طرح درس روزانه بسکتبال

 • نمونه طرح درس روزانه بسکتبال

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />    موضوع اهداف آموزشی زمان حضور و غیاب آوردن بجه ها به حیاط – حضور و غیاب دانش آموزان – کنترل پوشش ورزشی دانش آموزان 10دقیقه دویدن و نرمش دویدن های آرام همراه با استراحت های فعال-دو دور زمین می دوند یک دور راه می روند( تکرار شود .) به شکل ستونی یا دایره ای ایستاده و انجام حرکات نرمشی شامل ( حرکات کششی – جنبش پذیری – پرشی ) 15دقیقه آمورش مهارت پاس دو دست سینه بسکتبال – رایج ترین پاس دربسکتبال – علت استفاده به دلیل سرعت زیاد این پاس – در پاسکاری های سریع و زمانی که مدافع بین یار نباشد استفاده می شود   توضیح تئوری و نشان دادن عملی پاس برای انجام این پاس توپ را طوری نگهداشت که دست ها در طرین توپ و پنجه ها کمی باز باشد آرنج ها نزدیک بدن و انگشتان شست پشت توپ کمی تمایل به بالا ، بدن تا حدودی به طرف جلو متمایل می شود ، دست ها بعد از رها شدن توپ کشیده باشند. برای تمرکز و قدرت پرتاب یکی از دو پا به آرامی جلوتر از پای دیگر قرار می گیرد.(انتقال وزن به پای جلو در حین پرتاب مهارت بوسیله خود دبیر نشان داده می شود .                         10دقیقه انجام تمرینات ویژه پاس دو دست 20 دقیقه  تمرین اول دانش آموزان در گروه های ستونی می ایستند واین پاس یک بار با خود معلم تکرار می کنند.         تمرین دوم دو نفر با فاصله 5/1 متری روبروی هم می ایستند . نفر اول توپ را به نفر دوم پاس می دهد ، نفر دوم پاس را می گیرد روی زمین می گذارد و می رود .         نفر اول دویده دوباره توپ را برمی دارد و پاس می دهد ، نفر دوم توپ را گرفته روی زمین گذاشته وعقب ، عقب می رود تا انتهای زمین هنگام برگشت تکرار   تمرین سوم دو گروه روبروی هم ایستاده ، نفر اول پاس دو دست سینه داده و به انتهای صف خود می رود . نفر دوم پاس را گرفته و به فرد مقابل می دهد و به انتهای صف خود می رود.             تمرین چهارم سه نفر به شکل مثلث قرار گرفته ، ابتدا پاس داده و جابه جا می شوند پس از پاس دادن به جای فرد گیرنده می رود .                 برگزاری بازی برگزاری بازی دست رشته  با رعایت قوانین رانینگ 15 دقیقه جمع آوری وسایل بازگشت به حالت اولیه 5 دقیقه   گروه های آموزشی متوسطه گروه  درسی تربیت بدنی Sport84.blogfa.comوبلاگ گروه تربیت بدنی : • طرح درس روزانه بسکتبال

