قبولی در ارشد حسابداری

 • درصد های قبولی

  درصدهای قبولی حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت: ریاضی ۶۶  حسابرسی ۷۵  مالی  ۴۶  صنعتی  ۶۸   زبان ۱۸ درصدهای قبولی حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بندرعباس: ریاضی ۵۸  حسابرسی۷۰  مالی ۲۲  صنعتی ۳۵  زبان ۰ یکی از دوستان زحمت کشیده اند درصدهای رتبه ۱۵ را ارسال کرده اند. قبولی در دانشگاه علامه رياضي 68 - زبان 43 - مالي 66 - صنعتي 65 - حسابرسي 65 درصدهای رتبه ۶۶ زبان ۲۱  ریاضی ۶۶  مالی ۶۸  صنعتی ۴۶   حسابرسی ۷۳   معدل ۴۰/۱۵ شايد براتون جالب باشه دو نفر در كنكور ارشد يه رتبه رو كسب كنند. در رشته حسابداري سال 85 دو نفر رتبه 64 شده اند. درصد هاشون اينجاست: زبان 0 رياضي 57 مالي 74 صنعتي 80 حسابرسي 71 معدل ليسانس 80/14 نفر بعدي:زبان :0 رياضي 75 مالي 62 صنعتي 53 حسابرسي 83 معدل ليسانس :68/15 با يه مقايسه سر انگشتي ميتونيد تاثير معدل رو ببينين.   درصدهای رتبه ۳۵ کنکور امسال(۸۵) اینم درصدهای رتبه ۳۵ کنکور کارشناسی ارشد حسابداری امسال زبان ۳۵.۵۵  مالی ۶۱.۱۱    صنعتی ۵۶.۶۶  حسابرسی ۶۰ ریاضی ۷۴.۱۶   میانگین :۵۶.۱۹ درصدهای رتبه ۹۷ رو یکی از دوستان ارسال کرده با تشکر از ایشون زبان 15 رياضي 57 مالي 45 صنعتي 62 حسابرسي 72 معدل 20/ • درصد های قبولی ارشد حسابداری دانشگاه سراسری

  دانلود درصد های قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سراسری سالهای مختلف  

 • درصد قبولی ارشد سراسری 90 حسابداری

  حسابرسی صنعتی مالی ریاضی زبان رتبه   83 85 82 42 58 2   75 89 75 75 0 9   75 86 61 85 0 14   87 81 56 44 57 31   64 95 48 75 2 62   79 83 56 61 0 73   83 79 75 28 23 90   62 79 74 51 -1 111   65 79 54 56 0 121   68 62 65 65 0 129   74 41 86 67 10 141   69 71 53 64 0 151   83 63 55 46 0 154   68 88 60 33 0 178   55 78 48 57 3 182   64 67 57 39 24 192   57 70 54 59 0 198   87 59 42 46 15 251   33 86 33 83 56 325   92 58 36 44 0 344   65 71 44 45 0 410   62 45 34 31 8 441   53 52 45 34 0 809   75 35 52 20 0 818   61 81 36 15 0 860   62 45 34 32 8 869

 • درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد

  توسط:حامد مالی:50صنعتی:32حسابرسی:45ریاضی امار :15زبان:0قبولی تکمیل ظرفیت (ارومیه)     توسط:امیر زبان -6.7 حسابداری مالی50حسابداری صنعتی23.3حسابرسی46.7ریاضی 0رتبه131 آخرین رتبه قبولی32تراز5516آخرین تراز قبولی6176مردود کد انتخابی اسلامشهر       نویسنده: دیار زبان0حسابداری مالی33.3صنعتی30حسابرسی65ریاضی33.3رتبه 348واحدانتخابی علوم وتحقیقات تهرانواحد قبولی علوم وتحقیقات آ.شرقی     نویسنده: مهدی زبان 5%مالی40%صنعتی 50%حسابرسی 40%ریاضی 31.7%تراز6215قبولی در واحد الکترونیک       نویسنده: azam زبان 8%مالی 16%ریاضی 50%صنعتی60%حسابرسی51%واحد انتخابی: تهران شمال واحد قبولی: تکمیل ظرفیت تهران مرکز قبول رتبه325       نویسنده: مجتبی زبان 0ریاضی 40مالی 45حسبرسی 55صنعتی 65واحد انتخابی همدانرتبه 60 واحد قبولی : مجازی       نویسنده: سمیرا زبان30مالی43.3صنعتی36.7حسابرسی70ریاضی37واحد مشهد رتبه59نمره کل6842قبولی تکمیل ظرفیت واحد مجازی     نویسنده: مهتاب ریاضی : 5مالی :7/61صنعتی :3/73حسابرسی: 46/6زبان :0تراز : 6148رتبه :196 واحد انتخابی قزوین قبولی در تکمیل ظرفیت : علوم تحقیقات زنجان     نویسنده: نازی زبان 5مالی 21.8صنعتی 8.3حسابرسی 63.3ریاضی 51.8تراز 6100رتبه 36واحد انتخابی اسلامشهرواحد قبولی علوم تحقیقات اذربایجان شرقی   نویسنده: هاجر زبان سفیدریاضی 49درصدحسابداری مالی 30درصدحسابداری صنعتی25درصدحسابرسی 50درصدرتبه 120واحد انتخابی مبارکهآخرین رتبه قبول 67واحد قبولی در تکمیل ظرفیت : علوم تحقیقات ساوه   نویسنده: نسیم زبان 5مالی35صنعتی60حسابرسی38.3ریاضی و آمار 57.4تراز6630تراز آخرین فردقبول 6660واحد انتخابی علوم تحقیقات خوزستانرتبه 32رتبه آخرین فرد قبول 30قبول در تکمیل ظرفیت واحد خوزستانآخرین نفر تکمیل 66تراز آخرین نفر تکمیل 6263   نویسنده: بهنام زبان6.67مالي36.6صنعتي28.8حسابرسي23.3رياضي35 واحد انتخابی: علوم تحقيقات تهران واحد قبولی:تكميل ظرفيت علوم تحقيقات اروميه   نویسنده:آرزو زبان5مالی33.3صنعتی61.7حسابرسی80ریاضی و امار 55.6میانگین درصدها 46.65رتبه 46 انتخاب :واحد مشهد اخرین رتبه قبولی 28اخرین تراز قبولی 7174تراز :6948 قبولی در تکمیل ظرفیت:واحد الکترونیکی (مجازی)   نویسنده: ساسانزبان: سفیدحسابداری مالی: 7/26حسابداری صنعتی: 70حسابرسی: 3/33ریاضی و آمار: 7/26تراز کل: 5972سهمیه: بسیجی فعالرتبه: 142واحد انتخابی: یزدآخرین فرد قبولی بدون احتساب سهمیه: 32 با تراز 6955آخرین فرد قبولی با احتساب سهمیه: 49 با تراز 6687و اما نتایج تکمیل ظرفیت:آخرین فرد قبولی بدون احتساب سهمیه: 67 با تراز ...آخرین فرد قبولی با احتساب سهمیه: 113 با تراز 6144در تکمیل ظرفیت ترازهای بالای 6200 بدون سهمیه و بالای 5900 با سهمیه در واحدهای دیگر پذیرفته شدند و نتیجه ...

