سما خواهران

 • آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

  نام واحدمنطقهاستانآدرسآبادان خرمشهر6استان خوزستانآبادان،بلوارآیت ا...طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامیآباده1استان فارسبلوار شهیدچمران،خیابان دانشگاهآزادشهر10استان گلستانخیابان شهید رجایی،دانشگاه آزاداسلامیآستارا3استان گیلانابتدای کمربندی،مجتمع آموزشی شماره یک،ساختمان اداریآشتیان5استان مرکزیبلوار امام خمینی(ره)،دانشگاه آزاداسلامیآموزشکده سما آباده1استان فارسبلوارشهیدچمران،خیابان دانشگاه ،آموزشکده فنی وحرفه ایآموزشکده سما آزادشهر10استان گلستانبرادران:خیابان امام خمینی (ره)،خیابان شهید کامیاب،نبش خیابان شهیدمدنی- خواهران:خیابان شهید رجائیآموزشکده سما آستارا3استان گیلانخ امام خمینی(ره)،فلکه گاز،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْپشت مخابراتآموزشکده سما آیت الله آملی3استان مازندرانخواهران:آمل،جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،دانشگاه آزاداسلامی- برادران:جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،خ امام خمینی(ره)،آفتاب 46،پلاک 32آموزشکده سما ابرکوه4استان یزدبلوارامام خمینی(ره)،روبروی بلوار معلمآموزشکده سما ابهر2استان زنجانمصلی،بلوار اثیرالدین ابهری،20 متری شهید فهمیده،20متری شهید چمرانآموزشکده سما اراک5استان مرکزیخیابان دانشگاه،خیابان قیام ،مجتمع آموزشی امیرالمؤمنینآموزشکده سما اردبیل2استان اردبیلبرادران:خیابان 18 متری آزادگان،پشت بیمارستان امام- خواهران: خیابان حافظ ،مجتمع آموزشی سناآموزشکده سما ارسنجان1استان فارسارسنجان،دانشگاه آزاد اسلامیآموزشکده سما ارومیه2استان آذربایجان غربیشهرک بهداری،خیابان محتشم ،مجتمع آموزشی سماآموزشکده سما اسلامشهر8استان تهرانمیدان نماز،خ علی ابن ابیطالب،جنب پارک مفیدی،کوچه سازمان آب،آموزشکده فنی و حرفه ای سماآموزشکده سما امیدیه6استان خوزستانمنازل فرهنگی،پشت بیمارستان شرکت نفت،آموزشکده فنی وحرفه ای سماآموزشکده سما اندیشه12استان تهرانشهر جدیداندیشه،فاز 3،بلوارآزادی،جنب پمپ بنزین،خیابان گلستان،خیابان ولیعصر(عج)، جنب بازار بوستانآموزشکده سما اهواز6استان خوزستانچهارشیر،اتوبان(اهواز-ماهشهر)،صدمتر بعدازفلکه چهارشیرآموزشکده سما ایلام11استان ایلاممیدان شهید کشوری،بلوار شهید مدرس،جنب آموزش وپرورشآموزشکده سما بابل3استان مازندرانخورشید کلا،آموزشکده فنی وحرفه ای سماآموزشکده سما بروجرد5استان لرستانمیدان امام حسین(ع)،اسلام آباد،جاده کمربندی،آموزشکده فنی وحرفه ای سماآموزشکده سما بندرانزلی3استان گیلانمیدان مالا ،خیابان معلم،آموزشکده فنی وحرفه ای سماآموزشکده سما بندرعباس7استان هرمزگانخ مرادی،چهارراه فاطمیه،نرسیده ... • فایل دروس ارائه شده برادران و خواهران(کامپیوتر)

  فایل دروس برادران فابل دروس ارائه شده برادران ۱ فابل دروس ارائه شده برادران۲ فابل دروس ارائه شده برادران ۳  فایل دروس خواهران فایل دروس ارائه شده خواهران۱ فایل دروس ارائه شده خواهران2 فایل دروس ارائه شده خواهران ۳  فایل دروس ارائه شده خواهران4

 • آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت 1

      آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب الفبا نام واحد منطقه استان آدرس تلفنآبادان خرمشهر 6 استان خوزستان آبادان،بلوارآیت ا...طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامی 4460113-14آباده 1 استان فارس بلوار شهیدچمران،خیابان دانشگاه 3331071-4آزادشهر 10 استان گلستان خیابان شهید رجایی،دانشگاه آزاداسلامی 6722223-6آستارا 3 استان گیلان ابتدای کمربندی،مجتمع آموزشی شماره یک،ساختمان اداری 5252300،5252220آشتیان 5 استان مرکزی بلوار امام خمینی(ره)،دانشگاه آزاداسلامی 7222526، 7222880، 7222500آموزشکده سما آباده 1 استان فارس بلوارشهیدچمران،خیابان دانشگاه ،آموزشکده فنی وحرفه ای 3331071آموزشکده سما آزادشهر 10 استان گلستان برادران:خیابان امام خمینی (ره)،خیابان شهید کامیاب،نبش خیابان شهیدمدنی- خواهران:خیابان شهید رجائی 6720644آموزشکده سما آستارا 3 استان گیلان خ امام خمینی(ره)،فلکه گاز،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْپشت مخابرات 5213595آموزشکده سما آیت الله آملی 3 استان مازندران خواهران:آمل،جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،دانشگاه آزاداسلامی- برادران:جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،خ امام خمینی(ره)،آفتاب 46،پلاک 32 2243015آموزشکده سما ابرکوه 4 استان یزد بلوارامام خمینی(ره)،روبروی بلوار معلم 6821549آموزشکده سما ابهر 2 استان زنجان مصلی،بلوار اثیرالدین ابهری،20 متری شهید فهمیده،20متری شهید چمران 5272913آموزشکده سما اراک 5 استان مرکزی خیابان دانشگاه،خیابان قیام ،مجتمع آموزشی امیرالمؤمنین 3677241-5آموزشکده سما اردبیل 2 استان اردبیل برادران:خیابان 18 متری آزادگان،پشت بیمارستان امام- خواهران: خیابان حافظ ،مجتمع آموزشی سنا 7710012آموزشکده سما ارسنجان 1 استان فارس ارسنجان،دانشگاه آزاد اسلامی 7623908آموزشکده سما ارومیه 2 استان آذربایجان غربی شهرک بهداری،خیابان محتشم ،مجتمع آموزشی سما 3668470آموزشکده سما اسلامشهر 8 استان تهران میدان نماز،خ علی ابن ابیطالب،جنب پارک مفیدی،کوچه سازمان آب،آموزشکده فنی و حرفه ای سما 2365591آموزشکده سما امیدیه 6 استان خوزستان منازل فرهنگی،پشت بیمارستان شرکت نفت،آموزشکده فنی وحرفه ای سما آموزشکده سما اندیشه 12 استان تهران شهر جدیداندیشه،فاز 3،بلوارآزادی،جنب پمپ بنزین،خیابان گلستان،خیابان ولیعصر(عج)، جنب بازار بوستان 3561021-3آموزشکده سما اهواز 6 استان خوزستان چهارشیر،اتوبان(اهواز-ماهشهر)،صدمتر بعدازفلکه چهارشیر 4443043آموزشکده سما ایلام 11 استان ایلام میدان شهید کشوری،بلوار شهید مدرس،جنب آموزش وپرورش 3330379آموزشکده سما بابل 3 استان مازندران خورشید کلا،آموزشکده فنی وحرفه ای سما 3261228آموزشکده سما بروجرد 5 استان لرستان میدان ...

 • برنامه انتخاب واحد (اینترنتی) نیمسال دوم 93-92

  برنامه انتخاب واحد (اینترنتی) نیمسال دوم 93-92 ملاحظاتتـاریخورودیکلیه رشته های  خواهرانشنبه    92/11/12ورودیهای 92 وماقبلکلیه رشته های  برادرانیکشنبه  92/11/13 ورودیهای 90 وماقبلکلیه رشته های  برادراندوشنبه  14/ 92/11ورودیهای 91کلیه رشته های  برادرانسه شنبه 92/11/15ورودیهای92برادران و خواهرانچهار شنبه 92/11/16پنج شنبه 92/11/17   کلیه دانشجویان شروع کلاسها :92/11/19   انتخاب واحد باتاخیر: 92/11/19    لغایت   92/11/21حذف واضافه : 92/11/26    لغایت    92/11/30انتخاب واحد ورودیهای جدید بهمن ماه  :   03/12/ 92 لغایت 92/12/05تاریخ امتحانات پایان نیمسال:93/03/18 لغایت 93/03/31 تذکرات :انتخاب واحد از ساعت 16بعداز ظهر تاریخ اعلام شده تا 16 بعدازظهر روز بعد بوده و بعد از آن زمان انتخاب واحد برای آن ورودی خاص بسته خواهد شد.در انتخاب دروس، رعایت پیش نیاز و همنیازی ، رعایت حداقل (12 واحد) و حداکثر (20  واحد) دقت شود.لازم است کلیه دانشجویان دو هفته بعداز زمان حذف واضافه نسبت به چک کردن دورس انتخابی خود اقدام نمایند