  فرم پیشنهادی طرح درس روزانه بسکتبال دوره راهنمایی ومتوسطه   مراحل تدریس زمان فعالیت های مورد نظر ملاحظات روش اجرا تنظیم کلاس، آمادگی سازمان 10 دقیقه تعویض لباس حضور و غیاب   آماده ساختن بدن: تمرینات گرم کننده 15دقیقه دویدن ها حرکات کششی،حرکات نرمشی       اجرای هدف،آموزش     55دقیقه الف-مرور مهارتهای قبلی ب-اریه و معرفی مهارت جدید ج-تمرین مهارت های جدید د-استفاده از تکنیک جدید در بازی ه-ارزشیابی   بازگشت به حالت اولیه 5دقیقه نفس عمیق-حرکات نرم و بسیار سبک   تعویض لباس 5دقیقه     هدف های کلی:دانش آموزان پس از اتمام نیم سال بتوانند بارشته بسکتبال آشنا شده ومهارت های پایه آن را فرا گیرند. هدفهای آموزشی هرماه         دانش آموزان بتوانند: 1-تعادل در بسکتبال را یاد بگیرند 2-کار با توپ و آشنایی با توپ را بدانند 3-مقدمات دریبل را یاد بگیرند 1-پاس دو دست سینه به سینه 2-پاس دو دست زمینی 3-دریبل کوتاه و بلند 1-آموزش شوت سه گام (لی آپ شوت) 2-آشنایی با رانینگ  و دبل 3-آشنایی با قوانین و مقررات بسکتبال 1-آموزش جاگیری در بسکتبال 2-دریافت توپ از حلقه(ریباند) 3-یارگیری در بسکتبال خلاصه فعالیت های هفتگی ویژه هر کلاس آموزش نکات بیومکانیکی تعادل توسط مربی و تمرین در حالتهای مختلف بدون توپ و پس از آن حالت تعادل با توپ   آموزش انواع دریبل در حالت های مختلف کوتاه جهت عبور از موانع بلند در ضدحمله ها-تمرینات ستونی ورقابتی در قالب دریبل نمودن پس از مراحل قبل به آموزش سه گانه یا لی آپ شوت اقدام شود و بهتر است پس از توضیح تمرینات دریبل و پس از آن لی آپ شوت به طرف حلقه انجام شود در این جلسه نحوه ی استقرار دفاع و حمله توضیح داده می شود وپس از آن آماده شدن بازی اتجام می شود و کلیه ی موارد باید رعایت شود  آوردن هماهنگی لازم برای ارائه تجربیات مختلف جهت به دست مالکیت توپ، نحوه ی صحیح گرفتن توپ، آشنایی با محیط توپ وتسلط برای در اختیار داشتن در قالب تمرینات گوناگون   آموزش پاس دودست ونشان دادن نحوه ی صحیح در هنگام ارسال ودریافت تمرینات دونفره روبروی هم ویا به صورت دوگروه روبروی هم  توضیح در ارتباط با تخلفات رایج در بسکتبال دبل ورانینگ جهت مبتدیان ونشان دادن حالت های مختلف آن  آموزش ریباند یادریافت از حلقه توضیح داده می شود واهمیت دریافت از حلقه توضیح وبر این نکته تمرین داده می شود  آموزش نحوه ی صحیح دریبل وتوضیح ونشان دادن حرکت از تمرینات یک ودونفره در قالب تمرینات ستونی وگروهی وبازی های محدود  آموزش پاس دودست زمینی توضیح : مانند حرکت جلسه قبل بااین تفاوت که دریافت پس از برخورد توپ بازمین در فاصله ۳/۱ حریف وتمرینات مشابه ...

 • نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

                                                 عنوان درس :شوت دو دست در بسکتبال وريباند                     هدف کلي :کسب مهارت در اجراي دو دست و افزايش استقامت عضلات شکم و استقامت قلبي - تنفسي             اهداف جزئي: 1- دانش آموز بايد بتواند نحوه صحيح شوت دو دست را بداند2- دانش آموز بايد  بتواند  ريباند را اجرا کند . 3- دانش آموز بايد بتواند در جهتهای مختلف به سمت حلقه شوت هدف دار انجام دهد. 4- دانش آموز بايد نحوه مانع شدن براي ارسال توپ به سمت حلقه را بداند. 1- دانشي :دانش آموز بتواند شوت دو دست و ريباند را توضيح دهد. 2- مهارتي: دانش آموز بتواند شوت دو دست و ريباند را انجام دهد. 3- نگرشي: دانش آموز بتواند نحوه صحيح مهارت ، حس همکاري ،رقابت دوستانه و نظم را رعايت کند. وسايل مورد نياز:تشک دازو نشست ، طناب ،توپ ، زمين بسکتبال و حلقه و ماکت فرآيند تدريس (ياد دهي و ياد گيري) شرح فعاليت آماده سازي آمادگي و ايجاد انگيزه سلام و احوالپرسي ، حضور غياب ،کنترل لباس و کفش ورزشي و وضعيت جسماني ،گروهبندي و رفتن به حياط                 آموزش انتقال مفاهيم  آمادگي عمومي گرم کردن عمومي بدن شامل : انواع راه رفتن ها ، دويدن نرم و ملايم ، حرکات کششي و جنبشي آمادگي اختصاصي کشش عضلات و تاندونها خصوصا"ناحيه کتف و دست                 آمادگي جسماني تعريف امادگي جسماني و کاربرد آن در زندگي روزمره و انجام تمرينات ايستگاهي : ايستگاه اول به تعداد 10 داز نشست ،ايستگاه دوم 10 طناب ،ايستگاه سوم 10 پروانه و ايستگاه چهارم دو سرعت . دانش آموزان در دو گروه پشت زمين بسکتبال ايستاده با صداي سوت مربي سريع مي دوند .با صداي دست مربي پابکس مي دوند .با صداي دست پا دفاع رفته تا انتهاي زمين. مرور مطالب گذشته :بچه ها گروهبندي مي شوند نفرات اول :زمين بسکتبال را يک بار با دست راست يک بار با دست چپ دريبل مي زنند .بچه ها در دو گروه قرا مي گيرند روبه روي هم ايستاده در حين دويدن پاس سينه به سينه به هم ميدهند . بچه ها پشت سر هم مي ايستند ،نفر اول دريبل زنان به سمت نفر دوم رفته گل زده به نقر سوم پاس زميني ميدهد او دريبل زنان به سمت محل 4 رفته و پاس بالاي سر ميدهد در حين انجام تمرينات مربي اشکالات دانش آموزان را رفع مي کند.   مهارت ورزشي                   مهارت ورزشي سؤال درمورد نحوه شوت زدن توضيح شوت دو دست و اجراي عملي ان توسط مربي استفاده از ماکت براي آموزش .دانش آموزان حالت شوت زدن را سايه زني مي کنندبعد عملا"نشان ميدهند .در سه گروه ،اطراف حلقه گروهبندي شده ...

