طرز بافت ژیله پسرانه

 • جلیقه

  نمونه بافت جلیقه : 15 دانه را 24 رج ببافید در انتها باید مربعی به ابعاد 10 * 10 داشته باشید ، اگر غیر از این بود ..... کاموا یا میل شما مناسب این بافت نیست و ممکن است برای اندازه ها به مشکل بر بخورید ...........جلیقه خاکستری ، اندازه 86 = 18 ماههمواد لازم : کاموای اسپرت خاکستری ............... 150 گرم میل ............................................. شماره4قلاب ........................................... شماره4دکمه .......................................... 4 عددطریقه بافت :طرف چپ جلو : 28 دانه سر بگیرید و بدین ترتیب ببافیدرج اول: یک دانه از زیر - یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو - به همین ترتیب تا انتهای رج رج دوم: تمام دانه ها را به همان ترتیب که می بینید ببافید یعنی دانه های زیر را از زیر و رو را از رو ....... که به این ترتیب میشود ( یک دانه از زیر - یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو ) رج سوم: دانه های زیر را از رو ببافید درست مانند بافت جودانه که به این ترتیب میشود ( یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو ........... )رج چهارم مانند رج سومرج پنجم مانند رج اولرج ششم مانند رج اولرج هفتم مانند رج سومرج هشتم مانند رج سوم این نوع بافت مانند بافت جودانه است با این تفاوت که یک رج در میان دانه ها را عوض میکنیم ........... که به آن بافت جودانه درشت میگویند.وقتی طول بافتتان به 12 سانتی متر رسید برای حلقه آستین به این ترتیب فرم دهید از سمت راست بافتتان 6 دانه را کور کنید و به بافتتان مطابق قبل ادامه دهید و زمانی که طول بافتتان به 24 سانتیمتر رسید برای گودی گردن در لبه چپ به این ترتیب دانه ها را به مرور کم کنید ..............چهار دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهیدرج برگشت کم نمیکنیم سه دانه کم کنید و رج را تا انتهای ادامه دهیدرج برگشت کم نمیکنیم دو دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهیدرج برگشت کم نمیکنیمدو دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهیدرج برگشت کم نمیکنیم یک دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهیدرج برگشت کم نمیکنیمیک دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهیدو 11 دانه باقی مانده سرشانه را تا زمانی که طول بافتتان به 29 سانتی متر برسد ادامه دهید و سپس کور کنید.طرف راست جلو : مانند سمت چپ ببافید فقط برای حلقه آستین و گودی گردن برعکس سمت چپ فرم دهید ... اینبار برای حلقه آستین 6 دانه از سمت چپ کم کنید و برای گودی گردن هم از سمت راست فرم دهید. قسمت پشت جلیقه : 56 دانه سر بگیرید و بافت جودانه درشت را ببافید و زمانی که پشت به اندازه 12 سانتیمتر رسید برای حلقه آستین از هر دو طرف بافت 6 دانه کور کنید(( سمت راست را کور کرده و در رج برگشت 6 دانه هم از سمت چپ کور کنید تا حلقه آستین برای هر دو طرف بافته شود )) در این ... • آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

  آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

  آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت آموزش بافت : جلو : 110 دانه پشت : 90 دانه  بافت جلوی پلیور : 110 دانه سر می اندازیم بعد 3 الی 4 سانت کشبافت 2 تایی ( 2 دانه از زیر + 2 دانه از رو ) بافته و بعد هر مدلی که دوست داشتیم میبافیم که در اینجا مدل جودانه تکی هست و 3 تا پیچ هم در بافت انداخته شده که پیچ وسط 8 تایی و پیچهای کناری 6 تایی است . برای این که طرحتون زیباتر بشه این طرف و اون طرف پیچ را 2 دانه از رو میبافیم . به اندازه ای که میخاهیم بلندی لباسمان باشد تا زیر بغل بافته بعد بافتنی را نصف کرده یعنی 110 دانه نصف کرده که میشود 55 دانه . حال 55 دانه اول را که سمت راست بافتنی از قسمت روی بافتنی است توضیح میدهم . 13 دانه اول ( کنار بافتنی ) را بافت ابری بافته و بقیه بافت را همونطوری که هست میبافیم تا 55 دانه . حال رج را برگردانده یک دانه زیاد میکنیم بعد 2 دانه یکی کرده و تا انتهای رج بافت را همانطوریکه هست میبافیم . دقت شود 13 دانه آخر بافت ابری هست . باز 13 دانه بافت ابری و بافت را تا آخر رج ادامه داده و دانه ای را که زیاد کرده بودیم بافت ابری میبافیم . رج برگشت باز یک دانه زیاد کرده و یک دانه ابری بافته + 2 دانه یکی کرده و باز بقیه بافت . این دانه ها را تا جایی زیاد میکنیم که تعداد دانه های ابری ما به 7 دانه برسد . و قسمتی که 2 دانه یکی مینیم را تا اندازه ای که میخاهیم گشادی یقه باشد ادامه میدهیم که من اینجا 15 دانه کم کرده ام و 7 دانه را تا آخر بافت ابری میبافیم . در قسمت زیر بغل هم بعد از اینکه 10 رج بافتیم رج 11 ، 6 دانه از 13 دانه ای را که بافت ابری برای زیر بغل بافته بودیم کور کرده و 7 دانه دیگر را تا پایان بافت ابری میبافیم . تا اندازه ای که میخاهیم بلندی یقه باشد بافته و بعد بافت را کور میکنیم فقط قسمت 7 دانه ای که در سمت یقه بود را به اندازه یقه پشت به صورت بافت ابری میبافیم . سمت دیگر لباس را هم همینطور منتها برعکس این طرف میبافیم . بافت پشت لباس : برای پشت لباس 90 دانه سرانداخته و عینا مثل جلو میبافیم . مدل هم من در اینجا 4 دانه از زیر + 2 دانه از رو بافتم . فقط پشت یقه نداریم و تا بالا صاف بافته میشود . در قسمت آستین هم هنگامیکه 6 دانه را کور کردیم از رج بعد از اون از بعد از 7 دانه بافت ابری تا 8 رج 4 دانه کور میکنیم . هر دو طرف آستین این کار را انجام میدهیم که پشت حلقه آستین لباس زیبا بایستد . درزهای پهلو و سرشانه لباس را دوخته و قسمتی را که از یقه ( 7 دانه ) بافته بودیم را به پشت لباس میدوزیم برای قسمت یقه پشت . بافت جودانه تکی : ۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ... تا آخر رج . رج بعد دانه ها برعکس میشود یعنی دانه های زیر از رو و دانه های رو از زیر بافته میشود . در تمام طول ...

