صوت حقوق

 • جزوات جزای عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری منطبق بر قانون جدید - و سایر دروس

  جزوات جزای عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری منطبق بر قانون جدید - و سایر دروس

  جزوه جزای اختصاصی 1  بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392جزوه شماره 2 جزای اخصاصی 1 براساس قانون مجازات جدید قسمت اول جزوه ایین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد جزوه  شماره 2جزای اخصاصی 1 بر اساس قانون مجازات جدید قسمت دومجزوه جزای اختصاصی 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزوه حقوق جزای عمومی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392 جزوه شماره 1 آیین دادرسی کیفری جدید جزوه شماره 2 ایین دادرسی کیفری جدید این جزوه دست نوشته اینجانب بوده و به ذکر مواردی از تغییرات ایین دادرسی کیفری جدید و قوانین خاص پرداخته و برای ازمون های حقوقی و اشنایی با قانون جدید توصیه می گردد دریافت شود. جزوه شماره 3 حقوق جزای اختصاصی1  منطبق با قانون جدید و با تشکر از سرکار خانم محمدی که لطف کردند جزوه را نوشته اند   جزوه جدید ایین دادرسی کیفری جدید - مقطع کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی   جزوه pdf ایین دادرسی کیفری 2 استاد حسینی 1 2 دریافت جزوه جزای اختصاصی1 دکتر رست 1 2 جزوه ادک استاد حسینی 1 2 دریافت جزوه حقوق جزای عمومی 3 استاد حسینی 2 جزوه جزای اختصاصی یک منطبق بر قانون جدید - مقطع کارشناسی ارشد دریافت جزوه حقوق جزای عمومی 3 منطبق با قانون 1392   جزوه حقوق بین الملل استاد فرحی جزوه حقوق مدنی 3 استاد شعبانی 19,089 KB جزوه حقوق بین الملل جناب اقای دکتر شفیعی. حجم فایل 6,197 KB حقوق تجارت 2 - دکتر پهلو زاده حقوق تجارت 4 دکتر ولد خانی جزوه حقوق اداری 2 دکتر نیکو نهاد 18,124 KB جزوه مدنی 7 -عقود اذنی جزوه حقوق مدنی 7 دکتر خندانی.pdf جزوه ثبت اسناد و املاک دکتر مشایخ جزوه حقوق اساسی 2 استاد منوری جزوه حقوق تجارت استاد هوشمند        برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید • فایل صوتی قانون اساسی

  فایل صوتی قانون اساسی                             جمهوری اسلامی ایران نوع قانون موضوع منبع صدای قانون لینک دانلود قانون اساسی  کلیات الف گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  کلیات ب  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  کلیات ج گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۱ الی ۹ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۱۰ الی ۲۱ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۲۲ الی ۴۲  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۴۳ الی ۵۵ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۵۶ الی ۶۵  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۶۶ الی ۸۰ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۸۱ الی ۹۰  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۹۱ الی ۱۰۶ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۱۰۷ الی ۱۱۰  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۱۱۱ الی ۱۲۱ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۱۲۲ الی ۱۳۳  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۱۳۴ الی ۱۴۲ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۱۴۳ الی ۱۵۷  گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی  اصول ۱۵۸ الی ۱۷۴ گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود قانون اساسی اصول ۱۷۵ الی ۱۷۷   گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان دانلود

 • “قرار نظارت قضایی” و تغییرات قرار تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

  قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد. در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید. لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ، صادر میگردد. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ میباشد که شامل موارد زیر است : ۱-التزام به حضور با قول شرف . ۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .۴- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) . ۵- بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ ، در فصل هفتم تعداد قرارهای تامین کیفری را به ده مورد افزایش داده است . بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ، را نیز در فهرست قرارهای تامین کیفری احصا نموده است . بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون : - مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت ، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از ...