 • طرح درس یک جلسه بسکتبال

   وسايل مورد نياز:  توپ بسكتبال   ، زمين بسكتبال  سوت - کرنومتر فرايند تدريس شرح فعاليت     آماده سازي ۳۰درصدكل زمان كلاس ۱۲   -۱۰دقيقه   آمادگي سازماني حضور وغياب به صورت شماره اي-تعويض لباس –تشكيل صف – گروهبندي –كنترل بهداشت –كنترل وضعيت روحي ورواني       آمادگي بدني   گرم كردن عمومي راه رفتن آرام – راه رفتن سريع -دويدن آرام – دويدن سريع –انجام تمرينات كششي ونرمشي وانجام حركات چرخشي براي تمام مفاصل بدن همراه با شعر وسرود وبرنامه هاي متنوع.......   گرم كردن اختصاصي تاكيد بر گرم كردن عضلات دست ، انگشتان ،مچ دست  وحركات كششي بالاتنه چرخش مچ دست و كتف ، حركات اختصاصي با توپ       آموزش ۵۰درصد كل زمان كلاس۲۵-۲۰دقيقه     آمادگي جسماني   توانايي تحمل بدن در برابر فعاليتهاي طولاني با شدت كم را استقامت  قلبي عروقي يا استقامت عمومي مي گويند اين فاكتور يكي از فاكتورهاي مهم آمادگي جسماني  مرتبط با تندرستي است . با توجه به اينكه يكي از موارد امتحاني نوبت دوم تست دو ۵۴۰متر است بنابراين اين فاكتور را براي آمادگي دانش آموزان تمرين مي كنيم . دويدن  در ۳ ست متوالي :  ۳۰ثانيه دويدن  یک دقيقه راه  رفتن       مهارت ورزشي پاس سينه به سينه  يكي از بهترين وزيبا ترين تكنيكهاي رشته بسكتبال است كه كاربرد بسيار زيادي در اين رشته  دارد . ابتدا شكل صحيح وكامل اين پاس توسط مربي نمايش داده مي شود .سپس مراحل سه گانه انجام اين تكنيك براي دانش آموزان توضيح داده مي شود به اين صورت  كه : ۱-    در مرحله اول براي دادن اين پاس قبل از ضربه يك پا را به عقب مي بريم . ۲-                 در مرحله دوم دستها را  با آرنج خم( زاويه ۹۰ درجه ) كنار بدن نگه مي داريم نحوه گرفتن توپ بايد به حالتي باشد كه دانش آموز دقيقاً مركز توپ را بگيرد وانگشتان نيز به حالت باز  در دوطرف توپ قرار ميگيرند . ۳-   در مرحله سوم توپ را با ايجاد يك چرخش  از سينه خود به سينه نفر مقابل ميفرستيم  .دستها نيز براي اعمال نيروي بيشتر بعد از ضربه به سمت جلو كشيده مي شوند به طوريكه كف دستها به سمت بيرون باشند ( انگشت شصت به سمت زمين ) بعد از ضربه پاي عقب نيز به جلو مي آيد. سايه زني مراحل مختلف حركت اجراي كامل حركت توسط شاگردان ورفع اشكال توسط مربي      ،   دادن تمرينات لازم .در پايان ضمن جمع بندي مطالب گفته شده ارزشيابي از يادگيري اين مهارت توسط دانش آموزان بعمل مي آيد..     بازگشت به حالت اوليه ۲۰درصد كل زمان كلاس ۸-۵ دقيقه   سرد كردن دويدن آرام- راه رفتن وانجام تمرينات كششي ونرمشي در جا و آرام  ماساژ عضلات - تنفس عميق – اين مرحله ميتواند همراه با شعر و برنامه هاي ...