 • یقه گرد

  یقه گرد

  یقه گرد سادهقاعده کلی برای بافت یقه گرد معمولی :برای باقت و شکل دادن یقه گرد، یک روش آن است که لباس را از قسمت پایین ببافیم و وقتی حدود 4 انگشت بسته به پایان بافت مانده بود، شروع به شکل دادن یقه میکنیم. ( منظور از 4 انگشت بسته، انگشت بسته کسی است که لباس را برای او می بافید. مثلاً برای بچه ها، اندازه 4 انگشت بسته خود کودک را اندازه می گیریم.وسط بافت را مشخص میکنیم. ( دانه ها را شمرده و نصف میکنیم ) نسبت به اندازه لباس و یقه و همینطور ضخامت کاموا، 5 الی 10 دانه را از وسط لباس کور میکنیم. ( در تصویر  10 دانه از وسط کور شده است )در این مرحله لباس دو تکه میشود. دانه های یک قسمت را داخل میل یدک یا سنجاق بگیرید و بافت را از قسمت مقابل ادامه دهید.کم کردن را در هر طرف  بافت ( داخل بافت ) طبق توضیحات زیر انجام دهید:بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )رج اول 4 دانه کم کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج سوم 3 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج پنجم 2 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج هفتم 1 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج نهم 1 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج یازدهم را بدون کم کردن ببافید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج سیزدهم تمام دانه های سرشانه را کور کنید. ( میتوانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید )یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این ترتیب خواهد بود : 10 ( 5 تا برای هر طرف ) – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 0وقتی یقه پشت را نیز بافتید و یکی از سرشانه ها را به هم وصل کردید، دور تا دور یقه را دانه گرفته و به صورت کشباف یا هر نوع بافت مطابق با مدل ببافید و در انتها، سرشانه بعدی را همراه با کشباف بافته شده برای دوریقه بدوزید. این اندازه ها برای بزرگسالان است. برای بچه ها ترتیب کم کردن تفاوتی ندارد تنها فرق آن تعداد دانه های کور شده در وسط لباس است که از 5 تا 10 دانه نسبت به اندازه متغیر است.یقه گرد بازبرای یقه گرد باز روش کار مانند یقه گرد ساده است با این تفاوت که کم کردن دانه ها را کمی زودتر از 4 انگشت مانده به اتمام کار، شروع میکنیم و به این ترتیب است:بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )رج اول 4 دانه کم کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج سوم 2 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج پنجم 2 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج هفتم 1 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج نهم 1 دانه کور کنید.رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.رج یازدهم 1 ...

 • پلور مردانه

  براي بافت بعد از كشباف دونه ي اول را به ميل مي گيريم 1 يكي از رو 2 تا از زير يكي از رو - 2تا زير 1رو- 2تا زير 1رو( جمعا 10 دانه ) 8 تا از زير دوباره بافت قبل را تكرار مي كنيم يكي از رو 2 تا از زير يكي از رو - 2تا زير 1رو- 2تا زير 1رو( جمعا 10 دانه ) 8 تا از زير تا انتهاي رجبهتره تعداد دانه ها را علاوه بر اندازه ي دور كمر (يكي دو سانت بيشتر) طوري بگيريم كه بشود اونو به دسته هاي مناسب 18 تايي كه تعداد دانه ي مورد نياز اين طرح است تقسيم بشه تا طرح ما ناقص نيفته رج برگشت را همون طوري كه دانه ها هستند مي بافيم .در رج سوم دونه ي اول را به ميل مي گيريم 1 يكي از رو 2 تا از زير يكي از رو - 2تا زير 1رو- 2تا زير 1رو( جمعا 10 دانه ) 8 دانه ي زير را پيچ قرينه مي اندازيم مثل گيسباف دو تا پيچ چهارتايي ياد آوري پيچ چهارتايي 4 تا دانه ي اول را از ميل سمت چپ در مياريم بعد اول دو تاي اوي رو در ميل چپ مي گيريم و بعد دو تاي دومي ( جاي اونا عوض مي شه ) حالا او نارو از زير مي بافيم دوباره 4 تاي دوم را از ميل در مياريم و جاي دو تاي اول را به ميل چپ مي گيريم و بعد دو تاي دوم تقدم و تاخر جابجايي دانه ا جهت پيچ را تعيين مي كنه اگه اين كار درست انجام بشه مثل طرح در مياد به اندازه اي كه مي خواهيم پيچ بلند بشه بافت را تكرار مي كنيم مثلا 8 رج در رج 9 دوباره پيچ مي اندازيم در رج 11 جاي مدل ها را عوض مي كنيم يعني بالاي پيچ كشباف و بالاي كشباف پيچ مي بافيم اين مدل نخ زياد مصرف مي كنه بهتره فقط جلوي كار را نقشه بدين آستين ها و پشت را مي توان از مدل كشبافي كه در جلو داديم ببافيم منبع : اشپزي انلاين

