فرايند تدوين منشور اخلاقي

 • منشور اخلاقي

  منشور اخلاقي

   منشور اخلاقيات سازماني مجموعه راه حل هاي است كه عملكرد و اقدامات صحيح كارگزاران دولتي را بصورتي واضح و شفاف معين نموده و معيارهايي براي تصميم گيري و انتخاب در اختيار آنان قرار مي دهد. منشور اخلاقيات سازماني اجراي امور سازمان را تسهيل و تصحيح كرده و بررسي و ارزيابي آنها را از سوي نمايندگان مردم و سياستمداران بصورتي عيني امكان پذير مي سازد. " عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقي و ارزشي موجب مي شود تا هر فردي در سازمان بر اساس احساس وجداني خود دست به عملي بزند كه شايد از ديدگاه فردي او بهترين باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح كلي نظام چندان خوشايند و مطلوب نباشد". " الگوهاي اخلاقي به فرد امكان مي دهند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند و از ابهام و سردرگمي رهايي يابند". انديشمندان مديريت دولتي در زمينه منشور اخلاقيات سازماني ديدگاههاي گوناگوني را ارائه نموده اندكه به دو مورد از آنها اشاره مي شود؛ الف – قوانين و مقررات قادر نمي باشند كه تمامي تصميمات و اقدامات مديران و كارگزاران بخش عمومي را پيش بيني ،  و براي آن شيوه و راه و روش انجام كار  ارايه نمايند. در نتيجه،  تعداد زيادي از قوانين بدون استفاده مانده ، كه در صورت وجود يك مجموعه رهنمودهاي ارزشي اخلاقي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. منشور اخلاقي راه صحيح و مصلحت انجام كار و اتخاذ تصميم را معين ساخته و شك و ترديد را بر طرف مي نمايد؛ ب – جامع و كامل بودن رهنمودها و اصول منشور اخلاقيات سازماني بايستي صورتي كامل و جامع داشته تا پوششي به اقدامات و فعاليتها بدهند و جنبه هاي مختلف و متفاوتي كه فعاليتهاي مديريتي را شكل مي دهد شامل گردد. " فردريكسون" منشور اخلاقي را حول محور برابري و عدالت اجتماعي و مصلحت عامه تعريف مي كند و " رهرو" اخلاقيات حاكم بر سازمانهاي دولتي را تابع ارزشهاي موجود در جامعه و جهان و جهان بيني حكومتي مي داند". " دن هارت " بنيادهاي اخلاقي سازمان را تحت سه ركن اساسي به نام عزت ، آبرو ونيكخواهي و عدالت عنوان نموده است ؛ " كوپر " چهار منبع را در تصميم گيري هاي اخلاقي كارگزاران و مديران مهم ميداندكه عبارتند از صفات و خصائل شخصي ، ساختار و شكل سازمان و فرهنگ سازمان ؛    " دوبل " نيز سه دسته معيار اخلاقي را مطرح مي نمايد كه عبارتند از احساس مسئوليت در مقابل حكومت ، مسئوليت فردي ، دورانديشي و خيرخواهي ؛ و" ارويك " از چهار منبع نام مي برد : مصلحت عمومي ، مصلحت حكومتي ،مصلحت سازماني و مصلحت شخصي. "ريچارد ال دفت " مرامنامه يا منشور اخلاقي سندي است رسمي كه اصول اخلاقي و شئونات معنوي و ارزشي سازمان در آن قيد شده است ، در اين سند انتظاراتي كه سازمان از نظر رفتارهاي ... • دانلود مقالات ویژه اخلاق در پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران

  پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران پژوهش ادبيات معاصر جهان > دوره: ۱۰، شماره: ۲۸  ادبيات اخلاق گرايي ايران و فرانسه‘ باوراندن يا مجاب كردن؟ روايت شناسي گفتمان استدلالي در متون اخلاقينویسنده: آذين حسين زاده > مقالات و بررسيها > دوره: ۳۶، شماره: ۴ > مقايسه روش تحليل فلسفي استاد مطهري در اخلاق و روش پديدار شناسي هوسرلينویسنده: حميد رضا آيت اللهي مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي > دوره: ۵۴، شماره:  گفتمان اخلاق و سياست در پارادايم مدرنيته و پسامدرنيتهنویسنده: دكتر محمد توحيد فام مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني > دوره: ۱۵۹-۱۵۸، شماره:  حكمت و اخلاق در غزليات حافظ نویسنده: دكتر غلامرضا رحمدل مجله روان شناسي و علوم تربيتي > دوره: ۳۴، شماره: ۲ > بررسي ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبايي و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقينویسنده: محمد حسني  مديريت فرهنگ سازماني > دوره: ۵، شماره: ۱ > مسؤوليت اجتماعي و اخلاق كار در مديريت كيفيت نويننویسنده: مهدي يزدان‌شناس ، مهدي ابزري مديريت فرهنگ سازماني > دوره: ۵، شماره: ۱ > فرايند تدوين منشور اخلاقي براي سازماننویسنده: محمد حسين رحمتي ، سيد مهدي الواني فصلنامه حقوق > دوره: ۳۹، شماره: > اخلاقي بودن وظيفه اطاعت از قانوننویسنده: شهرام كيوانفر زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) > دوره: ۲، شماره: دوره ۲،‌شماره ۱ > بررسي شخصيت زن نمايش نامه ي عروسك خانه در تنگناهاي اخلاقي بر مبناي سه نظريه ي اخلاقينویسنده: حميرضا عريضي ، الهام پاژخ نشريه مديريت دولتي > دوره: ۳، شماره: ۶ > بررسي تأثير ارزش‌هاي مقدس اخلاقي بر تصميم‌گيري، دشواري تصميم و احساسات ناشي از تصميم‏گيري (مطالعه‌ي موردي: در دانشكده ...

 • نقش و جايگاه ارزش‌هاي سازماني در تعالي سازمان‌ها

  نيکوست، سخن خود را با فرمايش گوهربار رسول مهر و رحمت، پيامبر اسلام (ص) آغاز کنيم که فرموده­اند: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق- همانا من از جانب پروردگار به منظور تکميل و اتمام ارزش­هاي والاي اخلاقي مبعوث شدم.» در حديث ديگري از اميرمؤمنان علي عليه­السلام آمده است: «لو کنا لانرجو جنه و لا نخشي نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکان ينبغي لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل علي سبيل النجاح- اگر ما اميد و ايماني به بهشت و ترس و وحشتي از دوزخ و انتظار ثواب و عقابي نمي­داشتيم، شايسته بود به سراغ فضائل اخلاقي برويم زيرا آنها راهنماي نجات، پيروزي و موفقيت هستند.» امروزه، جايگاه اخلاق در مديريت، به عنوان مبحثي بسيار محوري از سوي انديشمندان و نظريه­پردازان حوزه مديريت موردتوجه قرار گرفته است، به طوري که به دليل افزايش اهميت کارکردي و نقش آن در حوزه کسب و کار و بهره­جويي، بسياري از مديران موفق در عرصه جهاني از مباني و ارزش­هاي اخلاقي و توجه جدي به اخلاق حرفه­اي در حوزه مديريت و رهبري، عملاً جايگاه ويژه­اي را به خود اختصاص داده است. در تدوين مباني و راهبردهاي استراتژيک سازمان­ها نيز توجه به اين مهم مورد تاکيد قرار گرفته است. متخصصان مديريت استراتژيک «اصول اخلاقي شايسته در سازمان را يکي از پيش شرط­هاي مديريت استراتژيک خوب» دانسته­اند. اعتقاد سازمان­ها در اين مورد، روز به روز راسخ­تر مي­شود که ترويج اصول اخلاقي و تقويت فرهنگ معنوي موجب ايجاد مزيت­هاي استراتژيک خواهد شد. از اين رو، در فرايند تدوين برنامه استراتژيک و اهداف سازماني، تبيين نظام ارزشي سازمان در قالب «ارزش­هاي سازماني» به عنوان عنصري استراتژيک، پيش­بيني شده است. ارزش­ها، اصلي­ترين منبع اخلاق به شمار مي­آيند و در واقع اخلاق، به اجرا درآوردن ارزشهاست. اخلاقيات، نظامي از ارزش­ها، بايدها و نبايدهايي هستند که براساس آن، نيک­وبدهاي سازمان مشخص و عمل خوب از بد متمايز مي­شود. همسويي و تلفيق وظايف سازماني و اخلاقيات مفهوم جديدي تحت عنوان «اخلاق حرفه­اي» را به دنبال داشته، به گونه­اي که امروزه اين مفهوم در تمامي حوزه­هاي کسب­و­کار اعم از سازماني و مشاغل صنفي، موردنظر واقع شده است (مشابه آنچه که در ارزش­ها و اخلاق حرفه­اي حوزه پزشکي، مهندسي و... مشاهده مي­شود). حال اين سوال به ذهن متبادر مي­شود که منظور از اخلاق حرفه­اي چيست؟ در پاسخ بايد گفت که: مسئوليت­هاي اخلاقي سازمان/ بنگاه در قبال محيط را اخلاق حرفه­اي مي­دانيم و آن مسئوليت­هاي اخلاقي فرد در شغل را نيز شامل مي­شود. اخلاق حرفه­اي در مفهوم نوين آن بر اصل محيط حق دارد و سازمان تکليف بنا ...