 • درصد قبولی ارشد آزاد 90

  زبان24.4مالی28.9صنعتی44.4حسابرسی66.4آمار17.9انتخاب اول مبارکه/رتبه 144/تکمیل ظرفیت :نجف آباد   مشهد - مردودرتبه 208زبان 26مالی 55صنعتی 20حسابرسی 55ریاضی 0واحد قبولی مرودشت   زبان22.2مالی42.2صنعتی44.4حسابرسی55.6ریاضی13.3سهمیه فعالرتبه 143 مبارکهقبولی تکمیل ظرفیت علوم تحقیقات اصفهان   واحد قبولی : مبارکهواحد انتخابی : مبارکهزبان :6%مالی : 85%صنعتی :40%حسابرسی :85%ریاضی و آمار: 60%رتبه :35   رتبه 116 تبریزتراز 6108ریاضی 24مالی 32حسابرسی 34زبان 54صنعتی 11قبول تکمیل ظرفیت علوم تحقیقات تبریز   رتبه 347 تهران مرکز زبان 31 مالی 46صنعتی 35حسابرسی 35ریاضی و امار 71تراز 7077 رتبه اخرین فرد قبولی تهران 354   مالی 69.3صنعتی73.5حسابرسی75.6زبان26.3ریاضی سفیدواحد انتخابی مبارکهرتبه70 تراز 6798واحد قبولی علوم تحقیقات اصفهان   زبان: 44%حسابداری مالی:31%صنعتی:60%حسابرسی:58%آمار: 27%نمره من: 6686نمره آخرین فرد قبولی: 6779واحد انتخابی: مشهدواحد قبولی: علوم تحقیقات خراسان رضوی   زبان0مالی25صنعتی34حسابرسی30ریاضی36رتبه76قبولی همدان   زبان17مالی84صنعتی37حسابرسی53ریاضی51رتبه273 علوم تحقیقات - قبولی : تهران جنوب   ریاضی : 9 درصد مالی : 45 درصد صنعتی : 42 درصد حسابرسی : 48 درصد زبان : 7 درصد انتخاب : تهران مرکز قبولی : علوم تحقیقات گیلان   زبان4.4مالی20صنعتی 64.4حسابرسی 17.8ریاضی وآمار15.6رتبه 55واحد اراکقبول واحد اراک   قبولی تبریزمالی 68صنعتی 52حسابرسی20ریاضی 45زبان 0   زبان20مالی60صنعتی 51حسابرسی53ریاضی 60 واحد انتخابی غلوم تحقیقات تهرانقبولی تکمیل ظرفیت تهران جنوب   زبان 24.4مالی 46.7صنعتی 33.3حسابرسی 40ریاضی آمار35.6تراز6415 رتبه777قبولی: واحد علوم تحقیقات گیلان   زبان22.2 مالی20صنعتی 42.2حسابرسی 33.3ریاضی وآمار 8.9رتبه 111واحد اسلامشهر-سهمیه بسیجرتبه نفرآخردرمهر59-درشهریور98قبولی واحدبابل   قبولی تبریززبان51.1مالی66.7حسابرسی31.1صنعتی6.7ریاضی28.9رتبه42   زبان:37.8مالی:73.3صنعتی :53.3حسابرسی:68.9ریاضی وآمار:26.7واحدانتخابی :علوم وتحقیقات تهرانواحدقبولی درتکمیل ظرفیت :تهران شمال رتبه :295 نمره کل :7172   زبان 20مالی 33.6صنعتی 17.8حسابرسی 33.3ریاضی و امار 55.6 واحد انتخابی : تهران جنوب واحد قبولی در تکمیل ظرفیت : علوم تحقیقاترتبه 835 نمره کل 6349   مالی 67.7صنعتی 51.1حسابرسی20ریاضی 44.4زبان 0رتبه 46 تبریز   زبان17مالی84صنعتی37حسابرسی53ریاضی51تراز7206واحد انتخابی: علوم تحقیقات تهرانقبولی درتکمیل: تهران جنوب   زبان 20مالی 60صنعتی 51حسابرسی 53ریاضی وامار 60رتبه 284تراز 7178واحد انتخابی علوم تحقیقاتقبولی تهران جنوب   زبان 38مالی 49صنعتی 56حسابرسی 74ریاضی وامار 60رتبه 193تراز7445 واحد انتخابی تهران مرکزقبولی تهران مرکز   زبان 6/15مالی 6/15حسابرسی 6/75صنعتی 40ریاضی 0تراز 5692واحد ...

 • رتبه ها و درصدهای قبولی کنکور سراسری ارشد 1390

    حسابرسی صنعتی مالی ریاضی زبان رتبه 83 85 82 42 58 2 75 89 75 75 0 9 75 86 61 85 0 14 87 81 56 44 57 31 64 95 48 75 2 62 79 83 56 61 0 73 83 79 75 28 23 90 62 79 74 51 -1 111 65 79 54 56 0 121 68 62 65 65 0 129 74 41 86 67 10 141 69 71 53 64 0 151 83 63 55 46 0 154 68 88 60 33 0 178 55 78 48 57 3 182 64 67 57 39 24 192 57 70 54 59 0 198 87 59 42 46 15 251 33 86 33 83 56 325 92 58 36 44 0 344 65 71 44 45 0 410 62 45 34 31 8 441 53 52 45 34 0 809 75 35 52 20 0 818 61 81 36 15 0 860 62 45 34 32 8 869 نقل از وبلاگ آقای قنبری

 • رتبه ها و درصدهای قبولی کارشناسی ارشد آزاد سال88-(راهنمای جامع انتخاب رشته)