 • دستکش بافتنی :: آموزش بافت دستکش

  دستکش بافتنی :: آموزش بافت دستکش

  اموزش بافت ساق دست توسط خانوم فيروزيان              مجموع : اموزش بافتنيآموزش بافت ساق دست بافتنی از زبان خانم فیروزیان :با میل شماره ۳ شروع به بافت دستکش می کنیمابتدا ۵۰ دانه سر می اندازیم و ۲۴ رج کشباف می بافیمطرح مورد نظر را ۱۰ رج می بافیم و برای انگشت شست به هر رج یک دانه اضافه می کنیماین کار را تا جایی ادامه میدهیم که ۱۸ دانه برای شست اضافه کرده باشیمسپس تا ۱۲ رج بافت را ادامه میدهیمبرای هر انگشت دو رج می بافیممنبع: http://www.boyeharam.ir/education/1112مطالب مرتبطآموزش بافتنی و قلاب بافیآموزش بافت انواع لباس برای تمام جنسيت هاآموزش بافت بلوز و دامن سرهمی دخترانهآموزش بافت بلوز زنانه دوبل پیچآموزش بافت عروسک ببر زیباآموزش بافت شال زنانه پهنآموزش بافت کلاه و شال دخترانه نقابدار زیباآموزش بافت بلوز دخترانه یقه هفتآموزش مدل های پالتو بافتنی بسیار شیکآموزش بافت مقنعه یا کلاه سرهم دخترانهبافت کلاه بچه گانه بافتنیآموزش بافت پاپوش به همراه کلاه نوزادیآموزش بافت ژیله مردانهآموزش سارافون دخترانه بافتنی زیباآموزش بافت ژیله زنانهآموزش بافت شنل بچه گانه زیباآموزش بافت دستگیره آشپزخانه فانتزیآموزش بافت کلاه بیتاآموزش بافت پاپوش بافتنی مشکیآموزش بافت شال و روسری بیتابافت شلوار کاموائی رکابیآموزش بافت دستگيره فانتزيآموزش بافت ژاکت کلاه دار جلو بازآموزش بافت شلوار بچه گانه مدل پیچبافت کلاه بچه گانه به شکل بستنیآموزش بافت پانچو دخترانه دکمه دارآموزش بافت توپآموزش کلاه نوزاد قلاب بافیآموزش بافت كلاه پيشيآموزش دمپايي روفرشيآموزش بافت زنبورآموزش بافت کیف به شکل خارپشتآموزش بافت توپآموزش بافت عروسک دخترآموزش بافت کیف به شکل کیسه ایآموزش بافت سارافون کودکآموزش بافت بلوز مردانه یقه گردآموزش بافت سبد گل قلاب بافیآموزش بافت شال کامواییآموزش بافت پادری به ساده ترین روشآموزش ساخت الگو برای بافت هاآموزش بافت کیف مجلسیآموزش بافت کیف دو رنگآموزش بافت سارافون جیب دار زنانهآموزش بافت سارافون همراه با ساق دستآموزش بافت شنل زنانه فانتزیآموزش ژاکت بافتنی زنانهجدیدترین مدل های بافتنی و قلاب بافی(1)جدیدترین مدل های بافتنی و قلاب بافیبافت پیراهن دخترانه با طرح پنجه گربه اید 1392 ساعت 14:8 | بازدید : 58954 | نوشته ‌شده به دست admin1 | ( نظرات 22 )  آموزش بافت دستکش و ساق به یک طریق انجام میگیرد و می توان با کمی حوصله و دقت ساق های زیبایی را بافت.برای آموزش بافت به ادامه مطلب مراجعه کنید۳۴ دانه سر میندازیم و ۴ سانیمتر کشباف میبافیم(۲دانه از زیر ۲ دانه از رو)بعد از کشباف ۱۴ دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴ دانه و ۱۴ دانه آخر رو میتونین ...