شاخص هاي واحد استريليزاسيون

 • تازه هاي استريليزاسيون در CSR

  خصوصیات فیزیکیCSSD ـ بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSSD در نزدیکی اتاق عمل است تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود . ـ انبار اقلام کثیف و استریل نشده کاملا" از هم مجزا و مشخص باشند . برای اینکار استفاده از تابلو و برچسب الزامی است . ـ قسمت تمیز و کثیف بخش استریل باید کاملا" از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آنها کاملا" کنترل شده باشد .ـ درب ورودی بخش CSSD باید به اندازه ای بزرگ باشد ( حدودا" 20/2 متر ) تا عبور و خروج ترالی و برانکارد به راحتی امکانپذیر باشد .ـ در ورودی به CSSD ، سیاست خط قرمز به منظور حفظ حریم قسمت استریل کاملا" مشخص و با نصب تابلو رعایت آن الزامی گردد و هشدارهای لازم ارائه شود .ـ در ورودی بخش CSSD مکانی به عنوان رختکن جهت تعویض کفش و پوشیدن گان در نظر گرفته شود . این مکان نیز باید با توجه به حجم فعالیت CSSD فضای لازم را در برگیرد و مکان قرارگیری کفش و دمپایی ( تمیز / کثیف ) در آن تعبیه گردد .ـ در مرکز استریل یک درب جهت ورود و خروج کارکنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و کاملا" کنترل شود تحویل و یا تعویض وسایل نیز از طریق پنجره ای که به اینکار اختصاص یافته است انجام پذیرد .ـ قسمت نگهداری وسایل استریل باید از محوطه CSSD جدا باشد و این جداسازی باید حتما" از درب تحویل وسایل استریل جلوتر باشد .ـ سیستم تهویه CSSD بسیار اهمیت داشته و باید بتواند به خوبی کار کند . دما در بخش مذکور بدلیل کارکرد دستگاههای اتوکلاو عموما" بالاست . بنابراین باید با استفاده از تهویه مناسب بتوان آنرا در 27 تا 37 درجه سانتیگراد نگهداشت .ـ در صورت نصب اتوکلاوهای گازی نظیر اتیلن اکساید باید سیستم تهویه جداگانه برای این اتوکلاوها در نظر گرفته شود تا از سیستم تهویه مرکزی مستقل باشد .ـ مکانهای شستشو و سینکهای اختصاص یافته بدین امر بایستی یکسره باشند .دستورالعمل مربوط بهCSSD1-تست ها ي اتوكلاو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته شودوپشت نوار تست تاريخ –شيفت-شماره اتوكلاو نوشته شود.2- بسته ها نبايد بيشتر از 6كيلوگرم باشد وهمچنين اندازه (عرض پكها) حداكثر 45 سانتي متربايد باشد3-پك ها وبسته هاي عمل بايد به صورت عمودي (ايستاده ) در اتوكلاو قرار داده شود . وبه حالت خوابيده نبايستي باشد.4- پك ها بايد محكم بسته شود و در حالتي گذاشته شود كه بين آنها فضا جهت عبور بخار باشد واتوكلاو خيلي نبايد پر شود.5- اطراف پارچه ها ي بستن وسائل بايد دوخته شده وسالم باشد.6- پس از در آوردن پكها از اتوكلاو بايد كاملا خشك باشد وبا دست مرطوب پكها ... • ايجاد نظام مراقبت عفونت بيمارستاني

