متن زیبا92

 • اس ام اس و متن های عاشقانه زیبا92

  متن ها و جملات عاشقانه جدیددلــم گــــرفـــت وقـــتـــی گـــفـــت: ولـــم کـــن حـــوصــلــتــو نـــدارم…بـــه خـــودم گـــفــــتـــم: بـــیـــچــاره ایـــنــم شـــد هــمــســفــر کـــه انــتــخــاب کـــردی ؟؟” الـــــان ” آرزو دارم فــوحــشــم بـــده ولـــی دوبـــاره صــداشــو بـــشـــنـُـــفــم…—و من انگار شب را نوشیده امو بر این شاخه های شکسته می گریممرا تنها گذارای چشم تب دار سرگردانمرا با رنج بودن تنها گذارمگذار خواب وجودم را پر پر کند—کدوم خواستن،کدوم جنون،کدوم عشق؟شاید خیلی از این حرفا دروغه…تا وقتی با همیم از عشق میگیم…نباشیم،قولمون حتی دروغه…—دوستت داشتم یادت هست؟گفتم دوستت دارم و تو گفتی کو چکی برای دوست داشتنرفتم تا بزرگ شوم اما انقدر بزرگ شدم که یادم رفت “دوستت دارم”…—لبخند تو گونه غم هایم راهمیشه سرخ می کند- این سیب ها -هدیه برای تو …—ی روزی خسته میشی از پرسه و ولگردی…یا پشیمون میشی از این ک منو ول کردی…تازه خواستم پر بگیرم ک شکستی بالمو…تو ک جای زانوهام نیستی بفهمی حالمو…—نوازشش کننترسبی کسی اش واگیر ندارد!!—چه شد ای پنجره شوق ز مابسته شدی نکنه ازهمنشینی با دل ما خسته شدی !کوچک باش و عاشق…که عشق خود میداند ایین بزرگ کردنت را.بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی…—بــــــــــــــــــــــــــــــــــاید فـــــــــــــــــــــراموشت کنم…باید فراموشت کنم چندیست تمرین میکنم،من میتوانم میشود آرام تلقین میکنمبا عکس های دیگری تا صبح صحبت میکنم،با آن اتاق خویش را بیهوده تزئین میکنمسخت است اما میشود در نقش یک عاقل روم،نه شب دعایت میکنم نه صبح نفرین میکنمحالم ؟نه اصلا خوب نیست!!!!!!تا بعد بهتر میشوم،فکری به حال این دل تنهای غمگین میکنممن می پذیرم رفته ای و برنمیگردی،همین!خود را برای درک این صدبار تحسین میکنماز جنب وجوش افتادهام، دیگر نمیگویم به خود وقتی عروسی میکند این میکنم آن میکنمهرچه تلاش کردم نشد شاید کسی آمین نگفت!!!!حالا تقاضای دلی سرشار از “آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین میکنم”—تکلیفم روشن شد!خاموش میشوم شیرینم…فرهادوار این بار باید به جای کوه دل بکنم..!—دوست داشتن یک نفر یعنی کوچک کردن تمام دنیا به انداره ان یک نفر وبزرگ کردن ان یک نفر به اندازه ی تمام دنیادکتر شریعتی—خوبان را باید روی چشم گذاشت .کجایی چشمهایم بهانه ات را گرفته اند.—مرا کجا “صدقه” کرده ای که مدام، بلای “بی تو بودن” به سرم می آید..!—حس کن مرا که دست برده داخل گیستحس کن مرا بر لکه های بالش خیستحس کن مرا در ((دوست دارم)) در گوش تحس کن مرا در شیطنت ... • اس ام اس های زیبا92 + اس ام اس های قشنگ 92

  اس ام اس های جدید تر, به زودی…. در همین صفحه —————————   خــدایــا ...تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی...نوکـــرتم !یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ...دمـــت گـــرم * www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافتمیشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی خوبی داشت.. www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk حالم مثل درختيست ...كه كنار كارخانه چوب بري روييده..... www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk ب یادت ارزو کردم ک چشمانت اگر تر شد به شوق ارزو باشد ن تکرار غم دیروز.... www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk سلام . هیچی فقط خواستم بی هیچ حرفی توی چشمت بیام www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk بهترین لحظه های روز و شبملحظه های شکفتن سحر استکه سیاهی شکسته پا به گریزروشنایی گشوده بال و پر است فریدون مشیری www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk ی تو مهتاب تنهای دشتمبی تو خورشيد سرد غروبمبی تو بی‌نام و بی‌سرگذشتم.بی تو خاکسترمبی تو، ‌ای دوست! شاملو www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk بهار فلسفه ساده ای استبرای آنکه بدانيمزمين عرصه کوچ استو غفلتآه غفلتچه دريغ مطولئ داردسلمان هراتی www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk زندگی ساعت تفریحی نیستکه فقط با بازییا با خوردن آجیل و خوراکبگذرانیم آن راهیچ می دانی آیاساعت بعد چه درسی داریم؟زنگ اول دینیآخرین زنگ حساب! سلمان هراتی www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk این آخرین صحبتهای حاج هــمــــــت بود در دو کوهه که پس از آن دیگر هیچوقت صدای او را نشنیدند اما صـــدایـــــش هنوز در دو کوهه طنین انداز استــــــــــ... :تنها حرکت در راه خدا مهم استخداوند شکست می دهد، پیروزی می دهد ....عملیات به دست دیگریست و دست ما نیست ...ما این جنگ را باخون پیش می بریم. www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk و این آخرین صحبتهای حاج هــمــــــت بود در دو کوهه که پس از آن دیگر هیچوقت صدای او را نشنیدند اما صـــدایـــــش هنوز در دو کوهه طنین انداز استــــــــــ...یادش گرامی ... اللهم صل علی محمد و آل محمد www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk بــه سلــامتــی تمـــام لحظــاتـــ شیــریـــن زندگیمــــون...کــه تـــا اومـدیـــم لــذتشـــو ببــریـــم...یــا زود تمـــوم شــد یـــا سـریـــع واسمـــون تلخــش کــــردن ....   www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk     تصاویر فوق العاده - مطالب بسیار جالب - اس ام اس های جدید و..... www.asheqana.blogfa.comwww.asheqana.tk    

