بوده واز آن زمان قابل اجرا می باشد  .اما بصورت موردی برخی وزارتخانه ها با کسب مجوز قبل از تاریخ فوق اقدام نموده اند که پس از مکاتبه با معاونت توسعه ریاست جمهوری  وحصول نتيجه  مراتب اعلام خواهد شد .   دستور العمل 11942/200 معاونت توسعه 6 -  آیا طبقة تشویقی ارزیابی درسقف طبقاتی که یک فرد در حالت عادی از آن بهره مند می شود  تاثیر دارد ؟    طبقة تشویقی به طبقات عادی فرد اضافه می گردد   سؤالات مربوط به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران ردیف سؤال پاسخ /راهکار /پیشنهاد/ملاحظات   7-آیا در انتصاب مدیران و معاونین مدارس می توان امتیاز ارزیابی عملکرد آنان را دخالت داد ؟    مدیران و معاونان ... • ارتباطات سازمانی موثر در مدیریت

  ارتباطات سازمانی موثر در مدیریت : در سازمان‏های معاصر، نظریه‏ پردازان و مدیران کارکشته، از سال‏ها پیش به این حقیقت دست یافته‏ اند که ارتباط موثر عامل دستیابی آنان به اهداف سازمانی، بالا رفتن تراز بهره ‏وری و رضامندی کارکنان و ذینفع‏ های راهبردی است. هر یک از موارد فوق می‏تواند به ‏راحتی سازمانی را به اوج رسانده و یا آن را به حضیض سوق دهد، و ارتباطات موثر موجب و موجد آنها است. این توجه به‏ ویژه در آغاز هزاره سوم میلادی شدت بیشتری یافته و مدیران را بر آن داشته است که با دقت و وسواس بیشتری به آنها بپردازند. چه که دریافته‏ اند به اندک قصوری سازمان کار آمد آنها به سازمانی ناکارآمد و مخذول بدل خواهد شد. چگونه می‏توان ارتباطات موثر و بهینه را در سازمان بکار گرفت؟ چگونه می‏توان فضای کاری مناسبی بین کارکنان با خواسته‏ ها و نیازهای گوناگون و با زمینه‏های فکری، تربیتی و نگرشی مختلف به‏ وجود آورد؟ چگونه می‏توان با هزینه‏ای اندک رضایتی فراوان در کارکنان، سهامداران، عرضه‏ کنندگان و مشتریان و ارباب رجوع به‏وجود آورد؟ پاسخ به این سئولات و صدها سئوال دیگری که می‏توان مطرح کرد در یک عبارت است و آن: «ارتباطات سازمانی موثر» می‏باشد. این مقاله بر آن است که به نظریه‏ ها و مفاهیم اساسی ارتباطات سازمانی پرداخته و قواعد و قوانینی جهان‏شمول حاکم بر آنهارا بیابد و به‏ گونه‏ای خودگرایانه روابط سازمانی مستتر در نظام سازمانی هزاره سوم را که مبتنی بر جریان آزاد و روان اطلاعات و ساز و کارهای رقابتی چشمگیر است تدوین و تبیین نماید. وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مديري معمولاً بيشتر وقت خودش را صرف برقرار كردن ارتباطات مي كند براي ايجاد هماهنگي بين عناصر مادي و انساني سازمان به صورت يك شبكه كار موثر و كارآمد ، برقراري ارتباطات مطلوب ضروري است ، زيرا وقتي ارتباطات برقرار نشود ، فعاليت سازمان متوقف مي شود و در واقع مي توان گفت كه مديريت كارساز به برقراري ارتباط موثر بستگي دارد .تعريف ارتباطات : در كتاب سازمان از تئوري تا عمل نوشته دكتر ايران نژاد پاريزي و دكتر پرويز ساسان گوهر ، ارتباطات اين گونه تعريف شده است (( ارتباطات عبارت است از فرآيند ارسال اطلاعات از طريق يك شخص به شخص ديگر و درك آن توسط شخص گيرنده )) يعني انتقال و سهيم شدن در انديشه ها ، عقايد و واقعيت ها به گونه اي كه گيرنده آنها را دريافت و درك كند . در كتاب رهبري و كنترل نوشته جيمز استونر ارتباطات اين گونه تعريف شده است : ارتباطات فرآيندي است كه بدان وسيله افراد درصدد بر مي آيند در سايه مبادله پيامهاي نمادين به مفاهيم مشترك دست یابند .اهميت ...