  زبان 58 مالی 33 صنعتی 60 حسابرسی 46 ریاضی 33 رتبه 31 تهران جنوب قبول شدم آخرین رتبه قبولی 160 زبان 17زیاضی60حسابرسی52صنعتی37مالی42زتبه11 مبارکه اصفهانآخرین رتبه قبولی 30 زبان: 25مالی: 51.7صنعتی : 38.3 حسابرسی: 31.7 ریاضی: 25 رتبه: 10 آخرین قبولی: 24 واحد قبولی: اراک زبان 26.7مالی 18.3صنعتی 8.3 حسابرسی 41.7ریاضی 35 رتبه 50 آخرین رتبه قبولی 28ییزد بان 33.3مالی 36.7صنعتی 30حسابرسی 51.7ریاضی و آمار 30رتبه 20 آخرین رتبه 50نیشابور زبان تخصصي انگليسي 1.7 2 حسابداري مالي 55 3 حسابداري صنعتي 61.7 4 حسابرسي 53.3 10 5 رياضي و آمار 48.3 نام رشته حسابداري رتبه در انتخاب نام واحد انتخابي علوم وتحقيقات تهران 50 زبان 28.3مالی:صفرصنعتی18.3حسابرسی 60ریاضی وآمار 51.7میانگین 30.7رتبه 355 تهران مرکزآخرین نفر 276 رتبه۳ بندر عباس  نمره۷۱۹۷زبان۶۰ واسه ملی منفی۱ زده بودممالی۳۰صنعتی۳۳حسابرسی۴۸ریاضی۲۸آخرین نفر  ۲۶

 • ( رتبه ها و حدنصاب درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری )

  رتبه ها و درصدهای کارشناسی  ارشدحسابداری88  رتبه زبان ریاضی مالی  صنعتی حسابرسی معدل  میانگین3 0 64 87 82 85 0 65.58 5 0 62.5 83 78 80 0 62.71 10 41.11 67.5 49.43 73.33 82.22 18.47 62.01 11 0 89 78.5 86 92 0 68.80 44 49 19 64 67 87 17.43 54.58 46 33 37 57 59 89 0 53.67 49 13.33 66.67 68.97 37.78 86.67 14.63 56.87 57 15 43 79 50 68 18.9 52.67 61 10 57 52 60 74 18.7 51.25 65 0 59 58 69 80 0 54.08 66 46 35 58 44 88 19 52.92 69 0 45 60 77 88 0 53.75 73 0 55 54 74 77 0 52.42 75 0 55 71 38 81 0 51.33 76 0 83 50 35 87 15.23 53.58 77 10 58 62 35 100 14.85 54.17 81 0 47 61 65 85 0 52.00 84 0 65 55.17 56.67 81 15.25 52.99 88 -1 59.7 66.67 27.79 86.67 0 50.50 89 0 59 61 72 71 14.63 53.83 90 0 45 56 65 82 0 49.75 96 0 53 65 47 78 0 50.33 102 0 53.32 66.67 38.89 87.78 16.04 51.11 105 0 60 57 46 80 0 50.25 115 0 60 48 51 88 0 49.40 122 0 46 57 67 76 0 49.58 126 0 57 61 51 91 12.23 53.17 141 0 70 61 52 57 14.83 50.92 157 0 51 62 45 82 15.7 49.42 162 0 67 56 55 68 0 51.25 176 0 42.5 68 51 62 18.44 46.46 178 0 76 41 47 67 16.34 48.25 179 5 22 81 40 91 0 48.42 184 0 38 61 59 75 18.76 47.08 187 0 40 53 66 81 0 47.75 189 0 63.3 40.2 60 69 16.55 47.38 190 0 72 42 45 54 18.72 45.00 205 28 34 58 44 63 0 45.50 210 0 39.17 56.32 40 83.33 0 44.43 246 0 46 46 32 75 0 40.83 260 16 59 40 33 67 16.53 43.00 261 0 46 58 43 57 0 42.67 277 0 45 57 26 82 17.2 42.00 290 -1 49 39 50 87 16.1 45.00 311 0 55 35 45 88 14.46 44.60 339 0 34 48 61 63 0 41.20 362 0 17 55 51 93 16.32 34.00 375 0 34 48 42 73 0 39.40 383 25 7 41.11 67.77 86.66 0 41.93 395 13 35 40 50 66 0 40.80 400 9 30 48 60 55 16.45 40.40 413 0 44.17 47.13 41.11 65.56 0 40.60 419 0 41 60 31 64 0 39.00 450 5 20 54 54 71 15.38 40.80 490 0 49 33 34 77 15.9 38.60 718 0 25 39 46 52 0 32.00 816 10 47 25 34 60 13.35 35.20 1145 0 20 29 39 63 0 30.20 2050 2 35 3 4 71 16 23.00     درصدها رتبه زبان ریاضی مالی صنعتی حسابرسی معدل میانگین۱ ۱۶.۶ ۷۴.۱ ۸۲.۷ ۷۶.۶ ۷۷.۷ ۱۸.۸۶ ۶۷.۶۸۸ ۰ ۶۵ ۵۷.۴ ۸۳.۳ ۷۳.۳ - ۵۶.۷۲۰ ۵۰ ۴۰ ۶۰ ۶۵ ۵۵ - ۵۳.۳۳۲۲ ۰ ۶۷.۵ ۵۶ ۶۳ ۷۱ ۱۷.۰۶ ۵۳.۲۱۶۳ ۷ ۴۰ ۶۷ ۵۲ ۷۱ ۴۸.۴۲۷۳ ۰ ۴۳ ۵۷ ۶۳ ۶۲ ۱۹.۴۴ ۴۵.۸۳رتبه ها و درصدهای کارشناسی  ارشدحسابداری۸۶    ردیف رتبه زبان ریاضی مالی صنعتی حسابرسی  معدل میانگین۱ ۲ ۴۹ ۶۹ ۸۶ ۷۰ ۶۱ - ۶۸.۸۲ ۷ ۰ ۷۱ ۵۸.۶ ۶۲.۲ ۸۳.۳ ۱۸.۵ ۵۶.۸۳ ۱۳ ۳۸ ۷۱ ۵۲ ۵۶ ۶۱ - ۵۶.۵۴ ۱۷ ۴ ۶۲ ۵۷ ۷۴ ۶۴ ۱۸.۵ ۵۳.۴۵ ۲۵ ۰ ۵۸.۳ ۶۵.۵ ۷۷.۷ ۶۱.۱ ۱۵.۹۸ ۵۴.۱۶ ۳۳ ۰ ۵۳ ۵۱ ۷۰ ۷۸ - ۵۰.۶۷ ۳۵ ۰ ۵۹.۸ ۵۹ ۶۹ ۷۱ ۱۶.۶ ۵۳۸ ۳۷ ۰ ۶۴ ۵۵ ۶۰ ۶۰ ۱۹.۴ ۴۹.۷۵۹ ۵۰ ۶.۶ ۷۰ ۴۷ ۶۱ ۵۱ ۱۷.۲ ۴۹۱۰ ۶۲ ۲۶.۶ ۴۷.۵ ۵۷.۴ ۴۳.۳ ۶۱ ۱۷.۶ ۴۷.۳۷۱۱ ۶۶ ۸ ۶۰ ۵۰ ۵۹ ۶۲ - ۴۹۱۲ ۶۷ ۰ ۶۰ ۴۷ ۵۷.۷ ۶۲.۲ ۱۸.۶ ۴۶.۸۱۳ ۸۶ ۱۸.۸ ۳۵ ۵۵ ۶۴ ۵۶ ۱۷.۹ ۴۵.۶۱۴ ۹۸ ۰ ۴۲.۵ ۶۸.۸ ۶۴.۴ ۴۵.۵ - ۴۵.۹۱۵ ۹۹ ۶.۶ ۵۰ ۶۸ ۳۶ ۷۰ ۱۸.۸ ۴۸.۴۱۶ ۱۰۳ ۷۱ ۶۳.۳ ۰ ۷۱ ۴۱ - ۴۶.۴۱۷ ۱۱۳ ۰ ۵۰ ۵۰.۷ ۵۷.۷ ۵۴.۴ - ۴۳.۸۱۸ ۱۱۶ ۸.۸ ۵۹ ۴۱ ۴۷ ۵۶ ۱۸.۱ ۴۳.۶۱۹ ۱۵۴ ۰ ۳۶.۶ ۴۵.۹ ۷۱.۱ ۵۶.۶ ۱۷.۹ ۴۲۲۰ ۱۶۰ ۱۰ ۲۲ ۶۴ ۶۱ ۵۷ ۱۶.۶ ۴۲.۸۲۱ ۲۰۱ ۰ ۴۴.۱ ۴۴.۵ ۷۶.۶ ۲۸.۸ ۱۷.۸ ۳۹.۸۲۲ ۲۱۹ ۲.۲ ۵۶.۶ ۴۰.۲ ۵۴.۴ ۴۷.۷ - ۴۱.۶۲۳ ۲۶۶ ۰ ۵۷.۵ ۵۰.۸ ۵۶.۶ ۲۴.۴ - ۴۰.۶۲۴ ۳۸۵ ۰ ۳۰ ۴۳.۵ ۵۳.۵ ۴۷.۵ - ۳۵.۲    رتبه ها و در صد های قبولی رتبه  50 :ریاضی 70-زبان 6.6-مالی 47-صنعتی 61-حسابرسی 51 رتبه 67 ;بان0%مالی42%صنعتی57.77%حسابرسی62.22%ریاضی60% (معدل18.64) رتبه154:زبان0-مالی45.97-صنعتی71.11-حسابرسی56.66-ریاضی ...

