فروش نشا ژربرا

 • خانواده کامليناسه

  خانواده کامليناسه يا برگ بيدي گياه كامليناسه همانند درخت بيد خيلي براحتي ريشه‌دار مي‌شود و به علت همين شباهت در فارسي به اين گياه برگ بيدي مي‌گويند. برگ بيدي يک گياهي است که قلمه‌هاي ساقه آن براحتي در آب و ماسه ريشه دار مي‌شوند. و اين به دليل وجود هورمون اكسين در اين گياه است. اين گياه داراي انواع مختلفي است که برگ بيدي ابلق و برگ بيدي کرک دار بنفش رنگ از آن جمله‌اند و قلمه‌هاي سبز مياني و تحتاني آن‌ها در آب به راحتي ريشه‌دار مي‌شوند.     برگ بيدي خارجي هم‌چنين برگ بيدي خارجي يا ترادنس کانسيا برگ بيدي ديگري است که براکته‌هاي قايقي شکل آن در برگيرنده گل‌هاي سفيد مي‌باشد. به اين دليل در فارسي به اين گياه موسي در گهواره مي‌گويند. تکثير ترادنس کانسيا بوسيله قلمه‌هاي ساقه است. آيا مي‌توان گياهان سخت ريشه زا را در کنار گياه برگ بيدي، ريشه دار کرد؟   ريشه دار کردن گياهان سخت ريشه زا به کمک مواد هورموني و اکسين‌ها صورت مي‌گيرد. اما استخراج اكسين مراحل پيچيده‌اي دارد كه فقط در آزمايشگاه‌هاي مجهز صورت مي‌گيرد. با قرار دادن قلمه‌هاي برگ بيدي در كنار قلمه گياهان سخت ريشه زا امکان استخراج اکسين از برگ بيدي و در اختيار گذاشتن آن براي گياه ديگر امکان پذير نيست. شاخه‌هاي برگ بيدي سريع‌الرشد هستند و چنانچه تحت مراحل خاص استخراج، تخليص و جداسازي هورموني قرار گيرند امكان استخراج اکسين از آن‌ها وجود دارد. برگ بيدي جزء گياهان آپارتماني است و در بيشتر فضاي گلخانه‌ها بشرط آنکه از نور غير مستقيم و حداقل برخوردار باشد در يک خاک معمولي به خوبي رشد مي‌کند.     خانواده کمپوزتيه Compositae خانواده کمپوزتيه در زبان فارسي داراي اسامي مختلفي از جمله خانواده کاسني و خانواده مركبان Compositae است که بدليل نوع قرار گرفتن گل‌ها در اين گياهان به اين نام اطلاق شده‌اند. همه گياهان خانواده کمپوزتيه داراي يک وجه تشابه مشترکي بنام کاپيتول هستند که نهنج برجسته گياه به حساب مي‌آيد.   چيزي که در گل‌هاي کمپوزتيه مرتب مشاهده مي‌شود وضعيت قرار گرفتن گل‌ها است. گياه ژربرا سه نوع گلبرگ بر روي گل دارد. بعبارت ديگر ژربرا داراي گل‌هاي خارجي، مياني و دروني است، معمولاً گل‌هاي دروني از نوع گل‌هاي ماده هستند. همچنين کمپوزتيه‌ها جزء گياهان فصلي و باغچه‌اي محسوب مي‌شوند و معدودي از آن‌ها در گلخانه‌ها بعنوان شاخه بريده کشت و کار مي‌شوند. بقيه بعنوان گل‌هاي بذري، حساس به سرما و تابستانه مطرح هستند.     گياه آژِراتوم گياه آژِراتوم يا ابري گل‌هاي آبي و زيبايي دارد و بدليل ساقه‌هاي نسبتاً بلند آن بعنوان يکي از گل‌هاي پر مصرف در ... • ساخت یونیت افزایش طول عمر گل های شاخه بریده تا ده برابر