 • روش ارزيابي متوازن BSC(رويكرد جديد استراتژي مديريت)

                                              روش ارزيابي متوازن ؛رويكرد جديد استراتژي مديريت              <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چكيده                                                                                                     با توجه به پیشرفت و تشديد رقابت، ديگر ارزيابي عملكرد سازمان تنها با تحليل معيارهاي مالي گذشته امكان پذير نيست و ايجاد تحول در سيستم ارزيابي و مديريت استراتژي سازمان امري غيرقابل اجتناب است.روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد، علاوه بر ارزيابي مالي سنتي، عملكرد سازمان را با افزودن سه بعد ديگر يعني: مشتريان، فرايندهاي داخلي كسب و كار و يادگيري و رشد موردارزيابي قرار مي دهد. روش مذكور باتوجه ويژه به داراييهاي نامشهود سازمان كه در عصر حاضر از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده است، اين امكان را به سازمان مي دهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزيابي موردنظر، ازطريق نظارت، كنترل وآگاهي از كيفيت داراييهاي نامشهود، درصورت لزوم نسبت به ترميم نقاط ضعف و جبران كاستي ها اقدام كند.روش ارزيابي متوازن، با ترجمه چشم انداز و استراتژي سازمان به عبارات قابل درك، از برداشتهاي متفاوت جلوگيري كرده وبا همسو ساختن اهداف فردي و سازماني به اجراي موفقيت آميز استراتژي كمك مي كند.                                                                                  مقدمه                                                                                                          با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید،بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران ...

 • نمونه سوالات اصول حسابداری 2 و حسابداری صنعتی

  نمونه سوال اصول حسابداری2 نام: نامونام خانوادگی: نام پدر: بسمه تعالی به نام انکه هستی نام ازاویافت ازمون درس:اصول حسابداری2 رشته: تحصیلی      پایه: سوم تاریخ:8/10/90 مدت100دقیقه ردیف تعدادصفحات سوال2                                                                   تعدادسوالات درصفحه8 بارم 1 تعریف سفته رابنویسید.   2 استهلاک راتعریف کنید.   3 دفترمعین ازروی............ودفترکل ازروی...........نوشته می شود   4 در روش حذف مستقیم جهت ایجاد طلب سوخت شده درسال های قبل حساب ......................... بدهکارو حساب......................بستانکارمی شود.   5 اگرعمرمفیدماشینی11سال باشددرروش مجموع سنوات نرخ استهلاک سال چهارم کدام است. الف)11/4                   ب)66/8                      ج)11/8                           د)66/4   6 سررسیدسفته 120روزه ای که در15/4/85صادرشده باشد چه روزی است. الف)10ابان                  ب)12مهر                   ج)12ابان                          د)10مهر   7 هریک ازفعالیتهای زیررادردفترروزنامه ی عمومی شرکت باران ثبت نمایید. 1/4/86خریدکالابه مبلغ000/300ریال به طورنقدبا2درصدتخفیف تجاری. 4/4/86صدوریک برگ چک به مبلغ000/750ریال بابت افتتاح تنخواه گردان. 6/4/86دریافت یک برگ سفته به مبلغ000/900ریال بابت مطالبات قبلی. 7/4/86یک برگ سفته صادره به مبلغ000/250/1ریال باسفته جدیدی به همین مبلغ تعویض گردید. 9/4/86سفته دریافتنی مورخ6/4/86جهت وصول به بانک واگذارگردید 12/4/86دراین تاریخ موجودی واقعی صندوق7000ریال کسری نشان میدهد. 15/4/86دریافت یک برگ سفته به مبلغ000/800ریال بابت ضمانت شغلی صندوقدار. 18/4/86طلب شرکت ازاقای رشیدی به مبلغ000/260ریال سوخت وبه روش حذف مستقیمازحسابها حذف گردید. 24/4/86دریافت000/000/2ریال وام وصدوریک برگ سفته به همین مبلغ. 26/4/86دریافت اعلامیه ای از بانک مبنی برنکول سفته واگذارشده9/4/86وبرداشت000/10ریال هزینه واخواست سفته ازحساب موسسه توسط بانک. 28/4/86خریدیک دستگاه رایانه باشرایط نسیه به مبلغ000/100/8ریال که قیمت نقدی ان000/500/7ریال بودوبابت حمل ان تا موسسه000/120ریال پرداخت نمودوبلافاصله مورداستفاده قرارداد. 31/4/86ارائه اسنادهزینه توسط تنخواه گردان جمعابه مبلغ000/600ریال وتصفیه حساب باوی. 7 8 مانده حساب بانک طبق دفترکل شرکت اوا درپایان شهریور76مبلغ000/200/2ریال وطبق صورت حساب ارسالی000/142/2ریال بودطی بررسی های انجام شده مواردزیرکشف شد. الف)مبلغ000/18ریال هزینه واخواست سفته ازحساب موسسه برداشت شده که دردفاترشرکت ثبت نشده است. ب)مبلغ000/380ریال واریزی موسسه درپایان وقت اداری درصورتحساب ارسالی بانک منعکس نشده است. ج)یکی ازمشتریان مبلغ000/250ریال بابت مطالبات قبلی ...