  به طور معمول با گسترش ابعاد بيمارستان‌ها، ميزان عفونت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان نيز موجب افزايش ابتلا و مرگ و مير ناشي از اين عفونت‌ها شده و علاوه بر افزايش هزينه‌هاي بيمارستاني، موجب نارضايتي بيماران مي‌شود. با توجه به اهميت موضوع فوق و وجود بخش‌هاي متعدد در بيمارستان شهيد ‌هاشمي‌نژاد و تغيير مأموريت اين بيمارستان در سال 1381 به مركزي براي سوانح، گروه مديريت بيمارستان تصميم گرفت، نگاه جدي‌تري به موضوع كنترل عفونت داشته و رويكرد نظام‌مندي در مورد آن به‌كار گيرد. به همين دليل در سال 1382 واحد كنترل عفونت بيمارستان ايجاد شد. در سال 1384 با مطرح شدن موضوع اصلاح ساختار در اين بيمارستان و در پي آن، افزايش ظرفيت بيمارستان به 290 تخت‌خواب، موضوع فعاليت كنترل عفونت از اهميت بيشتري برخوردار شده و گسترة فعاليت‌هاي واحد كنترل عفونت افزايش يافت. در سال 1385 با برقراري نظام مراقبتِ كشوريِ عفونت‌هاي بيمارستاني، بيمارستان شهيد ‌هاشمي‌نژاد ملزم به رعايت استاندارد ملي مربوطه و گزارش‌دهي منظم آمار‌ها و عملكرد خود به مركز مديريت بيماري‌ها شد. واحد كنترل كيفيت اين بيمارستان، در طي مدت فعاليت‌ خود، رويكردهاي مختلفي را در زمينة «آموزش»، «ايمن‌سازي كاركنان و مراقبت از سلامت ايشان»، «تدوين دستورالعمل‌ها و اقدام براي اجرائي شدن آن‌ها»، «كنترل تجهيزات»، «پايش و كنترل شاخص‌هاي كليدي كنترل عفونت و گزارش‌دهي آن‌ها» و «تحقيق و پژوهش» طراحي و اجرا كرده است. • موقعيت سازماني افراد صاحب تجربه در زمان كسب تجربه تجربة حاضر در بيمارستان شهيد هاشمي‌نژاد و با استفاده از تجارب خانم مهناز غضنفري كارشناس كنترل عفونت بيمارستان كسب شده است كه در وقوع تجربه درگير بوده و داراي بيشترين اطلاعات در اين مورد بوده‌اند. • شرايط محيط داخلي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / نقاط قوت • اعتقاد به تعالي و بهبود مستمر کيفيت در رهبر و مديران ارشد بيمارستان • تعدد بخش‌ها و امكانات تخصصي و درماني • استفادة مناسب از علم مديريت و استقرار نظام‌هاي مديريتي • اجراي طرح اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي • بهره‌برداري از سيستم اطلاعات بيمارستاني • شرايط محيط داخلي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / نقاط ضعف • تعداد زياد مراجعه‌كننده و كمبود امكانات پاسخ‌گوئي• كمبود منابع مالي• دور افتادگي بيمارستان و دشواري دسترسي• عدم وجود فضاهاي مورد نياز • شرايط محيط خارجي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / فرصتهای محیطی • تعداد زياد مراجعه‌كننده و كمبود امكانات ...

 • استريليزاسيون

  استريليزاسيون چيست؟  عبارت است از استفاده از روشهاي فيزيكي و شيميايي جهت تخريب و درهم ريختن ساختار كليه ميكروبها از جمله ميكروبهاي بسيار مقاوم داراي اندوسپور.مطابق استاندارد بين المللي ( EN  556 ) منظور از استريليزاسيون رسيدن به سطح خاصي از ايمني است كه اصطلاحاً SAL 6  ( Sterility Assurance Level ) ناميده ميشود.مطابق تعريف SAL بايد حداكثر CFU 6-10 بر واحد سطح باشد، بدين ترتيب به منظور اطمينان از اثرات يك روش استريليزاسيون لازم است كه محلولي از 6 10 اندوسپورخشك شده باكتريها را تحت فرآيند استريليزاسيون قرار داد. چنانچه شانس زنده ماندن هر اندوسپور تقريباً يك ميليونيم يا كمتر باشد بر صحت عملكرد مهر تاييد زده ميشود.در شكل (1)، چرخه كامل استريليزاسيون نشان داده شده است، اين چرخه توسط كمپاني Tecno-Gaz ايتاليا و تحت نظر كميته ملي عفوني اروپا تهيه و تدوين شده است.1- ضد عفوني و شستشو در اين عمليات تعداد ميكروبهاي آلوده كننده كاهش مييابد ولي نه در حدي كه به طور كامل استريل شود. بدين منظور مطابق شكل (2) محفظههاي 5/3 ليتري و 6 ليتري Atrica پيشنهاد ميشود كه مجهز به سبد و تايمر است. به منظور جلوگيري از تماس اپراتور با ابزارآلات و مواد ضدعفوني، استفاده از سبد اكيداً توصيه ميگردد. اهميت وجود تايمر به دو دليل است، اولاً در مورد هر ماده شيميايي زمان خاصي بايد سپري شود تا ماده مزبور اثر شيميايي خود را نشان دهد، ثانياً چنانچه ابزارآلات بيش از زمان مشخصي در مواد شيميايي قرار گيرند، دچار خردگي شده و از عمر مفيد وسايل به مراتب كاسته خواهد شد.در شكل (3) سيستم AQUA نشان داده شده است كه در حجم كاري زياد ( كلينيكها و يا بيمارستانها ) به عنوان شستشو دهنده و نيز ضدعفوني گرمايي، پيشنهاد ميگردد. توسط اين سيستم ابزار بدون دخالت اپراتور، شسته شده و لكههاي خون از روي سطح وسايل پاك ميشود. دماي دستگاه ( تا 0c 100 ) و زمان آن توسط اپراتور با توجه به نوع وسايل قابل تنظيم است.2- شستشو به وسيله اولتراسونيك مرحله دوم از چرخه استريليزاسيون شستشو با استفاده از تميز كنندههاي اولتراسونيك است.تميز كننده اولتراسونيك با استفاده از امواج اولتراسونيك ناشي از ارتعاش كريستالهاي پيزوالكتريك ساندويچي، عمليات شستشوي ابزار را انجام ميدهد. تميز كننده اولتراسونيك ضمن شستشو سبب درخشندگي ابزارآلات فلزي ميشود. از ديگر مزاياي اين روش افزايش طول عمر ابزار آلات است، زيرا در اين سيستم از روش شستشو بصورت غير مستقيم استفاده ميشود در حاليكه در روش شستشو بصورت دستي يا با برس، ابزار آلات در معرض تماس مستقيم قرار دارد كه باعث سائيدگي ميشود. از آنجا كه تمامي واكنشهاي شيميايي با افزايش دما تسريع ...