 • طرح درس بسکتبال

      "خانه اي كه از برنامه صحيح و حكيمانه بي بهره باشد ويرانه اي بيش نيست"                                                        رسول اكرم (ص)       طرح درس سالانه رشته بسكتبال كلاس     اول متوسطه                            تهيه كننده : نرگس سبزي وند     رديف جلسات موضوع تدريس برنامه ها ي تدريس  ملاحظات         مهرما ه  اول آشنايي آشنا شدن با دانش آموزان – گروه بندي –معرفي رشته ورزشي  تاريخچه مشخصات زمين تمرينات آمادگي جسماني(دوهاي نرم و آهسته ونرمشها)  دوم تعادل –آشنايي با توپ دانش آموزان با تعادل در بسكتبال آشنا شده و تمرينات مربوطه را انجام مي دهند. آشنايي با توپ و تمرينات با ل هند ينگ تمرينات استقامتي براي آمادگي دو 540 مترودرازونشست  سوم     كارباتوپ تمرينا ت تعا د ل با توپ و بدون توپ وتمرينات بال هندينگ تمرين دو 540مترودرازونشست  چهارم پا س آموزش پا س دودست ازتوي سينه ودوست زميني تست تعادل وكاربا توپ         آبان ما ه  پنجم پا س تمرينات پا س دو دست ازتوي سينه و دو دست زميني و آموزش پا س يك دست زميني و يك دست توي سينه تست درازونشست و تمرينات مربوط به 540متر ششم پا س و انواع آن تمرينات انواع پاس هاي آموزش داده شده و بازي هاي مربوط به پاسها تمرينات آمادگي جسماني هفتم دريبل و انواع آن آموزش دريبل كنترلي و دريبل قدرتي تست پاس دو دست از توي سينه و دودست زميني هشتم دريبل تمرينات مربوط به دريبل ويا دگيريهاي قبلي آموزش تخلف رانينگ ودبل       آذر ما ه نهم دريبل تمرينات دريبل –پاس با بازي   تست دريبل سرعتي دهم شوت آموزش شوت ثابت (دودست از بالاي سر) و تمرينات مربوط به آن تست دو  540 متر يازدهم شوت تمرينات شوت و تركيب آموزشهاي داده شده     دوازدهم شوت آموزش شوت يك دست از بالاي سر و تمرينات مربوط به آن و شوت سه گام تست شوت ثا بت   دي ما ه                            امتحان ترم اول         مدرسه تعطيل             بهمن ماه   سيزدهم   ريباوند   مروري بر تمرينات قبلي و آموزش ريباوند   بازآ موزي       چهاردهم       تمرينات تركيبي و تاكيد بر تمرينات ريباوند  آموزش تخلف نيمه و24ثانيه   پانزدهم پيوت آموزش پيوت و تمرينات تركيبي تكنيكهاي آموزش داده شده   خطاي شخصي   شانزدهم انواع حركات گول زننده     حركات گول زننده آموزش داده شود و تمرين آموزش هاي داده شده   تست ريباوند و پيوت         اسفند ماه   هفدهم   تمرين برروي مهارتها تست دو رفت و برگشت     هيجدهم   تمرين برروي مهارتهاي آموزش داده شده ،وبا زي هاي داخل ميدان      نوزدهم  دفاع و حمله آموزش دفاع و حمله داخل ميدان يك نفر ...