 • کد آهنگ پیشواز ایرانسل غمگین جدید 92

  کد آهنگ پیشواز ایرانسل غمگین جدید ۱۳۹2 + پیشواز بسیار غمگین غمناک و غم ناک۴۴۱۳۴۰۰ نون وگریه  ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز گل گلدون من ۳۳۱۱۲۶۷ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز قطعه فلامنکو  ۳۳۱۱۲۶۶ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز مرا ببوس  ۳۳۱۱۲۶۵   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز یاد دیار  ۳۳۱۱۲۶۴   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز ۴۴۱۳۳۹۳ عاشقترم کن   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز ۵۵۱۸۰۰ هنوز برام عزیزی  ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز ۴۴۱۳۳۸۹ حلالم کن   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز  ۴۴۱۳۳۸۰     اگه بغضم اگه گریه  ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز ۴۴۱۳۳۸۲ اگه پا روی عهدم گذاشتم  ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز آوای خسته  ۳۳۱۱۲۷۱   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز اون که رفته  ۳۳۱۱۲۷۰    ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز بازیچه  ۳۳۱۱۲۶۹    ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز شور عاشقانه  ۳۳۱۱۲۶۸    ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز سلطان قلبها  ۳۳۱۱۲۶۳   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز بوی شرجی  ۳۳۱۱۲۶۲   ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز ارسال کد به ۷۵۷۵

 • عکس طبیعت

  طبیعت عکس طبیعت عکس از طبیعت طبیعت عکس طبیعت عکس طبیعت عکس طبیعت عکس طبیعت

 • اس ام اس های تبریک عید نوروز با معنی فارسی

  new year Gift May Be Many ThingsOr It May Be a Few.For You,The JoyIs Each New Toy;For Me;It’s Watching U.هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشهمیتونه چیز خاصی هم نباشه!برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشهو برای مندیدن تو!...Lets welcome the year which is fresh and newLets cherish each moment it beholdsLets celebrate this blissful New year.بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیمبیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریمبیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم...You know God arrange for you . . .12 Months of Love,52 Weeks Non Stop Fun,& 365 days of Happiness.So when you Mixed them all . . .You will found a Very Happy Year! & I think it’s 1392 My Dear.میدونی خدا برای تو ۱۲ ماه عشق۵۲ هفته شادی بی وقفه۳۶۵ روز خوشبختی فراهم کردهبنابراین وقتی همه رو باهم مخلوط میکنییک سال خیلی شاد خواهی داشت که فکر کنم ۱۳۹۲ باشد عزیزم.…..Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season !Season’s Greetings!Happy New Year.برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنمتغییر فصل رو بهت تبریک میگمسال نو مبارک...From Home to home ,and heart to heart ,from one place to another .The warmth and joy of noroz ,brings us closer to each other .Happy New Year.از خانه به خانه ،و قلب به قلب ،از یک مکان به مکان دیگر .گرمی و لذتنوروز ، برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاوردسال نو مبارک...Faith makes all things possible ,Hope makes all things work ,Love makes all things beautiful,i hope have all the three for this New Year! Happy Norouz.ایمان باعث میشه همه چیز ممکن است ،امید باعث میشه همه چیز کارکنه ،عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه ،امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای  سال نونوروز مبارک...There is no ideal new year; only the one Christmas you decide tomake as a reflection of your values, desires , affections, traditionsHappy Norooz.هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون روبه بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنیسال نو مبارک....To your enemy , forgivenessTo an opponent, toleranceTo a friend , your heartTo yourself , respectHappy New Year.پیشنهاد عیدی نوروز :برای دشمن خود : بخششبرای رقیب : تحملبرای دوستانت : قلبتبرای خودت : احترامسال نو مبارک...No Greeting Card To Give . . .No Sweet Flowers To Send . . .No Cute Graphics To Forward . . .JustA LOVING HEARTSaying“HAPPY’New Year.هیچ کارت تبریکی بهت نمیدمهیچ گل قشنگی نمیفرستمهیچ نقاشی جالبی نمیفرستمتنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که میگویدنوروز مبارک