  چکیده   یکی از مهم­ترین مشکلات تولید کنندگان گل در ایران تلفات بسیار زیاد گل­ها پس از برداشت می­باشد و از آن­جا که تاکنون هیچ اقدام عملي برای کاهش این تلفات به صورت یک مجموعه انجام نشده است، این تفکر به وجود آمد که اگر بتوان با استفاده از مواد ارزان و در دسترس و امکانات موجود، طرحي برای مجموع گل­ها اجرا کرد، اقدام موثر و مفیدی خواهد بود.به این جهت در مجموعه عوامل در نظر گرفته شد برای هر فاکتور، علاوه بر مواد شیمیایی جدید از مواد طبیعی جدید نیز بهره برده شده است كه فاکتورهای در نظر گرفته شده عبارتند از سرما، عوامل میکربی، تغدیه و موادی که روند پیری را به تاخیر می­اندازند. کاهش PH در آزمایشات فراوان، منجر به پی بردن به تاثیر بعضی از ترکیبات گرديد که می­توانند با مکانیسم­های مختلف عمر گل را افزایش دهند.در آزمایشات ابتدایی بهترین دما برای این گل­ها تعیین شد و پس از آن برای بقیه فاکتورهای در نظر گرفته شده با انجام آزمایشات متعدد و شرایط خاص بهترین غلظت اتيلن مشخص شد. سپس میزان تاثیر این مواد به عنوان نتایج یک طرح کاملا تصادفی به وسیله آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار شامل اسید سیتریک + ساکارز + نیترات نقره، موثرترین محلول بوده است. هم­چنین مشخص شد که استفاده از موادی چون آبلیمو + قند + وایتکس، می­توانند تاثیر تقریبا مشابهی به بار آورند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهند که اگر از محلول­های فوق با غلظت­های مشخص استفاده گردد، می­توان عمر گل­های شاخه بریده را بیش از ده برابر افزایش داد و آن را به عنوان یک محلول ارزان قیمت برای مجموعه­های خانگی استفاده نمود.   واژگان كليدي مدیریت پس از برداشت، گل­های شاخه بریده   مقدمه سرزمین ایران با داشتن آب و هوای خاص، از جمله مستعدترین مناطق پرورش گل و زادگاه ژنتیکی بسیاری از گل­هاي مشهور جهان است. سرمایه­گذاری ارزشمند به منظور تولید گل و گیاه از نظر اقتصادی در حدود پنجاه سال پیش در ایران آغاز گرديد. ایران، از نظر سطح زیر کشت گل، در رتبه 12 جهان قرار دارد. گل­های زیادی به منظور استفاده به عنوان گل شاخه بریده کشت می­شوند، اما بسیاری از گل­ها پس از برداشت نابود می­شوند و فقط 50% آن­ها که به دست مشتری می­رسند، البته با کیفیت نامطلوب كه تاکنون نیز هیچ طرح کاربردی در جهت افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده انجام نشده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده مواد ارزان و قابل دسترس، شرایط مناسبي برای مجموعه گل­های شاخه بریده در  نظر گرفته شود. روش کار   به منظور یافتن بهترین شرایط برای افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده، آزمایشی طراحی گردید. ...