 • طرح درس روزانه شوت سه گام در بازي بسكتبال

        مشخصات        كلي نام درس:بسكتبال                              موضوع درس:شوت سه گام در بازي بسكتبال             مدت جلسه: شماره طرح درس:                            تاريخ:                                                          مقطع تحصيلي:         هدف هاي        كلي         درسي          و         رفتاري هدف كلي شناختي: فراگير پس از تدريس حركت صحيح شوت سه گام را بفهمد. اهداف رفتاري شناختي:1-1طرز انجام صحيح شوت سه گام را توضيح دهد. هدف كلي رواني حركتي:2-فراگير پس ازتدريس با سرعت ودقت حركت شوت سه گام را كامل وصحيح انجام دهد. تقليد1-2فراگير طبق الگوي حركتي مهارت سه گام را براي فراگيران به سمت حلقه انجام مي دهد. اجراي مستقل:فراگير بدون كمك حركت را مستقلا انجام مي دهد. درك كلي : فراگير  براي يادگيري مهارت هاي بسكتبال  ابراز علاقه مي كند. هدف رفتاري : براي همكاري با همكلاسيان  جهت  انجام مهارت داوطلب مي شود.   وسايل مورد نياز 1-توپ بسكتبال 2-امكانات لازم براي فعاليت بازي بسكتبال مانند زمين وحلقه   قبل از شروع درس 1-تعويض لباس 2-حضور وغياب 3-بررسي وضع جسماني و روحي دانش آموزان   ارزشيابي دانش آموزان در موردموضوع درس جلسه ي قبل (شوت پنالتي)توضيح دهند.     آماده سازي رئوس مطالب گرم كردن و كشش عمومي و اختصاصي مربوط به بسكتبال ،اجراي حركات   فعاليت هاي مربوط به روش ها دويدن كوتاه –انجام حركات ريتميك-كشش عضلات بزرگ و اصل گرم كردن مفاصل واجراي حركات  كششي روي  عضلات   كمربند شانه اي   ارائه   درس   جديد  رئوس بالا بردن توپ وپرتاب     فعاليت هاي مربوط به روش ها با توضيح مربي:يكي از بهترين وامتيازآوز ترين حركات در بسكتبال  شوت سه گام مي باشد كه يك حركت قدرتي براي نزديك ترشدن به حلقه مي باشد.روش اجراي آن: بازيكناني كه دست راست هستند توپ را بعد از دريبل ، روي پاي چپ گرفته (در اين صورت گام اول )وبعد پاي راست را به حركت در آورده و گام دوم را بر مي دارد . در اين حالت توپ بايد توسط  دو دستان بازيكن نزديك  بدن نگه داشته  شود تا از حفاظت توپ  مطمئن شود.بعد از گام دوم بازيكن با پاي چپ كه گام  سوم را بر مي دارد وبه هوا خواسته وبيشترين برش را انجام  مي دهد ودر نقطه ي اوج  توپ را به طرف حلقه هدايت مي كند در اين صورت  حركت شوت سه گام  خاتمه مي يابد كه در اثر مهارت 2 امتيازبازيكن وتيم  كسب مي كنند.   فعاليت هاي تكميلي  رئوس جمع بندي مطالب       روش از فراگيران خواسته مي شود كه حركت سه گام  را طبق توضيحات و درك شان با سرعت و دقت انجام  دهند و مربي  دقت داشته باشد كه فراگيران مهارت را به طور صحيح انجام دهند.                         ...

 • فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

  چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت بدنی هدف کلی : دانش آموزان پس ازاتمام نیم سال بتوانند بارشته بسکتبال آشنا شده ومهارت های پایه آن را فرا گیرند. هدفهای آموزشی هر ماه دانش آموزان بتواند : 1- تعادل در بسکتبال رایادبگیرند 2- کارباتوپ وآشنایی باتوپ رابدانند 3- مقدمات دریبل رایاد بگیرند 1- پاس دودست سینه به سینه 2- پاس دودست زمینی 3- دریبل کوتاه وبلند 1- آموزش شوت سه گام (لی آپ شوت ) 2- آشنایی با رانینگ (تراولینگ ) ودبل 3- آشنایی با قوانین ومقررات بسکتبال 1- آموزش جاگیری دربسکتبال 2- دریافت توپ ازحلقه (ریباند ) 3- یارگیری دربسکتبال خلاصه    فعالیت های هفتگی وویژه هر کلاس آموزشی نکات بیومکانیکی تعادل توسط مربی وتمرین درحالت های مختلف بدون توپ وپس از آن حالت تعادل با توپ آموزش انواع دریبل درحالت های مختلف کوتاه جهت عبور از موانع وبلند درضد حمله ها –تمرینات ستونی ورقابتی درقالب دریبل نمودن پس از مراحل قبل به آموزش سه گانه یا لی آپ شوت اقدام شود وبهتر است پس از توضیح تمرینات دریبل وپس از آن لی آپ شوت به طرف حلقه انجام شود دراین جلسه نحوه ی استقرا ر دفاع وحمله توضیح داده می شود وپس از آماده شدن بازی انجام می شودوکلیه ی موارد باید رعایت شود آوردن هماهنگی لازم برای ارائه تجربیات مختلف جهت به دست مالکیت توپ ،نحوه ی صحیح گرفتن توپ آشنایی با محیط توپ وتسلط برای دراختیار داشتن درقالب تمرینات گوناگون آموزش پاس دودست ونشان دادن نحوه ی صحیح درهنگام ارسال ودریافت وتمرینات دونفره روبروی هم ویا به صورت دوگروه روبروی هم توضیح درارتباط با تخلفات رایج دربسکتبال دبل ورانینگ جهت مبتدیان ونشان دادن حالت های مختلف آن آموزش ریباند یادریافت ازحلقه توضیح داده می شود واهمیت دریافت از حلقه توضیح وبر این نکته تمرین داده می شود آموزش نحوه ی صحیح دریبل وتوضیح ونشان دادن حرکت از تمرينات يك ودو نفره در قالب تمرينات ستوني وگروهي  و بازي هاي محدود آموزش پاس دودست زمینی توضیح مانند حرکت جلسه قبل بااین تفاوت که دریافت پس از برخوردتوپ بازمین درفاصله 3/1  حریف وتمرینات مشابه با موانع آموزش خطاهاوتخلفات رایج د ربسکتبال که شامل برخوردهای مشخص تخلف از قوانین وبرخوردهاورفتارناشایست ونحوه امتیازات وچگونگی برنده شدن دراین جلسه نسبت به اهمیت سیستم دفاعی یارگیری نسبت به جاگیری توضیح ودرقالب بازی تمرین می شود مروری برتمرینات سه جلسه گذشته وبازی درقالب تیم های دونفره وسه نفره مروری برتمرینات سه جلسه گذشته و بازی درقالب تیم های 3و4 نفره ودر صورت امکان بازی به صورت واقعی بازی درقالب تیم های پنج نفره وانتظاررعایت قوانین ومقررات ازدانش آموزان ...