 • بيماران، قربانيان گمنام عفونت هاي بيمارستاني.....

  درحال حاضر ميزان شيوع عفونت هاي بيمارستاني در کشورمان به طور دقيق، قابل ارزيابي نيست و به گفته مسوولان وزارت بهداشت ميزان شيوع عفونت هاي بيمارستاني به طور ميانگين بين 10 تا 15 درصد برآورد مي شود. اليته شدت شيوع عفونت هاي بيمارستاني در مراکز درماني کشورمان متفاوت است، به طوريکه در برخي بيمارستان ها اين ميزان تا 40 درصد و در برخي بيمارستان ها تا 5 درصد برآورد مي شود.از سوي ديگر فقدان نظام ثبت در حوزه شناسايي علت ابتلا به بيماري هاي عفوني در کشور، باعث ناتواني در شناسايي علل بيماريهاي عفوني و در نهايت عدم کنترل آن ميشود.  متاسفانه خطاهاي پزشکي و عفونت هاي بيمارستاني گزارش نميشود که به نظر ميرسد اين ضعف حوزه سلامت است زيرا در صورت گزارش علت و چرايي خطاها، ميتوان آنها را کاهش داد و کنترل کرد.بر اساس گزارش هاي وزارت بهداشت، سالانه 6 ميليون بستري در بيمارستان هاي کشور گزارش مي شود که بر اساس آمار عفونت هاي بيمارستاني که 10 تا 15 درصد اعلام شده است، مي توان ادعا داشت که عددي در حدود 600 هزار بيمار بستري دچار عفونت هاي بيمارستاني مي شوند که البته معلوم نيست چند درصد از اين بيماران فوت مي کنند.آنچه مسلم است، شدت عفونت هاي بيمارستاني مي تواند تبعات و هزينه هاي سنگيني را متوجه نظام سلامت کند.  اين در حالي است که با کنترل عفونت ها، مي توان از خسارات جبران ناپذير آن تا حدود زيادي جلوگيري کرد.باتوجه به اينکه عفونت هاي بيمارستاني ميتواند ناشي از تجهيزات و امکانات پزشکي يا فرسودگي بيمارستانها باشد، لذا فرسودگي بيمارستانها نقش صددرصدي در بروز عفونتهاي بيمارستاني دارد.اين در حالي است که با وجود تمام بارقه هاي اميد، عواملي به ظاهر ساده، مرگ بسياري از بيماران را در بخش هاي ICU و حتي در اتاق هاي جراحي عمومي رقم مي زند  و عفونت بيمارستاني که به گفته متخصصان عفوني در کشور ثبت نميشود به عاملي مرگبار مبدل شده است. عاملي که مي توان با شستوشوي دست از سوي پزشک و پرستار، تجويز مناسب آنتي بيوتيک از سوي پزشک، عدم بستري طولاني مدت در بيمارستان، استريل صحيح ابزار جراحي و لوازم پزشکي با تجهيزات استريل استاندارد و حتي مصرف نکردن خودسرانه آنتي بيتويک از سوي مردم، آن را کنترل کرد. متاسفانه نظام مراقبت در کشور دچار کمگزارشدهي است. محمدآقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت در اين باره مي گويد: متأسفانه در کشور ما هنوز نظام ثبت عفونت هاي بيمارستاني نداريم و به همين علت برآورد دقيقي از اين مسئله نداريم. در همه جاي دنيا مهم ترين اقدامي که براي کنترل عفونت هاي بيمارستاني انجام ميشود، قبل از هر کاري ثبت و شناسايي موارد انتقال عفونت است، کاري ...

 • انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt

  انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt

  فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟ توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟ زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟ دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟ استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری نوع کمک درخواستی....:مراحل مورد نیاز به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         [email protected]برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتریمشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- [email protected] مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]    انتخاب موضوع انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI دانلود  ایمیل بزنید استخراج کپسي سين از فلفل قرمز با استفاده از امواج اولتراسونيک و مايکروويو    واحد شهيد بهشتيارزيابي اثر کمي متغيرهاي محيطي در رخداد فرسايش خندقي و معرفي مناسب ترين مدل پيش بيني رشد طولي خندق    واحد تهرانمطالعه روشهاي فرآوري گل قرمز توليد شده در فرايند باير    واحد تربيت مدرسبررسي تاثير آنتاگونيستي برخي از باكتري هاي Pseudomonas spp بر پاتوژن Rhizoctonia spp عامل ايجاد مرگ گياهچه در برخي ارقام گوجه فرنگي    واحد تهرانمطالعه مواد كاربردي توليد شده در گياهان با استفاده از روشهاي دست ورزي ژنتيكي بمنظور تعيين اولويتهاي پژوهشي مرتبط در ايران    معاونت پژوهش و فنآورياستخراج و تعيين ساختار مواد طبيعي موجود در دو گياه مريم نخودي خزري و مريم گلي گل درشت از خانواده لابياته همراه با بررسي خواص آنتي باکتريال و آنتي اکسيدانتي آنها    واحد شهيد بهشتيمعرفي و شناسايي گونه هاي درختي سريع الرشد براي مناطق مختلف ايران    واحد تهرانبررسي تاثير زه آب هاي مزارع نيشكر بر كيفيت آب و بيوماس پوشش گياهي تالاب شادگان    واحد استان خوزستانانتخاب گونه هاي گياهي براي اصلاح و احياي پوشش گياهي ...