 • کاشت و تکثیر گلهای خانواده کاملیناسه

  کاشت و تکثیر گلهای خانواده کاملیناسه        خانواده کامليناسه       خانواده کامليناسه يا برگ بيدي   گياه كامليناسه همانند درخت بيد خيلي براحتي ريشه‌دار مي‌شود و به علت همين شباهت در فارسي به اين گياه برگ بيدي مي‌گويند. برگ بيدي يک گياهي است که قلمه‌هاي ساقه آن براحتي در آب و ماسه ريشه دار مي‌شوند. و اين به دليل وجود هورمون اكسين در اين گياه است. اين گياه داراي انواع مختلفي است که برگ بيدي ابلق و برگ بيدي کرک دار بنفش رنگ از آن جمله‌اند و قلمه‌هاي سبز مياني و تحتاني آن‌ها در آب به راحتي ريشه‌دار مي‌شوند.           برگ بيدي خارجي   هم‌چنين برگ بيدي خارجي يا ترادنس کانسيا برگ بيدي ديگري است که براکته‌هاي قايقي شکل آن در برگيرنده گل‌هاي سفيد مي‌باشد. به اين دليل در فارسي به اين گياه موسي در گهواره مي‌گويند. تکثير ترادنس کانسيا بوسيله قلمه‌هاي ساقه است.   آيا مي‌توان گياهان سخت ريشه زا را در کنار گياه برگ بيدي، ريشه دار کرد؟       ريشه دار کردن گياهان سخت ريشه زا به کمک مواد هورموني و اکسين‌ها صورت مي‌گيرد. اما استخراج اكسين مراحل پيچيده‌اي دارد كه فقط در آزمايشگاه‌هاي مجهز صورت مي‌گيرد. با قرار دادن قلمه‌هاي برگ بيدي در كنار قلمه گياهان سخت ريشه زا امکان استخراج اکسين از برگ بيدي و در اختيار گذاشتن آن براي گياه ديگر امکان پذير نيست. شاخه‌هاي برگ بيدي سريع‌الرشد هستند و چنانچه تحت مراحل خاص استخراج، تخليص و جداسازي هورموني قرار گيرند امكان استخراج اکسين از آن‌ها وجود دارد.   برگ بيدي جزء گياهان آپارتماني است و در بيشتر فضاي گلخانه‌ها بشرط آنکه از نور غير مستقيم و حداقل برخوردار باشد در يک خاک معمولي به خوبي رشد مي‌کند.         خانواده کمپوزتيه Compositae   خانواده کمپوزتيه در زبان فارسي داراي اسامي مختلفي از جمله خانواده کاسني و خانواده مركبان Compositae است که بدليل نوع قرار گرفتن گل‌ها در اين گياهان به اين نام اطلاق شده‌اند.   همه گياهان خانواده کمپوزتيه داراي يک وجه تشابه مشترکي بنام کاپيتول هستند که نهنج برجسته گياه به حساب مي‌آيد.       چيزي که در گل‌هاي کمپوزتيه مرتب مشاهده مي‌شود وضعيت قرار گرفتن گل‌ها است. گياه ژربرا سه نوع گلبرگ بر روي گل دارد. بعبارت ديگر ژربرا داراي گل‌هاي خارجي، مياني و دروني است، معمولاً گل‌هاي دروني از نوع گل‌هاي ماده هستند. همچنين کمپوزتيه‌ها جزء گياهان فصلي و باغچه‌اي محسوب مي‌شوند و معدودي از آن‌ها در گلخانه‌ها بعنوان شاخه بريده کشت و کار مي‌شوند. بقيه بعنوان گل‌هاي بذري، حساس به سرما و تابستانه مطرح هستند.           گياه آژِراتوم   گياه آژِراتوم ...

 • واردات ارقام مختلف نشاء گل : آنتوریوم .آلسترمریا.ژربرا.رز استرلزیا

  واردات ارقام مختلف نشاء گل : آنتوریوم .آلسترمریا.ژربرا.رز استرلزیا

  واردات انواع وارتیه نشاء گل. از کمپانی های معروف هلندی شامل :کمپانی آنتورا.کنست.اسکروز   نشاء ها از انواع ارقام متفاوت  آنتوریوم. آلسترومریا.ژربرا.رز     

 • گزارش بازدید از گلخانه های هیدروپونیک و کشت خاکی پاکدشت , ورامین و چالش های موجود