 • منشور اخلاقی :

   منشور اخلاقيات سازماني مجموعه راه حل هاي است كه عملكرد و اقدامات صحيح كارگزاران دولتي را بصورتي واضح و شفاف معين نموده و معيارهايي براي تصميم گيري و انتخاب در اختيار آنان قرار مي دهد. منشور اخلاقيات سازماني اجراي امور سازمان را تسهيل و تصحيح كرده و بررسي و ارزيابي آنها را از سوي نمايندگان مردم و سياستمداران بصورتي عيني امكان پذير مي سازد. " عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقي و ارزشي موجب مي شود تا هر فردي در سازمان بر اساس احساس وجداني خود دست به عملي بزند كه شايد از ديدگاه فردي او بهترين باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح كلي نظام چندان خوشايند و مطلوب نباشد". " الگوهاي اخلاقي به فرد امكان مي دهند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند و از ابهام و سردرگمي رهايي يابند". انديشمندان مديريت دولتي در زمينه منشور اخلاقيات سازماني ديدگاههاي گوناگوني را ارائه نموده اندكه به دو مورد از آنها اشاره مي شود؛ الف – قوانين و مقررات قادر نمي باشند كه تمامي تصميمات و اقدامات مديران و كارگزاران بخش عمومي را پيش بيني ،  و براي آن شيوه و راه و روش انجام كار  ارايه نمايند. در نتيجه،  تعداد زيادي از قوانين بدون استفاده مانده ، كه در صورت وجود يك مجموعه رهنمودهاي ارزشي اخلاقي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. منشور اخلاقي راه صحيح و مصلحت انجام كار و اتخاذ تصميم را معين ساخته و شك و ترديد را بر طرف مي نمايد؛ ب – جامع و كامل بودن رهنمودها و اصول منشور اخلاقيات سازماني بايستي صورتي كامل و جامع داشته تا پوششي به اقدامات و فعاليتها بدهند و جنبه هاي مختلف و متفاوتي كه فعاليتهاي مديريتي را شكل مي دهد شامل گردد. " فردريكسون" منشور اخلاقي را حول محور برابري و عدالت اجتماعي و مصلحت عامه تعريف مي كند و " رهرو" اخلاقيات حاكم بر سازمانهاي دولتي را تابع ارزشهاي موجود در جامعه و جهان و جهان بيني حكومتي مي داند". " دن هارت " بنيادهاي اخلاقي سازمان را تحت سه ركن اساسي به نام عزت ، آبرو ونيكخواهي و عدالت عنوان نموده است ؛ " كوپر " چهار منبع را در تصميم گيري هاي اخلاقي كارگزاران و مديران مهم ميداندكه عبارتند از صفات و خصائل شخصي ، ساختار و شكل سازمان و فرهنگ سازمان ؛    " دوبل " نيز سه دسته معيار اخلاقي را مطرح مي نمايد كه عبارتند از احساس مسئوليت در مقابل حكومت ، مسئوليت فردي ، دورانديشي و خيرخواهي ؛ و" ارويك " از چهار منبع نام مي برد : مصلحت عمومي ، مصلحت حكومتي ،مصلحت سازماني و مصلحت شخصي. "ريچارد ال دفت " مرامنامه يا منشور اخلاقي سندي است رسمي كه اصول اخلاقي و شئونات معنوي و ارزشي سازمان در آن قيد شده است ، در اين سند انتظاراتي كه سازمان از نظر رفتارهاي ...