 • آموزشکده عالی سما

    مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این آموزشکده٬ به عهده آموزشکده عالی سما می باشد. آموزشکده های تحت پوشش:  2 آموزشکده مدارس تحت پوشش:  6 مدرسه تعداد اعضای هیئت علمی:  مربی 28نفر آمار دانشجویان: 3483 نفر                                                                                     رشته های تحصیلی و مقاطع آن: الکترونیک :کاردانی پیوسته ساختمان: کاردانی پیوسته کامپیوتر: کاردانی پیوسته حسابداری: کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری: کاردانی پیوسته مکانیک خودرو: کاردانی پیوسته معرفی روسای آموزشکده ها و معاونین آن ها: رئیس آموزشکده خواهران:سرکار خانم مهندس شبنم میرنظامی ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق-الکترونیک معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده خواهران: سرکار خانم مهندس گلزار یونسی   رئیس آموزشکده برادران :جناب آقای احمد اسکندری النی، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده برادران: جناب آقای مهندس سیاوش عبادی   مرکز آموزشی فرهنگی سما:  مرکز آموزشی فرهنگی سماوابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1371 فقط با یک مدرسه و تنها با یک کلاس در پایه اول ابتدایی شروع بکار کرد. اینک پس از کذشت حدود 17 سال تلاش مستمر مدیران و دست اندرکاران دلسوز و پرتلاش این مجموعه، این مرکز دارای 6 مدرسه در پایه های مختلف تحصیلی در دو جنسیت دختر و پسر و دو آموزشکده فنی و حرفه ای دختران و پسران می باشد که همگی تحت نظر معاونت محترم سما واحد کرج مشغول بکار می باشند.          مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد کرج که در سال 1386 از درجه بزرگ به بسیار بزرگ ارتقاء یافت، دومین مرکز در سطح کشور محسوب می شود. این مرکز در سال 1387 از طرف ریاست محترم سازمان سما جناب آقای مهندس میرشمسی به عنوان "معاونت برتر منطقه هشت سازمان سما " درزمینه توسعه و خودکفایی مالی و اداری در سطح کشور انتخاب ومعرفی گردید. مدارس سما: دبیرستان دخترانه:رجایی شهر – خیابان ششم شرقی راهنمایی دخترانه:دهقان ویلای- اول خیابان خواجه نصیر غربی                                                                     ابتدایی دخترانه: دهقان ویلای- اول خیابان خواجه نصیر غربی دبیرستان پسرانه: رجایی شهر – بلوار موذن –جنب دانشگاه امیرالمومنین راهنمایی پسرانه: رجایی شهر – بلوار موذن –جنب دانشگاه امیرالمومنین  ابتدایی پسرانه: رجایی شهر – بلوار موذن –جنب دانشگاه امیرالمومنین         