  در روز ۲۰ ادیبهشت ماه ۸۸ شرکت کشاورزی شوکادشت به اتفاق مشاوره فنی جدید شرکت جناب دکتر مهدوی  استاد دانشگاه تهران و عضو NGO آمریکا و چندی از اساتید دانشگاه از گلخانه های هیدروپونیک و تولید نشاء از جمله ژربرا . آنتوریوم و انواع گیاهان زینتی که در منطقه پرورش گل و گیاه گلزار  و گلخانه های خیار و گوجه ورامین بازدید به عمل اوردند . حاج رمضان زارعی یکی از کشاورزان شاخص در امر تولید گلهای شاخه بریده  و گلخانه هایی در سطح ۲ هکتار بصورت هیدوپونیک توضیحات بسیار مفیدی در مورد کشت انواع ارقام گلهای شاخه بریده و  توضیح در مورد مشکلات ناشی از آفات و بیماریهای گلخانه های خود پرداخت. آقای دکتر مهدوی و آقای دکتر شفقت در طی این بازدید و رضایتمندی از نوع کشت گلخانه های پاکدشت که اکثرا به صورت کشت هیدروپونیک انجام میشود ابراز داشتند  با توجه به نیاز روز دنیا در تولید محصولات ارگانیک و استفاده کمتر از سموم کشاورزی و استفاده از محصولات جدید کنترل بیولوژیک و سالم آفات و بیماریها در فضای بسته گلخانه ابراز داشتند که جای بسی تاسف است که کشاورزان گل کار ما با وجود اینکه محصولاتشان مصارف غذایی ندارند به رعایت حاصل آوردن محصولاتشان  با حداقل مصرف سموم می پردازند و علمی عمل میکنند ولی اکثر کشاورزان  صیفیجات در فضای بسته گلخانه به هیچ عنوان استفاده از سموم به این زیان اوری برای سلامتی انسانها را در نظر نگرفته و دائما در حال استفاده سموم به میزان دوز بالا در گلخانه ها اقدام میکنند و با وجود کشت های متمادی و پیوسته بدون تنفس دادن به خاک باسمومی همچون متیل برماید و راگبی که سالهاست منسوخ شده سعی بر کشت مداوم وبرداشت محصول نا سالم میکنند. در طی بازدید از گلخانه های پیشوای ورامین که اکثر سازه ها چوبی هستند و تقریبا در این فصل که آفاتی همچون مگس سفید گلخانه و مینوز و شته و شفیدک دروغی و سطحی اکثر گلخانه های منطقه را  دربرداشته  کشاورزان بدون داشتن راهنما به بستن بوته ها به سموم قوی مانند آندوسلفان . کنفیدور. متالاکسیل و... می پردازند آقای بختیاری یکی از کشاورزان خیار کار و معروف منطقه که دارای ۳ هکتار گلخانه فلزی در منطقه هستند از آلوده بودن منطقه به این آفات و بیماریها اشاره کردند .و علت استفاده بی رویه از سموم را نبود کارشناسان خبره و نبودمحصولات بیو لوژیکی مناسب  برای جایگزینی سموم دانستند. متاسفانه بیشتر وارد کننده های  عزیز کشور به دنبال سود حاصله برای شرکت خویش هستند تا مداوای درد کشاورز  و  عده ای از دلالان فروش این نوع سموم .که به نظر خود سموم کمیاب می باشد سود های کلانی حاصل می کنند  . اکثر کشاورزان بخاطره نداشتن  ...