 • نمونه طرح درس روزانه والیبال

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  موضوع اهداف آموزشی زمان   حضور و غیاب آوردن بجه ها به حیاط – حضور و غیاب دانش آموزان – کنترل پوشش ورزشی دانش آموزان 10دقیقه   دویدن و نرمش دویدن های آرام همراه با استراحت های فعال-دو دور زمین می دوند یک دور راه می روند( تکرار شود .) به شکل ستونی یا دایره ای ایستاده و انجام حرکات نرمشی شامل ( حرکات کششی – جنبش پذیری – پرشی ) 15دقیقه   آموزش مهارت پاس پنجه در والیبال از مهمترین پاس ها در والیبال نحوه دریافت و ارسال   توضیح تئوری برای انجام این پاس ، پاها به اندازه ی عرض شانه باز ، زانوها کمی خم ، دست ها به بالای پیشانی آورده شود به شکل نیم کاسه طوری که انتهای دو شصت و سبابه یک مثلث را تشکیل دهد ساعدها روی بازو خم گردد و با بند آخر انگشتان به توپ ضربه زده شود هنگام ضربه زانوها صاف شده و توپ به بالا و روبرور فرستاده می شود . 10 دقیقه   نشان دادن عملی مهارت نشان دادن عملی مهارت توسط خود  دبیر ورزش                     انجام تمرینات ویژه تمرین اول دانش آموزان به شکل ستونی می استند و این پاس را با خود معلم تکرار می کنند .     20 دقیقه   تمرین دوم تمرین بالا را دانش آموزان با دانش آموزی که پنجه خوب می زند تمرین می کنند       مرین سوم دو گروه ستونی می ایستند و نفر اول پنجه زده به انتهای صف خود می رود . نفر دوم دریافت و دوباره پنجه زده به انتهای صف خود می رود. در این تمرین دانش آموزان سعی کنند توپ زمین نیفتد .  ( هرکس یک بار پنجه می زند و به انتهای صف می رود )                         تمرین چهارم دانش آموزان دایره ای می ایستند یک نفر در وسط دایره می ایستد و پنجه می زند .                             پس از تمرینات زیاد که دانش آموزان طرز صحیح پنجه زدن را یاد گرفتن می توان دانش آموزان را پشت تور برد تا تمرین کنند . 15 دقیقه جمع آوری وسایل بازگشت به حالت اولیه 5 دقیقه  

 • طرح درس روزانه ی هندبال

  طرح درس روزانه ورزش"درس: ورزش و تربیت بدنی پایه: چهارم ابتدایی کلاس: 4 تربیت تعداد دانش آموزان: 24 نفر آموزشگاه: شهید مدنیسال تحصیلی: 90-89 مدت اجرا: 65 دقیقه اجرا: حسامی· هدف کلی درس: *تمرین تقویت، نظم و انضباط و همکاری اجتماعی· اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس قادر خواهند بود؛*روی توپ تسلط داشته باشند.*با مقررات و قوانین آشنا شوند و آنرا اجرا کنند.*دریبل زدن را به چند شکل متفاوت یاد بگیرند.*توپ را به خوبی پاس دهند.· وسایل و ابزار لازم:*تشک ورزشی*طناب یا چوب (2 عدد) به طول 3 متر*توپ هندبال 12 عدد*کاور برای مشخص شدن گروهها در 2 رنگ*لیست کلاسی برای خواندن اسامی دانش آموزان و گروه بندی*سوت ورزشیمرحلهفعالیت هاوسایل مورد نیاززمانآمادگی: ( این مرحله قبل از مرحله اصلی انجام می شود و شامل موارد ذکر شده است.)ادامه مرحله آمادگی:تعویض لباس ← همه دانش آموزان باید لباس و کفش ورزشی بپوشند. (بررسی می کنم.)حضور و غیاب ← اسامی دانش آموزان را به ترتیب از روی لیست کلاسی می خوانم.صف بندی ← دانش آموزان به ترتیب اسام خود پشت سر هم می ایستند. (ستونی)گروه بندی ← دانش آموزان به 2 گروه مساوی تقسیم می کنم.آموزش علائم ← دانش آموزان با صدای سوت، دست زدن و ... شروع به حرکت می کنند یا می ایستند.لیست اسامی دانش آموزانسوت10 دقیقه (15%)آمادگی عمومی (گرم کردن) ← دانش آموزان با فاصله 2 متر از یکدیگر در محوطه (محل خط کشی شده در زمین) می ایستند و با صدای سوت شروع به حرکت می کنند، با شنیدن مجدد صدای سوت متوقف شده و در جهت مخالف می دوند، این حرکت 2 بار تکرار می شودآمادگی اختصاصی (حرکتهای شیرینکاری) ← در این حرکات از تشک ورزشی برای جلوگیری از صدمات احتمالی استفاده می شود.· 2 گروه رو به روی هم قرار بگیرید.· بدنتان را به طرف و به هر اندازه که توانایی دارید بکشید. (3 بار راست و 3 بار چپ)· هر دانش آموزان یکبار روی تشک ورزشی دراز کشیده و غلت بزند.· روی 2 دست خود حرکت کنید در حالی که همبازی شما پاهایتان را گرفته. (ابتدا گروه اول)· روی تشک پل بزنید. (یک نمونه خودم انجام می دهم)محوطه خط کشی شدهتشک ورزشی15 دقیقه (25%)اصلی:(در این مرحله هدف، آموزش ورزش جدید یا تمرین آموخته های پیشین است.)ادامه مرحله اصلی:انجام حرکتهای هماهنگ ←الف) چوب یا طناب را روی پایه های آجری یا هر وسیله ای که بتوان چوب یا طناب را روی آن گذاشت و از زمین فاصله داد، میگذاریم.ب) چون کلاس به 2 گروه تقسیم شده است، دانش آموزان یک به یک و به طور همزمان به صورت جفت پا از روی طناب یا چوب می پرند. (با توجه به شکل)ج) قوانین ← 1- دانش آموزان با صدای سوت شروع به حرکت می کنند. 2- پای هر دانش آموزان چوب را بیاندازد یا با طناب برخورد ...