 • اتوکلاو

  اتوکلاواتوكلاو كه با بخار مخصوص كه طبق دستور كاتالوك استفاده ميشود وبهترين طريق استريل كردن وسايل ميباشد .اين طريقه استريل كردن كليه ميكروب ها اعم از معمولي و اسپور ها را از بين مي برد ومدت زمان آن براي وسايل فلزي وپارچه اي فرق ميكندطرز بسته بندي كرن وسايل در اتوكلاو     اصولا وسايلي كه براي استريل كردن آماده مي شوند بايد يك اندازه معين باشد تا استريل شودبزرگترين اندازه35*40*سانتيمتر بايد سعي شود كه اندازه ان بزرگتر نباشدوسايل طوري در اتوكلاو باید چيده شود كه بخاربتواند به آساني ازلاي و سايل عبور كند و حتما قسمت داخلي پتكها را نوار اتوكلاو بزنيد كه مطمئن باشيد در موقع مصرف كه نوار آن تغيير رنگ داده ودستكشها را كه مي خواهيد استريل كنيد در پارچه دو لايه ضخيم بپيچيد ومدت زمان ان را مطابق دستور اتوكلاو بگيريد كه معمو لا 15 دقيقه است اگر وسايلي را مي خواهيد در اتوكلاو بگذاريد به روغن آلوده است سعي كنيد ان را پاك كنيد وسپس در اتوكلاو بگذاريد  معمولا درجه حرارت 250 درجه فارانهايت است زمان ان براي وسايل لاستيكي وسند ها 15 دقيقه استوبراي وسايل لاستيكي 40 دقيقه براي وسايل فلزي 50 دقيقه معمولا اتوكلاو هاي سريع3 دقيقه اي و دماي آن 250 درجه فارانهايت است البته اين زمان ها براي اتوكلاوهاي مختلف فرق مي كند بايستي در كاتالوگ مدت زما ن دقيق را كنترل كرد سعي كنيد تمام پارچه هايي كه براي پيچيدن پكها به كار برده مي شوددولايه و بدون پارگي وسوراخ باشد.طريقه گذاشتن وسايل داخل اتوكلاوسعي كنيد وسايل بزرگ را با وسايل كوچك يكي در ميان بگذارید كه بخار از كليه لايه ها عبور كند اگرشيشه محلول داخل اتوكلاو بگزاريد سعي كنيد در ان را باز بگزاريد ويا جا داشته باشند وگر نه مي شكنند قبل از گذاشتن وسايل داخل اتوكلاو نوار اتوكلاو تاريختان را كنترل كنيدسعي كنيد دستكشها .و وسايل لاستيكي كه احتياج به زمان معين معمولا 15 دقيقه دارند در يك اتوكلاو بگذاريد اگر بيكس هاي فلزي داخل اتوكلاو مي گذاريد .دريچه هاي اطراف ان را باز كنيد و بعد داخل اتوكلاو بگذاريد  اگر وسايلي هستند كه طرز مصرف ان را نمي دانيد حتما سوال كنيدمخصوصا در مورد وسايل اتاق عمل انواع گرافت ها وانواع وسايل ديگرخشك شدن لوازم استريلهيچگاه بعد از باز كردن درب اتوكلاو وسايل را خارج نكنيد چون وسايل اتوكلاو  احتياج به مدت زمان دارند به هيچ عنوان از اتوكلاو خارج نكنيد چون قابل استفاده نیست و هر جا كه بگذاريد رطوبت لايه خارجي گرد و خاك ميكرب ها را به خود جذب مي كند و. وسايل غير استريل خواهد شداسترليزاسيون : روشها و دستگاه هامرحله آخر از سيكل مزبور، استريليزاسيون است، روشهاي مختلفي ...

 • اسپيرومتري

  اسپيرومتري مقدمه           روشی است که به صورت آزمايشات پاراکلينيکال جهت کشف نارسايي هاي ريوي استفاده مي شود. در بين آزمون هاي عملکرد ريه, آزمون اسپيرومتري بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد که با توجه به اهميتشان طبق ماده 99 قانون کار و مواد 88 و 90 قانون تامين اجتماعي در مورد معاينات دوره اي انجام مي شود. بايد به اين نکته مهم نيز اذعان داشت, که در صنايع جهت بررسي عملکرد ريه, اسپيرومتري مهمترين, در دسترس ترين و کم هزينه ترين آزمون مي باشد.  اسپيرومتري          عمل انجام شده توسط دستگاه اسپيرومتر را اسپيرومتري مي نامند. اسپيرومتر دستگاهي است که توسط آن حجمها و ظرفيتهاي ريوي اندازه گيري مي شود. به برگه اي که دستگاه شاخص ها را روي آن ثبت مي کند, اسپيروگرام مي گويند. 1- اهداف اسپيرومتري : 1) ارزيابي فعاليت پايه ريه ( افرادي که قرار است در مشاغلي شروع به کار کنند که با مواد آسيب رساننده به ريه سر و کار خواهند داشت, بهتر است قبل از استخدام و شروع به کار مطالعه اسپيرومتري به صورت پايه انجام شود.) 2) به عنوان تست غربال گري و تشخيص زودرس بيماريهاي ريه که فاقد علائم بارز مي باشند. 3) پيگيري برخي از بيماريها و پاسخ آنها به درمان. 4) در بررسي بيماران مبتلا به سرفه مزمن, تنگي نفس يا راديوگرافي غير طبيعي از قفسه سينه. 5) ارزيابي کلي شدت بيماريهاي انسدادي و تحديدي ريه. 6) بررسي پاسخ بيمار به داروهاي گشاد کننده برونش. 7) پيش بيني ريسک اعمال جراحي. 8) اسپيرومتري جهت تعيين ناتواني تنفسي در بيماريهاي شغلي. الگوهاي اصلي عملکرد تهويه اي که توسط اسپيرومتري بدست مي آيند به شرح زير مي باشند. 2- الگوي انسدادي (Obstructive Pattern) : مشخص ترين ويژگي در الگوي انسدادي کاهش در سرعتهاي جريان بازدمي است. در بيماريهاي انسدادي همان طوري که در جدول شماره 3 و 4 مشاهده مي شود FEV1 و نسبت درصدي FVC / FEV1 کاهش مي يابد. در اين بيماريها همچنين مقدار FEF 25% - 75%  کاسته مي شود. در بيماريهاي انسدادي مقدار TLC طبيعي افزايش يافته است. به علت احتباس هوا در حين بازدم حجم باقي مانده نسبتTLC /VR افزايش مي يابد. حداکثر حجم تهويه ريوي (MVV) در بيماري انسدادي کاهش مي يابد. اگر در اسپيروگرام مقدار MVV طبيعي باشد نشان مي دهد که حجم جاري کافي و سرعت جريان هوا طبيعي است که در اين صورت بيماري انسدادي رد مي شود ولي غير طبيعي بودن MVV در اسپيروگرام هميشه نمايانگر اختلالات فيزيولوژيک نيست زيرا اين آزمون بستگي به توان عضلات تنفسي, هماهنگي عملکرد اين عضلات و انگيزه فرد دارد. 3- الگوي محدود کننده (Restrictive Pattern) : ويژگي بارز الگوي تحديدي, کاهش در حجم هاي ريه به خصوص FVC است, ولي به علت کاهش کمپليانس ...