 • درصدها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال ۸۸

    درصدها و محل قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال ۸۸

 • سهمیه شاگرد اولی

  اگر در دانشگاه شما ارشد حسابداری وجود داشته باشد و شما شاگرد اول هستید بدون کنکور می توانید در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدهید ( حتی اگر آزمون هم نداده اید ) . اما اگر رتبه بهتری آورده اید این فرصت را به نفر بعدی خواهید داد و اگر نفر دوم نیز از این امتیاز استفاده نکند نفر سوم آخرین کسی است که می تواند بدون کنکور پذیرفته شود . این سهمیه علاوه بر ظرفیتهای اعلام شده سازمان سنجش است . اما اگر دانشگاه شما ارشد حسابداری نداشته باشد ( یا شما قصد استفاده از حالت بالائی را ندارید). شما بعنوان شاگرد اول کد رشته انتخابی تان در هنگام ورود به دانشگاه می توانید از یک امتیاز خاص استفاده کنید . کافی است با هر رتبه ای که آورده اید ۹۰ درصد تراز آخرین فرد قبولی دانشگاه مورد نظرتان را بیاورید بعنوان مثال اگر تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه اصفهان ۷۰۰۰ باشد شما با کسب ۹۰ درصد این تراز یعنی ۶۳۰۰ می توانید از آنجا قبول شوید و  یک نفر به ظرفیت آن دانشگاه افزوده می شود ( علاوه بر ظرفیتهای اعلام شده ) . بعنوان مثال سال قبل یکی از داوطلبان که رتبه ۱۵۰ حسابداری را کسب کرده بود با استفاده از امتیاز شاگرد اولی از روزانه شیراز پذیرفته شد . در حالی که روزانه شیراز پارسال نهایتا تا ۷۰ قبولی می داد . پس از پایان امتحانات ترم دو و اعلام نتایج امتحانات ترم دو توسط دانشگاهها سازمان سنجش از تمام دانشگاهها لیست سه نفر اول هر رشته را استعلام  می کند ( به همین دلیل است که نتایج نهایی شهریور ماه اعلام می شود ) . اما لازم است اگر قصد استفاده از امتیاز شاگرد اولی را دارید تا وقت خاصی که سازمان اعلام می کند خود را معرفی کنید تا این امتیاز برای شما لحاظ شود . توجه داشته باشید که شاگرد اولی براساس معدل ابرازی شما در کنکور ( که معمولا معدل ۶ ترم است ) نمی باشد بلکه معدل ۸ ترم ملاک است یعنی معدل کل شما بعد از امتحانات ترم دو سال ۴ . این سهمیه فقط یکبار قابل استفاده است و برای سال بعد ذخیره نمی شود .  اگر شاگرد اول دوم یا سوم هستید حتما با معاون آموزش دانشگاه یا دانشکده تان در این مورد صحبت کنید تا در جزئیات بیشتر این سهمیه قرار بگیرید .