 • اخلاق در سازمان ها با تاکید بر دیدگاه اسلامی

  اخلاق در سازمان ها با تاکید بر دیدگاه اسلامی دکترحسن عباس زاده                                                                چكيده: عليرغم اينكه بشر امروزي در زمينه هاي اقتصادي، علمي و تكنولوژيكي به پيشرفت هاي قابل توجهي نائل آمده است اما درنتيجه عدم توجه به ارزشهاي اخلاقي آثار نامطلوبي از جمله فقر و بي عدالتي و آلودگي هوا و محيط زيست و نظاير آن بر جامعه بشري سايه افكنده است. اخلاقيات در سازمان ها به عنوان سيستمي از ارزش ها و بايدها و نبايدها تعريف مي شود که بر اساس آن نيک و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمايز مي شود بنابراين انسان ها در بعد فردي و شخصيتي داراي ويژگي هاي خاص اخلاقي هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل مي دهد. باتوجه به اينکه سازمانها نقش اساسي در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بشري دارند بكارگيري اخلاقيات، اصول و مفاهيم مديريت اسلامي توسط سازمانها ضروري مي باشد. در اين مقاله ابتدا ضمن بيان مسئله، اهميت و ضرورت اخلاق اسلامي ، سئوالات و روش شناسي تحقيق ارائه شده است. سپس نظريه اخلاق اسلامي از ديدگاه منابع اسلامي و متون مديريت بصورت استنباطي و تطبيقي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و در پايان مدل اصول اخلاق اسلامي و سازوکارهاي عملي ساختن آن در سازمانها معرفي گرديده است و اين نتيجه حاصل شد که با تبيين اصول و معيارهاي اخلاق اسلامي و تدوين منشور و عملياتي کردن آن مي توان اخلاقيات را در سازمانها نهادينه کرد كه در صورت تحقق اين امر تعالي انسانها، بالندگي سازمانها و پيشرفت جامعه را موجب خواهد شد. واژه هاي كليدي: اصول اخلاقي، نظريه اخلاق اسلامي، زيرساخت، سامانهاي دولتي، مدل و منشور اخلاق اسلامي.   مقدمه امروزه مبحث اصول اخلاق اسلامي جايگاه ويژه اي يافته است و يكي از اركان اساسي سعادت در زندگي مادي و معنوي بشر، مفاهيم  و فضايل اسلامي  مي باشد زيرا محاسن و معيارهاي اسلامي موجبات تحكيم روابط اجتماعي را فراهم مي نمايد. برخوردهاي محبت بار كه بر اساس يك سلسله اعتقادات اسلامي صورت مي گيرد شور و نشاط را به كالبد زندگي مي دمد و زندگي فردي و اجتماعي را در مسير تعاملي و تكامل، به كام انسان گوارا مي سازد . اخلاق را مجموعه‌اي از صفات روحي و باطني انسان تعريف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقيات دروني انسان ناشي مي‌شود، بروز ظاهري پيدا مي‌کند و بدين سبب گفته مي‌شود که اخلاق را از راه آثارش مي‌توان تعريف کرد. استمرار يک نوع رفتار خاص، دليل بر آن است که اين رفتار يک ريشه دروني و باطني در عمق جان و روح فرد يافته است که آن ريشه را خلق و اخلاق مي‌نامند.دامنه ...