 • ۱۰ نکته کلیدی برای موفقیت در آزمون وکالت 92

  ۱۰ نکته کلیدی برای موفقیت در آزمون وکالت 92 ۱- لقمه های جویده وظیفه ی داوطلب فراگیری و درک عمیق مباحث است، مخصوصا با توجه به رویکردی که در سال های اخیر در تحلیلی شدن سوالات آزمون وکالت (مشخصا در آزمون ۹۰ و ۹۱) شاهد بوده ایم و باید آن را مبارک دانست، دیگر تکیه بر حفظیات نمی تواند داوطلبان را در موقعیت قابل اتکایی قرار بدهد. دانشجویانی که به جزوه خوانی عادت کرده اند وقتی به مراحل سخت و چالش های علمی جدی می رسند فاقد علاقه و مهارت و جرات مطالعه ی عمیق و اصولی هستند، و متاسفانه دیده ام که اکثریت غالب داوطلبان به همان عادت قدیم این سو و آن سو در پی جزوه و نکته و تست می گردند و فاقد اعتماد به نفس و مهارت کافی برای رفتن به سمت مطالعه ی متون اصلی هستند.در حالی که نکته و تست فقط می تواند در مقام مرور و تثبیت دانسته های علمی حاصل از مطالعه ی متون اصلی قرار بگیرند، یا اینکه خداوند به شما نعمت حافظه ای استثنایی و خارق العاده داده باشد، اگر این طور است خوش به حالتان! ۲- جادوگران توصیه ی همیشگی من به همه ی داوطلبان این بوده است که حتما باید سراغ متون اصلی و پایه بروند، خوشبختانه امروز اساتید مبرز و خوبی در زمینه ی آموزش آمادگی شرکت در آزمون وکالت و سایر آزمون های تخصصی و شغلی رشته ی حقوق فعالیت می کنند، ولی به اعتقاد من ضعف عمده ی بسیاری از داوطلبان در مبانی و دانستنی های پایه ی علم حقوق است که همین مانع از آن خواهد بود که حتی از کلاس بهترین اساتید هم به نحوی موثر و مطلوب بهره بگیرند.مطمئن باشید هیچ کس جز خود شما نمی تواند معجزه بکند. ۳- گزینه های حلبی هر چند آزمون وکالت و سایر آزمون های تخصصی حقوق (به استثنای بخشی از آزمون اختبار وکالت) به صورت تستی و چهار گزینه ای برگزار می شود، ولی نهایتا آزمون تستی هم برای سنجش دانسته های علمی داوطلبان طراحی و برگزار می شود.مطمئن باشید داوطلبی که مباحث را به قصد فراگیری مطالعه کرده باشد علاوه بر کسب سطح سواد حقوقی بالاتر حتما در آزمون ها هم نتیجه ی مطلوب خواهد گرفت.استفاده از تست در مسیر آمادگی برای آزمون به نظر من فقط به این عنوان که داوطلب بتواند با شکل و فرم طرح سوال از مباحث آشنا شود و با سلیقه ی طراحان سوالات آشنا شود می تواند مفید باشد. سوالات آزمون های رسمی به صورت استاندارد و با دقت ویژه طراحی می شوند (هر چند در این آزمون ها هم اشکالاتی دیده می شود) و توصیه من به داوطلبان این است سعی کنند حتما سوالات آزمون های حقوقی برگزار شده را بررسی کنند و سراغ تست های تالیفی نروند.اگر سوالات آزمون های وکالت (مخصوصا ۹۰ و ۹۱) را مطالعه کرده اید می توانید سوالات درس های مدنی ...

 • نظام نیمه آزادی

  «نظام نیمه آزادی» چیست؟ نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.اصغر پاشايی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه با تشريح نظام نیمه آزادی افزود: در نظام‌های کیفری جدید در سال‌های اخیر و در قرن 21 میلادی اکثر حقوقدانان و جرم شناسان مخالف حبس بوده و به علت مشکلاتی که برای این مجازات وجود دارد اکثر کشورها از اعمال مجازات حبس خودداری و به مجازات های جایگزین روی آورده‌اند.وی افزود: این امر در کشور ما نیز صادق بوده و بیشترین جلوگیری از صدور مجازات حبس و به عبارتی روی آوردن به مجازات های جایگزین در دوره ریاست 10ساله آیت‌الله هاشمی شاهرودی تبلور یافت و ایشان عموما در همایش ها و سخنرانی های خود به حبس زدایی اشاره داشتند و قضات را به اعمال مجازات های جایگزین توصیه می‌كردند که البته این امر (حبس زدایی) مورد تایید مقام معظم رهبری و رییس فعلی دستگاه قضا نیز می‌باشد.پاشايی تصریح کرد: اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه تنها خود شخص زندانی را مجازات می‌‌كند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌كند زیرا شخصی که زندانی می شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه های خانواده را تامین كند، با مشکلاتی مواجه می شود.وی افزود: لذا لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در مواد 55 و 56 به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است.وی در تعریف نظام نیمه آزادی نیز عنوان کرد: ماده 55 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد؛" نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.پاشايی در ادامه یادآور شد: اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس می شود.این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: از ماده فوق استنباط می‌شود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی پرداخته یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان ...