 • جراحي مغز و اعصاب

  تاريخچه جراحي مغز و اعصاب به حدود 200 سال قبل برمي‌گردد. در حقيقت از حدود 200 سال پيش بر روي مغز كار مي‌‌شده،ولي از دوران باستان   در زمان فرعون - سينوهه  اولين كسي بود كه براي درمان بيماري جمجمه را باز كرد.  اما بطور كلي مي توان گفت جراحي اعصاب يك رشته جوان است.  بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت‌هاي جدي جهت شناخت بيشتر و انجام اعمال جراحي مغز آغاز شد ولي  امكانات تشخيصي دذرماني بسيار محدود بود ، تقريباً از سال 1972 كه سي‌تي‌اسكن وارد عرصه پزشكي شد، تحول عظيمي در اين‌ رشته به‌وجود آمد، چون تا آن زمان عمده مشكلات، تشخيص بيماري بود. قبل از اختراع سي‌تي اسكن از روش هايي مثل آنژيو گرافي و تزريق ماده حاجب تزريق مي‌‌كردند و تزريق هوا به داخل مغز (پنوموآنسفالوگرافي)‏‎ ‎استفاده مي شد.  در كليه اين موارد امكان تشخيص ضايعه به‌صورت دقيق وجود نداشت. درست بعد از آمدن سي‌تي اسكن، تشخيص و درمان ساده‌تر شد و سير تحول آن سرعت گرفت.بدنبال آن ام-آر-اي تحول بزرگتري ايجاد كرد.وجود ميكروسكوپ نيز در درمان جراحي مغز واعصاب كمك بسيار بزرگي بود. اكنون مي‌‌توان گفت تقريباً بسياري از مواردبيماريهاي مغز و نخاع كه قبلا قابل درمان نبود  علاج پذير است. در دنياي امروز به واسطه صنعتي شدن جوامع و استفاده بيشتر از ماشين‌ و وسايل نقليه ، به علت تصادفات، آسيب‌هاي حركتي و صدمات ناشي از ضربه به مغز و نخاع نيز افزايش يافته است. مي‌‌توان گفت در ايران بيشترين آثار مرگ و مير ناشي از تروما (ضربه به مغز و نخاع) در اثر تصادفات و اتفاقاتي شبيه به آن است ودردرمان اين بيماران ارزش جراحي مغز اعصاب مضخص مي شود . ‏ديدگاه قديم نسبت به جراحي مغز و اعصاب اين بود كه اگر فردي دچار تومور مغزي مي‌‌شد  در نهايت علاج ناپذير است و منجر به مرگ او مي‌‌شد.‏ديدگاه جديد در چند دهه اخير با توجه به امكانات موجود و پيشرفت علوم، كاملاً متفاوت شده است. به‌خصوص از زماني كه ‏CT‏ و ‏MR‏ در حوزه تشخيصي وارد علم پزشكي شده و پروسه‌هاي كامپيوتري به مراحل مختلف تشخيص و درمان راه پيدا كرد.‏ نقش تجهيزات پزشكي در جراحي مغز و اعصاب تا چه اندازه حياتي است؟در رابطه با بحث تجهيزات مورد استفاده در جراحي مغز و اعصاب،بايد گفت  نتايج جراحي و كيفيت كار رابطه مستقيم با تجهيزات دارد.ابزارهاي تشخيصي و ابزاري كه در اتاق عمل استفاده مي شود همه مويد اين حقيقت است انواع مانيتورينگ ها- اولترا سوند- ناويگاسيون ميكروسكوپ از آن جمله است  .‏زمينه‌هاي كاري جراحي مغز و اعصاب را مي‌‌توان به 2 بخش تقسيم كرد:بيماري هاي مغزي وبيماري هاي نخاعي.ضايعات مرتبط به نخاع و ستون فقرات نيز بسيار وسيع ...