 • نمونه طرح درس روزانه والیبال

  نمونه طرح درس روزانه والیبال   مشخصات کلی شماره طرح درس: مجری: مدت اجرا: موضوع:آموزشی پنجه ی والیبال نام درس: تربیت بدنی تاریخ اجرا: محل اجرا: کلاس: اهداف اهداف کلی آموزش پنجه ی والیبال شناختی توضیح در مورد رشته ی والیبال (نشان دادن مهارت پنجه و استفاده از این مهارت در موقعیتهای مختلف و محاسن . روانی- حرکتی نشان دادن مهارت پنجه. عاطفی علاقمند نمودن دانش آموزان به یادگیری این مهارت با توجه به محاسن آن در ایجاد روحیه ی همکاری با سایر بازیکنان آمادگی سازمانی حضور و غیاب – تعویض لباس – بازدید از فضای آموزشی ( حیاط مدرسه) و اطمینان پیدا کردن از ایمن بودن امکانات وسایل مورد استفاده. آماده سازی (گرم کردن) عمومی شامل ( راه رفتن – دویدن نرم- کشش – گرم کردن تمامی مفاصل و عضلات بدن بویژه عضلات بزرگ تخصصی شامل ( گرم کردن عضلات کمر بند شانه و پاها) مراحل اجرا مرور مطالب قبلی در این مرحله با توجه به اینکه دانش آموزان گرم کرده اند بسیار سریع به مطالب قبلی که در ارتباط با آشنایی با توپ و مناطق 6 گانه زمین والیبال بوده اشاره می شود. آموزش مهارت شکل مهارت را نشان می دهیم ایستادن پاها به اندازه ی عرض شانه بازویک پا به اندازه ی نصف طول کفش جلوتر قرار می گیرد. زانوها کمی خم می شود . دستها ابتدا بصورت آزاد در حالیکه از آرنج خم شده در کنار بدن قرار دارد) حالت انگشتان دستها شصت در زیر و بقیه ی انگشتان بحالت راحت در مقابل یکدیگر و با فاصله ی تقریبی قطر یک توپ والیبال قرار دارند به شکلی که انگشتان شصت و سبابه ی دو دست یک مثلث را می سازند . ارسال توپ از مقابل پیشانی با بند اول و دوم انگشتان دست و استفاده از مچ دست و باز شدن زاویه ی آرنج بصورت قوس. تمرین بازی هر دو نفر در مقابل یکدیگر قرار گرفته و آموزش مهارت پاس پنجه را انجام می دهند. با نظارت دبیر مربوطه این تمرین می تواند در مرحله ی پیشرفته بصورت نشسته ، روی شکم خوابیده ، پاس پشت نیز انجام گیرد با توجه به سطح کلاس. بازگشت به حالت اولیه در این مرحله باید ضربان قلب و تعداد تنفس کاهش یابد. با آرام راه رفتن و حرکات کششی انجام گرفته و در حین انجام حرکات تذکرات بهداشتی و موارد خاص را متذکر می شویم.

 • بسکتبال

  بسکتبال ارسال كننده: مدير ارشدايميل ارسال كننده: [email protected]توضيحات فايل:روال این بازی به این صورت است که شما باید جهت پرتاب را با توجه به جواب درست مسئله انتخاب نمایید تا پرتاب شما به گل تبدیل گردد. این بازی یک بازی مهیج و آموزشی می باشد.