 • آخرين بخشنامه در مورد افزايش حقوق و دستمزد 1386

  آخرين بخشنامه در موردافزايش حقوق و دستمزد 1386 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> بدينوسيله آخرينتغييرات سطح دستمزد، حق بيمه و ماليات حقوق كاركنان براي سال 1386 را به شرح زير بهاستحضار مي‌رساند حداقل دستمزد                                                                                 از ابتداي سال 1386، بموجب مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 50.000 ريال، به مبلغ  61.000 ريال در روز در مورد كارگران مشمول قانون كار افزايش يافته است. بعلاوه ساير سطوح مزدي نيز به ميزان ده درصد افزايش مي‌يابد مشروط بر آنكه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ريال فوق كمتر نگردد.     به ازاء يكسال سابقه كار يا گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه سنوات، روزانه  1.250  ريال به عنوان پايه سنوات تعلق مي‌گيرد.بن كالاهاي اساسي براي تمام كارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 100.000 ريال در ماه است. با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1386، حق اولاد به ازاء يك فرزند مبلغ 183.000 ريال و براي دو فرزند، مبلغ 366.000 ريال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.         حق مسكن ماهانه كارگران بدون تغيير نسبت به سال 1385، مبلغ 100.000 ريال تعيين شده است.  حق بيمه          به موجب مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي، حداكثر حقوق روزانه مشمول كسر حق بيمه در سال 1386، معادل مبلغ 366.000 ريال اعلام شده است. در نتيجه سقف كسر حق بيمه در ماههاي 30 روزه معادل 10.980.000 ريال و در ماههاي 31 روزه معادل 11.346.000 ريال خواهد بود.  خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پيوست آورده شده است. ماليات حقوق      از ابتداي سال 1386، تا ميزان 2.270.000 ريال حقوق ماهيانه (27.240.000 ريال در سال) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.  جدول حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار   1386 1385 ريال ريال حداقل دستمزد روزانه كارگران 61.000 50.000 حداقل دستمزد ماهانه (ماه سي روزه) 1.830.000 1.500.000 پايه سنوات روزانه براي كارگران داراي يكسال سابقه كار، روزانه 1.250 1.250 ميزان افزايش ساير سطوح دستمزد (روزانه) * 10% 10% + 5.000 حق اولاد به ازاء يك فرزند 183.000 150.000 حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداكثر قابل پرداخت) 366.000 300.000 بن كالاي اساسي (مجرد، متاهل و معيل) 100.000 100.000 حق مسكن ماهانه كارگران (مجرد، متاهل و معيل) 100.000 100.000 حداكثر مزد مبناي‌ كسر حق‌ بيمه (مصوبه‌ شورايعالي‌تامين اجتماعي) به‌ طور روزانه 366.000 254.500 معافيت ماهيانه ماليات حقوق كاركنان بخش غيردولتي 2.270.000 2.160.000* مشروط بر آنكه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ريال كمتر نگردد.

 • کار کردن در بخش محیط زیست در کانادا

    اشتغال در بخش محیط زیست چند رشته ای و بسیار متنوع است. کارکنان شاغل در بخش محیط زیست ممکن است در رشته هایی مانند موارد زیر مشغول به کار شوند: نظارت بر کیفیت هوا، آب و زمین مدیریت ضایعات و مواد زاید، بازیافت و احیاء نظارت بر ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست کنترل و پیشگیری از آلودگی مدیریت منابع طبیعی آموزش پژوهش سیاست و قانونگذاری ارتباطات و افزایش آگاهی عمومی شاغلین در بخش محیط زیست می توانند توسط ادارت دولتی در کلیه سطوح (فدرال، استانی/بخشی و شهری)، شرکت های بزرگ، سازمان های غیر انتفاعی، مؤسسات حقوقی، شرکت های مشاوره و غیره استخدام شوند. مشاغل بخش برق عبارتند از: مهندسین محیط زیست تکنسین ها و متخصصین فناوری محیط زیست زیست شناس ها خاک شناس ها شیمیدان ها مهندسین عمران متخصصین علوم زمین (زمین شناس ها و متخصصین ژئوفیزیک) تکنسین ها و متخصصین فناوری آزمایشگاه تکنسین ها و متخصصین فناوری حفظ منابع طبیعی مربیان محیط زیست تکنسین ها و متخصصین فناوری ژئوماتیک متخصصین آب و زمین برنامه ریزان استفاده از زمین مهندسین ژئوتکنیک/زمین شناسی، مدیران پروژه/برنامهمهارت ها و آموزش آموزش های رسمی در زمینه مطالعات زیست محیطی مفید است. سمت های فنی مستلزم تحصیلات و تخصص ویژه (مثلاً در رشته مهندسی شیمی یا کشاورزی) است. مدارک رشته علوم انسانی به همراه تجربه مرتبط (که از طریق کار میدانی یا تجربه داوطلبانه حاصل شده باشد) می تواند برای مشاغلی در زمینه ارتباطات، آموزش، یا مدیریت برنامه مفید باشد. «اکو کانادا» (Environmental Careers Organization/Organisation pour les carrières en environnement(ECO Canada)‎) یک گواهی حرفه ای را در زمینه مشاغل مرتبط با حفظ محیط زیست برای تحصیلات دانشگاهی ویژه بخش محیط زیست کانادا، که از طریق مرکز آموزش های زیست محیطی کانادا (Canadian Centre for Environmental Education/Centre canadien pour l’éducation en environnement (CCEE)‎) کسب می شود، صادر می کند.به علاوه، گواهی «کانادایی شاغل در بخش محیط زیست و مورد تأیید اکو کانادا» (Canadian Certified EnvironmentalPractitioner (CCEP)/spécialiste de l’environnement agréé(e) du Canada (SEAC)‎) یک گواهی ملی است که برای داوطلبان فعالیت در زمینه حفظ محیط زیست صادر می گردد. این گواهی مهارت های موجود را در راستای معیارهای صنعتی کانادا قرار می دهد و تخصص را در چارچوب بخش محیط زیست به رسمیت می شناسد. مرور اجمالی این بخش اندازه: 530414 نفر کارکنان (%3.2 از نیروی کار کانادا) 105221 سازمان (%10.1 از کل سازمان های کانادا) کارکنان متخصص در زمینه محیط زیست دارندموقعیت ها: همه نواحی، عمدتاً در «آنتاریو»، «آلربتا» و «بریتیش کلمبیا» رشد برنامه ریزی شده (2010-2006): 1.1% آمار سال ۲۰۰۶ آیا می دانستید...؟ ...

 • نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

  واحد 1 - فناوری و سیستم 1- خداوند چنان قدرت................ به انسان بخشیده است که می تواند با آن کرات آسمانی را تسخیر کند. 2- انسان با تکیه بر کدام ویژگی ها سعی می کند به پرسش های ذهنش پاسخ دهد؟ 3- انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود چه کارهایی به ترتیب انجام می دهد؟ 4- انسان با به کار گیری قدرت تفکر و خلاقیت، موفق به انجام چه کارهایی شده است؟ 5- در اسلام ........ ساعت تفکر از ......... سال عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است. 6- پنج مرحله ای که در فرایند حل مشکلات از فکر انسان عبور می کنند را به ترتیب نام ببرید. (مراحل تفکر) 7- فرایند تفکر در انسان از چه زمانی آغاز می شود؟ 8- وقتی انسان وجود مشکلی را حس می کند معمولا چه کارهایی را انجام می دهد؟ 9- کدام نکته به روشن شدن و فهمیدن دقیق موضوع (مشکل) کمک می کند؟ 10- در مراحل تفکر، فرضیه سازی را توضیح دهید.(تعریف فرضیه) 11- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور خلاصه بنویسید. 12- در صورتی که فرضیه، با اطلاعات آن مشکل متناسب نباشد، باید چه کاری انجام بگیرد؟ 13- انسان برای اطمینان به صحت فرضیه، چه عملی انجام می دهد؟ 14- یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت را بنویسید. 15- در چه صورت تعداد بیشتری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود؟ 16- فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟ 17- فناوری را تعریف کنید. 18- اولین اصل از اصول اساسی در تولید هر محصول فناوری، مرحله ی................. و ................ مواد است. 19- چرا فناور باید در باره ی ویژگی مواد، اطلاعات کافی داشته باشد؟ 20- فناوران چرا و چگونه مواد مورد استفاده در تولید محصولات فناوری را تغییر می دهند؟ 21- در تولید محصولات فناوری اعم از غذایی، پوشاک و غیره رعایت اصول................... ضروری است. 22- دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری لازمند را بنویسید. 23- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه نکته مهمی توجه نمایند، چرا؟ 24- چرا تولید کنندگان کالا به همراه محصول، جزوه یا بروشور نیز به مصرف کننده ارائه می کنند؟ 25- چرا محصولات فناوری باید از ابعاد مختلف مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرند؟ 26- پس از ساخت یک اتوی برقی چه سوالاتی در باره اتو ممکن است مطرح شود و چه کسانی باید به آن ها پاسخ دهند؟ 27- زیبایی محصولات فناوری در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد: الف-...............................ب- .................................. 28- تولید کنندگان، در طراحی و ساخت محصول به کدام نکات زیبا شناختی توجه می نمایند؟ 29- در زیبا سازی بسته بندی محصول، چرا از جنس، رنگ و اندازه ی گوناگون استفاده می شود؟ 30- سیستم های پیچیده معمولا از چند سیستم ................... تشکیل ...