 • نظام مراقبت عفونت های بیمارسانی

  ه منظور جمع‌آوري داده‌ها، تجزيه و تحليل، ارائه نتايج حاصله به مسئولين در رده‌هاي مختلف و طراحي مداخلات لازم براي کنترل تغييرات در ميزان‌هاي عفونت بيمارستاني، نظام مراقبت عفونت‌هاي بيمارستاني ايجاد مي‌گردد گروه هدف اين برنامه کليه بيماراني را که در مراکز درماني اعم از دولتي و خصوصي به غير از مراکز اورژانس و درمانگاه‌ها به مدت بيش از         24 ساعت بستري مي‌شوند شامل مي‌شود.     1-2: اهداف کلي   Ø        كاهش مرگ و مير، ابتلاء و عوارض ابتلاء به عفونت‌هاي بيمارستاني ؛ Ø        کاهش هزينه‌هاي بيمارستاني از طريق کاهش ميانگين بستري و کاهش مداخلات درماني ؛ Ø        تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضايت‌مندي آنان از طريق کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني.     2-2: اهداف اختصاصي   Ø       ايجاد تعهد سياسي در مسئولين رده بالاي کشور در مورد اهميت کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني و حمايت از اجراي نظام مراقبتي آن ؛ Ø       تکميل پوشش نظام مراقبت از عفونت‌هاي بيمارستان از طريق تشکيل کميته‌هاي کنترل عفونت در تمامي بيمارستان‌ها اعم از دولتي و خصوصي ؛ Ø       تربيت، آموزش و بازآموزي نيروهاي انساني درگير برنامه در بيمارستان‌ها اعم از درماني و اداري و افزايش آگاهي آنها در ارتباط با عفونت‌هاي بيمارستاني و روندهاي مقاومت ميکروبي و جلب مشارکت آنها در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از عفونت بيمارستاني ؛ Ø       بهينه‌سازي و تجهيز بيمارستان‌ها به مواد، ملزومات و تجهيزات کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني با استفاده از اطلاعات نظام مراقبت ؛ Ø       حمايت از انجام تحقيقات کاربردي در زمينه کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني.     3-2: فعاليت‌ها   Ø       انتشار گزارش وضعيت عفونت‌هاي بيمارستاني، اولويت‌ها، نيازها و راهکارها جهت جلب حمايت مسئولين کشور در اجراي برنامه کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني ؛ Ø       تشکيل کميته‌هاي کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني و تيم کنترل عفونت در هر بيمارستان اعم از دولتي و خصوصي براساس ساختار مصوب کميته کشوري ؛ Ø       جمع‌آوري مستمر و منظم داده‌ها و تشخيص موارد عفونت بيمارستاني و گزارش منظم آنها با فرم‌هاي مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان ؛ Ø       تجزيه و تحليل داده‌ها و ارائه گزارش و تصميم‌گيري جهت طراحي اقدامات مداخله‌اي در سطح بيمارستان، شهرستان و استان ؛ Ø       تشکيل دوره‌هاي آموزشي براي آموزش راه‌هاي پيشگيري و کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني براي پرستاران، پزشکان، ساير پرسنل درگير درمان، خدمات و پشتيباني ؛ Ø       برنامه‌هاي آموزشي براي بيماران و همراهان آنها و درسطح جامعه ...