 • کاشت و تکثير گياهان زينتي

  . اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود در ايران كه در حال حاضر هم فعال هستند قدمتي در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقيقت اهميت اقتصادي اين رشته، سابقه طولاني در ايران دارد. زماني كه بسياري از کشورها نامي در زمينه پرورش گل و گياه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌هاي خوب و قابل قبول در زمان خود وضعيتي مناسب داشته است. کشت و كار پرورش گل‌هاي زينتي در ايران بعنوان يک رشته اقتصادي سابقه‌اي به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌هاي گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثير و پرورش گياهان را براي سرگرمي، و گذران اوقات فراغت انجام مي‌دادند. در سال‌هاي اخير بدليل نياز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدليل محدود شدن فضاي زندگي مردم اين وضعيت کاملاً تغيير كرده است. بطوري که در سال‌هاي اخير احداث گلخانه‌هاي نسبتاً مجهز و كارآمد بمنظور کشت و پرورش و تكثير گياهان زينتي و نيز توسعه اقتصادي پيشرفت زيادي داشته است. ايران يکي از خواستگاه‌ها و زادگاه‌هاي طبيعي گياهان زينتي از جمله لاله، سنبل، زنبق، سيکلمه و برخي از درختچه‌ها و تعداد زيادي از درختان ميوه بشمار مي‌آيد، و در منابع علمي دنيا اسناد و مدارک مربوط به اين موضوع موجود است. ولي از نظر اقتصادي و صادرات گل و گياه هنوز موقعيت مناسبي در سطح دنيا ندارد. جايگاه ايران از نظر جغرافياييموقعيت جغرافيايي ايران از دو نظر قابل ارزش است : - از نظر آب و هوايي - موقعيت نسبت به كشورهاي همسايه. 1- ايران در يک منطقه پر رود با طول روز بلند و روشنايي کامل آفتاب قراردارد و از اين نظر مي‌تواند در بسياري از هزينه‌هاي مربوط به گرم كردن و روشن نگه داشتن گلخانه‌ها كه براي کاشت و تکثير گياهان زينتي اهميت زيادي دارد، صرفه جويي كند. 2- موقعيت ايران بدليل قرار داشتن در کنار کشورهاي پر مصرف گل و گياه از نظر اقتصادي حائز اهميت است. همسايه‌هاي شمالي و جنوبي ايران از خريداران بسيار خوب گياهان زينتي هستند. ايران با داشتن يک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمي قادر است جايگاه واقعي خود را در اين عرصه پيدا کند. كشورهاي مهم توليد كننده و مصرف كننده گل و گياه 1- هلند  2- ايتاليا  3- آلمان  4- سوئيس  5- دانمارك  6- بلژيك 7 - سوئد  8- ژاپن  9 - انگلستان 10-  استراليا  11- فرانسه  12- اسپانيا  13- آمريكا همانطور كه  مشاهده مي‌كنيد هلند مقام اول در بين همه كشورها را دارد و بقيه كشورها در رتبه بعدي قرار گرفته‌اند. از لحاظ موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي و هم‌چنين وضعيت نيروي کار، ايران در مقايسه با هلند از موقعيت مناسب‌تر و ارزان‌تري برخوردار است. ارز آوري گل و گياه براي ايران يک موقعيت انحصاري ...

 • جایگاه گلکاری در ایران

  ایگاه گلکاری در ایراناهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران دارد. زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت و کار پرورش گل‌های زینتی در ایران بعنوان یک رشته اقتصادی سابقه‌ای به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌های گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی، و گذران اوقات فراغت انجام می‌دادند. در سال‌های اخیر بدلیل نیاز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. بطوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است. ایران یکی از خواستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمه و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد. جایگاه ایران از نظر جغرافیاییموقعیت جغرافیایی ایران از دو نظر قابل ارزش است :- از نظر آب و هوایی - موقعیت نسبت به کشورهای همسایه.1- ایران در یک منطقه پر رود با طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قراردارد و از این نظر می‌تواند در بسیاری از هزینه‌های مربوط به گرم کردن و روشن نگه داشتن گلخانه‌ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت زیادی دارد، صرفه جویی کند. 2- موقعیت ایران بدلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پر مصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. همسایه‌های شمالی و جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند. ایران با داشتن یک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمی قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند. کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه 1- هلند  2- ایتالیا  3- آلمان  4- سوئیس  5- دانمارک  6- بلژیک 7 - سوئد  8- ژاپن  9 - انگلستان 10-  استرالیا  11- فرانسه  12- اسپانیا  13- آمریکا همانطور که  مشاهده می‌کنید هلند مقام اول در بین همه ...