 • درصدهای قبولی

  درصدهاي قبولي كنكور كارشناسي ارشد سال 89 دانشگاه آزاد زبان: سفيدحسابداري مالي: 7/26حسابداري صنعتي: 70حسابرسي: 3/33رياضي و آمار: 7/26تراز كل: 5972سهميه: بسيجي فعالرتبه: 142واحد انتخابي: يزدآخرين فرد قبولي بدون احتساب سهميه: 32 با تراز 6955آخرين فرد قبولي با احتساب سهميه: 49 با تراز 6687 و اما نتايج تكميل ظرفيت:آخرين فرد قبولي بدون احتساب سهميه: 67 با تراز ...آخرين فرد قبولي با احتساب سهميه: 113 با تراز 6144 در تكميل ظرفيت ترازهاي بالاي 6200 بدون سهميه و بالاي 5900 با سهميه در واحدهاي ديگر پذيرفته شدند و نتيجه تكميل ظرفيت بنده : قبول با احتساب سهميه در علوم تحقيقات واحد خراسان رضوي زبان 5مالي 75صنعتي 76.7رياضي 33.3حسابرسي46.7رتبه 21 همدان آخرين فرد 27  زبان 23مالي 44صنعتي 59حسابرسي 57رياضي 58رتبه 10 نيشابور زبان 25مالي 50صنعتي 53حسابرسي 75رياضي 52رتبه 5 قبول در واحد نيشابور آخرين نفر قبولي 40 زبان 48.3مالي 7.6صنعتي 31.7حسابرسي 46.7رياضي 38.3نمره كل 6305رتبه تهران مركز262تراز آخرين فرد قبول 6530رتبه آخرين فرد قبول 167 زبان 0مالي45صنعتي38.7حسابرسي64.1رياضي60 رتبه 11اسلامشهر زبان 36.7مالي 60صنعتي 40حسابرسي 48.3رياضي 8.3رتبه 156تهران مركزي قبول رياضي 35مالي 41.7صنعتي33.زبان 1.7-حسابرسي ه66.7رتبه 61رتبه آخرين فرد قبول 32نمره6289نمره آخرين نفر6673مباركه مردود صنعتي و زبان صفررياضي وامار 10 مالي 40حسابرسي 41.7رتبه 365 اخرين نفر 40واحد تبريز زبان 5مالي53صنعتي60حسابرسي38.3رياضي و آمار 57.4تراز6630تراز آخرين فردقبول 6660 زبان7مالي53صنعتي40حسابرسي33رياضي و آمار 24رتبه321 علوم تحقيقات زبان 0مالي 31.7صنعتي 36.7حسابرسي 56.7رياضي وامار 23.3واحد انتخابي اسلامشهر اخرين رتبه قبولي 32رتبه 52نتيجه :مردود حسابداري مالي 15رياضي -3.3صنعتي 52حسابرسي 20زبان 18واحد قزوين رتبه 669 - آخرين فرد 32 زبان 38مالي 57صنعتي 40حسابرسي 75رياضي 21رتبه 8 كاشان زبان 7/46 مالي 3/58صنعتي 7/56حسابرسي7/26رياضي 3/18 متوسط 83/40رتبه 42 واحد همدان آخرين فردقبول 27 واحد اراك زبان0مالي 20صنعتي16.7حسابرسي30رياضي10رتبه 163 رتبه آخرين نفر قبولي 29  زبان 8.3مالي 16.7صنعتي 60حسابرسي 61.7رياضي 30رتبه 113 واحد يزد مردود اخرين نفر 49  آزاد همدان قبول زبان 7/31مالي 3/48صنعتي 7/66رياضي و آمار 7/56رتبه 14نمره كل 7324 زبان 55 مالي 35 صنعتي 53 حسابرسي 55 رياضي 60رتبه 4 قبول نيشابور آخرين نفر40 زبان 6.7مالي48.3صنعتي55حسابرسي53.3رياضي3.3 -رتبه 147 يزد  صنعتي 52حسابرسي 52رياضي 52مالي 12زبان 15آخرين رتبه قبولي اهواز با سهميه 47 رتبه 55 مالي 70صنعتي 29حسابرسي 80زبان تخصصي 42رتبه 9 كاشان قبول رتبه 8 همدانربان 25مالي 7/76صنعتي 7/76حسابرسي 55رياضي 40تراز آخرين نفر 6919تراز 7555 مالي15صنعتي45حسابرسي35رياضي28زبان10رتبه28اراك(قبول) واحد قزوين ...