 • اسخدام کارشناس حقوق

  آگهی استخدام یک شرکت بزرگ صنعتی واقع در استان اصفهان { آخرین مهلت : 31 شهریور1392 } شنبه، 11 خرداد، 1392  اطلاعیه دعوت به همکاری یک شرکت بزرگ صنعتی واقع در استان اصفهان برای انحام پروژه های ساخت تجهیزات صنایع فولاد و دریایی در استان اصفهان از داوطلبان واجد شرایط، فارغ التحصیل آموزشگاه ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر که دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم می باشند مطابق جدول زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید. از علاقمندان دعوت میگردد نسبت به ارسال رزومه خود با حداقل اطلاعات شامل مشخصات فردی(مشخصات شناسنامه ای، وضعیت تاهل، آدرس، شماره تلفن تماس و...)، مشخصات تحصیلی( عنوان مدرک تحصیلی، گرایش، نام کامل دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از تحصیل و....)، سوابق کاری، توانایی ها، تجارب و دوره های آموزشی و سایر اطلاعات تا پایان شهریور ماه سال 1392 اقدام و رزومه خود را به آدرس الکترونیکی scompany_2013@yahoo.comو یا صندوق پستی1593- 81665  ارسال نمایند. شایان ذکر است رزومه هایی که زودتر به آدرس مورد نظر ارسال گردد در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. ردیف حداقل مدرک تحصیلی زمینه های شغلی مور دنیاز حداقل سابق هکار مرتبط جنسیت 1 لیسانس مهندسی صنایع)کلیه گرایشها( مدیر کنترل پروژه 5سال مرد/زن 2 لیسانس مهندسی مکانیک )کلیهگرایشها( مدیریت پروژه های ساخت تجهیزات 2سال مرد/زن 3 لیسانس مهندسی صنایع)  کلیه گرایشها( کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه،کارشناس تضمین کیفیت 2سال مرد/زن 4 لیسانس بهداشت حرفه ای کارشناس ایمنی و بهداشت(HSE) 2سال مرد 5 لیسانس مدیریت بازرگانی یا حقوق امورقراردادها 3سال مرد/زن 6 لیسانس مدیریت بازرگانی خرید داخلی 3سال مرد/زن 7 فوق دیپلم برق/مکانیک تعمیرات ونگهداری تجهیزات 3سال مرد 8 لیسانس حسابداری حسابداری صنعتی وصدو راسناد 3سال مرد/زن 9 لیسانس حسابداری گزارشگری مالی 3سال مرد/زن 10 فوق دیپلم حسابداری اموردریافت و پرداخت،انبارداری،کمک ...

 • طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

  طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟ 1- اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان؛ماده مزبور مقرر می دارد : در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. 2- در صورتیکه رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند موضوع فقط برای یکبار توسط رییس دیوان جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تجدید نظر هم عرض ارجاع می شود و شعبه مزبور در صورت وراد دانستن اشکال اقدام به نقص رأی می نماید.البته چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد. - چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند. - در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌دهد. -اعتراض ثالث که وفق ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به عمل آید ماده مزبور مقرر می دارد : آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در ...

 • arshad hoghogh

  arshad hoghogh

  به نام حضرت حق هرچه هست از اوست برای اوستنعمت حق است همین راه راست     علم همان منبع درمان ماستکاملترین و به روزترین مجموعه های صوتی حقوقتوصیه به تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدام در قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته حقوق) و تحصیلات تکمیلی تدریس بر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و  دکترین حقوقیناقص نخریدکامل شدمنبع : موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق) فایل ها صوتی با پسوند  mp3 و  کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی و تصویری می باشد. متون فقه از متن لمعه و متون حقوقی از کتاب A LEVEL AND AS LEVEL LAW ********الوعده وفا**********سایر دروس ومجموعه های جدیدنیز اماده شدmadani 5-1 madani 5-2دانلود فایل صوتی مدنی 1-2دانلود فایل صوتی مدنی 2-2دانلود فایل صوتی مدنی 3-2دانلود فایل صوتی مدنی 4-2دانلود فایل صوتی متون حقوقی - بخش قرارداد هافایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی 1فایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی 2دانلود فایل صوتی ایین دادرسی کیفریدریافت فایل صوتی ایین دادرسی مدنی نمونه 1دریافت فایل صوتی ایین دادرسی مدنی نمونه 2دانلود فایل صوتی اصول فقه 2دانلود فایل صوتی اصول فقه 2-2دانلود فایل صوتی اصول فقه 2 -3دانلود فایل صوتی اصول فقه 2 -4دانلود فایل صوتی تجارت 1-4دانلود فایل صوتی تجارت 2-4دانلود فایل صوتی تجارت3-4 دانلود فایل صوتی تجارت 3.1دانلود فایل صوتی تجارت 3.2دانلود فایل صوتی تجارت 3.3دانلود فایل صوتی تجارت 3.4دانلود فایل صوتی مدنی 7دانلود فایل صوتی مدنی 7.2دانلود فایل صوتی مدنی 7.3دانلود فایل صوتی مدنی 7.4دانلود فایل صوتی مدنی 7.5دانلود فایل صوتی مدنی 7.6دانلود فایل صوتی مدنی 7.7دانلود فایل صوتی مدنی 7.8دانلود فایل صوتی مدنی 8دانلود فایل صوتی مدنی 8.2دانلود فایل صوتی مدنی 8.3دانلود فایل صوتی مدنی 8.4www.voicelaw.ir اثار واخواهی - فایل صوتی ایین دادرسی مدنی2 www.voicelaw.ir فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 1 www.voicelaw.ir فایل صوتی اصول فقه 2 www.voicelaw.ir فایل صوتی اصول فقه - تعارض 2 استصحاب www.voicelaw.ir حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی - فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 2   www.voicelaw.ir فابل صوتی تجارت 3 - اثار قبولی برات www.voicelaw.ir دانلود فایل صوتی مدنی 8 - مشروع بودن جهت وصیت   www.voicelaw.ir فایل صوتی مدنی 6 اجاره عقدی است معوض   www.voicelaw.ir فایل صوتی تجارت 4 ورشکستگی به تقلب www.voicelaw.ir فایل صوتی حقوق تجارت1 www.voicelaw.ir دانلود فایل ...

 • درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی کانون وکلای دادگستری

  درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی کانون وکلای دادگستری

  خانم حبیبه قادر پور رتبه 38 ازمون کانون وکلای دادگستری اذربایجان غربی1393 اصول 82 - مدنی 55 - ایین دادرسی مدنی 55 - کیفری 55 - جزا 48 - تجارت نعمت حق است همین راه راست     علم همان منبع درمان ماست کاملترین و به روزترین مجموعه های صوتی حقوق   توصیه به تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدام در قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته   حقوق) و تحصیلات تکمیلی   تدریس بر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و  دکترین حقوقی و چگونگی طرح سوال ناقص نخرید کامل شد منبع : موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق )   فایل ها صوتی با پسوندmp3 و  کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی و تصویری می باشد مجموعه اول   همراه با اصلاحات www.voicelaw.ir فهرست تدریس   عنـــوان منبــــــع مؤلــف زمان تدریس ملاحظـات 1 حقوق تجارت1 تجار و اعمال تجاری دكتر ربیعا اسكینی 14:40:55 كامل 2 حقوق تجارت2 شركتهای تجاری1 (به استثناء شرکتهای سهامی) دكتر ربیعا اسكینی 18:25:50 كامل 3 حقوق تجارت2 شركتهای تجاری2 (شرکتهای سهامی) دكتر ربیعا اسكینی 9:36:30 ناقص 4 حقوق تجارت3 برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک دكتر ربیعا اسكینی 46:30:01 کامل 5 حقوق تجارت4 ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته دكتر ربیعا اسكینی 30:07:26 كامل 6 حقوق مدنی1 اشخاص و اموال دكتر حسین صفایی 7:09:18 كامل 7 حقوق مدنی2 اموال و مالكیت دكتر ناصر كاتوزیان 33:24:50 كامل 8 حقوق مدنی3و4 قراردادـ ایقاع – الزمات خارج از قرارداد   دكتر ناصر كاتوزیان 72:22:38 كامل 9 حقوق مدنی6 درسهایی از عقود معین (1) دكتر ناصر كاتوزیان 45:19:40 كامل 10 حقوق مدنی7 درسهایی از عقود معین (2) دكتر ناصر كاتوزیان 36:48:14 كامل 11 حقوق مدنی8 شفعه، وصیت، ارث دكتر ناصر كاتوزیان 32:54:05 كامل 12 آئین دادرسی مدنی1 جلد اول كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته دكتر عبدالله شمس 54:59:52 كامل 13 آئین دادرسی مدنی2 جلد دوم كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته دكتر عبدالله شمس 65:13:33 كامل 14 آئین دادرسی مدنی3 جلد سوم كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته دكتر عبدالله شمس 24:25:42 موضوعی 15 اصول فقه1 كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ازص33 تاص144 دكتر ابوالحسن محمدی 17:33:28 كامل 16 اصول فقه2 كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی از ص169 تا آخر دكتر ابوالحسن محمدی 11:46:21 موضوعی - تغییرات منبع مولف زمان  ملاحضات 18 آئین دادرسی كیفری دو سری تدریس قانون ایین دادرسی ...