 • کاشت و تکثير گياهان زينتي

  جايگاه ايران از نظر جغرافياييموقعيت جغرافيايي ايران از دو نظر قابل ارزش است :- از نظر آب و هوايي - موقعيت نسبت به كشورهاي همسايه.1- ايران در يک منطقه پر رود با طول روز بلند و روشنايي کامل آفتاب قراردارد و از اين نظر مي‌تواند در بسياري از هزينه‌هاي مربوط به گرم كردن و روشن نگه داشتن گلخانه‌ها كه براي کاشت و تکثير گياهان زينتي اهميت زيادي دارد، صرفه جويي كند. 2- موقعيت ايران بدليل قرار داشتن در کنار کشورهاي پر مصرف گل و گياه از نظر اقتصادي حائز اهميت است. همسايه‌هاي شمالي و جنوبي ايران از خريداران بسيار خوب گياهان زينتي هستند. ايران با داشتن يک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمي قادر است جايگاه واقعي خود را در اين عرصه پيدا کند. كشورهاي مهم توليد كننده و مصرف كننده گل و گياه 1- هلند  2- ايتاليا  3- آلمان  4- سوئيس  5- دانمارك  6- بلژيك 7 - سوئد  8- ژاپن  9 - انگلستان 10-  استراليا  11- فرانسه  12- اسپانيا  13- آمريكا همانطور كه  مشاهده مي‌كنيد هلند مقام اول در بين همه كشورها را دارد و بقيه كشورها در رتبه بعدي قرار گرفته‌اند. از لحاظ موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي و هم‌چنين وضعيت نيروي کار، ايران در مقايسه با هلند از موقعيت مناسب‌تر و ارزان‌تري برخوردار است. ارز آوري گل و گياه براي ايران يک موقعيت انحصاري است. در کشور ما گاهي ارز آوري گل‌هاي شاخه بريده با ارز آوري نفت مقايسه مي‌شود. بطوري كه فروش 2 تا 3 شاخه گل (از بعضي انواع گل‌ها) مي‌تواند ارز‌آوري معادل يك بشكه نفت را داشته باشد و صادرات گل‌ها و گياهان زينتي مي‌تواند جانشين صادرات نفت شود. اما پارامترهاي لازم و شاخص‌هاي قابل قبول بازار جهاني براي پرورش گل و گياه را بايد مهيا کرد.رشته‌ها و زير شاخه‌هاي متعددي در رابطه با گلكاري يا Flowery culture وجود دارد. يكي از اين موارد استفاده از اندام‌هاي گياهان زينتي مي‌باشد. از لحاظ موقعيت مصرفي گياهان زينتي را به سه دسته تقسيم مي‌کنند :گياهان يك ساله ياAnnual Plants ؛ گياهان زينتي که بعنوان گل‌هاي فضاي سبز استفاده مي‌شوند. اين گياهان معمولاً مقاوم به سرما نيستند و دوره زندگي نسبتاً کوتاهي دارند. مانند گل اطلسي و آحار.گل‌هاي دائمي يا Perennial Plants؛ گياهاني که بيش از يک سال در فضاي آزاد قابليت رشد و نمو دارند. مانند گل تاج‌الملوك، داودي و زنبق‌هاي دائمي.گياهان آپارتماني يا Indoor Plants؛ گياهاني که فقط در فضاي محدود آپارتمان‌ها و گلخانه‌ها قابل نگهداري هستند. مانند برگ انجيلي و فوتوس.انجام تحقيقات براي صادرات گل‌ها و گياهان زينتي يك امر مسلم و ضروري است. هم‌چنين مجموعه عواملي که در اين راستا بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از ...