 • اخلاق حرفه اي

  مفهوم اخلاق حرفه‌ايدر ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌اي به معناي اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار مي‌رفت.امروزه نيز عده‌اي از نويسندگان اخلاق حرفه‌اي، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده مي‌کنند. اصطلاحاتي مثل work ethics يا professional ethics معادل اخلاق کاري يا اخلاق حرفه‌اي در زبان فارسي است.3 تعريف‌هاي مختلفي اخلاق حرفه‌اي ارائه شده است:الف) اخلاق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛ب) اخلاق حرفه‌اي يکي از شعبه‌هاي جديد اخلاق است که مي‌کوشد به مسائل اخلاقي حرفه‌هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است. ج) اخلاق حرفه‌اي به مسائل و پرسش‌هاي اخلاقي و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي يک نظام حرفه‌اي مي‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفه‌اي است. د) مقصود از اخلاق حرفه‌اي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه‌اي رعايت كنند؛ بدون آن‌ كه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف، به مجازات‌هاي قانوني دچار شوند.ه‍ ) اخلاق فردي‌‌، مسئوليت‌پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود‌‌، صرفاً به منزلة يك فرد انساني‌، و اخلاق شغلي‌، مسئوليت‌پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه‌اي و شغلي خود‌‌، به مثابه صاحب يك حرفه يا پست سازماني‌. و) اين اخلاق، دربرگيرندة مجموعه‌اي از احكام ارزشي، تكاليف رفتار و سلوك و دستورهايي براي اجراي آنهاست. ز) اخلاق حرفه‌اي، به منزلة شاخه‌اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يك حرفه و مسائل اخلاقي آن مي‌پردازد و در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي‌دانند كه موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين‌شده همراه با اخلاق خاص است. در تعريف اخلاق حرفه‌اي به موارد زير اشاره شده است:اخلاق حرفه‌اي رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.اخلاق حرفه‌اي مديريت رفتار وکردار آدمي هنگام انجام‌دادن کارهاي حرفه‌اي است.اخلاق حرفه‌اي رشته‌اي از دانش اخلاق است که به مطالعة روابط شغلي مي‌پردازد.اخلاق حرفه‌اي عبارت است از مجموعه‌اي از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه و شغل به دست مي‌آيد. در بيشتر تعريف‌هايي که از اخلاق حرفه‌اي شده است، دو ويژگي ديده مي‌شود:الف) وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرايي؛ ب) محدودبودن مسئوليت‌ها و الزامات اخلاقي فرد در شغل، كه به نظر مي‌رسد اين نگاه به اخلاق حرفه‌اي، نوعي تحويلي‌نگري و تقليل دادن اخلاق حرفه‌اي است؛ زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي مشاغل در کسب وکار، بسي فراتر از شغل فردي اشخاص است. با ...