 • مجتمع سما

  مجتمع سما

  مدير دبيرستان پسرانه سما واحد بروجرد به عنوان يکي از مديران موفق منطقه پنج سما انتخاب گرديد در دوازدهمين گردهمايي سالانه مديران مدارس سما که ماه گذشته در مشهد مقدس برگزار گرديد شهاب روزبهاني مدير دبيرستان پسرانه سما واحد بروجرد به عنوان يکي از مديران نمونه و موفق منطقه پنج سما انتخاب و لوح تقدير دريافت نمود . روزبهاني فعاليت خود را از سال 1369 با آموزش و پرورش آغاز کرده و در سال 1382 به همکاري با مدارس سما واحد بروجرد پرداخت . اين معلم نمونه در طول دوران خدمت عناوين مختلفي از جمله مربي پرورشي کشور را کسب نموده است . 1389/09/01 امور دانشجویی عمومی 89/07/15 پژوهش عمومی تاسيس صندوق رفاه دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد محمد مولوي خاياني رئيس آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد گفت : با پيگيري هاي به عمل آمده جهت حمايت مالي از دانشجويان ، صندوق رفاه دانشجويان اين آموزشكده فعاليت خود را به صورت رسمي آغاز نمود . مولوي در ادامه افزود : آقاي مهدي گودرزي نيز طي حكمي از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به مدت يكسال به سمت رياست صندوق رفاه دانشجويان اين آموزشكده منصوب گرديد . 89/07/13 پژوهش عمومی حضور پرشور دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد در مراسم عزاداري امام جعفرصادق (ع) به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و با برنامه ريزي حوزه معاونت فرهنگي و دانشجويي ، هيات عزاداري آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد با حضور پرشور دانشجويان ، اساتيد و كاركنان اين آموزشكده همگام با ساير عزاداران در مراسم عزاداري اين شهرستان شركت نمودند . اين مراسم صبح روز دوشنبه مورخ 1389/07/12 به همت امام جمعه محترم شهرستان بروجرد و حوزه علميه امام صادق (ع) برگزار گرديد و در پايان عزاداران در صحن مطهر امامزاده جعفر (ع) بروجرد تجمع نموده و از بيانات امام جمعه شهرستان بهره مند گرديدند . 89/07/13 پژوهش عمومی تاسيس چهاررشته جديد كارداني پيوسته درآموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد با تصويب وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري چهار رشته جديد در مقطع كارداني پيوسته به رشته هاي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد افزوده شد . محمد مولوي خاياني رئيس آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد در اين مورد گفت : " اين رشته ها شامل ساخت و توليد ،تاسيسات ، مربي كودك و نقشه برداري مي باشد . " مولوي افزود :"اين آموزشكده علاوه بر 4 رشته فوق داراي 8 رشته فعال ديگر شامل كامپيوتر ، ساختمان، الكترونيك ،تربيت بدني، نقشه كشي معماري،الكتروتكنيك، علمي كاربردي حسابداري و مربي بهداشت مدارس نيز مي باشد ." لازم به ذكر است اين آموزشكده ...

 • گزارش کار

  امروز 02/12/1391با توجه به اینکه، جلسه­ی گذشته با گروه خود، با بررسی و آنالیز نقشه خرپا شروع به دسته­بندی اعضا براساس طول آنها نمودیم، در این جلسه ما و تمامی گروه­ها براساس لیستی که  ازقطعات آماده کرده بودیم، شروع به آماده کردن قطعات نمودیم. ما و تمامی گروه­ها قطعات ماکارونی برای ساخت خرپا را تهیه کردیم و قرارشد که درجلسه آینده، چسباندن قطعات و ساخت خرپا را شروع کنیم.

 • آگهی استخدام حق‌التدریس دانشکده های فنی و حرفه ای سما وابسته به دانشگاه آزاد

  «آگهی استخدام حق‌التدریس در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای سما»با استعانت از درگاه حضرت حق باريتعالي، سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي از داوطلبان  به صورت حق التدریس موقت در دانشکده‌های تابعه خود از بین خواهران و برادران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های مندرج در جدول و با شرایط اعلام شده دعوت به همكاري می‌نمايد. علاقمندان در صورت داشتن شرايط لازم می‌توانند فرم درخواست خود را از طریق این سامانه حداکثر تا تاریخ 15/05/1392 تکمیل نمایند.شرايط عمومي1- مسلمان يا متدين به يكي از اديان شناخته شده رسمی در قانون اساسي.2- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.3- داشتن سلامت جسمي و رواني كامل.4- انجام خدمت وظيفه يا كارت معافيت دائم براي آقايان (معافيت‌هاي پزشكي كه مانع انجام وظايف نباشد قابل قبول است).5- نداشتن سوء پيشينه ، اعتياد به مواد مخدر و استعمال دخانيات.6- میانگین معدل مقاطع تحصیلی حداقل14 و معدل کارشناسی ارشد کمتر از 15 نباشد.تذکر: کلیه داوطلبان همکاری باید ریز نمرات دیپلم و دروس تخصصی و اصلی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را ارائه نمایند، ریز نمرات دروس تخصصی و اصلی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نباید کمتر از 14 باشد.7- ارتباط بین رشته تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رشته‌های مورد نیاز طبق جدول عناوین شغلی. شرايط اختصاصي1- امکان تدریس در ساعت مفید روزهای غیر تعطیل هفته.2- داشتن تأهل برای تدریس در دانشکده های فنی و حرفه ای دخترانه برای داوطلبان مرد.3- حداکثر سن داوطلبان تا پایان سال 1392 بیش از 57 سال نباشد.4- بومی استان مورد تقاضا باشد. نحوه ثبت نام اولیه1- تکمیل کامل و دقیق فرم ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سما به آدرس http://www.sazman-sama.org .2- پرداخت وجه ثبت نام اولیه به مبلغ 10.000 ريال به صورت اینترنتی، راهنمای فایل پرداخت در آدرس http://www.sazman-sama.org قابل مشاهده است.3- تأیید مندرجات فرم تقاضا. شيوه انتخابدبیر خانه های مناطق از کلیه داوطلبان دارای شرایط از بالاترین میانگین معدل‌ها در چند برابر ظرفیت جهت شرکت در مصاحبه‌های علمی و عمومی دعوت به عمل خواهند آورد.افراد پذیرفته شده در مصاحبه در صورت نیاز دانشکده‌های مورد تقاضا در حوزه منطقه ذیربط فقط به صورت حق التدریس همکاری خواهند نمودوهمکاری آنان جنبه استخدامی نخواهد داشت.مدارک لازم جهت شرکت درمصاحبهداوطلبانی که از سوی دبیرخانه مناطق جهت انجام مصاحبه دعوت می شوند می بایست مدارک زیر را جهت شرکت در جلسه مصاحبه تکمیل و ارائه نمایند. عدم مراجعۀ داوطلب به منزله انصراف تلقی خواهد شد.1- اصل و تصویر ...

 • آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 90

  آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 90  قسمت اول  آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب الفبا نام واحد منطقه استان آدرس تلفنآبادان خرمشهر 6 استان خوزستان آبادان،بلوارآیت ا...طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامی 4460113-14آباده 1 استان فارس بلوار شهیدچمران،خیابان دانشگاه 3331071-4آزادشهر 10 استان گلستان خیابان شهید رجایی،دانشگاه آزاداسلامی 6722223-6آستارا 3 استان گیلان ابتدای کمربندی،مجتمع آموزشی شماره یک،ساختمان اداری 5252300،5252220آشتیان 5 استان مرکزی بلوار امام خمینی(ره)،دانشگاه آزاداسلامی 7222526، 7222880، 7222500آموزشکده سما آباده 1 استان فارس بلوارشهیدچمران،خیابان دانشگاه ،آموزشکده فنی وحرفه ای 3331071آموزشکده سما آزادشهر 10 استان گلستان برادران:خیابان امام خمینی (ره)،خیابان شهید کامیاب،نبش خیابان شهیدمدنی- خواهران:خیابان شهید رجائی 6720644آموزشکده سما آستارا 3 استان گیلان خ امام خمینی(ره)،فلکه گاز،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْپشت مخابرات 5213595آموزشکده سما آیت الله آملی 3 استان مازندران خواهران:آمل،جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،دانشگاه آزاداسلامی- برادران:جاده قدیم آمل - بابل،فرعی دانشگاه،خ امام خمینی(ره)،آفتاب 46،پلاک 32 2243015آموزشکده سما ابرکوه 4 استان یزد بلوارامام خمینی(ره)،روبروی بلوار معلم 6821549آموزشکده سما ابهر 2 استان زنجان مصلی،بلوار اثیرالدین ابهری،20 متری شهید فهمیده،20متری شهید چمران 5272913آموزشکده سما اراک 5 استان مرکزی خیابان دانشگاه،خیابان قیام ،مجتمع آموزشی امیرالمؤمنین 3677241-5آموزشکده سما اردبیل 2 استان اردبیل برادران:خیابان 18 متری آزادگان،پشت بیمارستان امام- خواهران: خیابان حافظ ،مجتمع آموزشی سنا 7710012آموزشکده سما ارسنجان 1 استان فارس ارسنجان،دانشگاه آزاد اسلامی 7623908آموزشکده سما ارومیه 2 استان آذربایجان غربی شهرک بهداری،خیابان محتشم ،مجتمع آموزشی سما 3668470آموزشکده سما اسلامشهر 8 استان تهران میدان نماز،خ علی ابن ابیطالب،جنب پارک مفیدی،کوچه سازمان آب،آموزشکده فنی و حرفه ای سما 2365591آموزشکده سما امیدیه 6 استان خوزستان منازل فرهنگی،پشت بیمارستان شرکت نفت،آموزشکده فنی وحرفه ای سما آموزشکده سما اندیشه 12 استان تهران شهر جدیداندیشه،فاز 3،بلوارآزادی،جنب پمپ بنزین،خیابان گلستان،خیابان ولیعصر(عج)، جنب بازار بوستان 3561021-3آموزشکده سما اهواز 6 استان خوزستان چهارشیر،اتوبان(اهواز-ماهشهر)،صدمتر بعدازفلکه چهارشیر 4443043آموزشکده سما ایلام 11 استان ایلام میدان شهید کشوری،بلوار شهید مدرس،جنب آموزش وپرورش 3330379آموزشکده سما بابل 3 استان مازندران خورشید کلا،آموزشکده ...