 • مديريت اخلاق در سازمان

  مرتضي سلطاني مديريت اخلاق، شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي هدايت رفتارها در سازمان است.سازمانها با ايجاد يك برنامه مديريت اخلاق مي توانند اخلاقيات را در محيط كار مديريت كنند.برنامه هاي اخلاق به سازمــانهــا ياري مي رسانند تا در شرايط آشفته، عملكرد اخلاقي خود را حفظ كنند.اخلاق يك ابزار ارگانيك است كه با دگرگون شدن نيــازهـاي جامعه و سازمان تغيير مي يابد.كد اخلاق مجموعه ارزشهايي است كه در اولويت سازمان قرار دارد و كاركنان و مديران بايد از آن تبعيت كنند.برنامه اخلاق در سازمان زماني موفق است كه كاركنان طبق خط مشي ها و رويه هاي آن رفتار كنند.يكي از بهترين شكلهاي آموزش اخلاق به كاركنان، دادن تمرين معضلات پيچيده اخلاقي به آنهاست.چكيده:پيچيده تر شدن روزافزون سازمانها و افزايش ميزان كارهاي غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرمسئولانه در محيطهاي كاري توجه مديران و صاحبنظران را به بحث اخلاق كار و مديريت اخلاق معطوف ساخته است. مديريت اخلاق (ETHICS MANAGEMENT) عبارتست از شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي هدايت رفتارها در سازمان.سازمانها با ايجاد يك برنامه مديريت اخلاق مي توانند اخلاقيات را در محيط كار مديريت كنند. برنامه هاي اخلاق به سازمـــــانها كمك مي كنند تا بتوانند در شرايط آشفته عملكرد اخلاقي خود را حفظ كننــد. امروزه مديريت اخلاق يكي از زمينه هاي علمي مديريت به شمار مي رود كه داراي رويكردي برنامه اي و چندين ابزار عملي است. اين ابزارها عبارتند از: كدهاي اخلاق، كدهاي رفتار، خط مشي ها و رويه ها، روشهاي حل معضلات اخلاقي و آموزش.مقدمه:مديريت اخلاق در محيط كار منافع بسيار زيادي براي رهبران و مديران دارد؛ اعم از منافع عملكردي و منافع اخلاقي. اين مطلب بخصوص در عصر حاضر كه مديران با ارزشهاي بسيار متنوعي در محيط كار سروكار دارند صادق است. اما تاكنون كساني كه به مباحث اخلاق كار پرداخته اند فلاسفه، دانشگاهيان و منتقدان اجتماعي بوده اند و نه مديران. درنتيجه بسياري از مطالبي كه تا به امروز درباره اخلاق كار نوشته شده مطابق با نيازهاي عملي مديران و رهبران سازمانها نيست. هدف اين مقاله كمك به مديران براي وارد شدن به اين بحث است.براي ورود به بحث مديريت اخلاق ابتدا بايد اخلاق را تعريف كنيم. اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحيح از ناصحيح و آنگاه انجام صحيح و ترك ناصحيح است. تشخيص درست از غلط هميشه ساده نيست. بسياري از دانشمندان علم اخلاق ادعا مي كنند كه باتوجه به اصول اخلاقي در مقام عمل هميشه يك راهكار درست وجود دارد و برخي ديگر معتقدند كه راهكار درست بستگي به موقعيت و شرايط دارد و تشخيص اينكه كدام راهكار درست است ...

 • آسيب شناسي اجتماعي

  آسيب شناسي اجتماعي * بحث آسيب شناسي شوراهاي اسلامي (شهر و روستا) عمدتاً با مسائل و مشكلات سروكار دارد. پژوهش ها و تحقيقات متعدد براي شناخت انواع اين آسيب ها و علل بروز بايد صورت پذيرد و نظرياتي را براي حل آن مسائل پيشنهاد كند. بر اين اساس زمينه هايي چون فرهنگ و هنجارهاي يك جامعه شوراها، ويژگيهاي ديگر ، در حوزه مطالعات آسيب شناسي شوراها قرار مي گيرد. زيرا بررسي آسيب ها بدونه در نظر گرفتن شرايط زمينه اي شوراها مبيسر نمي گردد. چه چيزهايي به عنوان آسيب شناخته مي شود؟حدود آن چقدر است؟ عوامل زمينه ساز و علل آشكار كننده آن كدام است؟ در كدام شوراها گسترش بيشتر مي يابد؟ توانايي نظارت كنندگان بر اين آسيب ها چقدر است. راههاي مبادرت به كاهش اين آسيب ها چيست؟ همه اينها مواردي است كه در اين مبحث مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. اهميت آسيب شناسي : شوراها با انواعي از مشكلات روبرو هستند كه تأثيرات مخربي روي فرآيند ترقي جوامع مربوطه دارد. شناخت علمي و پژوهشي مستمر اين عوامل مي تواند راه حركن جامعه را به سوي ترقي و مقابل هموار سازد. ارمغان اين تلاش مداوم ارائه راه حل هايي است كه سلامت جامعه را ارتقا مي بخشد به عنوان نمونه مديريت شوراها چنانچه بهبود نيابد منجر به از بين بردن نيروها و انرژي جوامع ذيربط مي گردد. شناسايي آسيب ها و نظارت علمي بر آنها بسياري از امور جامعه را در مسير كار سالم هدايت مي كند. شيوه عمل آسبب شناسي : آسيب شناسي شوراها همانند ساير حوزه هاي اجتماعي از شيوه علمي براي بررسي موضوعات خود بايد استفاده كند. براي مطالعه و بررسي علل همه از لحاظ نظري و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق كاربردي به صورت پژوهشهاي علمي استفاده مي شود. مدتي است كه اين پژوهش ها بر شالوده اي صحيح استوار شده و دقت و اعتبار بيشتري پيدا كرده است. پرسشنامه هاي مختلف تهيه مي شود شيوه هاي اعتباريابي و استفاده از روشهاي معتبر معمول و از اصول روش تحقيق كه در علوم انساني كاربرد مفيدي دارد استفاده مي گردد. استفاده از اين روش اطلاعات لازم در زمينه مشكلات در سطح نمونه هاي آماري مناسب جمع آوري مي گردد. اين فعاليت ها در روش تحقيق كاملتر مي شود و مثل ساير علوم براي بررسي و ارزيابي در زمنه آسيب ها روشهاي كاملتري را بدست مي دهد.   آسيب شناسي شوراها ارتباط نزديكي ، جامعه شناسي ، روانشناسي ، حقوق ، علوم پزشكي و .... دارد . بعنوان مثال آسيب شناسي شوراها در حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي با جامعه شناسي ، امور فرهنگي و اقتصادي شهرو روستايي كه مورد بررسي قرار مي گيرند در ارتباط قرار مي گيرد . ‹‹ آسي شناسي ›› جزو يكي از سه روش تحقيق است 1-گونه شناسي ...

 • اخلاق در روابط عمومی

  اخلاق حرفه اي در روابط عموميمقدمههمواره انسان در تعامل با ديگران به سر مي برد. موفقيت انسان، جامعه و سازمان در گرو الگوهاي جديد ارتباطياست كه به كار مي گيرد، الگوهايي كه بنابر خصلت ذاتي انسان كه او را اجتماعي بار آورده پديدار مي شو.د ارتباطاتصحيح و روابط سنجيده و مبتني بر آداب و اصول انساني متضمن ارتقاي جايگاه انسان ها وگروهها ياجتماعي است.قرن هاست كه متون كهن بر ضرورت دوري از صفات پليد و غير اخلاقي و روي آوردن به سمت خير و صلاح اشارهدارند. امروزه اهتمام داشتن به رعايت اصول اخلاقي كمرنگ كه نشده است بلكه بر ضرورت تبعيت كردن از آداب وموازين اخلاقي در ارتباطات و مراودات اجتماعي تاكيد مي شود و هر حرفه و پيشه اي براي خود معيارها و ضوابطاخلاقي را لازم الاجرا مي داند كه در اصل رعايت حقوق ذينفعان مشتركند.اين مقاله مي كوشد رعايت اصول اخلاقي مبتني بر ارزش هاي انساني و سازماني را در خصوص حرفه روابط عمومياز جنبه ايفاي نقش تعاملي آن در سازمان مورد بررسي قرار دهد.روابط عموميحرفه اي است مبتني بر دانش و داراي هويت حقوقي و جمعي و در تعامل با public Relations روابط عموميمخاطبان و ذينفعان سازمان كه به سهم خود بر يكسري قوانين و آداب حرفه اي بنا شده است.روابط عمومي بازوي توانمند مديريت در سازمان است و اصالتا يكي از وظايف مديران، روابط عمومي اس . ت مديرانيكه به منظور محقق كردن فرآيندها، هدايت تشكيلات سازماني را براي رسيدن به هدف مطلوب دنبال مي كنن.ديك سازمان فرآيند محور كه منتظر حصول نتيجه است و متشكل از عده زيادي افراد مرتبط، نيازمند بازخورد سنجيو بهره گيري از يكسري مكانيزم هاي مناسب است. تفكر عقلايي و منطقي در سازمان در جست و جوي اين مهمنيازمند بهره مندي از مديريت روابط عمومي كارا و خلاق است تا حصول نتيجه را در تعامل با كارفرما، صاحبانسرمايه و مشتريان و كاركنان و در يك كلام افكار عمومي برقرار سازد.اخلاق حرفه ايهر سازماني براي پويايي و بقاي خود نيازمند تدوين و به كارگيري استانداردهاي اخلاق حرفه اي است كه بر اساسآن مديران، كاركنان و ساير عوامل انساني ا بپايبندي بدان، ارزش هاي مشترك حرفه اي را پديد مي آورند تا ذينفعانسازمان از آن بهره مند شوند.شاخه اي از دانش اخلاق است كه با مطالعه روابط شغلي و تبيين ( ( Professional Ethic اخلاق حرفه ايمسئوليت هاي اخلاقي در صورت صحت اجرا متضمن اتخاذ تصميمات استراتژيك و تامين كننده منافع تماميذينفعان سازمان است.با نگاهي به جامعه جهاني شاهد آن هستيم كه پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، حسابرسان، روساي جمهور ونمايندگان پارلمان ها براي پذيرفتن مسئوليت به اداي سوگند مي پردازند تا با پايبندي ...

 • طرح تکريم ارباب رجوع در تحول اداري

      شاخصهاي عمومي دستگاههاي اجرائي براي آشنائي با شاخصهاي عمومي در طرح تکريم و تحول اداري بايد به موارد مشروحه زير توجه نمود در حقيقت اين شاخصها بشرح زير مي باشد . 1-   منطقي نمودن اندازه دولت و اصلاح ساختارهاي تشکيلاتي که به معني کوچک نمودن نهادها و ادارات و سازمانهاي دولتي مي باشد . -       تشکيل ستاد اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و تدوين سياست ها – خط مشي – برنامه هاي اجرائي که در جهت کاهش هزينه هاي دولت مي باشد . -       واحدها و فعاليتهاي مشمول آئين نامه 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و انجام نحوه هريک از فعاليتها که در هزينه هاي پروژه ها و طرحهاي عمراني توجه شود -       نسبت به واگذاري سهام و مديريت شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي که سهام کليه پروژه هاي ملي را به مردم به فروش رسانده  اقدام شود . -       ميزان واگذاري سهام و درصد و مقايسه باآنچه واگذار شده که در اين زمينه سهام عدالت به مردم توسط دولت واگذار شود . -       برنامه چهار ساله در ستاد اجرايي آئين نامه 88 زمان بندي اجراء و اعلام به سازمان برنامه بودجه که با توجه به بودجه تدوين شده در طي برنامه 4 ساله تدوين شده به توسعه اقتصادي برسيم . -       ميزان و درصد فعاليتها وظايف واگذار شده به بخش خصوصي که در حال حاضر سازمانها اکثر وظايف خويش را به بخش خصوصي واگذار نموده اند . -       قراردادهايي که موجب آن امور خدماتي به بخش خصوصي واگذار شده به  قيمت واحد – هر واحد کار و قيمت توجه داشته و کل قراردادهاي خدماتي در راستاي واگذاري امور پشتيباني و خدماتي منعقد شده باشد   -       نسبت شاغلين در امور پشتيباني به کل کارکنان به ميزانيباشد که در جهت کاهش نيروها و واگذاري کار به بخش خصوصي اقدام لازم به عمل آمده باشد . -       بررسي در خصوص افزايش کارايي و اثر بخشي تشکيلات دستگاه و حذف واحدهاي موازي و غير ضروري که  در سياستهاي دولت اين امر گنجانده شده و در حال اجرا مي باشد . -       تمهيداتي درخصوص ماده 5 برنامه جامع نيروي انساني به بخش خصوصي که در حال اجرا مي باشد . -       ساختار تشکيلاتي واحدهاي استان با ضوابط ابلاغي  که با بازسازي سازمانهاي دولتي در استــــان همراه  باشد . -       مصوبات شوراي عالي اداري اختيارات و مسئوليتها به سازمانهاي ديگر انتقال يافته است -       ضوابط اعـلام شده ازطريق سازمان برنامه ريزي و مديريت در رابطه با بودجه براي همه سازمانها قابل اجرا مي باشد . -       انحلال دفاتر و شعب خارج از کشور و ادغام برخي از سازمانها داخل کشور و انتقال برخي از سازمانها از مرکز کشور و شهرستانهاي کلان شهر به شهرستانهاي کوچکتر که ...